Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Teljesítmény az elektromos biztonság területén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Teljesítmény az elektromos biztonság területén"— Előadás másolata:

1 Teljesítmény az elektromos biztonság területén
Szigetelés monitoring földeletlen tápellátó rendszerekben (IT rendszerek) Alapok A-ISOMETER® Gyakorlati példák

2 A téma rövid áttekintése
BEVEZETÉS Alapok A rendszer elemei Technika és működés Alkalmazások Előnyök Következtetés

3 Mi történik, ha? egy kórházban műtét közben egy szigetelés meghibásodása tápellátási hibát okoz, és ezzel veszélyezteti a beteg életét? a szigetelés hibák megakadályozzák egy gép lekapcsolását, vagy egy termelési folyamat leáll a védőrelé váratlan leoldása miatt? a változtatható fordulatszámú hajtásokban fellépő szigetelés hiba miatt többé nem garantálható a villamos biztonság? egy építési területen használt mobil áramfejlesztő használata vagy egy mentési művelet közben szigetelési hiba lép fel, és ez veszélyezteti emberek egészségét vagy az életét?

4 Régi és új kihívások Mindegy, hogy kicsi, közepes vagy nagy egy villamos installáció, a megbízhatósággal és a működés biztonságával szemben támasztott követelmények egyre nőnek. Az emberek és a gépek villamos biztonságát minden körülmények közt garantálni kell. Az alkalmazások egyre összetettebbek. Az információ és a kommunikáció a nap 24 órájában elérhető kell legyen. A működés kiesését senki sem viseli el.

5 A hatékony védelem gazdasági szempontból – védelmi követelmények
személyek védelme vagyonvédelem tűzvédelem villamos installációk védelme áramütés/ szigetelési hibák elleni védelem Védelem tűzveszélyt jelentő áramok / túlmelegedés ellen A rövidzár/ túlterhelés és tűzvédelem, valamint az EMC és a villámvédelem összehangolása pl. IEC „Áramütés elleni védelem” pl. DIN VDE „Tűzvédelem ahol ennek a veszélye vagy a kockázata fennáll” pl. IEC „Villamos berendezések szigetelésének, kapcsolásának és szabályozásának kiválasztása és létesítése”

6 A hatékony védelem gazdasági szempontból – védelmi követelmények
A villamos biztonság megkerülhetetlen követelmény minden villamos installációval szemben ember gép

7 Amire minden üzemeltetőnek szüksége van...
A személyzet, rendszer és a működési biztonság magasszintű védelme valamennyi villamos installációban elsődleges célja az ipari, háztartási és irodaépületek üzemeltetéséért felelős személyeknek. Ezért aztán a villamos installációk biztonsági koncepciójának biztosítania kell a személyek és az installáció biztonságát növelnie kell a működés folyamatosságát és hozzá kell járulnia a villamos installáció teljesítőképességéhez A védelmi és monitoring berendezések oprimális kiválasztása lehetőséget ad személyek és rendszerek védelmét a villamos energia által okozott veszélyekkel szemben a kritikus rendszer és működési állapotok azonnali jelzését és a gyors reakciót a karbantartási és javítási költségek csökkentését a működéskiesés minimalizálását a rendszer adatok egyedi igények szerinti in line kezelését

8 Villamos installációk- a tervező leteszi az alapköveket...
Megfelelően védettek- e az emberek és a gépek a villamos áram jelentette kockázatok ellen? Az áramellátás a nagy rendelkezésre állás biztosítására van- e tervezve? Mi lehet a szigeteléshiba, a hibaáram vagy a feszültségkimaradás következménye? Megfelelő megoldást biztosít- e a tökéletes monitorozás a működés problémák korai felismeréséhez, ezzel garantálva a rendszer magas rendelkezésre állását? Könnyen bővíthető- e a rendszer? Átláthatóak– e a költségek– kezdve a beruházással a működtetés költségein át a karbantartásig és a javításig?

9 A téma rövid áttekintése
Bevezetés Alapok A rendszer elemei Technika és működés Alkalmazások Előnyök Következtetés

10 IT rendszerek történeti szempontból
1850 ívlámpák Drezdában és Stuttgartban 1876 bányászati felhasználás, Mechernicher Bergwerksverein 1881 Edison bemutatja az izzólámpát Párizsban vasútállomás világítás Berlinben, Münchenben, Bécsben az izzólámpa kórházi alkalmazása villamos gép használata Németországban (110 V) generátor világítási célra Erőművek (110 V), kétvezetékes technológia Stuttgart, Berlin, Lübeck, Dessau (komoly szigetelési problémák) 1885 földelési hiba vizsgáló (Meyer, Weinhold) 1895 Az első VDE szabvány § 17 : A szigetelési ellenállás 1914 VDE (a védőföldelés alapelve) 1932 VDE 0140 IT rendszer VDE 0100 IT rendszer VDE 0100 IT rendszer 1983 DIN VDE szakasz Védelem a biztonságért 1997 DIN VDE szakasz: Védelem a biztonságért -Áramütés elleni védelem megegyezik az IEC / HD S2- vel Georg Simon Ohm ( )

11 A villamos elosztórendszerek típusai az IEC 60364-1 szerint
Definíciók Az IT rendszer valamennyi feszültség alatt álló része el van szigetelve a földtől, vagy esetleg egy pont egy impedancián keresztül csatlakozik a földhöz. A villamos installáció megérinthető vezetőképes részei egyedileg vagy csoportosan vannak leföldelve. szigetelés monitorozó eszközök (IMD) túláram védő eszközök hibaáram védő eszközök (RCD, FI relé) A TN rendszerek egyik pontja a forrásnál le van földelve; az installáció megérínthető vezetőképes részei ehhez egy védővezetékkel hozzá vannak kötve. A TT rendszerben csak egy pont van közvetlenül leföldelve, a megérinthető vezetőképes részek egy földelő elektródához csatlakoznak, amely villamosan független a tápellátó rendszertől. túláram védő eszköz

12 Az IT és a TN rendszer közti alapvető különbség
IT rendszer TN rendszer Nincs a rendszernek feszültség alatt álló, az ekvipotenciális kötési ponthoz (föld) csatlakozó része A nullavezető az ekvipotenciális kötési ponthoz (föld) van csatlakoztatva

13 Egyszeres szigetelési hiba a TN rendszerben
Egy RF szigetelési hiba eredményeként a fázis és a védőföld közt fémes kapcsolat alakul ki. A biztosíték kiég. Ezzel a terhelés automatikusan leválik. A hibaáram megegyezik a biztosíték rövidzárási áramával IF = IK A hibahelyen nagy energia jelenhet meg (tűzveszély)

14 Egyszeres szigetelési hiba FI relével védett TN rendszerben
Egy RF szigetelési hiba eredményeként a fázis és a védőföld közt fémes kapcsolat alakul ki. A FI relé (RCD ) megszakítja az áramkört. Ezzel a terhelés automatikusan leválik.

15 Egyszeres hiba IT rendszerben
Egy IT rendszerben (ez a földeletlen rendszer szabványos megnevezése) az első hibának semmilyen negatv hatása nincs. Az első hiba nem okoz nemkívánatos rendszerleállást.

16 Kettős szigeteléshiba IT rendszerben
A különböző vezetékeken fellépő kétszeres szigetelés hiba olyan, mint a rövidzárlat. Ilyenkor a biztosítékok a védőeszközök.

17 Különböző viselkedés az első hiba fellépésekor

18 IT rendszer tervezése Az IT rendszert egy független forrás táplálja, pl. ipari célú felhasználás esetén egy elosztó transzformátor kontroll transzformátor generátor, tápellátás akkumulátor szünetmentes tápegység napelem panel Az IT rendszeren belül nincs közvetlenül a földre kötött vezető.

19 nagyobb gazdaságosság megnövelt működésbiztonság
Az IT rendszer előnyei nagyobb gazdaságosság megnövelt működésbiztonság optimalizált karbantartás hatékony tűzvédelem nagyobb balesetmegelő-zési lehetőség magasabb megengedhető földelési ellenállás

20 Az IT rendszer előnye – 1. megnövelt működésbiztonság
Szigetelés hiba ... a TN rendszerben Földhiba áram folyik a szigetelési ellenállás értékétől függően. IF<IK A biztosíték nem fog leoldani. A hibás működés veszélye Nincs jelzés IF>IK A biztosíték le fog oldani - Váratlan megszakadás történik. Ennek következtében jelentős költségek lépnek fel Szigetelés hiba ...az IT rendszerben RF szigetelési hiba bekövetkezésekor csak egy kis kapacitív áram, ICe fog folyni A biztosíték nem fog leoldani. A tápfeszültség egyszeres földzárlat esetén megmarad. Nem lép tehát fel váratlan megszakadás. Jelzés az A-ISOMETER® - en(<R)

21 Az IT rendszer előnye – 2. Nagyobb személyi biztonság és baleset megelőzési lehetőség a korlátozott érintési feszültség következtében Szigetelés hiba ... a TN rendszerben Hiba esetén nagy IF hibaáram alakulhat ki, ami a PE védővezető megszakadásakor a testen folyhat keresztül. Szükség van az azonnali lekapcsolásra. A testen átfolyó IB áramot alapvetően a test impedanciája határozza meg. Szigetelés hiba ...az IT rendszerben A hiba fellépésekor egy nagyon kis ICe áram fog a Ce szórt kapacitás értékétől függően. A PE védővezető megszakadásakor ez az áram a testen folyhat keresztül. Kis és közepes rendszerekben az ICe nagyon kicsi, és így nagyon kicsi az IB érintési áram legnagyobb lehetséges értéke is. Személyi sérülés nem következik be még a vezető és a föld közti közvetlen kapcsolat esetén sem.

22 Az IT rendszer előnye 3. Hatékony tűzvédelem
Szigetelés hiba ... a TN rendszerben Ha az IF hibaáram…. IF<IK A biztosíték nem fog leoldani- A hibás működés veszélye Nincs jelzés IF>IK A biztosíték le fog oldani - Váratlan megszakadás történik. Ennek következtében jelentős költségek lépnek fel Szigetelés hiba ...az IT rendszerben A nagyimpedanciás hibáramkör miatt kis áram fog folyni. Lényegesen csökken a tűzveszély A személyi és berendezés biztonság megnő.

23 Az IT rendszer előnye 4. Magasabb megengedhető földelési ellenállás
...az IT rendszerben Az IT rendszerekben magasabb földelési ellenállás érték engedhető meg. UB = RA x Id RA = földelési ellenállás Id = hibaáram UB = megengedhető érintési feszültség ≤ 50 V az IEC , CENELEC HD DIN VDE szerint Gyakran alkalmazzák olyan helyzetekben, ahol nehéz a kis földelési ellenállás elérése, pl. mobil áramfejlesztők esetén Id=Ice Rf=0 kOhm esetén

24 Védelmi eszközök IT rendszerekben
Az IEC szerint a következő védelmi eszközök megengedettek: szigetelés monitorozó eszköz (IMD) hibaáram védő eszköz (RCD, FI relé) túláram védő eszköz Csak a szigetelés monitorozó eszköz (IMD) jelzi az első hibát látja el jó előre a felhasználót a szükséges információval

25 A téma rövid áttekintése
Bevezetés Alapok A rendszer elemei Technika és működés Alkalmazások Előnyök Következtetés

26 Történelmi mérési elvek
A három lámpás módszer A voltmérő módszer

27 Passzív mérési elv- az UG mérési elv
Tulajdonságok Elv: Elv: A feszültségeltolódás kiértékelése Alkalmazás: Tisztán egyenáramú rendszerek Előnyök: viszonylag gyors hibafelismerés könnyedén megvalósítható Hátrányok: a szimmetrikus hibákat nem ismeri fel nincs közvetlen kΩ kijelzés nem felel meg az IEC előírásnak

28 U – (UP + UN) UN RF+=RP * U – (UP + UN) UP RF+=RP *
A három voltmérő módszer Tulajdonságok Elv: S1 nyitott S2 zárt UN – t megmérjük U – (UP + UN) UN RF+=RP * S1 zárt S2 nyitott UP - t megmérjük U – (UP + UN) UP RF+=RP *

29 A három voltmérő módszer
Tulajdonságok Elv: Alkalmazás Tisztán egyenáramú és kevert rendszerek Előnyök Felismeri a szimmetrikus hibákat külön kijelzi RF+- t és RF- -t közvetlen kΩ kijelzés megfelel az IEC előírásnak Viszonylag kis szigetelés értékek felismerhetők Hátrányok a megvalósítás komoly ráfordítást igényel drága

30 Aktív mérési elvek Tulajdonságok Elv: AMP = Adapted Measuring Pulse
DC mérőfeszültség (inverter fokozattal) Elv: szuperponált egyenfeszültség Alkalmazás tiszta AC rendszerek Tulajdonságok kis szivárgási kapacitás esetére Az egyenfeszültségű szigetelés hibák hamis mérési eredményeket eredményeznek AMP mérési elv (BENDER szabadalom) Elv: adaptív mérőimpulzus (feszültség) szuperpozíciója Univerzálisan használható minden IT rendszer (AC, AC/DC, DC) esetén, részben konverteres hajtásokat tartalmazó rendszerekhez is. Alkalmazható nagy szivárgási kapacitással bíró rendszerekben is, automatikusan alkalmazkodik az elterjedt rendszer feltételekhez aluláteresztő AMP = Adapted Measuring Pulse

31 Aktív mérési elvek Tulajdonságok Elv: A szigetelés monitorozó eszközt a fázis és a föld közé kötjük be. A G által előállított UG mérőfeszültséget a rendszerre az R csatolóelemen, az aluláteresztőn és az Rm mérőellenálláson keresztül ültetjük rá. alul-áteresztő UG Az RF szigetelés hiba zárja a mérőáramkört, így az Im mérőáram fog folyni. Ez az Im Um feszültségesést hoz létre az Rm mérőellenálláson, ami arányos lesz az RF szigetelés hibaellenállással.

32 Problémák a mérési technológiában
Mi befolyásolhatja a szigetelés monitorozásban alkalmazott mérési eljárást? a rendszerben fellépő egyenfeszültség a rendszer nagy szivárgási kapacitása változó alacsony frekvenciák

33 A külön megjelenő egyenfeszültség által okozott zavarok
Tulajdonságok Elv: Egyen mérőfeszültséget használó szigetelés monitorozó eszköz: Az L+ vagy L- hozzáadódik (vagy levonódik) a G által kiadott mérőfeszültséghez. L- egyenfeszültség: Az Im megnő- bekövetkezik a leoldás, mielőtt a beállított megszólalási értéket elérjük. L+ egyenfeszültség: Az Im csökken- azután következik be a leoldás, miután a beállított megszólalási értéket túlhaladtuk. aluláteresztő U+ UG U- UG

34 Az AMP mérési elv(adaptív mérőimpulzus) az extra DC feszültség kiküszöbölése
Az AMP váltakozó mérőfeszültséget használ. Az extra UDC egyenfeszültség eltolja a mérő feszültséget a nulla értéktől. Az UDC egyenfeszültséget az A / B szakaszon küszöböljük ki.

35 Az UDC és UM állandóan összeadódik és kivonódik. A szakasz UDC + ½ UM
Az AMP mérési elv(adaptív mérőimpulzus) az extra DC feszültség kiküszöbölése Az UDC és UM állandóan összeadódik és kivonódik. A szakasz UDC + ½ UM B szakasz UDC - ½ UM UM Az A és a B szakasz mérési eredményét a µP tárolja és kivonja egymásból. A végeredmény az UM mérőfeszültség lesz.

36 Az AMP mérési elv(adaptív mérőimpulzus) a rendszer szórt kapacitásainak hatása
Tulajdonságok Elv: A rendszer természetes szórt kapacitása Ce kábelek, vezetékek szigetelés tervezés (pl. napelem) rendszer bővítés A rendszer mesterséges szórt kapacitása interferencia elnyomó kondenzátorok EMC

37 Az AMP mérési elv(adaptív mérőimpulzus) a rendszer szórt kapacitásainak hatása
A rendszer szórt kapacitás tipikus értéke kórház ≤ 1 uF hajók, napelem farmok ≤ 10 uF A szigetelés monitorozó eszköz számára valamennyi szórt kapacitás párhuzamosan van kötve.

38 A mérőimpulzus jellemzői
Az AMP mérési elv(adaptív mérőimpulzus) a rendszer szórt Ce kapacitásának hatása Az UM minden pulzus alatt feltölti és kisüti a szórt kapacitásokat. Ennek hatására az IM mérőáram formája a pirossal jelzett lesz. A kapacitás kisütésének ideje 5t ahol t = [RI II RE] x Ce A mérőimpulzusok ideje:. Példa: Ri = 120 kΩ, Re= 200 kΩ, Ce = 10μF A mérőimpulzus jellemzői Im

39 A mérőáram három tartományon halad át:
Az AMP mérési elv(adaptív mérőimpulzus) a frekvenciák által okozott problémák A mérőáram három tartományon halad át: 50/60Hz tartomány: Interferencia elnyomás integrált aluláteresztő szűrővel DC közbenső áramkör: Az egyenáramok kiküszöbölése: az AMP elv segítségével Motor tartomány: Hz frekvencia tartomány interferencia elnyomás az elektronikus mérőberendezésbe integrált digitális szűrővel .

40 Az AMP mérési elv(adaptív mérőimpulzus) további mérések a stabil eredmények eléréséhez
Szoftver szűrő a mikroprocesszorban az eredmények folyamatos összehasonlítása Minden periódusban megmérjük a szigetelési ellenállást. (I In). Az így kapott I1, I2, ...In értékeket a mikroproceszor tárolja, A két egymást követő értéket összehasonlítjuk (I1- et I2- vel, I2- őt I 3- al, I3- at I4- el stb. Csak az azonosak jelennek meg az LCD- n (pl.: R = 30 k), vagy továbbítódnak egy riasztóreléhez vagy egy buszrendszerhez. Ezzel a módszerrel a hibás mérések minimalizálhatók. Ha például I1 nem egyezik meg I2- vel (I1  I2) az érték nem kerül átvitelre. A kijelző ezt mutatja: RS=30 k (példa). A kijelzőn továbbra is az utolsó helyesen mért érték látható (ebben az esetben: 30 k). I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 In

41 A téma rövid áttekintése
Bevezetés Alapok A rendszer elemei Technika és működés Alkalmazások Előnyök Következtetés

42 A szigetelés monitorozó eszköz
Folytonosan monitorozza a szigetelési ellenállást az IT rendszer és a védőföld (PE) között Optikailag jelzi, ha a szigetelési ellenállás egy minimális érték alá esett. Meg kell feleljen a szigetelés monitoring eszközökre vonatkozó IEC szabványnak.

43 A szigetelés monitorozó eszköz részegységei
A monitorozandó IT rendszer TESZT nyomógomb belső / külső Reset nyomógomb védőföld csatlakozás (KE = vezérlő földelés) Tápfeszültség kΩ kijelző (belső / külső) RS-485 interfész riasztás kontakusok

44 Milyen feszültségre kell az A-ISOMETER- t tervezni?
R1 meghibásodása esetén: maximális feszültség R2 meghibásodása esetén: minimális feszültség A mérő bemenetet a maximális lehetséges feszültségre kell tervezni.

45 A monitorozandó IT rendszerhez való csatlakoztatás
A mérőfeszültség szuperpozíciója , pl. motortekercsekkel A névleges feszültség tartomány kiterjesztése csatolóeszköz segítségével

46 A tápellálás csatlakoztatása
Tápellátás a monitorozandó IT rendszerből Ha a monitorozandó rendszerből történik a tápellátás, a csatlakozásokat úgy kell elhelyezni, hogy a monitorozás leválasztott állapotban is elvégezhető legyen. Tápellátás a vezérlő feszültség rendszerből Ha nem a monitorozandó IT rendszerből történik a tápellátás (pl. a vezérlő feszültség rendszer), a leválasztott rendszer is monitorozható. A tápfeszültség a rendszer feszültségtől eltérő lehet.

47 Valamennyi fázist kell- e csatlakoztatni az Isometerhez?
A transzformátor szekunder tekercsének nincs elegendő ellenállása az egyenfeszültség méréséhez. Tehát az ISOMETER szempontjából a rendszer rövidre van zárva. Valamennyi fázis monitorozása azonos érzékenységgel történik. alulát-eresztő Működés közben az Isometer egyenfeszültséget vagy pulzáló egyenfeszültséget használ (AMP).

48 A névleges feszültség tartomány kiterjesztése.
Egy csatolóeszköz segítségével néhány szigetelés monitorozó rendszer névleges feszültségtartománya kiterjeszthető.

49 Rövidzárvédelem az IT rendszerben
A nullavezetővel ZS = a hibahurok impedanciáját a fázis és a védővezető határozza meg. U = a névleges effektív vonali feszültség A nullavezető nélkül ZS = a hibahurok impedanciáját a nulla és a védővezető határozza meg. Uo = a névleges effektív fázisfeszültség Ia = a védelmi eszköz megadott leoldási idejéhez tartozó kioldó árama . A tervezés során a feszültségforrás névleges teljesítményét és rövidzárási áramát is tekintetbe kell venni. Névleges feszültség Kioldási idő (s) Uo/U (V) N nélkül l N- el 120/ 230/ 400/ 580/

50 A válasz értékek kiválasztása
DIN VDE (VDE ) / IEC : Errichten von Niederspannungsanlagen / Villamos berendezések kiválasztása és létesítése- kapcsoló és vezérlő berendezések bekezdés Hivatkozási érték 50 Ω / V DIN VDE (VDE ) / IEC : Errichten von Niederspannungsanlagen / Villamos berendezések kiválasztása és létesítése Ellenőrzés: Kezdeti ellenőrzés Beállítás: szigetelés monitorozás min. 100 Ω / V. vezérlő áramkörök- a vezérlő áramkörön fellépő földzárlat nem okozhat sem véletlenszerű indítást, sem nem akadályozhatja meg egy beavatkozó elem lekapcsolását. vagyis a ZH impedanciára igaz az alábbi PH = a beavatkozó elem látszólagos tartó teljesítménye

51 A szigetelés monitorozó eszköz válasza
Van- e vezetőképes kapcsolat a földhöz? Az IT rendszer átfordul TN vagy TT rendszerré. ... jó mérési elvet választottunk? A szuperponált egyenfeszültséget alkalmazó szigetelés hiba felismerésére szolgáló mérési módszerek megnövekedett válaszérzékenységgel ismerik fel a DC oldali szigetelés hibát. .... az adott installációhoz megfelelő válasz értéket választottunk? Az 50 és 250 Ω/V közti értékek a gyakorlatban bizonyították a használhatóságukat, csak kivételes esetekben érhető el az 1000 Ω/V érték. ... egy szigetelés monitorozó eszköz tartozik az IT rendszerhez? Csak egy szigetelés monitorozó eszköz lehet egy IT rendszerben. ... nagyon hosszú- e a mérési idő? A hajógyártó iparban, alállomásokban és ha változtatható fordulatszámú hajtások vannak beépítve, nagy szórt kapacitásokra számíthatunk. A fizikai körülmények hatására a mérési idő automatikusan meghosszabbodik. ... sok hasonló eszközt tartalmaz a villamos installáció? Egy eszköz esetén az 1 MΩ szigetelési ellenállás megfelelő, ugyanakkor 20 eszköz esetén ez 50 kΩ- ra csökken.

52 A téma rövid áttekintése
Bevezetés Alapok A rendszer elemei Technika és működés Alkalmazások Előnyök Következtetés

53 A megfelelő A- ISOMETER kiválasztása
Az eszközkiválasztás ellenőrző listája névleges feszültség? AC, DC vagy AC/DC névleges feszültség? Főáramkör, vezérlő áramkör vagy speciális alkalmazás? Szórt rendszer kapacitás? Reakció érték? Bővítésre kerül- e szigetelési hibahely behatároló rendszerré? Speciális környezeti feltételek?

54 Az A-ISOMETER® mberendezések áttekintése
A villamos elosztórendszer típusa AC DC AC/DC hibahely behatárolás vezérlő áramkör IR420 IR25Y IR425 EDS461/491 főáramkör IR470LY IRDH275/375 EDS460/490 speciális alkalmazás 107TD47 IR420-6 IR423 Tartozékok kórház offline generátorok

55 Az A-ISOMETER monitoring feladatai
AC vezérlő áramkör IR420... Névleges feszültség V Frekvencia tartomány Hz tipikus terhelés relék motorok fűtőtekercsek DC vezérlő áramkör IR125Y... Névleges feszültség V tipikus terhelés mágnesszelepek akkumulátoros rendszerek egyenáramú motorok

56 Az A-ISOMETER monitoring feladatai
AC/DC vezérlő áramkör IR425... Névleges feszültség V Frekvencia tartomány 0, Hz tipikus terhelés PLC- k egyenirányítók tápegységek AC főáramkör IR470... Névleges feszültség V Frekvencia tartomány Hz tipikus terhelés motorok szivattyúk ventillátorok

57 Az A-ISOMETER monitoring feladatai
Szigetelés monitorozás vezérlő áramkörökben A vezérlő áramkörben fellépő szigetelés hiba megakadályozhatja a kikapcsolást vagy akaratlan vezérlési beavatkozást eredményezhet.

58 Az A-ISOMETER monitoring feladatai
AC / DC főáramkörök IRDH275 / 375 Névleges feszültség V Frekvencia tartomány 0, 0, Hz tipikus terhelés változtatható fordulatszámú hajtások egyenirányítók megújuló energia technológiák Bővítés szigetelési hibahely behatároló rendszerré IRDH575 és az EDS46x / EDS49x kiértékelők IRDH575

59 Az A-ISOMETER monitoring feladatai
Szigetelési hibahely behatároló rendszer EDS...

60 Az A-ISOMETER monitoring feladatai
Speciális alkalmazás – mobil áramfejlesztők Névleges feszültség V Védelmi rendszabály: „Védelmi szétválasztás szidetelés monitoringgal és szétkapcsolás a DIN VDE szerint: IR VG13

61 Az A-ISOMETER monitoring feladatai
Speciális Alkalmazás – offline monitoring Névleges feszültség (7200) V TN, TT és IT rendszerek tipikus terhelés szivattyúk, motorok, tűzoltó szivattyúk, tolattyú hajtások stb. IR420-6

62 Az A-ISOMETER monitoring feladatai
Orvosi helyiségek IEC szerinti 2. csoportú orvosi helyiségek műtők, intenzív ellátási osztályok, szívkatéteres részlegek stb. a terhelőáram és a trafó hőmérséklet kiegészítő monitorozása. 107TD MK2430

63 A villamos biztonság alapja
A létesítésre és az installációra vonatkozó szabályok IEC : (HD : ) Erősáramű berendezések V névleges feszültségig- 4. rész: Védelem a biztonságért; 41. fejezet: Áramütés elleni védelem; (német változat : ) szakasz: Szigetelés monitorozó eszközt kell beépíteni, ami jelzi a feszültség alatt álló résznek a föld vagy a megérinthető részek felé történő első hiba megjelenését. Ez az eszköz hallható és/ vagy látható jelzést kell adjon mindaddig, amíg a hiba fennáll. Termékszabvány IEC : Kisfeszültségű elosztó rendszerek villamos biztonsága 1000 V AC- ig, 1500 V DC- ig -Vizsgáló, mérő és monitorozó berendezések a védelmi rendszabályokhoz- IT rendszerekben használható szigetelés monitorozó eszközök; német változat VDE

64 Alkalmazások/ szabványok
Alk. terület alkalmazási terület tipikus eszközök szabványok és előírások Tipikus alkalmazások. vezérlő áramkör IR125, IR420, IR425 DIN EN (VDE ) : , IEC :1997 EN :1997 vasút váltóállító tornyok, vasúti átjárók váltófűtés IRDH265, IR125 IR207, IR470LY2-40 DIN EN (VDE ) : , IEC :1997 építési területek mobil áramfejlesztők IR423 DIN VDE (VDE ) / IEC : pl. DIN VDE (VDE ): , IEC Ed. 5,0: , BGI 608: (4. függelék) bányák minden rendszer > AC 50 V vagy DC 120 V kérésre DIN VDE (VDE ): , -2: , -3: vegyipar 500 V IT rendszerek IRDH275, IRDH375 Namur villamos járművek töltő rendszerek DIN EN (VDE ): (javítás ) DIN EN (VDE ): , UL2231-1: 2002 04,UL2231-2: RB- s környezet ipari targoncák, kábelek és vezetékek IR425 DIN EN (VDE ): , IEC 60079, Ed. 3.0: kohók, kemencék DIN EN (VDE ): tűzoltóság tűzoltó járművek IR470LY2-4061 DIN 14867: repülőterek a légiközlekedés földi világító rendszerei IRDH1065,FTC470XDP (PROFIBUS) DIN V ENV (VDE V ): változtatható fordulatsz. hajt. főáramkörök DIN EN (VDE 0160): emelő és felvonó berendezések vezérlő áramkörök DIN EN (VDE ): , IEC :1998, EN :1998 ipari robotok DIN EN (VDE ): , IEC Ed. 5.0: , EN :1997

65 Alkalmazások/ szabványok
alkalmazási terület tipikus eszközö szabványok és előírások erőművek/ áramelosztás akkumulátoros rendszerek IRDH275, IRDH375 DIN EN (VDE ): orvosi helyiségek 2. csoportú helyiségek 107TD47 DIN VDE (VDE ): IEC IEC : katonai teületek mobil áramfejlesztők IR140RS DIN VDE (VDE ): , IEC Ed. 5.0: , BGI 608: építési területek IR423 IR470LY2-4061 BGI 867, DIN VDE (VDE ): , IEC Ed. 5.0: csővezeték építés GW 308, függelék (Mobil tartalék generatorok csővezetéklek építéséhez); BGI 867: függelék (Tartalélk generátorok kiválasztása és működtetése építési területeken) hajók vezérlések DIN EN (VDE ): , IEC Ed. 5.0: Hajók (haditengerészet) tengeralattjárók, fregattok, aknakereső hajók ASTMF (újra jóváhagyva ben), ASTMF (újra jóváhagyva ben) biztonsági világítás középületek kérésre DIN EN (VDE ): napelemes rendszerek naperőművek DIN IEC 64/1123/CD (EVDE ): külszini fejtések Kőfejtők vagy hasonlók szállító berendezések DIN VDE 0168 (VDE 0168): közlekedési terület Transrapid, ICE, vasúti kocsik, hálókocsik, mozdonyok, IR5002kérésre DIN VDE (VDE ):

66 A téma rövid áttekintése
Bevezetés Alapok A rendszer elemei Technika és működés Alkalmazások Előnyök Következtetés

67 Ökológiai célok a korszerű áramforrásokhoz
Kiterjedt személyvédelem Nagy rendszerbiztonság és vagyonvédelem Megelőző tűzvédelem A környezet széleskörű védelme A tévműködések megelőzése Kevesebb emberi errőforrás és időigény a hibahely behatároláshoz A szükségtelen javítások megelőzése Tervezhető állásidők Hosszabb karbantartásmentes időszakok

68 Mennyibe kerül egy óra kiesés?
...és mennyi a cég költsége?

69 Mely iparágaknak jelent komoly problémát a tápellátás kimaradása?
Szállítás Élelmiszeripar Cementgyár Öntőkemence Kereskedelem Gépkocsi gyártás Papírgyártás Üveggyártás Telekommunikáció, Internet Számítóközpontok Kórházak Vegyipar/ műanyagipar Biztonságtechnikai cégek Magas Az energia rendelkezésre állása (Az áramkimaradás negatív hatása) Építőipar Malmok Fémszerkezetek Textilipar Acélmű Alumíniumgyártás alacsony alacsony Közepes Magas Az energiaellátás minősége (Az áramingadozás negatív hatása)

70 Célkitűzések a feltétel vezérelt karbantartásban
Megnövelt működésbiztonság Gazdaságosabb karbantartás Tervezhető leállási időszakok Hosszabb karbantartásmentes időszakok Feltétel vezérelt karbantartás Kevesebb szükségtelen javítás Kevesebb időráfordítás a hibahelyek megtalálásához Nagyobb biztonság a környezet és a gépek számára A gyártótelepek megnövelt biztonsága

71 A villamos biztonság menedzsment- teljes költség (TCO)
A kereskedelmi elv: Minden beruházás profitot kell termeljen! MTBF = a meghibásodások közötti átlagos idő A redundáns biztonságú tápegységek az innovatív BENDER monitoring rendszerrel biztosítják a telephely legmagasabb rendelkezésre állását és így hozzájárulnak a gazdasági hatékonysághoz. Karbantartási költségek A nagyon kifinomult méréstechnika már korai szakaszban feismeri a problémákat, mielőtt azokból drága javítási költségekkel járó komoly bajok származnának A karbantartási és javítási költségek csökkennek. MTTR = Mean time to repair A feltétel- orientált monitorozás extrém alacsony állás- és karbantartási időket eredményez. A befolyásolható költségtényezők. Befektetési költségek A rendszer moduláris felépítése optimálisan alkalmazkodik a rendszer követelményekhez, csökkenti a beruházási költségeket, és lehetőséget teremt az igény szerinti bővítéshez. A meglévő kommunikációs infrastruktúra használata csökkenti a telepítés költségeit. Állandó és működtetési költségek A rendszer maximális kihasználása, optimális termelékenységú. Nincsenek szükségtelen energiaköltségek, amiket pl. a nagy hibaáram okoz. Az emberi erőforrások optimálisan tervezhetők. Eredmény: A BENDER monitoring rendszereknek minden költségkategóriában pozitív hatása van!

72 A piros vonal a villamos biztonság menedzselésében
Az üzemállapot megbízható és biztonságos rögzítése A mért értékek megbízható és biztonságos kiértékelése A lehetséges veszélyforrások jelzése megbízhatóan Érzékelők Kiértékelő elektronika Bevatkozók IT rendszer -ISOMETER Információ                                      TN, TT rendszerek RCM, RCMA, RCMS Jelzés Minden rendszer Monitoring, kapcsolás Kapcsolás

73 ESM - Electrical Safety Management a folytonosságot jelenti a terepitől a menedzsment szintig:

74 A téma rövid áttekintése
Bevezetés Alapok A rendszer elemei Technika és működés Alkalmazások Előnyök Következtetés

75 IT rendszerek szigetelés monitorozása A-ISOMETER®- rel
Nő a jövedelmezőség- 24 órás biztonságos működés A drága és nem betervezett leállások megelőzése Az installáció gyenge pontjainak felismerése A beruházás menedzselés támogatása A kockázatok kiküszöbölése- jelentősen megnövelt rendelkezésre állás Fázis- föld zárlat esetén nincs működés leállás Nincs vezérlés tévműködés szigetelés hiba fellépésekor Lehetséges a villamos berendezések off- line monitorozása Költségcsökkentés- a karbantartási tevékenység optimalizálása A szigetelés romlásának korai felismerése és jelzése A hibás áramút automatikus behatárolása A karbantartási idő és költségek csökkentése

76 IT rendszerek szigetelés monitorozása A-ISOMETER®- rel
Üzemeltetés- minden azonnal átlátható Átfogó információk a műszaki és szervíz személyzet részére Központi adminisztráció LAN hálózaton (Ethernet/Internet) A szigetelés romlásának felismerése a legrövidebb késleltetéssel Biztonság az utolsó részletig Szabadalmaztatott mérési eljárások Védelmi leválasztás az IEC szerint Folyamatos önmonitorozás és részletes hibadiagnózis Az emberek és a gépek védelme Kis érintési áramok kis és közepes méretű installációkban Nincs földelési hiba által okozott tévműködés a gépekben és eszközökben Csökken a tűzveszély

77 Bender - a teljesítmény az elektromos rendszerek mögött - biztonságossá tesszük a villamos energiát

78 Nagyon köszönöm a figyelmet!
Bender Industries KG Londorfer Straße 65 35305 Gruenberg – Germany telefon: fax: fényképek: Bender Archiv; Bender Industries KG · Grünberg · Germany · · F64_IT-System · subject to modifications


Letölteni ppt "Teljesítmény az elektromos biztonság területén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések