Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

21. (14.) tétel Gazdaságpolitikai fogalma, szerepe.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "21. (14.) tétel Gazdaságpolitikai fogalma, szerepe."— Előadás másolata:

1 21. (14.) tétel Gazdaságpolitikai fogalma, szerepe

2 Gazdaságpolitikai irányzatok Jóléti állam (skandináv orsz.) Neoliberalizmus (angolszász orsz.) Szociális piacgazdaság (Németország) Ázsiai modell A versenyről Szükséges rossznak tartja AbszolutizáljaIgenli A nemzetközi verseny fontosabb A gazdaság - politika kiemelt célja A teljes foglalkoztatottság A piac szerepének maximalizálása -Stabilitás -A szabályok kijelölése -Beavatkozás, ha a piac csődöt mond A nemzetközi versenyképesség növelése A szociális hálóról Univerzális, a szelektivitás másodlagos Csak rászorultság alapján, olykor kegyként Cél az öngondoskodás visszaállítása Család feladata Az állam és a business viszonya A gazdaság van a társadalomért Az állama van a gazdaságért Egyensúly (partnerség) A gazdaság a nemzeti célok szolgálatában

3 Globalizáció versus nemzeti gazdaságpolitikák 1. Definitív megközelítés Main stream: Egységes világpiac kialakulása Nemzetgazdaságok rohamos internacionalizálódása Nem main stream: Elsősorban hatalmi folyamat, amely során a legerősebb gazdasági szereplők a saját érdekeik alapján egységesítik a játékszabályokat 2. A nemzeti gazdaságpolitikák autonómiája csökken, felelőssége nő (pl. „race to the bottom” (adóverseny, dereguláció), integrációs szervezetben való tagság (EU), multilaterális kereskedelmi megállapodások (WTO) stb.) 3. A nemzeti gazdaságpolitikák 3 feladata globalizáció idején  egyensúlyőrzés  a gazdaság optimális elhelyezése az átalakuló termelési és szolgáltatási mezőkben, a technológiai és innovációs erőtérben  a versenyelőnyt jelentő szektorok, profilok piackonform menedzselése

4 Pénzügyi és gazdasági világválság háttere A pénzügyi piacok liberalizációja és deregulációja az 1980-as évektől – többszörös értékpapírosítás, CDO-k és derivatívák elburjánzása Likviditásbőség a 2000-es években – Alacsony kamatkörnyezet FED laza monetáris politikája (2001-2004) Kelet-Ázsiai országok növekvő megtakarításai (1998-tól kezdve) Olajkitermelő országok megtakarításai (2004-től kezdve) – Nyersanyagárak gyors emelkedése (kőolaj - petrodollárok) – Globális egyensúlytalanság USA: nagy FFM hiány Kelet-Ázsia (Kína, Japán) + arab országok + Oroszo.: nagy FFM többlet

5 24. (16.) tétel Európai gazdaságpolitikai modellek

6 Szociális piacgazdaság (A német modell) Gyökerek: (ordo)liberalizmus + keresztény társadalomtanítás Értékportfolió: verseny, teljesítményelv, öngondoskodás, társ.-i szolidaritás, társ.-i partnerség, egyéni szabadság „ Arany középút" Az állam és a piac viszonya : „Annyi piac, amennyi lehetséges, annyi állam, amennyi szükséges.” (Alfred Müller-Armack) Az egyes részpolitikákkal szembeni sajátos követelmények: – Versenypolitika: szabad piaci verseny kikényszerítése (fúziókontroll, kartell- és monopólium ellenesség stb.) – Szociálpolitika: 1. az öngondoskodás előzze meg a szolidaritást 2. a transzferek szelektívek, az öngond. visszaállítását segítsék – A munkáltatók és a munkavállalók közötti kapcsolat szabályozása: alá-fölé rendeltség helyett mellérendeltség – Monetáris politika: a nemzeti fizetőeszköz értékállósága

7 Indikatív tervezés (A francia modell) Patrióta gazdaságpolitika (saját válaszok a gazdasági kihívásokra, figyelembe véve az uralkodó main stream irányt is) Az állam és a piac viszonya: indikatív tervezés (a 90-es évekig) – Tervezés, stratégiaalkotás (A Monnet-féle indikatív tervezés: demokratikus, közvetett, nem kötelező jellegű érdekegyeztető és döntési mechanizmus) – Felzárkózási törekvések – Ötéves tervek (kijelölték a növekedés főbb irányait)

8 Az Az orosz út út Szakaszos piacgazdasági átmenet (1992-2000)  A piacgazdasági átmenet első köre: sokkterápia (1992)  Járadékvadászok csapdájában (1993–1998)  A piacgazdasági átmenet második köre (1998–2000) Államkapitalizmus, fél-autoriter társadalom (2000- )  Reprivatizáció (stratégiai ágazatok, nemzeti bajnokok)  Gazdaságpolitika célja: gyors növekedés + makrogazdasági stabilitás Az orosz gazdaság neuralgikus pontjai  egyoldalú gazdasági szerkezet (gáz-,olaj-,fémipar)  nyersanyag átok (resource curse)  korrupció  óriási egyenlőtlenségek a társadalomban

9 22. (15.) tétel Magyar gazdaságpolitika

10 0. Az alapprobléma - 1970-2010 között megháromszorozódó GDP, 28%-kal növekvő nettó reálbér, 1.5 millió megszűnő munkahely - 1970: 1.5 millió nettó állami vagyon/fő, 2010: ugyanennyi adósság/fő

11 1. 1970-1989 – Viszonylagos egyensúlyőrző növekedés 1974-ig – Olajárrobbanás: – Dilemma – - 1974-es hitelfevétel és következményei – - a külső tartozás megugrása (20%-ról 60%-ra, majd a 80- as évek végére 80%-ra) – - elmaradó strukturális átalakulás

12 2. 1989-2008 – Éllovas a sereghajtóvá válásban (alternatív) vagy éllovas az átalakulásban (mainstream)? - Reformok, dereguláció: A piacgazdaság intézményrendszere + külföldi befektetők védelme gyorsan kiépül, de talán túlságosan gyorsan és szigorú követelményeket szabva - Liberalizáció: 1992-ig 90%-ban, de reálfelértékelődés, alacsony vámok, világpiaci termelői árak - Privatizáció: óvatos becslés szerint 40-50%-on, kevésbé óvatos szerint 28%-on értékesítés + oligopóliumok, monopóliumok külföldi tulajdonba adása + termelési potenciál veszni hagyása - Duális adó és gazdaságszerkezet - Szociális ellátórendszer reformja elmarad - 2002-től elszálló költségvetés, 2003-tól elszálló lakossági devizahitelezés - Belső egyensúlyi probléma + külső egyensúlyi probléma

13 3. 2008- – 2008: hagyományos (ortodox) válságkezelés bérbefagyasztás, költségvetési kiadáscsökkentés a bérből élők terhére – 2010: unortodox válságkezelés válság terheinek megosztása a foglalkoztatottak, a foglalkoztatók és az állam között – Kihívások: – Finanszírozási/adósság válság (magas külső tartozás: áll. + váll + lak.) – Nagy elosztórendszerek válsága – Foglalkoztatás – Társadalmi felzárkózás – Hazai tulajdon helyzetbehozása + innováció

14 23. tétel Kelet-ázsiai társadalmak gazdaságfilozófiája

15 1. Japán A government-business viszony Japánban A vasháromszög működése (politika, bürokrácia/állam, keiretsuk)

16 2. Kína –A kínai gazdaságfejlesztő modell sajátos vonásai FDI eleinte kínai befektetőkön keresztül A külföldi befektetőknek igazolniuk kell, hogy nem sértik Kína nemzeti érdekeit “Kirajzani” állami támogatással Erőforrás-allokáció a SEZ-eken keresztül (Különleges Gazdasági Övezetek) (E.g. Airbus A320, Tianjin) Stratégiai szektorok állami tulajdonban Merkantilista (kereskedelem- és) árfolyampolitika

17 3. Szingapúr 1.A gazdaságpolitikai stratégia pillérei FDI bevonzása három peremfeltétellel - Stratégiai szektorok állami kézben, - Oktatáspolitika: a szingapúri munkaerő fejlesztése - Iparpolitika: clusterek A fejlesztések forrása: társadalombiztosítási rendszer 2.A társadalombiztosítási rendszer bemutatása


Letölteni ppt "21. (14.) tétel Gazdaságpolitikai fogalma, szerepe."

Hasonló előadás


Google Hirdetések