Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Teljesítmény az elektromos biztonság területén Szigetelés monitoring földeletlen tápellátó rendszerekben (IT rendszerek) Szigetelés monitoring földeletlen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Teljesítmény az elektromos biztonság területén Szigetelés monitoring földeletlen tápellátó rendszerekben (IT rendszerek) Szigetelés monitoring földeletlen."— Előadás másolata:

1 1 Teljesítmény az elektromos biztonság területén Szigetelés monitoring földeletlen tápellátó rendszerekben (IT rendszerek) Szigetelés monitoring földeletlen tápellátó rendszerekben (IT rendszerek)  Alapok  A-ISOMETER ®  Gyakorlati példák

2 2 A téma rövid áttekintése 1.BEVEZETÉS 2.Alapok 3.A rendszer elemei 4.Technika és működés 5.Alkalmazások 6.Előnyök 7.Következtetés

3 3 Mi történik, ha?  egy kórházban műtét közben egy szigetelés meghibásodása tápellátási hibát okoz, és ezzel veszélyezteti a beteg életét?  a szigetelés hibák megakadályozzák egy gép lekapcsolását, vagy egy termelési folyamat leáll a védőrelé váratlan leoldása miatt?  a változtatható fordulatszámú hajtásokban fellépő szigetelés hiba miatt többé nem garantálható a villamos biztonság?  egy építési területen használt mobil áramfejlesztő használata vagy egy mentési művelet közben szigetelési hiba lép fel, és ez veszélyezteti emberek egészségét vagy az életét?

4 4 Régi és új kihívások  Mindegy, hogy kicsi, közepes vagy nagy egy villamos installáció, a megbízhatósággal és a működés biztonságával szemben támasztott követelmények egyre nőnek. Az emberek és a gépek villamos biztonságát minden körülmények közt garantálni kell. -Az alkalmazások egyre összetettebbek. -Az információ és a kommunikáció a nap 24 órájában elérhető kell legyen. -A működés kiesését senki sem viseli el.

5 5 A hatékony védelem gazdasági szempontból – védelmi követelmények személyek védelme tűzvédelem villamos installációk védelme áramütés/ szigetelési hibák elleni védelem vagyonvédelem pl. IEC 60364-4-41 „Áramütés elleni védelem” pl. DIN VDE 0100-482 „Tűzvédelem ahol ennek a veszélye vagy a kockázata fennáll” pl. IEC 60364-5-53 „Villamos berendezések szigetelésének, kapcsolásának és szabályozásának kiválasztása és létesítése” Védelem tűzveszélyt jelentő áramok / túlmelegedés ellen A rövidzár/ túlterhelés és tűzvédelem, valamint az EMC és a villámvédelem összehangolása

6 6 A hatékony védelem gazdasági szempontból – védelmi követelmények A villamos biztonság megkerülhetetlen követelmény minden villamos installációval szemben embergép

7 7 Amire minden üzemeltetőnek szüksége van...  A személyzet, rendszer és a működési biztonság magasszintű védelme valamennyi villamos installációban elsődleges célja az ipari, háztartási és irodaépületek üzemeltetéséért felelős személyeknek.  Ezért aztán a villamos installációk biztonsági koncepciójának -biztosítania kell a személyek és az installáció biztonságát -növelnie kell a működés folyamatosságát -és hozzá kell járulnia a villamos installáció teljesítőképességéhez  A védelmi és monitoring berendezések oprimális kiválasztása lehetőséget ad -személyek és rendszerek védelmét a villamos energia által okozott veszélyekkel szemben -a kritikus rendszer és működési állapotok azonnali jelzését és a gyors reakciót -a karbantartási és javítási költségek csökkentését -a működéskiesés minimalizálását -a rendszer adatok egyedi igények szerinti in line kezelését

8 8 Villamos installációk- a tervező leteszi az alapköveket...  Megfelelően védettek- e az emberek és a gépek a villamos áram jelentette kockázatok ellen?  Az áramellátás a nagy rendelkezésre állás biztosítására van- e tervezve?  Mi lehet a szigeteléshiba, a hibaáram vagy a feszültségkimaradás következménye?  Megfelelő megoldást biztosít- e a tökéletes monitorozás a működés problémák korai felismeréséhez, ezzel garantálva a rendszer magas rendelkezésre állását?  Könnyen bővíthető- e a rendszer?  Átláthatóak– e a költségek– kezdve a beruházással a működtetés költségein át a karbantartásig és a javításig?

9 9 A téma rövid áttekintése 1.Bevezetés 2.Alapok 3.A rendszer elemei 4.Technika és működés 5.Alkalmazások 6.Előnyök 7.Következtetés

10 10 IT rendszerek történeti szempontból  1850 ívlámpák Drezdában és Stuttgartban  1876 bányászati felhasználás, Mechernicher Bergwerksverein  1881 Edison bemutatja az izzólámpát Párizsban  1879-81 vasútállomás világítás Berlinben, Münchenben, Bécsben az izzólámpa kórházi alkalmazása  1886 4100 villamos gép használata Németországban (110 V) 3400 generátor világítási célra  1882-86 Erőművek (110 V), kétvezetékes technológia Stuttgart, Berlin, Lübeck, Dessau (komoly szigetelési problémák)  1885 földelési hiba vizsgáló (Meyer, Weinhold)  1895 Az első VDE szabvány § 17 : A szigetelési ellenállás  1914 VDE (a védőföldelés alapelve)  1932 VDE 0140 IT rendszer  1958 VDE 0100 IT rendszer  1973 VDE 0100 IT rendszer  1983 DIN VDE 0100 410. szakasz Védelem a biztonságért  1997 DIN VDE 0100-410 410. szakasz: Védelem a biztonságért -Áramütés elleni védelem megegyezik az IEC 60364-4-41 / HD 384.4.41 S2- vel Georg Simon Ohm (1787-1854)

11 11 A villamos elosztórendszerek típusaiDefiníciók Az IT rendszer valamennyi feszültség alatt álló része el van szigetelve a földtől, vagy esetleg egy pont egy impedancián keresztül csatlakozik a földhöz. A villamos installáció megérinthető vezetőképes részei egyedileg vagy csoportosan vannak leföldelve.  szigetelés monitorozó eszközök (IMD)  túláram védő eszközök  hibaáram védő eszközök (RCD, FI relé) A TN rendszerek egyik pontja a forrásnál le van földelve; az installáció megérínthető vezetőképes részei ehhez egy védővezetékkel hozzá vannak kötve.  túláram védő eszközök  hibaáram védő eszközök (RCD, FI relé) A TT rendszerben csak egy pont van közvetlenül leföldelve, a megérinthető vezetőképes részek egy földelő elektródához csatlakoznak, amely villamosan független a tápellátó rendszertől.  túláram védő eszköz  hibaáram védő eszközök (RCD, FI relé) A villamos elosztórendszerek típusai az IEC 60364-1 szerint

12 12 Az IT és a TN rendszer közti alapvető különbség IT rendszer  Nincs a rendszernek feszültség alatt álló, az ekvipotenciális kötési ponthoz (föld) csatlakozó része TN rendszer  A nullavezető az ekvipotenciális kötési ponthoz (föld) van csatlakoztatva

13 13 Egyszeres szigetelési hiba a TN rendszerben  Egy R F szigetelési hiba eredményeként a fázis és a védőföld közt fémes kapcsolat alakul ki.  A biztosíték kiég.  Ezzel a terhelés automatikusan leválik.  A hibaáram megegyezik a biztosíték rövidzárási áramával I F = I K  A hibahelyen nagy energia jelenhet meg (tűzveszély)

14 14 Egyszeres szigetelési hiba FI relével védett TN rendszerben  Egy R F szigetelési hiba eredményeként a fázis és a védőföld közt fémes kapcsolat alakul ki.  A FI relé (RCD ) megszakítja az áramkört.  Ezzel a terhelés automatikusan leválik.

15 15 Egyszeres hiba IT rendszerben  Egy IT rendszerben (ez a földeletlen rendszer szabványos megnevezése) az első hibának semmilyen negatv hatása nincs.  Az első hiba nem okoz nemkívánatos rendszerleállást.

16 16 Kettős szigeteléshiba IT rendszerben  A különböző vezetékeken fellépő kétszeres szigetelés hiba olyan, mint a rövidzárlat.  Ilyenkor a biztosítékok a védőeszközök.

17 17 Különböző viselkedés az első hiba fellépésekor

18 18 IT rendszer tervezése  Az IT rendszert egy független forrás táplálja, pl. -ipari célú felhasználás esetén egy elosztó transzformátor -kontroll transzformátor -generátor, tápellátás -akkumulátor -szünetmentes tápegység -napelem panel  Az IT rendszeren belül nincs közvetlenül a földre kötött vezető.

19 19 Az IT rendszer előnyei nagyobb gazdaságosság hatékony tűzvédelem megnövelt működésbiztonság optimalizált karbantartás nagyobb balesetmegelő- zési lehetőség magasabb megengedhető földelési ellenállás

20 20  R F szigetelési hiba bekövetkezésekor csak egy kis kapacitív áram, I Ce fog folyni -A biztosíték nem fog leoldani. -A tápfeszültség egyszeres földzárlat esetén megmarad. -Nem lép tehát fel váratlan megszakadás. -Jelzés az A-ISOMETER ® - en(I K A biztosíték le fog oldani -  Váratlan megszakadás történik.  Ennek következtében jelentős költségek lépnek fel... a TN rendszerben Szigetelés hiba

21 21  A hiba fellépésekor egy nagyon kis I Ce áram fog a Ce szórt kapacitás értékétől függően.  A PE védővezető megszakadásakor ez az áram a testen folyhat keresztül.  Kis és közepes rendszerekben az I Ce nagyon kicsi, és így nagyon kicsi az I B érintési áram legnagyobb lehetséges értéke is.  Személyi sérülés nem következik be még a vezető és a föld közti közvetlen kapcsolat esetén sem.  Hiba esetén nagy I F hibaáram alakulhat ki, ami a PE védővezető megszakadásakor a testen folyhat keresztül.  Szükség van az azonnali lekapcsolásra.  A testen átfolyó I B áramot alapvetően a test impedanciája határozza meg. Az IT rendszer előnye – 2. Nagyobb személyi biztonság és baleset megelőzési lehetőség a korlátozott érintési feszültség következtében...az IT rendszerben Szigetelés hiba... a TN rendszerben Szigetelés hiba

22 22  A nagyimpedanciás hibáramkör miatt kis áram fog folyni.  Lényegesen csökken a tűzveszély  A személyi és berendezés biztonság megnő. Az IT rendszer előnye 3. Hatékony tűzvédelem...az IT rendszerben Szigetelés hiba  Ha az I F hibaáram…. -I F I K A biztosíték le fog oldani -  Váratlan megszakadás történik.  Ennek következtében jelentős költségek lépnek fel... a TN rendszerben Szigetelés hiba

23 23 Az IT rendszer előnye 4. Magasabb megengedhető földelési ellenállás Magasabb megengedhető földelési ellenállás  Az IT rendszerekben magasabb földelési ellenállás érték engedhető meg. U B = R A x I d R A = földelési ellenállás I d = hibaáram U B = megengedhető érintési feszültség ≤ 50 V az IEC 60364-4-41, CENELEC HD 60364-4-41 DIN VDE 0100-410 szerint  Gyakran alkalmazzák olyan helyzetekben, ahol nehéz a kis földelési ellenállás elérése, pl. mobil áramfejlesztők esetén...az IT rendszerben Id=Ice Rf=0 kOhm esetén

24 24 Védelmi eszközök IT rendszerekben  Az IEC 60364-4-41szerint a következő védelmi eszközök megengedettek: -szigetelés monitorozó eszköz (IMD) -hibaáram védő eszköz (RCD, FI relé) -túláram védő eszköz  Csak a szigetelés monitorozó eszköz (IMD) -jelzi az első hibát -látja el jó előre a felhasználót a szükséges információval

25 25 A téma rövid áttekintése 1.Bevezetés 2.Alapok 3.A rendszer elemei 4.Technika és működés 5.Alkalmazások 6.Előnyök 7.Következtetés

26 26 Történelmi mérési elvek A három lámpás módszer A voltmérő módszer

27 27 Passzív mérési elv- az UG mérési elv  Elv: A feszültségeltolódás kiértékelése  Alkalmazás: Tisztán egyenáramú rendszerek  Előnyök: -viszonylag gyors hibafelismerés -könnyedén megvalósítható  Hátrányok: -a szimmetrikus hibákat nem ismeri fel -nincs közvetlen kΩ kijelzés -nem felel meg az IEC 61557-8 előírásnak TulajdonságokElv:

28 28 A három voltmérő módszer S1 zárt S2 nyitott U P - t megmérjük S1 nyitott S2 zárt U N – t megmérjük U – (U P + U N ) U N R F+ =R P * U – (U P + U N ) U P R F+ =R P * TulajdonságokElv:

29 29  Alkalmazás -Tisztán egyenáramú és kevert rendszerek  Előnyök -Felismeri a szimmetrikus hibákat külön kijelzi RF+- t és RF- -t közvetlen kΩ kijelzés -megfelel az IEC 6155-8 előírásnak -Viszonylag kis szigetelés értékek felismerhetők  Hátrányok -a megvalósítás komoly ráfordítást igényel -drága TulajdonságokElv: A három voltmérő módszer

30 30  DC mérőfeszültség (inverter fokozattal) -Elv: szuperponált egyenfeszültség -Alkalmazás tiszta AC rendszerek -Tulajdonságok  kis szivárgási kapacitás esetére  Az egyenfeszültségű szigetelés hibák hamis mérési eredményeket eredményeznek  AMP mérési elv (BENDER szabadalom) -Elv: adaptív mérőimpulzus (feszültség) szuperpozíciója -Univerzálisan használható minden IT rendszer (AC, AC/DC, DC) esetén, részben konverteres hajtásokat tartalmazó rendszerekhez is. -Alkalmazható nagy szivárgási kapacitással bíró rendszerekben is, automatikusan alkalmazkodik az elterjedt rendszer feltételekhez TulajdonságokElv: Aktív mérési elvek AMP = Adapted Measuring Pulse alulát ereszt ő

31 31 Aktív mérési elvek  A szigetelés monitorozó eszközt a fázis és a föld közé kötjük be.  A G által előállított U G mérőfeszültséget a rendszerre az R csatolóelemen, az aluláteresztőn és az R m mérőellenálláson keresztül ültetjük rá.  Az R F szigetelés hiba zárja a mérőáramkört, így az I m mérőáram fog folyni.  Ez az I m U m feszültségesést hoz létre az R m mérőellenálláson, ami arányos lesz az R F szigetelés hibaellenállással. UGUG TulajdonságokElv: alul- áteresztő

32 32 Problémák a mérési technológiában  Mi befolyásolhatja a szigetelés monitorozásban alkalmazott mérési eljárást? -a rendszerben fellépő egyenfeszültség -a rendszer nagy szivárgási kapacitása -változó alacsony frekvenciák

33 33 A külön megjelenő egyenfeszültség által okozott zavarok Egyen mérőfeszültséget használó szigetelés monitorozó eszköz:  Az L+ vagy L- hozzáadódik (vagy levonódik) a G által kiadott mérőfeszültséghez.  L- egyenfeszültség: -Az I m megnő- bekövetkezik a leoldás, mielőtt a beállított megszólalási értéket elérjük.  L+ egyenfeszültség: -Az I m csökken- azután következik be a leoldás, miután a beállított megszólalási értéket túlhaladtuk. UGUG UGUG U+U+ U-U- TulajdonságokElv: alulát ereszt ő

34 34  Az AMP váltakozó mérőfeszültséget használ.  Az extra U DC egyenfeszültség eltolja a mérő feszültséget a nulla értéktől.  Az U DC egyenfeszültséget az A / B szakaszon küszöböljük ki. Az AMP mérési elv (adaptív mérőimpulzus) az extra DC feszültség kiküszöbölése

35 35 Az U DC és U M állandóan összeadódik és kivonódik. A szakaszU DC + ½ U M B szakasz U DC - ½ U M U M Az A és a B szakasz mérési eredményét a µP tárolja és kivonja egymásból. A végeredmény az U M mérőfeszültség lesz. Az AMP mérési elv (adaptív mérőimpulzus) az extra DC feszültség kiküszöbölése

36 36 Az AMP mérési elv (adaptív mérőimpulzus) a rendszer szórt kapacitásainak hatása  A rendszer természetes szórt kapacitása C e -kábelek, vezetékek -szigetelés -tervezés (pl. napelem) -rendszer bővítés  A rendszer mesterséges szórt kapacitása -interferencia elnyomó kondenzátorok -EMC TulajdonságokElv:

37 37 A szigetelés monitorozó eszköz számára valamennyi szórt kapacitás párhuzamosan van kötve. A rendszer szórt kapacitás tipikus értéke kórház ≤ 1 uF hajók, napelem farmok≤ 10 uF Az AMP mérési elv (adaptív mérőimpulzus) a rendszer szórt kapacitásainak hatása

38 38  Az UM minden pulzus alatt feltölti és kisüti a szórt kapacitásokat. Ennek hatására az IM mérőáram formája a pirossal jelzett lesz.  A kapacitás kisütésének ideje 5t ahol t = [RI II RE] x Ce A mérőimpulzusok ideje:.  Példa: Ri = 120 kΩ, Re= 200 kΩ, Ce = 10μF ImIm Az AMP mérési elv (adaptív mérőimpulzus) a rendszer szórt Ce kapacitásának hatása A mérőimpulzus jellemzői

39 39 1.50/60Hz tartomány: Interferencia elnyomás integrált aluláteresztő szűrővel 2.DC közbenső áramkör:Az egyenáramok kiküszöbölése: az AMP elv segítségével 3.Motor tartomány:0...100 Hz frekvencia tartomány interferencia elnyomás az elektronikus mérőberendezésbe integrált digitális szűrővel. Az AMP mérési elv (adaptív mérőimpulzus) a frekvenciák által okozott problémák A mérőáram három tartományon halad át:

40 40 Az AMP mérési elv (adaptív mérőimpulzus) további mérések a stabil eredmények eléréséhez 1.Szoftver szűrő a mikroprocesszorban 2.az eredmények folyamatos összehasonlítása  Minden periódusban megmérjük a szigetelési ellenállást. (I1......In).  Az így kapott I1, I2,...In értékeket a mikroproceszor tárolja, A két egymást követő értéket összehasonlítjuk (I1- et I2- vel, I2- őt I 3- al, I3- at I4- el stb.  Csak az azonosak jelennek meg az LCD- n (pl.: R = 30 k), vagy továbbítódnak egy riasztóreléhez vagy egy buszrendszerhez.  Ezzel a módszerrel a hibás mérések minimalizálhatók.  Ha például I1 nem egyezik meg I2- vel (I1  I2) az érték nem kerül átvitelre. A kijelző ezt mutatja: RS=30 k (példa). A kijelzőn továbbra is az utolsó helyesen mért érték látható (ebben az esetben: 30 k). I1I1 I2I2 I3I3 I4I4 I5I5 I6I6 I7I7 InIn

41 41 A téma rövid áttekintése 1.Bevezetés 2.Alapok 3.A rendszer elemei 4.Technika és működés 5.Alkalmazások 6.Előnyök 7.Következtetés

42 42 A szigetelés monitorozó eszköz  Folytonosan monitorozza a szigetelési ellenállást az IT rendszer és a védőföld (PE) között  Optikailag jelzi, ha a szigetelési ellenállás egy minimális érték alá esett.  Meg kell feleljen a szigetelés monitoring eszközökre vonatkozó IEC 61557-8 szabványnak.

43 43 A szigetelés monitorozó eszköz részegységei  A monitorozandó IT rendszer  TESZT nyomógomb belső / külső  Reset nyomógomb belső / külső  védőföld csatlakozás (KE = vezérlő földelés)  Tápfeszültség  kΩ kijelző (belső / külső)  RS-485 interfész  riasztás kontakusok

44 44 Milyen feszültségre kell az A-ISOMETER- t tervezni?  R 1 meghibásodása esetén: -maximális feszültség  R 2 meghibásodása esetén: -minimális feszültség  A mérő bemenetet a maximális lehetséges feszültségre kell tervezni.

45 45 A monitorozandó IT rendszerhez való csatlakoztatás  A névleges feszültség tartomány kiterjesztése csatolóeszköz segítségével  A mérőfeszültség szuperpozíciója, pl. motortekercsekkel

46 46 A tápellálás csatlakoztatása  Tápellátás a monitorozandó IT rendszerből  Ha a monitorozandó rendszerből történik a tápellátás, a csatlakozásokat úgy kell elhelyezni, hogy a monitorozás leválasztott állapotban is elvégezhető legyen.  Tápellátás a vezérlő feszültség rendszerből  Ha nem a monitorozandó IT rendszerből történik a tápellátás (pl. a vezérlő feszültség rendszer), a leválasztott rendszer is monitorozható. A tápfeszültség a rendszer feszültségtől eltérő lehet.

47 47 Valamennyi fázist kell- e csatlakoztatni az Isometerhez? A transzformátor szekunder tekercsének nincs elegendő ellenállása az egyenfeszültség méréséhez. Tehát az ISOMETER szempontjából a rendszer rövidre van zárva. Valamennyi fázis monitorozása azonos érzékenységgel történik. Működés közben az Isometer egyenfeszültséget vagy pulzáló egyenfeszültséget használ (AMP). alulát- eresztő

48 48 A névleges feszültség tartomány kiterjesztése.  Egy csatolóeszköz segítségével néhány szigetelés monitorozó rendszer névleges feszültségtartománya kiterjeszthető.

49 49 Rövidzárvédelem az IT rendszerben  A nullavezetővel -Z S = a hibahurok impedanciáját a fázis és a védővezető határozza meg. -U = a névleges effektív vonali feszültség  A nullavezető nélkül -Z S = a hibahurok impedanciáját a nulla és a védővezető határozza meg. -U o = a névleges effektív fázisfeszültség  I a = a védelmi eszköz megadott leoldási idejéhez tartozó kioldó árama.  A tervezés során a feszültségforrás névleges teljesítményét és rövidzárási áramát is tekintetbe kell venni. Névleges feszültség Kioldási idő (s) U o /U (V)N nélkül l N- el 120/2400.85.0 230/4000.40.8 400/6000.20.4 580/10000.10.2

50 50 A válasz értékek kiválasztása  DIN VDE 0100-530 (VDE 0100-530) / IEC 60364-5-53: Errichten von Niederspannungsanlagen / Villamos berendezések kiválasztása és létesítése- kapcsoló és vezérlő berendezések -537.3.1 bekezdés Hivatkozási érték 50 Ω / V  DIN VDE 0100-610(VDE 0100-610) / IEC 60364-6-61: Errichten von Niederspannungsanlagen / Villamos berendezések kiválasztása és létesítése Ellenőrzés: Kezdeti ellenőrzés -Beállítás: szigetelés monitorozás min. 100 Ω / V.  vezérlő áramkörök- a vezérlő áramkörön fellépő földzárlat nem okozhat sem véletlenszerű indítást, sem nem akadályozhatja meg egy beavatkozó elem lekapcsolását. vagyis a Z H impedanciára igaz az alábbi P H = a beavatkozó elem látszólagos tartó teljesítménye

51 51 A szigetelés monitorozó eszköz válasza  Van- e vezetőképes kapcsolat a földhöz? -Az IT rendszer átfordul TN vagy TT rendszerré. ... jó mérési elvet választottunk? -A szuperponált egyenfeszültséget alkalmazó szigetelés hiba felismerésére szolgáló mérési módszerek megnövekedett válaszérzékenységgel ismerik fel a DC oldali szigetelés hibát. .... az adott installációhoz megfelelő válasz értéket választottunk? -Az 50 és 250 Ω/V közti értékek a gyakorlatban bizonyították a használhatóságukat, csak kivételes esetekben érhető el az 1000 Ω/V érték. ... egy szigetelés monitorozó eszköz tartozik az IT rendszerhez? -Csak egy szigetelés monitorozó eszköz lehet egy IT rendszerben. ... nagyon hosszú- e a mérési idő? -A hajógyártó iparban, alállomásokban és ha változtatható fordulatszámú hajtások vannak beépítve, nagy szórt kapacitásokra számíthatunk. -A fizikai körülmények hatására a mérési idő automatikusan meghosszabbodik. ... sok hasonló eszközt tartalmaz a villamos installáció? -Egy eszköz esetén az 1 MΩ szigetelési ellenállás megfelelő, ugyanakkor 20 eszköz esetén ez 50 kΩ- ra csökken.

52 52 A téma rövid áttekintése 1.Bevezetés 2.Alapok 3.A rendszer elemei 4.Technika és működés 5.Alkalmazások 6.Előnyök 7.Következtetés

53 53 A megfelelő A- ISOMETER kiválasztása  névleges feszültség?  AC, DC vagy AC/DC névleges feszültség?  Főáramkör, vezérlő áramkör vagy speciális alkalmazás?  Szórt rendszer kapacitás?  Reakció érték?  Bővítésre kerül- e szigetelési hibahely behatároló rendszerré?  Speciális környezeti feltételek? Az eszközkiválasztás ellenőrző listája

54 54 Az A-ISOMETER ® mberendezések áttekintése A villamos elosztórendszer típusa ACDCAC/DChibahely behatárolás vezérlő áramkörIR420IR25YIR425EDS461/491 főáramkörIR470LYIRDH275/375 EDS460/490 speciális alkalmazás 107TD47IR420-6IR423Tartozékok kórházofflinegenerátorok

55 55 Az A-ISOMETER monitoring feladatai  Névleges feszültség 0...300 V  Frekvencia tartomány 42...400 Hz  tipikus terhelés -relék -motorok -fűtőtekercsek -Névleges feszültség 0...300 V -tipikus terhelés  mágnesszelepek  akkumulátoros rendszerek  egyenáramú motorok AC vezérlő áramkör DC vezérlő áramkör IR420... IR125Y...

56 56 Az A-ISOMETER monitoring feladatai  Névleges feszültség 0...300 V  Frekvencia tartomány 0, 15...420 Hz  tipikus terhelés -PLC- k -egyenirányítók -tápegységek......................................  Névleges feszültség 0...690 V  Frekvencia tartomány 42...420 Hz  tipikus terhelés -motorok -szivattyúk -ventillátorok AC/DC vezérlő áramkör AC főáramkör IR425... IR470...

57 57 Az A-ISOMETER monitoring feladatai Szigetelés monitorozás vezérlő áramkörökben  A vezérlő áramkörben fellépő szigetelés hiba -megakadályozhatja a kikapcsolást -vagy akaratlan vezérlési beavatkozást eredményezhet.

58 58 Az A-ISOMETER monitoring feladatai  Névleges feszültség 0...690 V  Frekvencia tartomány 0, 0,2...420 Hz  tipikus terhelés -változtatható fordulatszámú hajtások -egyenirányítók -megújuló energia technológiák  Bővítés szigetelési hibahely behatároló rendszerré IRDH575 és az EDS46x / EDS49x kiértékelők AC / DC főáramkörök IRDH275 / 375 IRDH575

59 59 Az A-ISOMETER monitoring feladatai Szigetelési hibahely behatároló rendszer EDS...

60 60 Az A-ISOMETER monitoring feladatai -Névleges feszültség 0...300 V -Védelmi rendszabály: „Védelmi szétválasztás szidetelés monitoringgal és szétkapcsolás a DIN VDE 0100-551 szerint: Speciális alkalmazás – mobil áramfejlesztők IR423 - VG13

61 61 Az A-ISOMETER monitoring feladatai Speciális Alkalmazás – offline monitoring IR420-6  Névleges feszültség 0...300 (7200) V  TN, TT és IT rendszerek  tipikus terhelés -szivattyúk, motorok, tűzoltó szivattyúk, tolattyú hajtások stb.

62 62 Az A-ISOMETER monitoring feladatai  IEC 60364-7-710 szerinti 2. csoportú orvosi helyiségek  műtők, intenzív ellátási osztályok, szívkatéteres részlegek stb.  a terhelőáram és a trafó hőmérséklet kiegészítő monitorozása. Orvosi helyiségek 107TD47 - MK2430

63 63 A villamos biztonság alapja  A létesítésre és az installációra vonatkozó szabályok -IEC 60364-4-41:2005-12 (HD 60364-4-41:2007-01) Erősáramű berendezések 1000 V névleges feszültségig- 4. rész: Védelem a biztonságért; 41. fejezet: Áramütés elleni védelem; (német változat 0100-410:2007-06) 411.6.3.1 szakasz: Szigetelés monitorozó eszközt kell beépíteni, ami jelzi a feszültség alatt álló résznek a föld vagy a megérinthető részek felé történő első hiba megjelenését. Ez az eszköz hallható és/ vagy látható jelzést kell adjon mindaddig, amíg a hiba fennáll.  Termékszabvány -IEC 61557-8: 2007-01 Kisfeszültségű elosztó rendszerek villamos biztonsága 1000 V AC- ig, 1500 V DC- ig -Vizsgáló, mérő és monitorozó berendezések a védelmi rendszabályokhoz- IT rendszerekben használható szigetelés monitorozó eszközök; német változat VDE 0413-8

64 64 Alkalmazások/ szabványok Alk. területalkalmazási terület tipikus eszközökszabványok és előírások Tipikus alkalmazások. vezérlő áramkör IR125, IR420, IR425DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) :1998-11, IEC 60204-1:1997 EN 60204-1:1997 vasútváltóállító tornyok, vasúti átjárók váltófűtés IRDH265, IR125 IR207, IR470LY2-40 DIN EN 50122-1 (VDE 0113-1) :1998-11, IEC 60204-1:1997 építési területekmobil áramfejlesztőkIR423DIN VDE 0100-704 (VDE 0100-704) / IEC 60364-5-53: pl. DIN VDE 0100-482 0100-551 (VDE 0100-551):1997-08, IEC 60364-5-51 Ed. 5,0: 2005-04, BGI 608: 2004-08 (4. függelék) bányákminden rendszer > AC 50 V vagy DC 120 V kérésreDIN VDE 0118-1 (VDE 0118-1): 2001-11, -2: 2001-11, -3: 2001-11 vegyipar500 V IT rendszerekIRDH275, IRDH375Namur villamos járművektöltő rendszerekkérésreDIN EN 61851-1 (VDE 0122-1): 2001-11 (javítás 200212) DIN EN 61851-21 (VDE 0122-2-1): 2002-10, UL2231-1: 2002 04,UL2231-2: 2002-05 RB- s környezetipari targoncák, kábelek és vezetékek IR425DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1): 2004-07, IEC 60079, Ed. 3.0: 2002-10 kohók, kemencék kérésreDIN EN 50156-1 (VDE 0116-1): 2005-03 tűzoltóságtűzoltó járművekIR470LY2-4061DIN 14867:2005-09 repülőtereka légiközlekedés földi világító rendszerei IRDH1065,FTC470XDP (PROFIBUS) DIN V ENV 50231 (VDE V 0161-231): 1998-04 változtatható fordulatsz. hajt. főáramkörökIRDH275, IRDH375DIN EN 50178 (VDE 0160):1998-04 emelő és felvonó berendezések vezérlő áramkörökIR125, IR420, IR425DIN EN 60204-32 (VDE 0113-32):1999-06, IEC 60204-32:1998, EN 60204-32:1998 ipari robotokvezérlő áramkörökIR425DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1):1998-11, IEC 60204-1 Ed. 5.0: 2005-10, EN 60204-1:1997

65 65 Alkalmazások/ szabványok alkalmazási terület tipikus eszközöszabványok és előírások erőművek/ áramelosztás akkumulátoros rendszerekIRDH275, IRDH375DIN EN 50272-2 (VDE 0510-2): 2001-12 orvosi helyiségek2. csoportú helyiségek107TD47DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710): IEC 60947-6-1 IEC 60364-7-710: 2002-11 katonai teületek mobil áramfejlesztőkIR140RSDIN VDE 0100-551 (VDE 0100-551): 1997-08, IEC 60364-5-51 Ed. 5.0: 2005-04, BGI 608: 2004-08 építési területekmobil áramfejlesztőkIR423 IR470LY2-4061 BGI 867, DIN VDE 0100-551 (VDE 0100-551): 1997-08, IEC 60364-5-51 Ed. 5.0: 2005-04 csővezeték építésmobil áramfejlesztőkIR423 IR470LY2-4061 GW 308, 8.00 - 2. függelék (Mobil tartalék generatorok csővezetéklek építéséhez); BGI 867: 2005-05 3. függelék (Tartalélk generátorok kiválasztása és működtetése építési területeken) hajókvezérlésekIRDH275, IRDH375DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1):1998-11, IEC 60204-1 Ed. 5.0: 2005-10 Hajók (haditengerészet) tengeralattjárók, fregattok, aknakereső hajók IRDH275, IRDH375ASTMF 1134-94 (újra jóváhagyva 2002- ben), ASTMF 1669-96 (újra jóváhagyva 2002- ben) biztonsági világítás középületekkérésreDIN EN 50172 (VDE 0108-100): 2005-10 napelemes rendszereknaperőművekIRDH275, IRDH375DIN IEC 64/1123/CD (EVDE 0100-712): 2000-08 külszini fejtések Kőfejtők vagy hasonlók szállító berendezésekkérésreDIN VDE 0168 (VDE 0168): 1992-01 közlekedési területTransrapid, ICE, vasúti kocsik, hálókocsik, mozdonyok, IR5002kérésreDIN VDE 0115-1 (VDE 0115-1): 2002-06

66 66 A téma rövid áttekintése 1.Bevezetés 2.Alapok 3.A rendszer elemei 4.Technika és működés 5.Alkalmazások 6.Előnyök 7.Következtetés

67 67 Ökológiai célok a korszerű áramforrásokhoz  Kiterjedt személyvédelem  Nagy rendszerbiztonság és vagyonvédelem  Megelőző tűzvédelem  A környezet széleskörű védelme  A tévműködések megelőzése  Kevesebb emberi errőforrás és időigény a hibahely behatároláshoz  A szükségtelen javítások megelőzése  Tervezhető állásidők  Hosszabb karbantartásmentes időszakok

68 68 Mennyibe kerül egy óra kiesés?...és mennyi a cég költsége?

69 69 Mely iparágaknak jelent komoly problémát a tápellátás kimaradása? Az energiaellátás minősége (Az áramingadozás negatív hatása) Az energia rendelkezésre állása (Az áramkimaradás negatív hatása) alacsonyKözepesMagas alacsony Magas  Szállítás  Élelmiszeripar  Cementgyár  Öntőkemence  Kereskedelem  Gépkocsi gyártás  Papírgyártás  Üveggyártás  Telekommunikáció, Internet  Számítóközpontok  Kórházak  Vegyipar/ műanyagipar  Biztonságtechnikai cégek  Építőipar  Malmok  Fémszerkezetek  Textilipar  Acélmű  Alumíniumgyártás

70 70 Célkitűzések a feltétel vezérelt karbantartásban Feltétel vezérelt karbantartás  Megnövelt működésbiztonság  Tervezhető leállási időszakok  Kevesebb szükségtelen javítás  Nagyobb biztonság a környezet és a gépek számára  Gazdaságosabb karbantartás  Hosszabb karbantartásmentes időszakok  Kevesebb időráfordítás a hibahelyek megtalálásához  A gyártótelepek megnövelt biztonsága

71 71 A villamos biztonság menedzsment- teljes költség (TCO)  A redundáns biztonságú tápegységek az innovatív BENDER monitoring rendszerrel biztosítják a telephely legmagasabb rendelkezésre állását és így hozzájárulnak a gazdasági hatékonysághoz. Karbantartási költségek MTTR = Mean time to repair Befektetési költségek Állandó és működtetési költségek  A nagyon kifinomult méréstechnika már korai szakaszban feismeri a problémákat, mielőtt azokból drága javítási költségekkel járó komoly bajok származnának  A karbantartási és javítási költségek csökkennek.  A feltétel- orientált monitorozás extrém alacsony állás- és karbantartási időket eredményez.  A rendszer moduláris felépítése optimálisan alkalmazkodik a rendszer követelményekhez, csökkenti a beruházási költségeket, és lehetőséget teremt az igény szerinti bővítéshez.  A meglévő kommunikációs infrastruktúra használata csökkenti a telepítés költségeit.  A rendszer maximális kihasználása, optimális termelékenységú.  Nincsenek szükségtelen energiaköltségek, amiket pl. a nagy hibaáram okoz.  Az emberi erőforrások optimálisan tervezhetők.  A kereskedelmi elv: Minden beruházás profitot kell termeljen!  Eredmény: A BENDER monitoring rendszereknek minden költségkategóriában pozitív hatása van! MTBF = a meghibásodások közötti átlagos idő A befolyásolható költségtényezők.

72 72 A piros vonal a villamos biztonság menedzselésében Az üzemállapot megbízható és biztonságos rögzítése A lehetséges veszélyforrások jelzése megbízhatóan Érzékelők A mért értékek megbízható és biztonságos kiértékelése -ISOMETERIT rendszer TN, TT rendszerekRCM, RCMA, RCMS Minden rendszerMonitoring, kapcsolás Információ Kapcsolás Jelzés Kiértékelő elektronika Bevatkozók

73 73 ESM - Electrical Safety Management a folytonosságot jelenti a terepitől a menedzsment szintig:

74 74 A téma rövid áttekintése 1.Bevezetés 2.Alapok 3.A rendszer elemei 4.Technika és működés 5.Alkalmazások 6.Előnyök 7.Következtetés

75 75 A kockázatok kiküszöbölése- jelentősen megnövelt rendelkezésre állás  Fázis- föld zárlat esetén nincs működés leállás  Nincs vezérlés tévműködés szigetelés hiba fellépésekor  Lehetséges a villamos berendezések off- line monitorozása IT rendszerek szigetelés monitorozása A-ISOMETER ® - rel Költségcsökkentés- a karbantartási tevékenység optimalizálása  A szigetelés romlásának korai felismerése és jelzése  A hibás áramút automatikus behatárolása  A karbantartási idő és költségek csökkentése Nő a jövedelmezőség- 24 órás biztonságos működés  A drága és nem betervezett leállások megelőzése  Az installáció gyenge pontjainak felismerése  A beruházás menedzselés támogatása

76 76 Biztonság az utolsó részletig  Szabadalmaztatott mérési eljárások  Védelmi leválasztás az IEC 61140 szerint  Folyamatos önmonitorozás és részletes hibadiagnózis IT rendszerek szigetelés monitorozása A-ISOMETER ® - rel Az emberek és a gépek védelme  Kis érintési áramok kis és közepes méretű installációkban  Nincs földelési hiba által okozott tévműködés a gépekben és eszközökben  Csökken a tűzveszély Üzemeltetés- minden azonnal átlátható  Átfogó információk a műszaki és szervíz személyzet részére  Központi adminisztráció LAN hálózaton (Ethernet/Internet)  A szigetelés romlásának felismerése a legrövidebb késleltetéssel

77 77 © Bender - a teljesítmény az elektromos rendszerek mögött - biztonságossá tesszük a villamos energiát

78 78 Bender Industries KG Londorfer Straße 65 35305 Gruenberg – Germany www.bender-de.com telefon:+49 6401 807-0 fax:+49 6401 807-259 E-mail:info@bender-de.com fényképek: Bender Archiv; www.pixelio.de, www.fotolia.com Bender Industries KG · 35305 Grünberg · Germany · www.bender-de.com · F64_IT-System · subject to modifications Nagyon köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Teljesítmény az elektromos biztonság területén Szigetelés monitoring földeletlen tápellátó rendszerekben (IT rendszerek) Szigetelés monitoring földeletlen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések