Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Faragó Tibor: TájKép-JövőKép1 A térségre - Tiszai Alföldre - külső, egymással is összefüggő társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok hatnak; a globális,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Faragó Tibor: TájKép-JövőKép1 A térségre - Tiszai Alföldre - külső, egymással is összefüggő társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok hatnak; a globális,"— Előadás másolata:

1 Faragó Tibor: TájKép-JövőKép1 A térségre - Tiszai Alföldre - külső, egymással is összefüggő társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok hatnak; a globális, ill. nagy-térségű folyamatok hatásait számításba kell venni, azokra fel kell készülni: technológiai fejlődés, fogyasztási minták, tőkeáramlás, népesedési folyamatok... A tényleges hatás függ a térség „érzékenységétől”, sérülékenységétől, ill. pozitív/negatív alkalmazkodó-képességétől Az itt folyó társ-gazd. tevékenységek is hozzájárulnak a nagyobb térség folyamataihoz: tudástranszfer, turizmus.. Külső környezeti hatások: a Tisza vízgyűj- tőjén történő változások, „hulladék-áram”, az éghajlat változékonyága és változása... Globális/nagytérségű környezeti folyamatok regionális jövőképei: TájKép - JövőKép dr. Faragó Tibor társadalmi folyamatok gazdasági folyamatok környezeti folyamatok

2 Faragó Tibor: TájKép-JövőKép2 A környezetre, térségre ható tényezők: népesedés (- környezet ) UN- PD, UN- FPA, PI élelmiszer-t. FAO // energia WEC, IEA gazdaság: WB, OECD, UN Stat.D, ECE Természeti erőforrások használata: kőolajkészlet, -kiterm. IEA, OPEC, CIA; biológiai (erő)források: FAO, EEA; erdők: FAO, UNFF;... Környezeti kibocsátások (k-terhelés): vegyianyagok ( DDT ), ózon-k.a.( ODS ) MP üvegházhatású gázok: IEA, UNFCCC nehézfémek, levegőszennyező anyagok … A környezet állapota (glob, regionális): globális: UNEP-GEO, IPCC-AR, MEA pán-európai: EEA („Európa környezete”) Kárpátok: KEO, Tisza: ICPDR, UNEP Globális környezeti folyamatok-jövőképek, regionális következtetések

3 Faragó Tibor: TájKép-JövőKép3 A térség jövőjét (közvetve/közvetlenül ) érintő kötelezettségek, előírások, ajánlások EU-előírás szerinti vízgyűjtőgazd. terv (VKI 2000/60/EK): 2009 végére az egész Duna-medencére ICPDR 5-állam Tisza-csoportja (2004): 2009 végére Tisza vízgyűjtőgazd. terv EU-előírás szerinti települési szennyvízelv. és -tisztítási prog. (91/271/EGK): 2015-re minden 2-10 ezer LE agglomerációra szv-elvez. és legalább biol. szv-tisztítás EU-előírás szerinti Natura-2000 hálózat: 2013-ra befejeződik Nemzetközi egyezmények: CBD, Ramsar.. EU-előírás - megújuló energia: 2020-ra >13%; bioüzemanyag 10% repce->biodizel Nemzetközi kötelezettségek, EU-előírások: nemzeti, regionális „következményeik”

4 Faragó Tibor: TájKép-JövőKép4 IPCC - Éghajlatv. Kormányközi Testület 4. Értékelő Jelentés, 2007 - 1.mcs éghajlat felszíni hőm., Európa, 1906-2005: ~1,2 C felszíni hőm., globális, 2090-2099: 1,8-4,0 C ( 6 szcenárió, legjobb becslések interv. ) OMSZ: felszíni hőm., Magyarország, 1975-2004 1,0-1,3 C ELTE (Met.Tsz. „Prudence”): tavasz, nyár ( B2-szcenárió ) hőmérséklet, Magyarország (2071-)2100 nyár: 3,8-4,2 C csapadék, Magyarország (2071-)2100 nyár: -15 -20 % A globális éghajlatváltozás jövőképe és regionális vetülete

5 Faragó Tibor: TájKép-JövőKép5 10... a magyarországi régiók, kistérségek, vagy a természetes nagy- és középtájak, valamint a termőhelyek klímaváltozásra való érzékenysége, sérülékenysége, így kockázata is eltérő, amit az alkalmazkodási megoldásokban indokolt mérlegelni. A régiókra, kistérségekre vagy természetes tájakra, településekre olyan felkészülési programokat célszerű kidolgozni, melyek tükrözik az érintett terület sajátosságait... IPCC - Éghajlatv. Kormányközi Testület 4. Értékelő Jelentés, 2007 - 2.mcs hatások a természeti és emberi környezetre édesvízkészletekre, ökológiai rendszerekre, mezőg.termesztésre, iparágakra,egészségre „Közép- és Kelet-Európában várható a nyári csapadékmennyiség csökkenése, ami növekvő vízgondokat okoz. A hőhullámok egészségügyi kockázata várhatóan növekszik. Az erdők termőképessége valószínűleg romlik.. ” IPCC - Éghajlatv. Kormányközi Testület „Éghajlatváltozás és víz”, 2008 KvVM-MTA - VAHAVA, 2003-2006/7 II. Klímaváltozás és az alkalmazkodás lehetőségei III. Javaslatok.. A globális éghajlatváltozás jövőképe: hatások és teendők

6 Faragó Tibor: TájKép-JövőKép6 UNEP-GEO4, 2007: folyamatok és jövőképek: (1) „piac” ( - megoldja ); (2) „politika” ( ellensúlyozza gazd.hatásait ); (3) „biztonság” ( önkorlátozás, átterhelés ); (4) „fenntarthatóság” UN-MEA, 2005: (Mill. Ökoszisztéma Ért.) folyamatok és jövőképek: (1) „glob. hangszerelés ” ( de lassú válaszok ) (2) „az erő rendje” (3) „adaptálódó mozaikok” (4) „a TechoKert” (a technol. megoldja) ökoszisztémák, biodiverzitás, emberi jólét Tisza-régió:_ „TEO”? és jövőkép-analógiák? Globális környezeti értékelés: UNEP-GEO4 Globális ökoszisztéma értékelés : UN-MEA

7 Faragó Tibor: TájKép-JövőKép7 OECD Környezeti kitekintés /jövőkép 2030 teendők: zöld-sárga-piros EEA: (pán-)Európa környezete, 4. jelentés, 2007 jelen és utalás a jövőre: hulladékgazdálkodás a közép-kelet-európai országokban a lerakás magas aránya További értékelések, jövőképek: OECD és az Európai Környezeti Ügynökség

8 Faragó Tibor: TájKép-JövőKép8 ICPDR: Tisza-vízgyűjtő fő rizikótényezők, célok és a lehetséges megoldások közös integrált folyógazdálkodási terv 2009-re jövőképek (szükségessége) pl. vízhasznosítás - 2015 EU: Fenntartható Fejlődési Stratégia Magyarország: Nemzeti FF-stratégia továbbfejl.,végrehajtása során regionális sajátosságok figyelembevétele; regionális FFS Nemzetközi „Tisza-értékelés” és az EU közös fenntarthatósági jövőképe

9 Faragó Tibor: TájKép-JövőKép9 A térség jövője szempontjából lényeges „külső” társadalmi- gazdasági és környezeti folyamatokat tételesen fel kell mérni; ehhez kiindulásként adott számos globális és nagytérségi nemzetközi értékelés és jövőkép. Külső közvetlen vagy közvetett „feltételeket” jelentenek az EU közösségi politikáiból, jogszabályaiból adódó előírások, az EU-alapokból való támogatások elérésének feltételei, nemzetközi egyezményekből adódó kötelezettségek E „külső” hatásokra és feltételekre fel kell készülni figyelembe véve a térség adottságait: alkalmazkodás, a káros (nem kívánt) hatások mérséklése, a kedvező hatásokra, lehetőségekre befogadó környezet kialakítása. A felkészüléshez megfelelő térségi stratégiá(k)ra van szükség A „külső” folyamatok és hatásaik is egymással összefüggnek, emiatt sem szabad elkülönülten kezelni az egyes térségi szakterületi stratégiákat, programokat: átfogó térségi fenntartható fejlődési stratégiára van szükség, amely együttesen számításba veszi a térség adottságait és a „külső” hatásokat, feltételeket is. Következtetések


Letölteni ppt "Faragó Tibor: TájKép-JövőKép1 A térségre - Tiszai Alföldre - külső, egymással is összefüggő társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok hatnak; a globális,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések