Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AUTOMATIKAI ÉPÍTŐELEMEK Széchenyi István Egyetem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AUTOMATIKAI ÉPÍTŐELEMEK Széchenyi István Egyetem"— Előadás másolata:

1 AUTOMATIKAI ÉPÍTŐELEMEK Széchenyi István Egyetem
Automatizálási tanszék AUTOMATIKAI ÉPÍTŐELEMEK JELÁTALAKÍTÓK Kovács Gergely egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszék

2 Sugárzási energiaátalakító szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Cél: fény (elektromágneses hullám) érzékelése Megoldások: Fotokonduktív hatás: Fotoellenállás Fényelektromos hatás: Fotocella Fényelem Fotodióda Fototranzisztor Fototirisztor

3 Sugárzási energiaátalakító szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Fotokonduktív hatáson alapuló szenzorok - Fotoellenállások Szigetelő szubsztrátra felvitt ellenállásréteg, amely fény hatására változtatja az ellenállását. Meander alakban kerül kialakításra a fotokonduktív hatás felerősítéséért. Fény hatására töltéshordozók szabadulnak fel: csökken az ellenállás Karakterisztikájuk általában (közel) lineáris Az ellenállásváltozás (töltéshordozók felszabadulása) függ a fény hullámhosszától Különböző anyagok: különböző hullámhosszakon való érzékenység

4 Sugárzási energiaátalakító szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Fotokonduktív hatáson alapuló szenzorok - Fotoellenállások Általában kadmium, tallium, ón, indium, és bizmut szelénes, kénes, antimonos és tellúros vegyületei A látható fény tartományában: CdS, CdSe alapú érzékelők elterjedtek Hátrány: nagy tehetetlenség, vagyis a dinamikus karakterisztika lassú változása. Ezért néhány száz Hz-nél nagyobb frekvenciák esetén nem használható. Drágák. Érzékenyek a túlterhelésre.

5 Sugárzási energiaátalakító szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Fotokonduktív hatáson alapuló szenzorok - Fotoellenállások Tiszta Se: széles hullámhossztartomány, statikus karakterisztikája nem lineáris, nagy tehetetlenség (ezért általában nem használják alapanyagként) Polikristályos CdS: széles spektrális érzékenység, nagyjából azonos az emberi szem érzékenységével (jó színátvitel: fényképészeti műszerekben való alkalmazás), nagy érzékenység (10 nagyságrend változás), nagy linearitás, kis megvilágításnál nagy időállandó Monokristályos CdS: szűk spektrális jelleggörbe, nagy érzékenység (10 nagyságrend változás), nagy linearitás, kis megvilágításnál nagy időállandó PbS: inkább ipari alkalmazás, sugárzási pirometria eszköze (thermográfia), kis időállandó (gyors), infravörös tartomány Tl2S: infravörös tartomány, két érzékenységmaximum (0,45 és 0,9 um), vannak már korszerűbb anyagok Bi2S3: látható fény és közeli infravörös határán érzékeny, spektrális érzékenysége széles hőmérsékleti tartományban állandó. SeTe: PbS-re hasonlít, de hőmérsékletcsökkenés hatására az érzékenysége a nagyobb hullámhosszak felé tolódik. Szobahőmérsékleten használhatatlan -> Hűtéssel használják. Tehetetlensége kicsi (~10 us), gyors áramkörökben használható. PbSe: nagy érzékenység, szobahőmérsékleten jól használható, időállandója kicsi. Hűtéssel határhullámhossza eléri a 8 um-t (távoli infravörös). CdSe: látható és infravörös tartomány, nagy érzékenység, meredekségük a CdS ellenállásoknak 5-10-szerese, nagy hőmérsékletfüggés, nemlineáris statikus karakterisztika, időállandója átlagos Az adatok megközelítőek, mindig az adott eszköz katalógusából kell tájékozódni!

6 Sugárzási energiaátalakító szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Fotokonduktív hatáson alapuló szenzorok - Fotoellenállások Katalógusok megadják a sötét és világos ellenállás értékét. A világos ellenállást 1000 lx megvilágításhoz adják meg, a sötétet 0 lx-hoz. Az ellenállásváltozási tényezőt a sötétellenállás és világos ellenállás arányával fejezzük ki. Az „s” index a sötét állapotra, az „e” index az üzemi feszültség melletti állapotra vonatkozik. Előny: A kis méret, viszonylag nagy áram, elég nagy sávszélesség és jó illeszthetőség a félvezető elektronikához. Használata: Fénysorompó, szürkületi kapcsoló, riasztók, számláló berendezések 𝐾= 𝑅 𝑠 𝑅 𝑒 = 𝐼 𝑒 𝐼 𝑠

7 Sugárzási energiaátalakító szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Fotocella Egyes fémek, melyek kilépési munkája elegendően kis értékű (pl. cézium) beeső fénysugár hatására elektronokat bocsátanak ki. Fényelektromos hatás: Az elnyelt fényáram energiája a szilárd fém fotokatódból elektronokat szakít ki, amelyek vákuumban vagy nemesgázzal töltött térben feszültséggel felgyorsíthatók. A fényárammal arányos elektronáram az anódon áram formájában jelet hoz létre. Ma már nem elterjedtek hátrányaik miatt: Nagy méretűek és törékenyek Anódfeszültségük 100 V nagyságrendű, félvezetős alacsony feszültségű rendszerekhez nehezen illeszthetők. Alapvetően az elektroncsöves technológia eszköze volt. Érzékenysége kicsi, jelét erősíteni kell.

8 Sugárzási energiaátalakító szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Fotosokszorozó A fotokatód elektronja elektródarendszeren (dinódákon) keresztül jut az anódra. Sokszorozási tényező: 𝑀=(1−𝛿) 𝑘 𝑁 Előny: Nagy érzékenység Működési sebesség Akár egy foton becsapódása is érzékelhető Hátrány: Nagyfeszültségű táplálást igényelnek Nehezen illeszthetők félvezetős jelfeldolgozó áramkörökhöz Használata: Ködkamrákban, szcintillációs berendezésekben (fényforrások látszó fényének változása)

9 Fénysugár érzékelő szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Fényelemek Áramköri elemként áramgenerátorként viselkedik A fényelem az If fotoáramot generálja, amely gyakorlatilag a dióda visszáramának és a terhelésen folyó áramnak az összege: ahol a diódaáram: ahol az IS a záróáram, megvilágítás nélkül, U pedig az RL ellenállás kapcsain mért feszültség. Az egyenletben -1 elhanyagolható. Ha az RL=0, azaz rövidzár esetén az It=If, vagyis a rövidzárási áram arányos a megvilágítással, illetve a RL=∞ esetén It=0, tehát If=ID, ekkor: A rövidzárási áram (lineárisan) arányos a megvilágítással. Előnye az egyszerű felépítés, és hogy külső tápforrás nélkül működik. Hátránya, hogy lassú a működése (max. 100 kHz). Hullámhosszfüggése a felhasznált anyagoktól függ: InAs, InSb, PbSnTe, HgCdTe infravörös (77 K hőmérsékleten használják a jó jel-zaj viszony miatt). Modern fényelemek anyaga Si: jó hatásfok, élettartam, ár. Spektrális érzékenységük kedvezőtlen (IR) 𝐼𝑓=𝐼𝐷+𝐼𝐿, 𝐼𝐷= 𝐼 𝑆 ∙ e 𝑞∙𝑈𝐿 𝑅𝐿∙𝜗 −1 , 𝑈= 𝑘∙𝑇0 𝑞 ∙ln 𝐼𝑓 𝐼𝑆

10 Fénysugár érzékelő szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Fényelemek Si és Se fényelemek spektrális érzékenysége

11 Fénysugár érzékelő szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Fotodiódák Egykristályos Si és Ge vagy vegyület-félvezetőkben (GaAs, GaP, GaAsP) kialakított átmeneteken alapulnak. Látható fény tartományában érzékeny fotodiódák leginkább vegyület-félvezetőkkel hozhatók létre. Viszonylag széles tértöltési zóna keletkezik, és ha a tértöltési zónát nem éri fény, akkor csak nagyon kicsi zárási áram folyik. A zárási áram nagysága sötétben a zárótartományban normális Si-, ill. Ge-diódák zárási áramának felel meg. Fény hatására kötéseikből elektronok szabadulnak fel. A zárási áram néhány nagyságrenddel növekszik. A határfrekvencia MHz nagyságrendbe esik. A fotodióda záróirányú árama a megvilágítással arányos. Zárási áram beeső fény karakterisztika Fotodióda elvi felépítése

12 Fénysugár érzékelő szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Különleges fotodiódák Megnövelt UV-érzékenységű fotodióda. Változtatott ablakú tokozás, kvarc üvegből. Átereszti az UV-sugarakat, szűri az infravörös tartományt. Nagysebességű epitaxiális PIN-fotodióda. Epitaxiális rétegnövesztés következtében a kapcsolási idő csökkenthető. Kisebb kapacitás, kisebb zajtényező. Kis sötétáramú PIN-fotodióda. Nulla megvilágítás közelében való mérés esetére. 0,1…10nA sötétáram tartomány. Kiskapacitású PIN fotodióda. Kisebb rétegkapacitás. 2…140pF, 10ns feléledési idő. Hullámhossz-érzékeny fotodióda. A felső a kék, az alsó a vörös hullámtartományra érzékenyítet. Kimenő jele csak a domináns hullámhosszú fény hullámhosszát jelzi ki. Monokromatikus fényekre ad pontos értéket csak.

13 Fénysugár érzékelő szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Helyzetérzékelő fotoelektronikai eszközök (PSD) Speciális elrendezésű foto PIN diódák. Angol elnevezése: Position Sensitive Detector. Nyugalmi állapotban csak sötétáram folyik rajta záróirányú előfeszítés mellett. 100mV ofset feszültséggel rendelkeznek emiatt. Fénypont hatására áram indul a diódán (µA), melyet erősítve és feszültséggé átalakítva alkalmaznak. Megvilágítása nagy körültekintést igényel. A környezeti megvilágítás csökkenti a dinamikát és a jel/zaj viszonyt és növeli a fotoáramot. Általában a teljes fénytartományban érzékel, de csak az infravörös tartományra érzékenyített (800…1100nm) Fényforrásként érdemes az infravörös tartományt használni és a PSD-t szűrni a látható fénytartománytól (fókuszált LED, lézersugár). A fénypontnak minél erősebbnek kell lennie 1…3mW/m2.

14 Fénysugár érzékelő szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Szegmentált fotodiódák, célzórendszerek Cél: Egy test adott térbeli helyzetbe való állítása. Síkbeli pontok koordinátáinak meghatározása. Differenciál fotodióda. Vonalmenti elhelyezésre. Két egymáshoz közel elhelyezett diódára (µm) irányítunk fényt. Áramuk a megvilágított felület arányában oszlik meg. Célzó fotódióda elrendezés. 4 dióda. Szegmensek között 42µm távolság. A szálkeresztre vetülő fénypont diódaáramokat hajt át az eszközön, amit kiértékelő elektronika dolgoz fel.

15 Fénysugár érzékelő szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Fototranzisztorok Több p-n átmenettel rendelkező félvezető eszközök. Olyan tranzisztor, ahol a bázisáramot nem külső villamos jel, hanem a beeső fény intenzitása állítja be úgy, hogy a kollektor és a bázis között egy fotodióda helyezkedik el (záróirányban). A fény a bázisréteget világítja meg, ezért nagy felületűre képezik. A fototranzisztor jelleggörbéje olyan, mint a normál tranzisztoré, csak nem a bázisáram a paraméter, hanem a beeső fény intenzitása. A fénysugár a fotodiódaként működő emitter-bázis átmenetet éri, amelyen keresztül ennek hatására fotoáram indul. Ezt a fotoáramot mint bázisáramot a tranzisztor felerősíti, a kollektoráramot tehát felerősített fotoáram képezi.

16 Fénysugár érzékelő szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Fototranzisztorok Statikus karakterisztika nem olyan lineáris, mint a fotodiódáké: a tranzisztor áramerősítési tényezője munkapontfüggő, meghatározott kollektoráramnál maximuma van, kisebb és nagyobb áramú munkapontokban ennél kisebb értékű. Linearizálásra a bázispontot bizonyos típusoknál kivezetik, hogy külső áramforrásról előfeszítsük a bázist, így a könyökponti erős tozítást elkerüljük. Ha a bázispont nincs kivezetve, linearizálás nem lehetséges, ezeket a tranzisztorokat a világos és a sötét megkülönböztetésére lehet használni, nincs finom átmenet (digitális leolvasók). A korszerű Si fototranzisztorok sötétárama nA nagyságrendbe esik. Áramerősítési tényezőjük konstrukciófüggő, akárcsak a normál tranzisztoroké. Változatos tokozásban találhatók meg. A fototranzisztorok lényegesen érzékenyebbek a fotodiódáknál, mert a megvilágítás mértékének kisebb változásaira is jobban reagálnak. A fényérzékeny felületre vagy síküveget, vagy pedig lencsét helyeznek tokozással egybeépítve. A lencsés megoldásnak az az előnye, hogy megnöveli a fototranzisztor irányérzékenységét: a merőlegesen beeső fénysugarak hatását kiemeli, míg az oldalról érkező megvilágítás hatását csökkenti.

17 Fénysugár érzékelő szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Fototirisztorok A négyrétegű pnpn fotodióda (fototirisztor) felépítése, helyettesítő modellje Telepet kapcsolva a kivezetésekre, a feszültség viszonyok olyanok lesznek, hogy a két külső átmenet nyitóirányban, míg a belső átmenet záróirányban polarizálódik. A belső átmenet nagy ellenállást képvisel mindaddig, amíg az alkalmazott feszültség el nem éri a letörési feszültséget. A két állapot: a szakadás és a rövidzár, valamint a kettő közötti éles átmenet, kapcsolókhoz teszi hasonlóvá a négyrétegű diódát, amely kikapcsolt állapotban végtelen nagy ellenállást és bekapcsolt állapotban rövidzárt jelent. A kétféle állapot közötti átbillenést nem csak a letörési feszültség elérésével lehet megvalósítani, hanem úgyis, hogy a tirisztorba töltéshordozókat injektálunk, amelyek hatására a belső átmenet megnyit. A fototirisztoroknál az injektálás fénnyel történik, az eszköz tehát fényjellel vezérelhető kapcsolónak fogható fel. Nagyfeszültségű- és áramú hálózatok optikai leválasztásánál alkalmazzák. Fototirisztor elvi felépítése

18 Fénysugár érzékelő szenzorok Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Optocsatolók Fotonikai eszközök, ahol egy adó és egy vevő között fénysugár közvetíti az információt. A fénysugár lehet látható, vagy láthatatlan hullámhosszú is. Tulajdonképpen csak a vevő tekinthető szenzornak. Zárt optocsatoló. Az érzékelő közös optikai tengelyen helyezkedik el az adóval. Nyitott optocsatoló. Egymással szembefordított, közös optikai tengelyű adó-vevő között néhány mm. VAGY A fény reflexiója által működik. Adó és vevő egy irányba néz, de optikai tengelyük szöget zár be. A szembe helyezett tárgyról verődik vissza a fény. Alkalmazásai: tárgy érzékelése/véghelyzete , számláló, galvanikus leválasztás

19 Érzékelők, Jelátalakítók Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Színérzékelő eszközök A látható fény különböző hullámhosszúságú összetevőket tartalmaz, amiket a szemünk különböző színűnek lát. A színspektrum tartományában árnyalatok vannak, ahol minél szűkebb hullámhossztartományt nézünk, annál tisztább színről beszélünk. Az összes szín keveréke a fehér szín. A fekete fény pedig a színspektrum összetevőinek teljes hiánya. Színe csak aktív fényforrásnak van, a tárgyaknak nincs. Ezt az agyunk rendeli hozzá a reflektálódás és az abszorbeálódás mértékétől függően. A transzparens testek bizonyos hullámtartományt abszorbeálnak. Pl. ablaküveg: U vagy infravörös tartományt. A fényt át nem eresztő testek a fényt több-kevesebb mértékben reflektálják.

20 Érzékelők, Jelátalakítók Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Színérzékelő eszközök Szem: optikai rész és képérzékelő idegvégződés Optikai rész: szaruhártya, szemlencse, csarnokvíz, üvegtest. Optikai leképezést valósítanak meg a retinahártyára. Leképezés: helyzetszabályozás (szemizmok), fényszabályozás (szivárványhártya izmai) Képérzékelés: A szemnek korlátai vannak (túl közeli árnyalatok). Vakfolt. Véges képfeldolgozási folyamat (24kép/s) Retinahártya: többrétegű idegsejt-szerkezet. Legbelsőbb része: a fény- és színérzékelésért felelős csapok és pálcikák. A csapok (kb 6 millió) a színlátásét felelősek (csak megvilágítás esetén). Szelektív hullámhossz- szenzorok (RGB csapok). Legsűrűbbek a sárgafolt táján. A pálcikák (kb. 120 millió) fényerősség érzékelésére szolgálnak Emberi látás: két szabályozási hurokból álló szabályozási folyamat. Akkomodáció, adaptáció Az adaptáció az látás alkalmazkodóképessége a környezeti megvilágításhoz. Pl. világosban jobban látunk színeket, míg szürkületben a pálcikák veszik át a szerepet, de ezek nem tudják kellően megállapítani a kül. Hullámhosszokat. Az akkomodáció az a képesség, hogy mindig élesen látunk. Ez a szemlencse fókuszának automatikus beállításával kvöetkezik be, amit a szemizmok a szemgolyó deformációjával érik el.

21 Érzékelők, Jelátalakítók Fénysugár érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Fénysugár érzékelő szenzorok Színérzékelő eszközök Módszer: összehasonlítás Szenzorok: fotodiódák, differenciál-fotodiódák Az összehasonlítás lehetséges változatai: Heterokrom színérzet: spektrálisan különböző színű fények esetén áll fenn Izokrom színérzet: azonos észlelési körülmények között azonos színérzet Metamer színérzet: eltérő színinger-függvények esetén azonos színérzet Szabványosított RGB hullámhossz az izokrom színérzethez: R = 700 nm G = 654,1 nm B = 435,8 nm Szín összehasonlítások berendezésekben: kisnyomású higanygőzlámpa fényéből előállított referenciafények, színszűrők alkalmazásával Fehér színű fény mérése: fényelemekkel történő színhőmérséklet mérővel. Egymással szembe kapcsolt fényelemek. Galvanométerr méri az „erősebb” áramát, de nullindikátor szerepe van csak. Az erősebb fényelem felületét fokozatosan eltakarják. Kamerák fehéregyensúly-beállító automatikájának lehet az alapelve.

22 Érzékelők, Jelátalakítók Termikus infravörös érzékelők
Automatizálási tanszék Termikus infravörös érzékelők Piroelektromos szenzorok Azok a hőmérsékletmérő eszközök, amelyek érintkezés nélkül, a hősugárzás felhasználásával mérik a sugárzó testek felületi hőmérsékletét, hiszen minden test a hőmérsékletétől függően sugárzást bocsát ki (infravörös, ultraibolya). Érzékelői: termikus detektorok (bolométerek, termooszlopok), piroelektromos detektorok. Működés: A hősugárzást a detektor abszorbeálja, ami által az felmelegszik és ellenállás-változást okoz az érzékelőben, vagy termofeszültséget gerjeszt. A sugárzás intenzitásával arányos áramot generálnak mérőjelként. Piroelektromos detektor: A kristálylapkában hőmérsékletváltozás hatására Q töltés generálódik. A kristálylapka felülete lényegében egy kondenzátor, ami „elvégzi” a töltés-feszültség átalakítást. Alkalmazása: betörésvédelmi rendszerek, éjszakai lámpák kapcsolói „mozgásérzékelő”, automatikus és alkalmankénti megvilágítás vezérlés, személyek, élőlények számlálása, jelenlét-ellenőrzés.

23 Érzékelők, Jelátalakítók Termikus infravörös érzékelők
Automatizálási tanszék Termikus infravörös érzékelők Piroelektromos szenzorok – PVDF-érzékelő PVDF – műanyag félvezető = polivinilidén-difluorid. Termoplasztikus műanyag. Előnye: Nagyon olcsó Egyszerű előállítás Hátrány: Lassú hőmérsékletváltozásokat nem érzékel. Feltétel: 5Celsius különbség a környezettől. Az ember átlagos hőmérséklete: 36Celsius, 60W 1000nm-es hullámhosszon. 1,5m távolságból kb. 0,1Celsius hőmérsékletváltozást hoz létre Felépítése: A piroelektromos fejben a PVDF-érzékelő egy parabolatükör gyújtópontjában van. Integrált erősítő továbbítja az érzékelő jelét. Emellett oldalirányú sugárzás kizárására és az infravörös tartomány átengedésére szűrők. A detektor ablaka egy Fresnel lencserendszer. Váltakozó intenzitású hősugárzás keletkezik. Mérés: Kompenzációval: Az érzékelővel azonos méretű, de fókuszon kívüli második érzékelőt használunk. A kettő érzékelő különbsége lesz a hasznos jel.

24 Érzékelők, Jelátalakítók Fotoelektromágneses hatáson alapuló szenzorok
Automatizálási tanszék Fotoelektromágneses hatáson alapuló szenzorok A becsapódó fotonok okozta töltéshordozók mozgását a galvanomágneses hatás is befolyásolja Mágnestérfüggő fotoellenállások Működése a magnetorezisztív hatáson alapszik. A mágneses tér az anyagban mozgó töltéshordozókat a Lorentz-erő következtében eltéríti az egyes haladási irányból és ennek megfelelően változik a fotoellenálllás. Különleges műszerekben használatosak, ahol a a fény és a mágneses tér együttes hatását lehet kihasználni. Fotoelektromágneses érzékelők Egy félvezető lapka mágneses térben helyezkedik el és gerjesztőáram helyett fénysugár okozta töltéshordozók hajtanak elektromos áramot. A kettő kölcsönhatásából feszültség keletkezik. Olyan helyeken alkalmazzák, ahol a mágneses tér befolyásoló hatása indokolt.

25 Érzékelők, Jelátalakítók Rádióhullám érzékelő szenzorok
Automatizálási tanszék Rádióhullám érzékelő szenzorok A rádiófrekvenciás sugárzás elektromágneses hullám. Hosszú hullámhossztartomány. Érzékelés: Antennákkal Anyaguk: fém, vagy mágneses anyag Általában generátor típusúak, vagyis a bennük indukálódott jel közvetlenül felhasználható. Hosszú-, közép- és rövidhullám: műsorszóró rádiózás tartománya. Antennaillesztés: hullámhossz/4 rövidhullámnál. Közép- és rövidhullámnál keretantennák, térerő-koncentrátorok. Ultrarövidhullám: ipari frekvenciák, kb. 1GHz-ig. Hullámhossztartomány: m-es, dm-es rádiófrekvenciás hullámok. Antennaillesztés: sok féle, hullámhossz/4 antennák, néhány cm-es huzaldarab. Mikrohullám: cm-es, mm-es hullámhossz.. Antenna: precíziós nagynyereségű antennák szekunder sugárzóval (parabolatükörrel), kereskedelmi készülékek antennái(WLAN, mobiltelefonok, Bluetooth eszközök, stb.)


Letölteni ppt "AUTOMATIKAI ÉPÍTŐELEMEK Széchenyi István Egyetem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések