Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vas Megyei Mérnöki Kamara Szakmai Továbbképzés Szombathely, 2016. június 21. Természet- és környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a vízgazdálkodási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vas Megyei Mérnöki Kamara Szakmai Továbbképzés Szombathely, 2016. június 21. Természet- és környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a vízgazdálkodási."— Előadás másolata:

1 Vas Megyei Mérnöki Kamara Szakmai Továbbképzés Szombathely, 2016. június 21. Természet- és környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a vízgazdálkodási beavatkozások tervezésében VKI 4-7 teszt és Natura 2000 hatásbecslés Dr.Ijjas István Prof.Emeritus BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék ijjas.istvan@epito.bme.hu

2 A téma fontossága, előzményei

3 Egy alapos EU vizsgálat megállapította a VGT1-ről: a tagállamok nem vagy nem elfogadható mértékben alkalmazták a VKI előírásait Ezért azok a támogatások „ex-ante” feltételei lettek a következő időszak támogatási rendszerében Kérdés: Hogyan lehet majd a 2014-2020 időszakban az új vízi-létesítményeket környezeti szempontból úgy megtervezni, hogy EU támogatást lehessen kapni a megvalósításukhoz? Erre keresi a választ ez az előadás.

4 VKI 4-7 alkalmazása a VGT1-ben az EU szakértői szerint: A tagállamok116 vízgyűjtő-gazdálkodási tervet nyújtottak be az Európai Bizottsághoz, de csak 12 terv említett olyan projekteket, amelyek esetén a VKI 4-7 tesztet el kell végezni és csak néhány projekt volt, amikor el is végezték Ezek közül: Árvízvédelem – 7 projekt Hajózás – 6 projekt Kikötő fejlesztés – 4 projekt Vízerőhasznosítás – 3 projekt

5 Mikor kell elvégezni a VKI 4-7 vizsgálatot? A felszíni víztest hidromorfológiai jellemzőiben vagy a felszín alatti víztest vízszintjében változást okozó új beavatkozások esetén Új fenntartható emberi fejlesztési tevékenységek esetén, amelyek nem a hidromorfológiai jellemzőkben okoznak változást

6 Hidromorfológiai változásokat okozó beavatkozások Vízerőmű Felszíni vizek közötti vízátvezetés Víziút biztosítása Állandó árvízvédelmi mű Duzzasztómű vagy víztározó Nyílt felszínű öntöző főcsatorna Folyószabályozás vagy folyócsatornázás Vízfolyásrendezés (kivéve fenntartás) Egyéb hosszirányú és keresztirányú átjárhatóság befolyásolása Vízszint-szabályozás Vízbevezetés (szennyvíz, használtvíz, hűtővíz, települési lefolyás) Vízkivétel (öntözés, ipari vízkivétel, ivóvíz a lakosság számára) Parti sáv szabályozása (kibetonozás, horgászstégek, kikötők) A vízgyűjtőn folytatott termelésből származó megnövekedett erózió Tőzeg-, kavicsbányászat, mélyművelésű bánya (bányavízemelés) Halastó vagy tórendszer Kikötő Állóvíz és holtág szabályozás Egyéb felszíni víztestet közvetlenül érintő építmények Vízbesajtolás felszín alatti vízbe Geotermikus erőmű Nyílt felszínű csatorna

7 Hidromorfológiai változásokat okozó beavatkozások Felszín alatti vízkivétel Keresztirányú átjárhatóság befolyásolása (töltések építése, vizek szétterülésének akadályozása) Táji adottságoknak nem megfelelő területhasználat Nem hidromorfológiai változásokat okozó beavatkozások új vagy nagyobb kapacitású szennyvíztisztító-telepek ipari szennyvízbevezetések turisztikai létesítmények veszélyes anyag bevezetések

8 Az előadás tárgya pontosabban fogalmazva: A vízvédelmi politika és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés integrálása a különböző szektor-politikákkal és tervekkel Röviden: Vízi-építmények környezeti tervezése Az integrálás két legfontosabb eszköze: a VKI 4-7 teszt – pontosabban VKI teszt és a Natura 2000-es hatásbecslés Ezekről szól az előadás Hogyan kell igazolni azt, hogy a VKI és a Natura 2000 előírások szerint a tervezett létesítmény megvalósítható ?

9 EU támogatások a vízgazdálkodásban Vízvédelmi intézkedések támogatása (vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben meghatározott intézkedések) Gazdasági és szociális célok elérését biztosító vízgazdálkodási intézkedések támogatása (integrált vízgazdálkodási tervek, KJT, Duna Stratégia, AKKT)

10 Az integrált vízgazdálkodási tervezés egyik legfontosabb dokumentuma a Kvassay Jenő Terv (KJT) Nagyon fontos a környezeti és gazdasági tervezés integrálása! Ennek egyik legfontosabb eszköze a környezeti tervezés

11 A környezeti tervezés jelenlegi helyzete: (1) A vízi környezetet védő jogszabályok bonyolult, nehezen áttekinthető és nehezen értelmezhető rendszere alakult ki (2) Nehéz alkalmazni az egymással sokféleképpen összefüggő jogszabályokat (3) Egyik legnehezebb feladat a „VKI 4-7 teszt” és a „Natura 2000 hatásbecslés” elvégzése (4) Különösen nehéz feladat a beavatkozás sorozatok együttes hatását vizsgáló „kumulatív tesztek” elvégzése is. (5) A 2014-2020 időszakra pályázható támogatások elnyerésének fontos (ex-ante) alapfeltétele a VKI 4-7 teszt és a Natura2000 Hatásbecslés elvégzése – ezért kerültek be a szakmai továbbképzés témakörei közé ezek a tesztek (6) A környezeti vizsgálatok sokféle szakterület szakértőinek együttműködését igénylik

12 A nehézségek szemléltetése: Nagyon bonyolult a vízi-környezetvédelmi jogrendszer

13 Összefüggés a vizek állapotát védő EU irányelvek Között KHV SKV Madarak Irányelv Élőhelyek Irányelv Társadalom Részvétele Irányelv Víz Keretirányelv

14 Összefüggés a vizek állapotát védő EU irányelvek között Víz Keretirányelv KHV Irányelv SKV Irányelv Társadalom Részvétele Irányelv Élőhelyek Irányelv Madarak Irányelv

15 A nehézségek szemléltetése: Jogharmonizáció problémái EU és nemzeti jog egymás mellett élése Egy példa a jogharmonizáció nehézségeire: VKI 4. cikk 7. bekezdés = 221/2004 Korm.rendelet 10.paragrafus

16

17 A nehézségek szemléltetése: A VKI és a Natura 2000 szerinti védelem összehangolásának problémái

18 Natura 2000 területek Magyarországon

19 VKI 4-7 teszt egyik legfontosabb alapdokumentuma: a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv A VGT1-ben 2015-ös határidővel tervezett vízvédelmi intézkedéseket kötelező volt végrehajtani – ez a VGT egyik különlegessége! Most fejeződött be a VGT1 megújítása, elkészült a VGT2 A VGT2 a 2021. végéig végrehajtandó intézkedéseket tartalmazza A vízi-építmények tervezése során igazolni kell azt, hogy a készülő tervek megfelelnek a VKI előírásainak és figyelembe veszik a VGT-ben megtervezett intézkedéseket. Meg kell tanulnunk, hogyan kell használni a VGT-t!

20

21 A VGT2 elérhetősége

22

23

24

25

26

27

28 a beavatkozások előtt és a beavatkozások után Első lépés: Felszíni víztestek állapotának minősítése a VKI szerint

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 A VKI 4-7 teszt és a Natura 2000 hatásbecslés Segédletek a tesztek elvégzéséhez

46 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv részeként kidolgozott Útmutató

47 Más magyar nyelvű oktatási anyagok: Ijjas (2014) Integrált Vízgazdálkodási Tervezés MSc tárgy - E-jegyzet az oktatáshoz (évente bővül az újdonságokkal) Ijjas István és Ijjas István Zsolt (2012): Módszertani segédlet vízi-építmények környezeti tervezéséhez, Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat (a magyar jogszabályok változása miatt fel kell újítani)

48 Útmutató az enyhébb környezeti célkitűzések alkalmazásához és indokolásához angol nyelven Víz Keretirányelv Közös Végrehajtási Stratégiája 20. számú Segédlete 2009

49 Útmutatók az Élőhely Irányelv előírásainak alkalmazásához a NATURA 2000 területeken Natura 2000 területek kezelése - az Élőhelyek Irányelv 6. cikkének előírásai A Natura 2000 területeket jelentősen érintő tervek és projektek vizsgálata - Módszertani útmutató az Élőhelyek Irányelv 6(3) és (4) cikkének előírásairól

50 Német útmutató a víziút projektek környezeti hatásvizsgálatához A négy legfontosabb német útmutató Víziutak Környezeti Hatásvizsgálata Natura 2000 területek kompatibilitás vizsgálata Szigorúan védett európai fajok vizsgálata Kompenzációs intézkedések tervezése

51 Felhasználható mintapélda: a fenntartható hajóút tervezésre vonatkozó Közös Nyilatkozat és útmutatók

52 Környezeti Értékelés VKI 4-7 teszt Natura2000 hatásbecslés Mintapélda: Duna hajózhatóságának javítása

53

54 A VKI 4-7 teszt alapjai és végrehajtása

55 Elvégzendő vizsgálatok, megválaszolandó kérdések: 1)Milyen állapotban van jelenleg az a víztest, amelyen a tervezett beavatkozást el akarjuk végezni? 2) Milyen hatásai lesznek a tervezett beavatkozásnak a víztest állapotára? 3) Környezeti szempontból megengedhetők-e a tervezett beavatkozások hatásai? 3.1) Kiváló állapotból jó állapotba romlik-e a víztest állapota a tervezett beavatkozások hatására? 3.2) Jó állapotból nem megengedhető állapotba romlik-e a víztest állapota a tervezett beavatkozások hatására?

56 4) Létezik-e a tervezett beavatkozások által elérendő célkitűzések teljesítéséhez nem aránytalanul költséges és környezeti szempontból az eredetileg tervezettnél jobb megoldás? 5) Fontos közérdek-e a tervezett beavatkozások elérésével megvalósítandó célkitűzések teljesítése? 6) Nagyobb-e a tervezett beavatkozásokkal elérhető haszon annál, mint amilyen környezeti károkat okozhat a tervezett beavatkozások megvalósítása? 7) Hogyan lehet indokolni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben azt, hogy a kedvezőtlen környezeti hatásai ellenére, az előbbi követelményeket is figyelembe véve, mégis megengedhetőnek tartjuk a tervezett beavatkozások megvalósítását?

57 KIVÉTELES KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK A VKI kivételes környezeti célkitűzéseket is megenged Alkalmazhatóságuk igazolása a különböző kivételes esetekben: Víztestek erősen módosítottá nyilvánítása esetén elvégzendő a 4.3 teszt A határidők meghosszabbítása esetén elvégzendő a 4.4 teszt Kevésbé szigorú célkitűzések esetén elvégzendő a 4.5 teszt Új fejlesztés esetén elvégzendő a 4.7 teszt

58 A VKI 4.7 teszt új, fenntartható emberi tevékenység esetén A tagállamok nem szegik meg a VKI előírásait akkor, ha egy víztest állapota új, fenntartható emberi tevékenység miatt romlik, de teljesülnek a következő feltételek: a) mindent megtesznek a víztest állapotát rontó hatások mérséklésére; b) a változtatások okait tartalmazza a vízgyűjtő-gazdálkodási terv, és a célkitűzéseket hatévente felülvizsgálják; c) a változtatások vagy módosítások oka elsőrendű közérdek; d) a célkitűzések a műszaki megvalósíthatóság vagy az aránytalan költségek miatt nem érhetők el a környezet számára jóval előnyösebb módon. Nem szükséges, nem lehet a teszteket mindig részletesen elvégezni !,

59 Kulcskérdések/nehézségek: Jelentős negatív környezeti hatás kimutatása (víz állapotának jellemzése számértékkel) „Elsőrendű közérdek” igazolása „Aránytalan költség” kimutatása Természeti tőke (ökoszisztéma szolgáltatások) értékének és az érték változásának kimutatása Környezeti szempontból jelentősen előnyösebb változat keresése és értékelése

60 A Natura 2000 hatásbecslés

61 Az Élőhelyek Irányelv 6.3 cikke előírja azt az eljárást, amit akkor kell követni, ha egy terv vagy projekt veszélyeztetheti egy Natura 2000 terület sértetlenségét. Ha az előzetes vizsgálatok szerint a terv vagy projekt hatásai veszélyeztetik, vagy veszélyeztethetik a Natura 2000 területet, akkor az Élőhely Irányelv 6.4 cikke alapján kell eljárni és igazolni kell azt, hogy a terv vagy projekt által szolgált célt nem lehet más, kisebb negatív hatású, vagy kedvezőtlen hatást nem okozó változattal elérni és a terv vagy projekt fontos közérdeket szolgál, beleértve a szociális és gazdasági természetű szempontokat is. az Élőhelyek Irányelv megengedi kompenzációs intézkedések alkalmazását (a VKI 4-7 teszt nem engedi meg)

62 Kulcskérdések/nehéz feladatok: Natura 2000 terület veszélyeztetettségének megállapítása Ökológiai szempontból kedvezőbb tervváltozat keresése és értékelése „Fontos közérdek” igazolása „Kompenzáció” felajánlása, elfogadtatása Bejelentés EU Bizottságnak

63 Miért kell sok esetben kétféle, a vízhez kötődő élővilágot védő tesztet is elvégezni ugyanarra a területre? Biztosítani kell a vízgyűjtők teljes területén minden vizes élőhelynek a VKI szerinti jó állapotát ! Különös tekintettel kell foglalkozni azokkal az ún. Natura 2000 területekkel, amelyeken víztől függő, európai közösségi jelentőségű védett fajok vagy élőhelyek találhatók. Ezeken a területeken el kell végezni a Natura 2000 tesztet, azaz érvényesíteni kell a VKI előírásain kívül a Madarak Irányelv és az Élőhelyek Irányelv (MEI) előírásait is!

64

65 A VKI és a MEI is megengedi azt, hogy szociális és gazdasági okok miatt bizonyos feltételek teljesülése esetén kivételes célkitűzéseket alkalmazzunk, de az eljárásban különbségek vannak

66 Összefoglalás, következtetések: 1)Fontos, hogy elérjük és megőrizzük a vizek jó állapotát! 2) A gazdaság fejlődését és a társadalom jólétét is biztosítani kell! 3) Nagyon fontos a jó összehangolás és integrálás! 4) A környezet- és természetvédelmi jogrendszernek nagyon fontos szerepe van, de jelenleg túlságosan bonyolult és sok szubjektív elemet tartalmaz. Egyszerűsíteni kell és csak annyi vizsgálatot elvégeztetni, amennyi a környezeti értékeléshez feltétlenül szükséges!

67 5) A nehézségeket különböző fórumokon hangoztatni lehet, de ha a projektjeinkhez EU támogatást akarunk kapni, akkor a jelenlegi előírásokat végre kell hajtanunk! 6) Meg kell tanulnunk a VKI 4(7) teszt és a Natura 2000 hatásbecslés végrehajtását Együtt tanuljuk az EU tagállamok szakembereivel! 7) A teszteket csak a műszaki és gazdasági tervezéssel párhuzamosan, koordináltan lehet hatékonyan elvégezni, nem lehet külön feladatként kezelni! Nagy a munka, költség és idő-igényük! (például a tervváltozatok igénye miatt)

68 Sok sikeres, időben, teljes mértékben kifizetett, EU által támogatott projekt tervezési megbízás elnyerését kívánom! Írjanak nekem, ha kérdésük van! Ijjas.istvan@epito.bme.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vas Megyei Mérnöki Kamara Szakmai Továbbképzés Szombathely, 2016. június 21. Természet- és környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a vízgazdálkodási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések