Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÓRVÁNY-MAGYAR TERÜLETEN MEGVALÓSÍTOTT OKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA Dr. Erdei Ildikó Temesvár, Temes megyei Civil Tanács Szabadka 2013. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÓRVÁNY-MAGYAR TERÜLETEN MEGVALÓSÍTOTT OKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA Dr. Erdei Ildikó Temesvár, Temes megyei Civil Tanács Szabadka 2013. április."— Előadás másolata:

1 SZÓRVÁNY-MAGYAR TERÜLETEN MEGVALÓSÍTOTT OKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA Dr. Erdei Ildikó Temesvár, Temes megyei Civil Tanács Szabadka 2013. április 27.

2 Az előadás felépítése:  Bevezető a szórványrégióról  Szórványoktatási stratégia  A határon átnyúló uniós projektek - mint lehetőség  Oktatási jó gyakorlatok

3 Temes megye  Vegyes nemzetiségi összetétel - 17 nemzetiség,  A magyar lakosság (35 294) az összlakosság 5,4%-át teszi ki.  Erősen szétszórt a megye egész területén.  Az „asszimilációs potenciája” igen magas (az asszimilációs fogyás az elmúlt tíz évben 10,10% volt, mely a teljes fogyás 51,57%-a).  A vegyes házasságok aránya eléri a 63,9%-ot.  A magukat magyarnak valló családok gyermekeinek 25%-a igényli az anyanyelvű oktatást, de a román tannyelvű intézmény választásának oka elsősorban az, hogy a gyerekek már nem beszélik / vagy alig beszélik a magyar nyelvet.

4

5 A helyi szórványoktatási stratégia Alapelvek:  A szórványoktatás sajátos gondjaira, problémáira megoldást, altarnatívát jelentő programok működtetése  A szórványról alkotott negatív kép ellensúlyozása („a szórvány mint csipke”)  Hátrányból előny  Határmentiség  Kétnyelvűség

6 Szórványoktatási gondok - programok (1)  Az iskolák elérhetőségének problémája  utazási támogatások,  temesvári iskolabusz program,  kollégiumi ösztöndíjprogramok.

7 Szórványoktatási gondok - programok (2)  Az anyanyelvi/magyar nyelvű oktatási formák és intézmények alacsony ismertségi foka és az anyanyelvű oktatáshoz kapcsolódó előítéletek.  Az anyanyelvi oktatási lehetőségeket népszerűsítő tevékenységek  A szülőkkel, családokkal való közvetlen kapcsolatépítés (Élő kapcsolat)

8 Szórványoktatási gondok - programok (3)  Az alacsony gyereklétszámból származó gondok  Tehetséggondozó programok,  Közösségépítő, szociális készségfejlesztő programok,  Hálózatok építését segítő programok.

9 Szórványoktatási gondok - programok (4)  A domináns többnyelvű környezet hatásai, a felcserélő kétnyelvűségi helyzetből adódó nehézségek  Magyar nyelvi kompetenciafejlesztő programok,  Napközi programok,  Tartalmas szabadidőt biztosító programok anyanyelven.

10 Nem mindig lehet megtenni azt, amit kell, de mindig meg kell tenni azt, amit lehet. (Bethlen Gábor) Az uniós projektek mint lehetőség

11 Milyen programok keretében valósultak meg? Milyen időszakban?  Phare CBC - a CBC (cross-border co- operation, határ menti együttműködés)  INTERREG IIIA  Románia - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program  HU-RO Határmenti Együttműködési Program  2006-tól kezdődően folyamatosan

12 Kik a helyi oktatási projekteket generáló civilek, intézmények?  Szórvány Alapítvány (www.diasporatm.ro)  Bartók Béla Elméleti Líceum (www.bartok.ro)www.bartok.ro

13 Milyen fő témákban? Mik az általános jellemzőik?  Identitáserősítés  Tehetséggondozás  Közösségfejlesztés  Magyar-magyar kapcsolatok építése  Vidéki kisközösségek támogatása

14 Identitáserősítő programok Oktatási jó gyakorlatok

15 PROMINED (http://www.diasporatm.ro/hu/programok/befejezett/promined/) (http://www.diasporatm.ro/hu/programok/befejezett/promined/) A program időtartama: 2006. december – 2007. november. A projekt megvalósítói:  SZÓRVÁNY Alapítvány, Temesvár  Határon túli partnere: SZÓRVÁNY Alapítvány, Muzsla, Szerbia Együttműködő iskolák:  2., 24-es, 25-ös számú Általános Iskolák, Temesvár, 2. sz. Általános Iskola, Karánsebes, 8. sz. Általános Iskola, Resicabánya, 5. sz. Általános Iskola, Lugos  Fejős Klára Általános Iskola, Nagykikinda, Szervo Mihály Általános Iskola, Muzsla/Nagybecskerek, Dura Jaksic Általános Iskola, Pancsova, Olga Petrov Radicic Általános Iskola, Versec

16 A program célkitűzései  a határmenti régióban élő közösségek részére egy történelmi - társadalmi eseményeket magába foglaló közös kronológia elkészítése,  a diákok és tanárok érdeklődésének felkeltése a helytörténet iránt. Fontosabb eredmények  Temesvár, Lugos, Karánsebes, Resicabánya, Nagykikinda, Nagybecskerek, Pancsova, Versec közös helytörténeti kronológiájának kidolgozása illetve kiadása román és szerb nyelven  Egy Módszertani füzet kidolgozása  Tíz helytörténeti kör létrehozása a résztvevő iskolákban

17 A folytatás...PROMIREG http://www.diasporatm.ro/hu/programok/befejezett/promireg/ http://www.diasporatm.ro/hu/programok/befejezett/promireg/ A program időtartama: 2008 szeptember - 2009 szeptember Határon túli partner: Kökend Egyesület, Nagykikinda Elkészült a térség kisvárosainak Helytörténeti Kronológiája: Nagyszentmiklós, Zsombolya, Detta, Buziás, Gátalja, Csákova, Rékás, Facsád, Anina, Herkulesfürdő, Boksabánya, Újmoldova, Oravicabánya, Nándorhegy Romániából, valamint Törökkanizsa, Csóka, Törökbecse, Bégaszentgyörgy, Antalfalva, Fehértemplom, Kevevára. 8 iskola, helytörténeti körök 4 napos tanulmány út a térségben

18 Újabb PROMINED http://www.promined.ro/hu/ http://www.promined.ro/hu/ Határon túli partner: FUTUROPE, Szeged Együttműködő iskolák:  Makkosházi Általános Iskola-Szeged, Karácsony János Katolikus Általános Iskola-Gyula, Szabó Pál Téri Általános Iskola-Békéscsaba,  1-es számú Általános Iskola-Temesvár, 3-as számú Általános Iskola- Lugos, Csiky Gergely Iskolacsoport-Arad Résztvevők: 6 iskola, 135 diák és 12 pedagógus, 5 szakértő Időpont: 2008. augusztusától – 2009. augusztusáig

19 Valódi testvériskolai kapcsolatok: DKMT eurorégiós és Európai Uniós vetélkedő határmenti iskolák részvételével (EUROREG) http://euroreg.bartok.ro/ http://euroreg.bartok.ro/ A projekt megvalósítói Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár - Határon túli partnere: Csonka János Szakközépiskola és Kollégium, Szeged - Helyi partnerek: Bartók Béla Alapítvány és Integratio Alapítvány Időpont: 2006. decemberétől – 2007. novemberéig Eredmények.  www.euroreg.bartok.ro - versenyfelület  oktatási segédanyagok, Temes megye kétnyelvű kulturális térképe  háromnapos tanulmányi út a régióban, EUROProjectA- karaván Résztvevők: - 36 csapat vett részt az on-line versenybe (118 diák, 36 tutor: köztük tanárok, egyetemi hallgatók, szülők). - 4 városból 5 iskola és 3 civil szervezet vállalt szerepet a programok lebonyolításában.

20 Tehetséggondozó programok Oktatási jó gyakorlatok

21 Tálentum – projektsorozat (http://tehetseg.bartok.ro/taborok.php?page=TalentumI)  Tálentum 1 Bartók Béla Elméleti Líceum és a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium programja 2006-2007-ben valósult meg  Szakmai műhelyek tanárok számára  Tudományos Játszóházak diákok részére  E-tanulásos programok és versenyek  Természettudományos tábor Résztvevők köre: több mint 300 gyerek, 30 pedagógus

22 Folyatatás...  Tálentum 2 (2008-2009)  Új résztvevők  Konferencia Tehetséggondozás témakörlben  Új fejlesztések (oktató programok, informatikai eszközfejlesztés)  PROFNET (2012. február – 2013. január)  HU-RO prorgram keretében  Partner: vésztői Kis Bálint Református Általános Iskolával  Új fejlesztések (smart board, kivetítők, okos táblához tanyagok)

23 Tehetségközpontok A Szórvány Alapítvány, Szentes és Újszentes Önkormányzatai részvételével HU-RO projektekek I. 2011-ben Euroregionális Ifjúsági Központ (gyermekprogramok: versenyek, táborok) II. 2012-ben Tehetségközpontok létrehozása ( 5 azonosított területen, mentor-program, táborok)

24 Közösségépítő programok Oktatási jó gyakorlatok

25 Bega- Temes projekt  Szórvány Alapítvány és a Lukácsfalvi Fehér-tó Egyesület Időpont: 2007. szeptember – 2008. augusztus Résztvevők:  A folyók mentén levő települések (10-10 település)  Településenként 1 felelős (pedagógus, civil szervezeti tag) és 4-6 fiatal (10-15 éves korosztály) Eredmények:  Kiállítás és kiadvány a gyerekek munkáiból  Bega-Temes karaván

26 Gyerekek határon nélkül (http://www.banatkids.eu/) (http://www.banatkids.eu/)  Partnerek: a Szórvány Alapítvány, a zentai „Ci-Fi" Civil Központ és a Bartók Béla Elméleti Líceum. Időpont: 2011. február - december Célja:  Kapcsolatok kialakítása  Helyi közösségek erősítése  Egymásról való kölcsönös tudás megszerzése - minél játékosabb keretben.

27 Csapatjátékok - vetélkedők  Sport (labdarúgás, röplabda, kézilabda, asztalitenisz, sakk)  Természettudományos vetélkedők  Helytörténeti körök  Előadó művészet (szavalás, színpadi produkció, tánc, zene)  Képzőművészet (rajzolás, festés, szobrászat) Gyerekprogramok  Középkori lovagi torna bemutató  Tudományos játszóházak szervezése  Bábszínházi előadások  Helytörténeti seregszemle (bemutatásra kerülnek a helytörténeti körök munkájának eredményei)  Gyermekfesztivál

28 Résztvevő települések  Magyarcsernye  Magyarittabé  Magyarkanizsa  Muzslya  Padé  Szaján  Székelykeve  Torda  Törökkanizsa  Ürményháza  Detta  Igazfalva  Lugos  Ótelek  Ötvösd  Szapáryfalva  Újmosnica  Újszentes  Végvár  Zsombolya

29 Nem mindig lehet megtenni azt, amit kell, de mindig meg kell tenni azt, amit lehet. (Bethlen Gábor) Az uniós projektek lehetőség.

30 Köszönöm a figyelmet! ildiko.erdeif@gmail.com


Letölteni ppt "SZÓRVÁNY-MAGYAR TERÜLETEN MEGVALÓSÍTOTT OKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA Dr. Erdei Ildikó Temesvár, Temes megyei Civil Tanács Szabadka 2013. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések