Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyílt és Zárt licencek a GIS-ben Szabad Szoftver Konferencia, Szeged, 2011. szeptember 23. Készítette: dr. Rádi Mariann.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyílt és Zárt licencek a GIS-ben Szabad Szoftver Konferencia, Szeged, 2011. szeptember 23. Készítette: dr. Rádi Mariann."— Előadás másolata:

1 Nyílt és Zárt licencek a GIS-ben Szabad Szoftver Konferencia, Szeged, 2011. szeptember 23. Készítette: dr. Rádi Mariann

2 Licenc fogalma A licenc szó „engedély” értelemben használt A szerző a műre vonatkozó licencszerződés alapján bizonyos feltételekkel engedélyt adhat arra, hogy a művét mások használják (to license the use under copyright) A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény ezt felhasználási szerződésnek hívja Magyarország Európában az elsők között, 1983-ban helyezte szerzői jogvédelem alá a számítógép programokat

3 Szerzői jog és licenc szerzői jogról lemondani nem lehet, nem eladható, másra át nem ruházható licenccel a felhasználó nem a szoftver (másolásra és továbbadásra feljogosító) tulajdonjogát, hanem csak a használati jogát kapja meg

4 Ki a szerző? USA Bárki, jogi személy is lehet A szerző a JOGOSULT, mivel ő ● teremtette meg a finanszírozási feltételeket, ● választotta ki az alkotókat, ● ő „vásárolta ki” jogaiból az összes többi alkotót A copyright rendszer egyik lételeme, hogy minden jog eladó Regisztráció szükséges a szerzői jogi védelem egyes jogkövetkezményeinek érvényesítéséhez

5 Ki a szerző? HU Természetes személy, aki megalkotta a művet egyéni, eredeti jellege van, más alkotásoktól megkülönböztethető Nem minősül műnek: ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet szerzői jogi védelem mű létrejöttével keletkezik nincs szükség hatósági eljárásra, nyilvántartásba vételre Szerzőnek személyhez fűződő és (pénzt érő) vagyoni jogai vannak a művet illetően

6 Közös mű 1.Szerző társak Pl. programozók egymást felváltva írják meg közösen a programot mű részei nem használhatók fel önállóan 2.Társszerzők (összekapcsolt mű) mű részekre bontható, azok önmagukban is felhasználhatók 3.Együttesen létrehozott mű (kollektív mű) szerzői jog azt illeti meg (szerző jogutódjaként), aki/akinek a kezdeményezésére és irányításával a művet létrehozták, és amely azt a saját nevében nyilvánosságra hozta egyes szerzői hozzájárulásokat külön-külön nem lehet meghatározni Pl. vállalati szoftverfejlesztés

7 Szerző jogosultságai Jogosultságokat csak felhasználási szerződés keretében lehet átengedni: – művel való rendelkezés jogát, – pénzt érő jogokat (vagyoni értékű jogok) Vagyoni jogok nem átruházhatóak, kivétel: – adatbázis (gyűjteményes mű), szoftver, reklámozás céljára megrendelt mű esetében – vagy programozó munkaviszonya esetén

8 Szerző vagyoni jogai szerző engedélye szükséges a mű sajátos címének felhasználásához is; műben szereplő jellegzetes és eredeti alak kereskedelmi hasznosításának és az ilyen hasznosítás engedélyezése; díjazás illeti meg szerzőt – csak kifejezett nyilatkozattal lehet róla lemondani

9 Szerző vagyoni jogai Felhasználásnak minősül különösen: 1)Többszörözés 2)Terjesztés 3)Nyilvános előadás 4)Nyilvánossághoz való közvetítés 5)Mű átdolgozása

10 1. Többszörözés ➔ másolatkészítés eredetiről / másolatról ➔ Forráskód átalakítása objekt kóddá ➔ Forráskód vagy gép kód átvitele egyik hordozóról másikra ➔ merevlemezen, más digitális hordozón első rögzítés ➔ Letöltés ➔ Kinyomtatás ➔ Hosting-ba, caching-be történő másolás ➔ Biztonsági másolat készíthető ➔ nem többszörözés: mű elérése az URL-be bemásolással és rákattintással

11 2. Terjesztés ➔ forgalomba hozatal (másolatot is) ➔ Forgalomba hozatalra való felkínálás, ➔ Műpéldány tulajdonjogának átruházása (nem jelenti szerzői jogosultságok átruházását) ➔ Műpéldány bérbeadása ➔ Műpéldány az országba forgalomba hozatali céllal történő behozatala

12 Vagyoni jogok 3.Nyilvános előadás mű jelenlévők számára hozzáférhetővé tele bárki számára hozzáférhető helyen bármilyen műszaki módszerrel Pl. program képernyőn történő megjelenítése Nem minősül nyílvánosnak: családon, ismerősi kör 4.Átdolgozás (származékos mű jön létre) Program fordítása Szoftvernek eredetitől eltérő programnyelvre történő átírása

13 Szerző személyhez fűződő jogai nem átruházhatók, lemondani nem lehet róluk, szerzőt életében illetik meg, védelmi idő elteltéig (p.m.a. 70 év) gyakorolhatók 1.Nyilvánosságra hozatal joga 2.Névjog 3.Mű integritásához való jog

14 Felhasználási szerződés jellemzői Szerződési szabadság elve Szerző számára kedvezőbb értelmezés Szerző számára kedvezőbb értelmezés – ha szerződés tartalma nem egyértelmű Felhasználó nem szerez tulajdonjogot szoftver felett hanem korlátozott felhasználási jogot Csak kifejezett kikötés esetén lehet – átdolgozni – többszörözni

15 Felhasználói jogviszony díj a szerzőt jogszerű és jogsértő felhasználás során egyaránt megilleti konkrét felhasználói jogviszonyokat egyedi licenszerződések szabályoznak az Szjt-n kívül ált. blankettaszerződések szerződés létrejöhet ráutaló magatartással is =szoftver bármilyen szintű felhasználásával

16 Szabad és nem szabad szoftverek

17 Szabad és nem szabad szoftverek (Chao-Kuie nyomán)

18 Nyílt forráskódú licencek

19 Free Software Foundation – 4 alapjog A szabad szoftver mozgalmat Richard M. Stallman indította 1983-ban a GNU projekttel szabad szoftverek a következő szabadságjogokkal kell, hogy rendelkezzenek: 1.tetszőleges célra történő szabad felhasználás; 2.a szabad tanulmányozhatóság és igény szerinti módosíthatóság, aminek előfeltétele a forráskódhoz való hozzáférhetőség; 3.a másolatok szabad terjeszthetősége, segítve ezzel ismerőseinket; 4.a szabad továbbfejleszthetőség és az eredmény szabad közzététele a közösség javára (ennek is előfeltétele a forráskód elérhetősége)

20 Open Source Initiative (OSI - 1998) közhasznú társaság a szabad szoftverek vállalati körben való népszerűsítésére free ingyenes jelentéssel is bír - tévesen azt sugallhatja, hogy szabad szoftvereket nem lehet eladásra fejleszteni, vagy egyéb profitorientált módon felhasználni nyílt forráskódú licencek az OSI véleményezi és tartja nyilván Pl. FSF GNU licencek, de a Microsoft Ms-PL és Ms-RL licencek is

21 Megengedő licencek BSD típusú licenceknek 1989-ben írták az eredeti BSD licencet, kikötései: 1.Forráskód tartalmazza szerző(k) nevét 2.bináris állomány tartalmazza szerző(k) nevét 3.minden reklámnak, hirdetési anyagnak tartalmaznia kell a szerzők nevét, 4.szerzők nevének hirdetési célú feltüntetése csak az érintettek előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. FreeBSD licenc: 3. és 4. kikötés törlésével

22 BSD megengedő licenc bármit megenged a termék bármely felhasználójának vagy fejlesztőnek Pl.: szoftver átírása és zárt formában való terjesztése, kereskedelmi forgalmazása Azonban az eredeti fejlesztők nem vállalnak semmilyen felelősséget a termék használatával kapcsolatban.

23 BSD licenc alatt futó GIS szoftverek OpenLayers azukiMAP MapFish

24 Nem megengedő (Copyleft)licencek Terjesztései és a módosítások kötelezően szintén az eredeti mű lincence alatt kell, hogy megjelenjenek Tilos új kikötések hozzáadni a származtatott kódok licenceihez Pl. GPL, Creative Commons licenc

25 GNU licencek GNU General Public License (GPL, 1989) GNU Lesser General Public License (LGPL, 1999) GNU Free Documentation License (FDL)

26 GNU GPL mű szabadon terjeszthető (akár pénzért is) és szabadon módosítható, de a terjesztései és a módosítások kötelezően szintén GPL licenc alatt kell, hogy megjelenjenek (nem megengedő) így biztostja, hogy a szabad tartalmakból készült bármilyen származékos mű is szabad maradjon - - > erős copyleft licenc

27 GIS szoftverek GPL alatt ➔ QGIS ➔ GRASS ➔ Mapserver ➔ uDig ➔ gvSIG ➔ PostgreSQL ➔ PostGIS

28 Creative Commons Licenc A teljes jogi védettség – „minden jog fenntartva” – és a public domain közötti széles skálán lehet létrehozni rugalmas és korszerű védelmet A szerző szerzői jogait megtartva tud korlátok között lehetőséget biztosítani a mű feldolgozására, terjesztésére

29 CC 3 layers

30 CC – Biztosított jogok 1.to Share A mű szabadon másolható, terjeszthető, bemutatható és előadható 1.to Remix Származékos művek (feldolgozások) hozhatóak létre.

31 CC – 4 korlátozó feltétel 1.Nevezd meg! (Attribution /by) A szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetni a műhöz kapcsolódó információkat (pl. a szerző nevét vagy álnevét, a mű címét). 2.Ne add el! (Non-Commercial / nc) A mű nem használható fel kereskedelmi célokra.

32 CC – 4 korlátozó feltétel 3.Ne Változtasd! (No Derivative Works /nd) A mű nem módosítható és nem készíthető belőle átdolgozás, származékos mű. 4.Így add tovább! (ShareAlike /sa) A mű a jelenlegivel megegyező, vagy azzal csereszabatos licenc alatt terjeszthető.

33 CC- Kombinációk

34 Mű CC licenc alatt

35 Zárt licencek Eric S. Raymond: "Az egyik stílus – amelyet ma zárt kódú („closed source”) fejlesztésnek hívunk – hagyományos gyári modell, amikor is a vevő egy lepecsételt bithalmot kap, amelyet nem tanulmányozhat, nem módosíthat vagy fejleszthet tovább. A zászlóvivő ebben a megközelítésben a Microsoft.„ ArcGIS Friendly GIS

36 Köszönöm a Figyelmet! Források – Wikipedia – www.jogiforum.hu – szoftverjogi blog www.jogiforum.hu – www.linuxvilag.hu www.linuxvilag.hu – www.bitport.hu www.bitport.hu – Creativecommons.org – Magyar polgári jog - Szellemi alkotások joga (Faludi Gábor - Gyertyánfy Péter - Lontai Endre - Vékás Gusztáv, Eötvös József Könyvkiadó Bt., 2006)


Letölteni ppt "Nyílt és Zárt licencek a GIS-ben Szabad Szoftver Konferencia, Szeged, 2011. szeptember 23. Készítette: dr. Rádi Mariann."

Hasonló előadás


Google Hirdetések