Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Jagelló-kor - a rendi monarchia.  Mátyás 1490 †   tv. örököse  királyválasztás  rendek élni kívánnak e jogukkal  Gyenge, befolyásolható királyt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Jagelló-kor - a rendi monarchia.  Mátyás 1490 †   tv. örököse  királyválasztás  rendek élni kívánnak e jogukkal  Gyenge, befolyásolható királyt."— Előadás másolata:

1 A Jagelló-kor - a rendi monarchia

2  Mátyás 1490 †   tv. örököse  királyválasztás  rendek élni kívánnak e jogukkal  Gyenge, befolyásolható királyt akarnak  Corvin János  Habsburg Miksa (már német király)  Jagelló Ulászló (1471-től cseh király)  Ulászló a leggyorsabb  Először kiegyezik Corvin Jánossal !!!Corvin János.ppt!!!Corvin János.ppt  majd megveri Csontmezőnél (a korona Ulászló kezébe kerül)  Újra kiegyezik Corvin Jánossal, aki megtarthatja a Hunyadi birtokokat  Horvát-szlavón bán lesz  haláláig harcol a törökkel, ( † 1504)  Beatrixszel is kiegyezik  „Talmi” esküvő Harc a trónért } Az lesz a győztes, akié a „Fekete Sereg”

3  II. Ulászló és a rendek egyezsége  feltételek kemények  ország védelme a király kötelessége   hadiadó  Mátyás újításait eltörli  A király kikéri a rendek véleményét  Feltételek elfogadása  jövedelmei csökkennek  királyi hatalom rohamosan hanyatlik  A királyi hatalom szétesésének  belső bázis hiánya  támogatottsága csekély  jövedelmei csökkenek   tudja fenntartani zsoldosseregét  Egy részét szélnek eresztik, többit nem fizetik rendszeresen  1492, Halászfalu  Kinizsi szétveri a fosztogatóvá züllött sereget A királyi hatalom Dobzse László

4  Tényleges hatalom a bárók kezében van   egyetlen szervezett erő a köznemesség  az ország irányítása  bárók kezében van  Királyi Tanács és a hivatalszervezete  Köznemesség  ogy, és a vármegyékben hallatja szavát  OGY köznemességnek kedvező törvények  köv. OGY ugyanazon tv.-ről tárgyaltak  Ezért az OGY nem működik!!!  A főnemesség is megerősödik (bárók)  Hadiadót ő szedi be birtokán  az ország védelme a feladata a banderiális haderő viszont már a múlté Rendi küzdelmek } Rendi küzdelmek állandósulnak } Az OGY feloszlatása után  tartották be

5  Nemesség Szapolyai János mögé sorakozik  1505, rákosi végzés  csak nemzeti királyt választanak  erőteljes, fokozott iparosítás  A király támogatást, szövetségest keres  1506 Habsburg-Jagelló titkos szerződés  segítséget ígéretnek,  fiú utód, H. öröklés  Tovább folyik a rendi párharc  A rendi monarchia válsága tovább tart  a török a határnál  1515, új Habsburg-Jagelló titkos szerződés  kettős házassági szerződés  örökösödési szerződés  1516, † a király  fia 10 éves gyorsítása  gyámság  28 tagú tanács vezetné az országot (rendi  feszíti őket)

6 A Mohácshoz vezető út  II. Ulászló (1490-1516) cseh királyt a rákosi ogy. királlyá választja  1491-ben újabb örökösödési szerződés  Alatt teljesen szétmállott a Mátyási központosítás eredményei   a királyi hatalom támaszai  Az állami jöv. 60-80%-kal csökkent (a bevétel 200000 aranyra  )  Szétzúzták a Fekete Sereget  Katonailag az ország visszazuhant a Zsigmondi korba (bandérium, nemesi felkelés, telekkatonaság)  A kir. hat.  tudja megvédeni a jobbágyságot  Törvényben  a parasztok vadászati jogát  A mezővárosok kiváltságait az országgyűlés nyirbálta meg  Növekedett a zselléresedés

7

8  A gazdaság ’49-re szovjet típusú  termelési eszközök állami tulajdonban  piac  állami gazdaságirányítás  Első példája  Az első ötéves terv  erőteljes, fokozott iparosítás  Az ötéves terv  beruházás 50% ipar, 14% mg  90% nehézipar  szolgáltatóipar ?%  Az ötéves terv célja  „a szén és az acél országa”  következménye életszínvonal drasztikus   Propaganda sikerek - a valóság lesújtó  „szükséglet  terv, minőség  mennyiség  ’51 - jegyrendszer bevezetése  MDP II. kongresszusa  iparosítás gyorsítása (vh. hisztéria miatt) Werbőczy Hármaskönyve Werbőczy Hármaskönyve           † } Kapkodás

9 Werbőczy idealizált arcképe a XIX. századból A Tripartitum

10  Mátyás † után jobbágyok terhei  nőttek  de biztonsága megszűnt  parasztság differenciálódik  gazdagparasztság megjelenése  zselléresedés  (1/8 telek)  Mátyási túladóztatás  pusztásodás  telkek száma is   adókiesés  Törvényhozás - parasztellenes  mezővárosi adózás  egyéni adózás  jövedelem elvonás  vámok emelése  vadászati és halászati tilalom  szabad költözés szigorítása  korlátozása A jobbágyság helyzete

11  A keresztes-háború hirdetése  X. Leó pápa bízza meg Bakócz esztergomi érseket  Bakócz kihirdeti a hadba hívó bullát  egyre több paraszt gyűlik Rákos mezejére  nincs főúri vezető  A végvári vitéz, Dózsa György lesz a pk.  10 ezer fő indul el a pesti táborból, hogy a Tiszántúliakkal együtt vonuljanak a török ellen  Bakócz május derekán  a toborzást, majd a hadjárat folytatását is  nyár dereka, „égetővé válik” a paraszt munkája (robot) Keresztes hadjárat hirdetés

12  A tiltás hatására  a hadjárat parasztháborúvá válik  Mezőtúr, május eleje - összetűzés a nemességgel  Nyílt harc, Apátfalva, május 23.  a nemesi had győzelme (Báthori István, Csáky Miklós)  A revans - május 24 Nagylaknál volt.  Ezután Dózsáéknak sikerül több várat elfoglalnia (Arad, Csája, Zádorlak, Világos, Lippany).  Dózsa Temesvárt ostromolja, védője Báthory István volt.  Július 15-én felmentő sereg érkezik Szapolyai János vezetésével,  Szapolyai szétveri az ostromlókat  A parasztsereg letette a fegyvert, Dózsa is fogságba esett Keresztes hadjáratból parasztfelkelés

13  a vezetőket azonnal kivégezték (Dózsát és társait)  törvénybe iktatták a bosszút - 1514. október (véres törvények)   A jobbágyokat, zselléreket évi 1 Ft adó fizetésére kötelezték  Minden jobbágynak heti egy napot robotolni kell  Minden termény után beszedik a kilencedet és a tizedet  Jobbágysorba taszítják a kunokat és a jászokat  Szabad költözés tilalma  Eltiltják a fegyverviseléstől  Azonban szélesebb körű megtorlás  a parasztságnál, hiszen a nemesek ügyeltek arra, hogy a parasztok magja megmaradjon  Következmény: Tovább romlottak a török elleni harc esélyei A megtorlás

14 A Dózsa-féle parasztfelkelés

15 Dózsa's torture death – wood cut


Letölteni ppt "A Jagelló-kor - a rendi monarchia.  Mátyás 1490 †   tv. örököse  királyválasztás  rendek élni kívánnak e jogukkal  Gyenge, befolyásolható királyt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések