Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konzerváló fogászat Dr. Szabó Balázs

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konzerváló fogászat Dr. Szabó Balázs"— Előadás másolata:

1 Konzerváló fogászat Dr. Szabó Balázs 2008.02.22.

2 Konzerváló fogászat Cariologia Endodontia

3 Endodontiai tevékenységek
Gyökérkezelés Endosebészet Apexifikáció Fogfehérítés egyes formái

4 A fogak és környezetük anatómiája
Korona, gyökér, fognyak Zománc, dentin, cement, fogbél Fogágy – alveoláris csont, gyökérhártyarostok, cement, gingiva

5 Keményszövetek károsodásának formái
Caries Trauma Erózió, abrázió, attríció, abfrakció Iatrogén okok Fejlődési rendellenesség

6 Keményszövetek károsodásának következményei
A fogbél gyulladása - pulpitis A fogbél elhalása – necrosis/gangraena Gyökércsúcs körüli fertőzés – periodontitis periapicalis Alveolus és környező lágyrészek gyulladása Krónikus gyulladás: granuloma, cysta, abscessus További következményes megbetegedések: sinusitis, osteomyelitis, abscessus subperiostealis/submucosus, phlegmone

7 A caries térbeli terjedése
Caries initialis/incipiens Caries superficialis Caries media Caries profunda Caries penetrans

8 Betegvizsgálat, diagnosztika
Anamnézis felvétele: Általános Fogászati Betegvizsgálat: Megtekintés Tapintás Percussio Segédeszközök alkalmazása: Radiológiai vizsgálat Hideg- és melegingerlés Próbakavitás preparálása Szelektív anesztézia Ráharapási fájdalom Translucencia

9 Gyökérkezelés Definíciója: Célja:
A pulpakamrának és a gyökércsatorna üregrendszerének előkészítése a gyökértömés számára és a periodontális tér tünetmentessé tétele. Célja: A panaszok, a fájdalom megszüntetése, a fog megtartása, és a fertőzés tovaterjedésének megakadályozása a periapikális szövetek felé.

10 A gyökérkezelés indikációi
Nem visszafordítható fogbélgyulladás Panaszos, ill. panaszmentes elhalt fogak esetén Pulpamegnyitás különböző formái Fogpótlástani céllal

11 Gyökérkezelés menete 1. Diagnózis felállítása (betegvizsgálat, diagnosztikus rtg) 2. Érzéstelenítés 3. Üregalakítás a dentinig 4. Trepanáció 5. Kofferdám felhelyezése 6. Hozzáférési nyílás preparálása 7. Munkahossz megállapítása (elektromos MH mérés, tűskontroll rtg) 8. Biokemomechanikai megmunkálás – átöblítés 9. Végső átöblítés és szárítás 10. Gyógyszeres zárás Ca(OH)2 11. Ideiglenes zárás 12. Guttapercha kiválasztása (point kontroll rtg) 13. Gyökértömés 14. Kontrollröntgen 15. Provizórikus tömés 16. Visszarendelés, definitív ellátás

12 Gyökérkezelés menete 1. Diagnózis felállítása (betegvizsgálat, diagnosztikus rtg) 2. Érzéstelenítés 3. Üregalakítás a dentinig 4. Trepanáció 5. Kofferdám felhelyezése 6. Hozzáférési nyílás preparálása 7. Munkahossz megállapítása (elektromos MH mérés, tűskontroll rtg) 8. Biokemomechanikai megmunkálás – átöblítés 9. Végső átöblítés és szárítás 10. Gyógyszeres zárás Ca(OH)2 11. Ideiglenes zárás 12. Guttapercha kiválasztása (point kontroll rtg) 13. Gyökértömés 14. Kontrollröntgen 15. Provizórikus tömés 16. Visszarendelés, definitív ellátás

13 Gyökérkezelés menete 1. Diagnózis felállítása (betegvizsgálat, diagnosztikus rtg) 2. Érzéstelenítés 3. Üregalakítás a dentinig 4. Trepanáció 5. Kofferdám felhelyezése 6. Hozzáférési nyílás preparálása 7. Munkahossz megállapítása (elektromos MH mérés, tűskontroll rtg) 8. Biokemomechanikai megmunkálás – átöblítés 9. Végső átöblítés és szárítás 10. Gyógyszeres zárás Ca(OH)2 11. Ideiglenes zárás 12. Guttapercha kiválasztása (point kontroll rtg) 13. Gyökértömés 14. Kontrollröntgen 15. Provizórikus tömés 16. Visszarendelés, definitív ellátás

14 Gyökérkezelés menete 1. Diagnózis felállítása (betegvizsgálat, diagnosztikus rtg) 2. Érzéstelenítés 3. Üregalakítás a dentinig 4. Trepanáció 5. Kofferdám felhelyezése 6. Hozzáférési nyílás preparálása 7. Munkahossz megállapítása (elektromos MH mérés, tűskontroll rtg) 8. Biokemomechanikai megmunkálás – átöblítés 9. Végső átöblítés és szárítás 10. Gyógyszeres zárás Ca(OH)2 11. Ideiglenes zárás 12. Guttapercha kiválasztása (point kontroll rtg) 13. Gyökértömés 14. Kontrollröntgen 15. Provizórikus tömés 16. Visszarendelés, definitív ellátás

15 Gyökérkezelés menete - munkahossz megállapítása
Cél: megfelelő koronai referencia pont és a gyökércsatorna „fiziológiás szűkülete” közötti távolság meghatározása a gyökércsatornán belül. Gyakorlati kivitelezése: tűskontroll felvétel és elektromos mukahossz meghatározás

16 Gyökérkezelés menete 1. Diagnózis felállítása (betegvizsgálat, diagnosztikus rtg) 2. Érzéstelenítés 3. Üregalakítás a dentinig 4. Trepanáció 5. Kofferdám felhelyezése 6. Hozzáférési nyílás preparálása 7. Munkahossz megállapítása (elektromos MH mérés, tűskontroll rtg) 8. Biokemomechanikai megmunkálás – átöblítés 9. Végső átöblítés és szárítás 10. Gyógyszeres zárás Ca(OH)2 11. Ideiglenes zárás 12. Guttapercha kiválasztása (point kontroll rtg) 13. Gyökértömés 14. Kontrollröntgen 15. Provizórikus tömés 16. Visszarendelés, definitív ellátás

17 Gyökérkezelés menete - biokemomechanikai megmunkálás
Célja: gyökércsatorna tisztítása és gyökértöméshez való előkészítése(formaadás) Dentin, baktériumok, szerves és szervetlen törmelék eltávolítása Kónikus forma létrehozása–jobb átöblíthetőség, jobb tömhetőség

18 Gyökérkezelés menete - mechanikai megmunkálás
Kézi és gépi eszközök Kerr tágító, Kerr reszelő, Hedström reszelő NiTi, rozsdamentes acél, karbonacél, TiAl eszközök Egyéb eszközök: endométer, stopper, eszköztartók, EDTA, steril gézlap

19 Nátriumhypoklorit Dezinfekció: baktericid, fungicid, sporicid
Vitális és nekrotikus szerves szövetek oldására 3-5% koncentrációban ideális Fehérítő és vérzéscsillapító hatású (váltott öblítés) A lúgos anyagokra jellemző síkossága révén jó kenőanyag Citotoxikus , szövetirritáló hatású (ezért - főleg nagy koncentrációban - körültekintő használatot igényel) Jelenleg a legelfogadottabb öblítő anyag

20 Hyperol Dezinfekció: anaerob baktériumok ellen
3-5%-os koncentrációban használva jó vérzéscsillapító és mosó hatású Szövetoldó hatása kisebb, mint a nátriumhypokloritnak Nagyobb (10-30%) koncentrációban erős fogfehérítő hatású Toxicitása kisebb a nátriumhypokloriténál

21 Gyökérkezelés menete 1. Diagnózis felállítása (betegvizsgálat, diagnosztikus rtg) 2. Érzéstelenítés 3. Üregalakítás a dentinig 4. Trepanáció 5. Kofferdám felhelyezése 6. Hozzáférési nyílás preparálása 7. Munkahossz megállapítása (elektromos MH mérés, tűskontroll rtg) 8. Biokemomechanikai megmunkálás – átöblítés 9. Végső átöblítés és szárítás 10. Gyógyszeres zárás Ca(OH)2 11. Ideiglenes zárás 12. Guttapercha kiválasztása (point kontroll rtg) 13. Gyökértömés 14. Kontrollröntgen 15. Provizórikus tömés 16. Visszarendelés, definitív ellátás

22 Gyökérkezelés menete - gyógyszeres zárás
Abszolút indikációi: Régóta nyitva lévő csatorna Nem kiszárítható csatorna Apexifikáció Revízió egyes típusai Eszköze leggyakrabban lágyan maradó Ca(OH)2 cement

23 Gyökérkezelés menete - gyógyszeres zárás - Ca(OH)2 keverése
Üveglap és fémspatula leégetése Keverés az üveglap síma felszínén CaO por és folyadék (hibitán, fiziológiás só, érzéstelenítő) keverése Csatornába vitele lentulóval

24 Gyökérkezelés menete 1. Diagnózis felállítása (betegvizsgálat, diagnosztikus rtg) 2. Érzéstelenítés 3. Üregalakítás a dentinig 4. Trepanáció 5. Kofferdám felhelyezése 6. Hozzáférési nyílás preparálása 7. Munkahossz megállapítása (elektromos MH mérés, tűskontroll rtg) 8. Biokemomechanikai megmunkálás – átöblítés 9. Végső átöblítés és szárítás 10. Gyógyszeres zárás Ca(OH)2 11. Ideiglenes zárás 12. Guttapercha kiválasztása (point kontroll rtg) 13. Gyökértömés 14. Kontrollröntgen 15. Provizórikus tömés 16. Visszarendelés, definitív ellátás

25 Revízió Nem megfelelő minőségű gyökérkezelés/ gyökértömés „kijavítása”
Eszközei: hagyományos és speciális kézi ill. gépi eszközök Kloroform

26 Belső fogfehérítés Gyökérkezelt, gyökértömött elszíneződött fogak fehérítésére alkalmazott módszer Eredeti trepanációs nyílásnak megfelelően fog feltárása a gyökércsatornák bemenetéig Gyökértömés fedése alaptöméssel Üreg savazása 30% - os H2O2-os vattagombóc behelyezése Fog zárása ideiglenes tömőanyaggal 3-5 nap után a beavatkozás megismétlése a kívánt eredmény eléréséig

27 Góc, gócbetegség Olyan krónikus gyulladás, mely nyugalomban van, az immunrendszer számára nem hozzáférhető, ezért belőle időről-időre baktériumok, illetve azok termékei juthatnak a keringésbe és távoli hatások kiváltására képesek. A góctól távol létrehozott hatás a gócbetegség.


Letölteni ppt "Konzerváló fogászat Dr. Szabó Balázs"

Hasonló előadás


Google Hirdetések