Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európa Áttekintés. Az EU zászló Melyik állítás igaz az EU zászlajára? •az EU zászlaján kör alakban helyezkednek el a csillagok •a zászló kék színű •a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európa Áttekintés. Az EU zászló Melyik állítás igaz az EU zászlajára? •az EU zászlaján kör alakban helyezkednek el a csillagok •a zászló kék színű •a."— Előadás másolata:

1 Európa Áttekintés

2 Az EU zászló Melyik állítás igaz az EU zászlajára? •az EU zászlaján kör alakban helyezkednek el a csillagok •a zászló kék színű •a zászlón annyi csillag van, ahány tagállama van az EU-nak •az EU zászlója leváltotta az egyes országok nemzeti lobogóit

3 Egészítse ki az alábbi mondatokat! Az Európai Uniót, akkori nevén Európai Gazdasági Közösséget az 1957. évi (68) ……. Szerződéssel hozta létre hat nyugat-európai ország. Céljuk az (69) ……. belső piac megteremtése volt. Ennek első lépéseként az EGK országai az egymás közötti kereskedelmi forgalomban eltörölték a (70)................ és a (71)................ korlátozásokat, a többi ország áruival szemben pedig (72)................ vámtarifát léptettek életbe. Az áruk és szolgáltatások szabad áramlása mellett 1993-ra sikerült megvalósítani a (73)..…… és a (74) ……. szabad mozgását is. Az EU gazdaságpolitikájának kulcseleme a közös (75) ……., amely a (76)................termékek kivitelét támogatja. A Közös Piac irányító szervei közül a (77) …….. végzi a közös gazdaságpolitikai intézkedések előkészítését és azok végrehajtásának ellenőrzését, székhelye pedig (78) …… van. A Maastrichti Szerződés aláírása megteremtette az alapját a (79) …… unió létrehozásának is, amelynek kulcseleme az egységes közös valuta, az (80) …… bevezetése. Római egységes vámokat mennyiségi egységes tőke munkaerő agrárpolitika mezőgazdasági Bizottság Brüsszel pénzügyi euró

4 A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét! A. Dél-Európa B. Észak-Európa C. mindkettőre vonatkozik D. egyikre sem vonatkozik •Mezőgazdaságában a növénytermesztés dominál. •Sertéstenyésztése nem jelentős. •A szántók aránya kicsi. •Vízenergiában gazdag. •Az erdőgazdálkodás magas színvonalú. •Az EU szegényebb országai itt találhatók. •Idegenforgalma nagyon jelentős. •Többnyire a terra rossa talaj terjedt el. •Folyói nyáron kevés vizet szállítanak. •Elterjedt a juh-, kecske-. szamártenyésztés. A A C B B A A A A A

5 Jelöld az igaz állításokat! Az euró •bevezetéséhez szigorú feltételeket kell teljesíteni •érmék külsejét az egyes tagállamok határozzák meg •minden tagállamban hivatalos fizetőeszköz •1957 óta létezik

6 A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét! A. Skandináv-hegység B. Germán-alföld C. Pireneusok D. egyik sem •A negyedidőszak képződménye. •Az óidőben keletkezett. •Az újidő harmadidőszakában alakult ki. •Felszínét fennsíkok, kerekded hegyhátak: fjellek jellemzik. •Éghajlata mediterrán. •Területén hatalmas vándorkövek emlékeztetnek a jégkorra. •Jelentős vasérclelőhely. •Láncai között fekszik Andorra. B A C A D B A C

7

8 Párosítsd össze az országokat rá legjellemzőbb energiatermelési móddal! Finnország Norvégia Dánia Svédország szélenergia vízenergia atomenergia

9

10 London Európa egyik legnépszerűbb, leglátogatottabb városa a turisták körében. • Igaz • Hamis Melyik állítás nem igaz? •A brit farmok nagy területűek. •A brit mezőgazdaság a lakosság körülbelül 2 %- át foglalkoztatja. •A gyarmati időszakban visszaesett a brit mezőgazdaság az import miatt. •Nagy-Britannia jelentős halexportőr.

11 •Franciaország gyarmatai: Marokkó, Algéria, Tunézia, Szenegál, Elefántcsontpart, Mauritánia, Mali, Niger, Csád, Gabon. •Anglia gyarmatai: Egyiptom, Szudán, Kenya, Uganda, Rhodesia (ma Zambia), Botswana, Dél-Afrika, Nigéria, Aranypart (ma Ghana). •Németország gyarmatai: Kamerun, Tanzánia, Namíbia. •Portugália gyarmatai: Angola, Mazambik. •Olaszország gyarmatai: Líbia, Szomália, Eritrea. •Belgium gyarmatai: Belga Kongó (Zaire). •Spanyolország gyarmatai: Nyugat-Szahara. •Független terület: Libéria, Etiópia.

12 Párosítsd a folyókat azzal a tájjal, ahonnan ered! •Garonne •Rhone •Loire Franciaországban a villamos energia több mint 60%-át hőerőművek állítják elő. • Igaz • Hamis Francia-középhegység Alpok Pireneusok

13 Melyik állítás hamis? •Luxemburg jelentős kohászattal rendelkezik. •A vallon ipar válságba került az elmúlt évtizedekben. •A Randstadt a holland ipar központja. •A Benelux országok iparában nagy szerepe van a kikötőkbe érkező áruknak. •Vallónia a textiliparáról ismert

14 Párosítsd a településeket azzal az országgal, ahol találhatóak! •Hollandia •Belgium •Luxemburg •Eindhoven •Schengen •Antwerpen

15 Mely állítások igazak az olasz iparra és termékeire? •Taranto elsősorban számítástechnikai iparáról ismert. •Brindisi acélművéről híres. •Az Alfa Romeo központja Torinó. •Egyik vezető vállalata a FIAT csoport. •Az olasz ipar nagy része a Torinó-Milánó- Genova háromszögben koncentrálódik.

16 Mely állítások igazak az olasz mezőgazdaságra? •A Pó-alföld fő terménye az olíva. •A mezőgazdaság délen fejlettebb mint északon. •A déli területek a gyümölcstermesztés jellemző. •A hegyi tájakon a kecske és juhtenyésztés jellemző.

17 Szerbia és Montenegró területén előforduló éghajlat lehet •mediterrán •kontinentális •óceáni •Hegyvidéki Szerbia és Montenegró területén előforduló ásványkincs •lignit •kősó •barnakőszén •réz

18 Párosítsd össze horvát tájakat a keletkezésük földtörténeti korával. •Dráva-Száva vidék •Dinári-hegyvidék •negyedidőszak •középidő

19 Közép-Európa társadalmi-gazdasági képe Válaszd ki a helyes állításokat! •Csehország és Szlovákia rendszerváltást követően létrehozta Csehszlovákiát •Románia az Európai Unió tagja •Berlin a második világháború után kettéosztott város lett. •Közép-Európa államaira általánosan jellemző, hogy a születések száma alacsonyabb a halálozások számánál.

20 Németország 1949-ben egyesült újra. • Igaz • Hamis Németország behozatala több mint az exportja. • Igaz • Hamis

21 Párosítsd az egyes német tájakat és a keletkezésükben kulcsszerepet játszó földtörténeti időszakokat! •Sváb-Bajor-medence •Alpok •Rajna-árok •Germán-alföld oHarmadidőszak oTriász opleisztocén oKözépidő

22 Mely állítások igazak Németország természeti adottságaival kapcsolatban? •A Rajna teljes egészében Németországban folyik. •Az Elba tölcsértorkolattal éri el a tengert. •Az ország területén nincs 3000 méternél magasabb hegycsúcs. •Németország éghajlatát befolyásolja az Észak-Atlanti-áramlás. •Németország területének kevesebb mint 10%-a erdőség.

23 Melyik állítások igazak? •A Délnémet tartományok gyorsan fejlődtek az elmúlt évtizedekben. •A Siemens és a Messerschmitt központja Münchenben található. •Németország energiagazdasága az atomerőművekre alapul. •Németország jelentős iparral rendelkezik.

24 Párosítsa Lengyelország tájait a hozzájuk köthető földtörténeti időhöz! •középidő •óidő •negyedidőszak oMagas-Tátra oMazuri-tóhátság oLengyel-középhegység

25 Melyik állítás igaz az alábbiak közül? •A lengyel ipar elsősorban a keleti területeken koncentrálódik. •A lengyel gazdaság meghatározó ágazata a feketeszén-bányászat. •Szilézia ipara a helyben bányászott kőolajra épül. •Lengyelország mezőgazdaságában a nagybirtokok a meghatározóak. •A lengyel mezőgazdaság termelékenysége kiemelkedő.

26 Melyik állítás helyes az alábbiak közül? •Az ország legnagyobb folyója az Elba. •Az ország éghajlata óceáni. •Csehország területének legnagyobb része magashegység. •A Cseh-Morva dombvidéken nagy olajmezők találhatóak. •Csehország éghajlata melegebb mint Magyarországé.

27 Melyik állítás helytelen az alábbiak közül? •A cseh gépipar fejlett. •Zlín a cipőgyártásról ismert világszerte. •Prága ismert kulturális és turisztikai központ. •A cseh ipar nagy hagyományokra tekint vissza. •A cseh ipar kevés energiát használ fel

28 Ausztria tájainak jellemzője, hogy •jelentős idegenforgalmi potenciállal rendelkeznek •sok színesfémet rejtenek •síelésre kiválóan alkalmasak •jelentős vízenergia-készlettel rendelkeznek •általában síkságok alkotják

29 Jelöld az igaz állításokat! Az osztrák gazdaságra jellemző, hogy •hadiipara fejlett •energiaellátását atomerőművek biztosítják •legfontosabb ágazata az idegenforgalom •az országban bányászott kevés nyersanyag ellenére az ipar fejlett és sokoldalú •alumíniumkohászata vízenergiára települt

30 Jelöld meg a hibás állításokat! •A Csorba-tó a Duna kanyarulatának levágásával jött létre. •Szlovákia gazdag energiahordozókban. •A Gerlachfalvi csúcs Szlovákia legmagasabb pontja. •Szlovákia területének nagy része feltöltött alföld. •Szlovákia két tenger vízgyűjtő területéhez tartozik.

31 Az autóipar rövid idő alatt Szlovákia egyik legfontosabb iparágává vált. • Igaz • Hamis

32 Mely állítások helyesek Romániára az alábbiak közül? •A Déli-Kárpátok kristályos kőzetekből áll. •Szerbiával és Bulgáriával alkotott határai nagy részét a Duna képezi. •Románia éghajlata egységesen mediterrán. •Románia élővilága európai viszonylatban is gazdagnak számít. •Az Erdélyi-medence gazdag szénhidrogénekben.

33 Válaszd ki a helyes állítást! •Moldva a Románia legfejlettebb része. •A Dacia autógyárat a francia Renault vásárolta meg. •Románia nem rendelkezik atomerőművel. •Románia nagy államadóssággal rendelkezett az 1990-es évek elején.

34 Párosítsd össze a kelet-európai tájakat a rájuk jellemző! •Kelet-európai-síkság •Balti-ősföld •Urál •Kaukázus •Felszínét néhol 2000 méter vastag jégtakaró formálta •Észak-déli irányban 2500 km hosszan húzódik •Itt található a Ladoga-tó •Itt gyakoriak a földrengések

35 Válaszd ki a helyes állítást! •Lettország 2011 óta az eurozóna tagja. •Oroszország lakosságának 4/5-e az európai országrészben lakik. •Kelet-európát csak szláv népcsoportok lakják. •A balti -államok nem csatlakoztak a Független Államok Közösségéhez •Oroszország régebbi iparvidékei Kelet- Európában alakultak ki.

36 Melyik állítás igaz az alábbiak közül? •Az ipar legfontosabb központja Észak- Ukrajnában található. •Ukrajna kevés érckészlettel rendelkezik. •Ukrajna területének nagy része hegyvidék. •Ukrajna kiváló talajadottságokkal rendelkezik. •Az ország legnagyobb folyója a Volga.

37 Mely állítások nem igazak az alábbiak közül? •Ukrajna fejlett gazdasággal rendelkezik. •Az ország legfontosabb ásványkincse a kőolaj. •A növénytermesztés fő terméke a szőlő. •Ukrajna fő exportcikkeit a kohászat és gépgyártás állítja elő. •A turizmus központja a Krím-félsziget.

38 Állítsd megfelelő sorrendbe nyugatról kelet felé az oroszországi tájakat 1.Közép-szibériai-fennsík 2.Nyugat-szibériai-alföld 3.Urál 4.Kelet-szibériai-hegyvidék 5.Kelet-európai-síkság

39 Válaszd ki az igaz állításokat Oroszország •területén található a Föld legmélyebb tava, a Bajkál-tó. •területének legnagyobb részét tajga borítja. •éghajlata övezetes. •déli területein szavanna éghajlat uralkodik.

40 Jelöld a hibás állításokat! Oroszország •rendkívül fejlett ipart örökölt a szocializmusból. •lakosságának 80%-a az európai részen él. •népessége növekszik. •energiahordozókban bővelkedik. •rendkívül fejlett hadiipart örökölt a szocializmusból.

41 THE END Ideje átolvasni a könyvet, jegyzeteket még egyszer…


Letölteni ppt "Európa Áttekintés. Az EU zászló Melyik állítás igaz az EU zászlajára? •az EU zászlaján kör alakban helyezkednek el a csillagok •a zászló kék színű •a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések