Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

M e g y e i M ű v e l ő d é s i é s i f j ú s á g i K ö z p o n t.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "M e g y e i M ű v e l ő d é s i é s i f j ú s á g i K ö z p o n t."— Előadás másolata:

1 M e g y e i M ű v e l ő d é s i é s i f j ú s á g i K ö z p o n t

2 Az előadás témája:. Az MMIK bemutatása. Célok, prioritások megfogalmazása. Tevékenységi körök. Az erőforrások jellemzése. Fejlesztési lehetőségek megfogalmazása - ifjúsági-közösségi tevékenység, - képzés, felnőttképzés, - kulturális-turisztikai szolgáltatások, - az intézmény portálja.

3 Az MMiK Nagy múltú intézmény Jó infrastruktúra – építésekor az objektum korszerű volt, de a teljes körű felújítás szükséges Jó kapcsolati rendszer jellemezi Tradicionális közművelődési ágak művelése Innovációs törekvések megléte Jó pályázati tevékenység A szervezet racionalizálása 2001-ben megtörtént

4 A jól funkcionáló szervezet ismérvei: A magas szintű szakmai tevékenység folyamatos végzése.  Nyitottság és innováció.  A környezet változásaira való reagáló képesség és az új kezdeményezések felkarolása, segítése.  Értékek teremtése és közvetítése.  A hagyományok ápolása, a tradíciók megbecsülése.  Együttműködési képesség más szervezetekkel.  Ésszerű gazdálkodás és munkaszervezés, a munkafolyamatok sorrendjének helyes megválasztása.  A szakértelem, a szakmai hozzáértés és egymás munkájának megbecsülése valamennyi kollégával szemben elvárás.

5 Célok és prioritások: az Új Magyarország Fejlesztési Terv célkitűzéseinek figyelembevételével Ifjúsági-közösségi terület fejlesztése, Képzések, felnőttképzés lehetőségeinek bővítése, Kulturális-turisztikai tevékenység kifejlesztése. /Kistérségi, megyei, és regionális szakmai szolgáltatás, tanácsadás biztosítása adatbázisok, információs anyagok összeállítása, rendelkezésre bocsátása./

6 Tevékenységi körök: A hagyományos közművelődési tevékenységek If júsági közösségi tevékenységek Kulturális - turisztikai szolgáltatások Képzési, felnőttképzési és pályázati tevékenységek

7 Tevékenységi területek: Területek Képzések, pályázatok Értékmegőrzés Közösségsegítő Ifjúsági közművelődés Civil szervezetek Csoportok, klubok Életmód, életvitel Programszervezés Informatika, információ

8 A humán erőforrások jellemzése: KOMPETENCIA:KOMPETENCIA: A szakmai állomány kompetenciái alapjaiban alkalmasak arra, hogy a kitűzött célokat megvalósítsa az intézmény. Új ismeretek megszerzése azonban szükséges. KÉPZÉS:KÉPZÉS: A munkatársakat olyan képzésekbe be kell bevinni, amelyek hozzájárulnak a szakmai tevékenység magas színtű ellátáshoz és az új kihívások sikeres leküzdéséhez. SZERVEZETI STRUKTÚRA:SZERVEZETI STRUKTÚRA: A feladatok elkülönültek és jól kapcsolódnak egymáshoz. Új módszer az un: „team munka”, amely feladatok végrehajtására jön létre és annak elvégzésekor az alkalmi csapat feloszlik.

9 Az infrastruktúra: Az épület földrajzi elhelyezkedése jó. Állapota közepesnél jobb de fejújításra szorul, felszereltsége elfogadható, de a fejlesztések indokoltak. (Informatikai, audiovizuális berendezések, bútorzat, akadálymentesítés…) Velemi Továbbképző Ház (tradíciók megőrzése és a funkciók bővítése, az épület korszerűsítése, akadálymentesítése). Bozsoki Kastélyszálló (új lehetőségek az intézmény számára képzések és a kulturális turizmus területén).

10 Fejlesztendő területek I. Ifjúsági - Közösségi tevékenység mintaprojektek Szakmai-módszertani tevékenység Hálózatszervezés Eu kapcsolatok kiépítése

11 Fejlesztendő területek II. Képzési és és pályázati tevékenység Programok, képzések kidolgozása Aktív szerep kialakítása Kapcsolati rendszer bővítése Szükséges akkreditációk megszerzése

12 Fejlesztendő területek III. Kulturális - Turisztikai tevékenység Kulturális - turisztikai térkép elkészítése Nonprofit turisztikai szolgáltatások Bozsok-Velem projekt együttes kezelése Portálon való megjelenítés

13 Velem, Továbbképző Ház Tradíciók megőrzése, állagmegóvás, új kültéri elemek építése Akadálymentesítés Ifjúsági szálláshely kialakítása Ifjúsági és egyéb táborok szervezése Ifjúsági képzések Népművészeti és alkotóművészeti táborok szervezése

14 Bozsok, Sibrik kastély Szállodai szolgáltatások Marketing Képzések és tréningek szervezése Turisztikai csomagok ajánlása csoportoknak Kulturális rendezvények szervezése A helyi erők koordinálása és összefogása

15 Az MMiK portálja: Az intézmény összes tevékenységét és fejlesztendő területeit a megújuló és – immár portál jellegű – honlapon célszerű és szükséges megjeleníteni! A DACUM módszer segítségével kidolgoztuk a honlap tartalmi elemeit és ehhez kapcsolódó a formai megjelenítés kialakító elképzeléseket: a tevékenységi körök mentén, a szolgáltatások mentén, a kapcsolatok alapján, adatbázisok segítségével.

16 AIntézményt bemutat A1A1 Intézményi stratégiát bemutat A2Virtuális házbemut atót tart A3A3 Telephelyeket (Velem, Bozsok) bemutat A4A4 Intézményi tevékenységi köröket és tevékenységeket bemutat A5A5 Munkatár-sakat részletesen, fényképpel bemutat A6A6 „Rólunk írták” rovatot működtet A7A7 Tematikus médiagalé- riát keresővel tartalmaz A8A8 Vasvili, HUMÁN- TÁR-HÁZ, VMMIK honlapokat összehangol BRendezvén y-monitort működtet B1B1 Kulturális, ifjúsági, szabadidős, képzési programokat bemutat B2Regionáli s, megyei, kistérségi, intézmény i programo kat bemutat B3B3 Programokhoz, eseményekhez, képzésekhez piackutatást, igényfelmérést biztosít (pop- up) B4B4 Saját, nyertes pályázatokat bemutat CInformáció- kat, híreket, hirdetéseke t közvetít C1C1 Napi kulturális ajánlót megjelenít (pop-up) C2Szakmai fejlesztési programo kat bemutat C3C3 Házban működő saját/bérlő szervezetet bemutat C4C4 Szakmai statisztikai adatbázist üzemeltet C5C5 Tevékenységi területhez kapcsolódó pályázati kiírásokat bemutat C6C6 Régiós, megyei, kistérségi, városi évfordulókat megjelenít C7C7 Meghatározo tt tartalmakat több nyelven megjelenít C8C8 Szakmatár, jogszabály- jegyzéket megjelenít DSzolgáltatá- sokat biztosít D1D1 Kulturális, művészeti, felnőttképzési adatbank, iratminták elérhetőségét regisztrált felhasználók részére biztosít D2Szakmai és szakszolg álati tanácsadó i elérhetősé geket biztosít D3D3 Szolgáltatási jegyzéket aktualizál D4D4 Hírlevelet ad kiD5D5 Reklámfelü-letet biztosít EKulturális e-business- t működtet E1E1 On-line jegyrende-lést, szállásfoglalást biztosít E2Jegyrende lésről, szállásfogl alásról értesítést küld E3E3 Szponzorokat, pályázati támogatókat megjelenít E4E4 Törzskártya megrendelést biztosít E5E5 Partnerkap- csolati kedvezményeke t mutat be E6E6 Kulturális webáruhá- zat működtet (adás-vétel, csere) FInformáció s bázist létrehoz F1F1 Dinamikus felhasználói és szerkesztői felületet biztosít F2F2 Szolgáltatási jegyzéket létrehoz (TEÁOR, szakmai) F3F3 Automatikus eseménynaptár t működtet (banner) F4F4 Webmail-t működtet F5F5 Meghatáro-zott felhasználói kör számára információ elhelyezést biztosít F6F6 Visszajel- zéseket, ötleteket fogad F7F7 Visszajel- zésekről, ötletekről értesítést küld F8F8 Művészeti társalgót, „chatroom”- ot működtet F9F9 Dinamikus adatbázis űrlap kialakítást biztosít F10F10 Kulturális ötletbörzét működtet F11F11 Tematikus (kulcsszavas, „dátumos”) keresőt működtet F12F12 Jogosultságokat kezel F13F13 Regisztrációt kezel F14F14 Eseményeke t naplóz F15F15 Látogatói statisztikát készít (nem publikus)

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! További jó munkát kívánok!


Letölteni ppt "M e g y e i M ű v e l ő d é s i é s i f j ú s á g i K ö z p o n t."

Hasonló előadás


Google Hirdetések