Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kitöltési útmutató a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kitöltési útmutató a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz"— Előadás másolata:

1 Kitöltési útmutató a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz
FELVÉTELI ELJÁRÁS 2009

2 Általános információk 1.
A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap csak a Felsőoktatási felvételi tájékoztató – szeptemberben induló képzések c. kiadvány köteteiben megtalálható képzésekre való jelentkezéshez használható. Nem használható érettségi vizsgára, doktori képzésre és szakirányú továbbképzésre való jelentkezéshez. A Tájékoztató 2 kötetében meghirdetett alap-, egységes, osztatlan képzések, felsőfokú szakképzések és mesterképzések jelentkezése leadható egy jelentkezési lapon.

3 Általános információk 2.
A jelentkezési lapot – a határidő lejárta előtt – célszerű ajánlottan postára adni. A jelentkezési lap akkor tekinthető érvényesnek, ha kitöltve és aláírva postára adja alapképzésre, egységes osztatlan képzésre, felsőfokú szakképzésre és mesterképzésre való jelentkezés esetén 2009. február 15-ig. (mivel munkaszüneti nap, ezért február 16.) A jelentkezési lap benyújtásakor a laphoz tartozó készpénz-átutalási megbízás (sárga csekk) eredeti feladóvevényének vagy a banki átutalás eredeti igazolásának mellékelésével igazolni kell a felvételi eljárási díj befizetését. A pontos összeg számításában segítséget nyújt a található eljárásidíj-kalkulátor. FIGYELEM! A postára adási határidők elmulasztása jogvesztő!

4 Személyes adatok 1. Mindenképpen figyeljen az olvasható, egyértelmű írásra, nyomtatott nagybetűket használjon. A kötelező mezők kitöltésének elmulasztása hiánypótlást von maga után. A piros alnyomattal jelölt mezők kitöltése kötelező! A kitöltéshez kék színű tollat használjon. A személyes adatait a hivatalos okmányaival megegyezően kell kitölteni.

5 Személyes adatok 2. Az elérhetőségek esetében az ügyintézés segítése céljából kérjük, hogy a postacím mellett még egy elérhetőséget mindenképp adjon meg. + Ha valamelyik adata a jelentkezési lapok beadása után változna, mint pl. a neve, lakcíme, kérjük, haladéktalanul jelezze azt Ügyfélszolgálatunknak a Tájékoztató bevezető fejezetében megadott módon, július 9-ig.

6 A jelentkezési sorokat a Tájékoztató meghirdetései alapján töltse ki.
Jelentkezések 1. A jelentkezési lap 6. pontjában található táblázatot a Tájékoztató, illetve annak hivatalos kiegészítése nélkül nem tudja helyesen kitölteni. A Tájékoztató hivatalos kiegészítése január végén – a jelentkezési határidőt megelőzően legkésőbb 15 nappal - jelenik meg az országos napilapokban, a felvételi hivatalos honlapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján és az Oktatási Hivatal honlapján. A Tájékoztató és annak hivatalos kiegészítése együtt értelmezendő, éppen ezért érdemes megvárni a jelentkezési lapok postára adásával annak megjelenését. A Tájékoztató hivatalos kiegészítése tartalmaz minden olyan információt, mely a „Tájékoztatóból kimaradt”, értjük ez alatt a kiadvány megjelenését követően akkreditált és újonnan meghirdetett képzéseket, illetve az esetleges kiegészítéseket, módosításokat, helyesbítéseket. Kérjük, figyelje ennek megjelenését, mert lehetnek olyan információk, melyek döntően befolyásolhatják az Ön jelentkezését is! A jelentkezési sorokat a Tájékoztató meghirdetései alapján töltse ki.

7 Jelentkezések 2. Ennél a pontnál legalább egy sort mindenképpen ki kell töltenie ahhoz, hogy érvényes jelentkezési lapja, jelentkezése legyen. A táblázatnak minden oszlopát ki kell tölteni. A jelentkezési helyek a Tájékoztató intézményi részének táblázataiban külön sorokban szerepelnek, a Tájékoztató egy-egy sora a jelentkezési lap egy-egy sorának felel meg. A szak megnevezéséhez a zárójelbe tett szövegek is hozzátartoznak. Ugyanazon intézmény, kar különböző szakjai, munkarendjei, képzési szintjei és finanszírozási formái külön jelentkezési helynek számítanak, így azokat a jelentkezési lapon külön sorban kell megjelölni. A kért elbírálási sorrendben minden jelentkezési helynek szerepelnie kell!

8 Jelentkezések 3. 2009. július 9-ig!
Amennyiben Ön több jelentkezési lapot tölt ki, kérjük, hogy minden jelentkezési lapon a táblázat alatt található, erre a célra szolgáló részben jelezze, hogy összesen hány lapot nyújt/nyújtott be, illetve a benyújtott lapok közül sorrendben ez hányadik. 2 1. A jelentkezési helyek sorrendjén a jelentkezési lap benyújtásának határideje után egy alkalommal, a Tájékoztató bevezető fejezetében leírt módon lehet változtatni, 2009. július 9-ig!

9 Középiskolai tanulmányok bemutatása 1.
Az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évét, a középiskolai osztály típusát és amennyiben külföldön működő középiskolában végzett az országot kérjük, mindenképpen adja meg!

10 Középiskolai tanulmányok bemutatása 2.
A kötelező középiskolai tárgyak nevét feltüntettük, de idegen nyelvet és választott tantárgyat mindenképp meg kell adnia a hiánytalan kitöltés végett. A táblázat mellett található magyarázó szöveget kérjük, figyelmesen tanulmányozza át. Azoknak, akik csak mesterképzésre adnak be jelentkezést, nem kell kitölteniük a középiskolai és érettségi eredmények táblázatát. Az érettségi eredmények táblázatát az adott évben érettségizőknek, akik még nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, nem kell kitölteniük.

11 Felsőoktatási tanulmányok bemutatása
A táblázatot azoknak kötelező kitölteni, akinek magyarországi, államilag elismert felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonya van vagy volt, illetve főiskolai vagy egyetemi szintű, alap- vagy mesterfokozatú végzettséget, illetve felsőfokú szakképzettséget szerzett.

12 Többletpontok 1. Az egyes többletpontjogcímeket minden esetben dokumentummásolat beküldésével kell igazolni. Többletpontjogcímek: nyelvtudást igazoló dokumentumok előnyben részesítési kötelezettség: hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fogyatékosság gyermekgondozás Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy egyéb felsőfokú szakképesítések technikusi szakképesítések sportteljesítmény tanulmányi, művészeti versenyeredmények Mesterképzésre történő jelentkezés esetén az egyes jogcímeken adható többletpontokat a felsőoktatási intézmény határozza meg.

13 2009. július 9-ei határidővel
Többletpontok 2. Felhívjuk figyelmét, hogy csak azokat az eredményeket kell a jelentkezési lapon feltüntetnie, amelyek igazolását, illetve annak másolatát a jelentkezési lapjához csatolja. A később megszerzett és többletpontra jogosító eredményeket 2009. július 9-ei határidővel csak a megfelelő dokumentum másolatának beküldésével kell igazolnia! Kérjük, hogy jelentkezési lapjához semmilyen esetben se csatoljon eredeti dokumentumot, minden esetben a dokumentumok fénymásolatát kell mellékelnie.

14 Csatolandó dokumentumok
A jelentkezéséhez igazolásként csatolt dokumentumokat csak egy másolt példányban, A/4-es formátumban kell jelentkezéséhez csatolnia! Kérjük, a másolatokat ne tűzze össze! Két különböző típusú dokumentumot ne másoljon össze! Csak azon dokumentumokat jelölje a táblázatban, amelyeket jelentkezési lapjához ténylegesen csatolt.

15 Diákigazolvány igénylése a jelentkezési lapon
Amennyiben a jelentkezési lapon igényel diákigazolványt, kérjük ragasszon fotót is. A fénykép helyére kizárólag igazolványképet szabad ragasztani. Az igazolványkép 3,5 cm x 4,5 cm méretű, elölnézeti, fekete-fehér, világos hátterű, lehetőleg egy évnél nem régebbi, csak az igénylőt ábrázoló kép lehet.

16 A jelentkezési lap aláírása
A jelentkezési lap kötelezően aláírandó. Diákigazolvány igénylés esetén ez az aláírás szerepel majd a kibocsátott kártyán is. Az aláírás ne érintse a keretet. A törvényes képviselő aláírása abban az esetben szükséges, ha Ön a jelentkezés időpontjában nem töltötte be a 18. életévét, vagy más okból korlátozottan cselekvőképes.

17 Az eljárási díj befizetése
A laphoz tartozó készpénz-átutalási megbízás (sárga csekk) eredeti feladóvevényét a jelentkezési lapon megjelölt helyre kell ragasztani. A rögzítéshez ne használjon tűzőgépet!

18 Fontos tudnivalók Jelentkezési lap útmutatójának egyik lapján található egy 12 jegyű szám, ez jelentkezési lapjának felvételi azonosítója, melyen adatait nyilvántartjuk. Kérjük, hogy a gördülékenyebb ügyintézés érdekében felvételi azonosítóját őrizze meg, illetve a jelentkezéssel kapcsolatos ügyintézéskor erre hivatkozzon! A kitöltési útmutatót nem kell a benyújtott jelentkezési lapjához csatolnia!

19 Elérhetőségeink a felvételivel kapcsolatban
Kormányzati Ügyféltájékoztatási Központ Telefonszám: 189 1-es nyelvválasztó után a 6-os (Felsőoktatási felvételi tájékoztatás) menüpontban a felvételivel kapcsolatban általános információ kérhető. Educatio Kht. Ügyfélszolgálata Telefonszám: 06-1/ Személyesen: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK) Budapest VIII. kerület, Reviczky u. 6. Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8.00 – 16.30, szerdán: ig ben:

20 Legfontosabb dátumok és határidők az eljárásban
2009. február 15. (mivel munkaszüneti nap, ezért február 16.) JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2009. február 23. Elektronikus felvételi (e-felvételi) hitelesítésének határideje. 2009. április végéig Megtekinthetők a regisztrációs adatok, regisztrációs levél postázása. 2009. június 3. A jelentkezési lap benyújtását követően megszerzett dokumentumok (különösen a középiskolai bizonyítvány) benyújtási határideje. 2009. július 9. Adatmódosítás, egyszeri sorrendmódosítás és a további hiányzó dokumentumok benyújtásának határideje. 2009. július 23. A ponthatárok várható kihirdetése, besorolási döntés.

21 A felvételihez sok sikert kívánunk!
Köszönjük a figyelmet! A felvételihez sok sikert kívánunk!


Letölteni ppt "Kitöltési útmutató a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz"

Hasonló előadás


Google Hirdetések