Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A l ó f é l é k egyedeinek azonos í t á s á r ó l sz ó l ó 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet l ó f é l é k azonos í t á s á ra vonatkoz ó elő í r á sai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A l ó f é l é k egyedeinek azonos í t á s á r ó l sz ó l ó 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet l ó f é l é k azonos í t á s á ra vonatkoz ó elő í r á sai."— Előadás másolata:

1 A l ó f é l é k egyedeinek azonos í t á s á r ó l sz ó l ó 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet l ó f é l é k azonos í t á s á ra vonatkoz ó elő í r á sai Machalekné Kis-Vén Márta szakreferens 2014. május 15, 22, 29. NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság

2 Bevezetés A Kormány felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben állapítsa meg: 1.A lófélék azonosításának, jelölésének, nyilvántartásának, az azonosító okmányának kiállításának, valamint az azonosító okmány használatának és hatósági ellenőrzésének szabályait (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés h) pontja) 2.Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben előírt nyilvántartások vonatkozásában az adatkezelést (az állattenyésztésről 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) b) pontja) 3.A Kormány hatályon kívül helyezte az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletet (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja)

3 110/2013. (IV. 9.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya kiterjed: 1.Lófélék azonosítására: Magyarországon született Magyarország területén szabad forgalomba bocsátott 2.Lófélék bejelentésére: Magyarország területére behozott 3.Azonosító okmány használatára (lóútlevél) 4.Lófélék nyilvántartására: Tenyésztési adatok Tartási adatok

4 A lófélék azonosításának megkezdésére vonatkozó szabályok Azonosítatlan lóféle egyede forgalomba nem hozható. (Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés) Azonosítás: a lófélék 504/2008/EK bizottsági rendelet szerinti egyedi, tartós megjelölését, valamint ezen egyedek azonosító adatainak adatbázisban történő rögzítését, továbbá a lóútlevél kiállítását magába foglaló tevékenységek együttese. (Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont)

5 Lófélék egyedi, tartós megjelölése l. az állat tulajdonosának vagy a tulajdonos megbízásából az állattartónak kell saját költségén elvégeztetnie, az állattartó kérésére indul (Korm. rendelet 4. § (1) és (3) bekezdés) állattartó: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy lóféle tulajdonosa, azt birtokolja vagy annak tartásával van megbízva anyagi ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül, állandó vagy ideiglenes alapon, beleértve a szállítást, vásárok, versenyek, futamok vagy kulturális események alkalmával (504/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pont))

6 Lófélék egyedi, tartós megjelölése ll. Időpontja: lóféle 6 hónapos koráig vagy születési évének december 31. napjáig, attól függően melyik a későbbi időpont (Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 504/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikk (6) ha a születési tartási helyét az anyjától elválasztva hagyja el, akkor is el kell végezni az azonosítást (Korm.rendelet 4. § (2) bekezdés )

7 Lófélék egyedi, tartós megjelölése lll. Engedélyezett módszerek: 1.nem törzskönyvezett lóféle jelölése ( államilag elismert tenyésztő szervezet törzskönyvében nem szerepel) transzponderrel történő transzponder mellett másodlagosan alternatív jelölés (Korm. rendelet 3. § (1)) 2.törzskönyvezett lóféle jelölése: (államilag elismert tenyésztő szervezet törzskönyvében szerepel) kizárólag alternatív jelölés (NÉBIH által jóváhagyott tenyésztési program alapján) alternatív jelölés mellett másodlagosan transzponderrel történő jelölés transzponderrel történő jelölés (Korm. rendelet 3. § (2))

8 Lófélék jelölésére használható transzponderek Követelmények: az ISO 11784 szabványnak megfelel, és HDX vagy FDX-B technológiát alkalmaz ( 504/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés b) pont i. ) az ISO 11785 szabvánnyal kompatibilis leolvasó készülék segítségével legalább 12 cm-es távolságról leolvasható ( 504/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés b) pont ii. ) a transzponder által továbbított kódnak minden esetben az országkóddal (348) kell kezdődnie. (Korm. rendelet 5 §(5) bekezdése)

9 Transzponder pályázati felhívás A lófélék jelölésére használható transzponder forgalmazók pályázati felhívása megtalálható: https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes A NÉBIH Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésének megfelelően a honlapján közzéteszi a transzponder-gyártók listáját, valamint a kibocsátó szerv által megrendelhető jelölőeszköz típusokat: https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes

10 Egyedi, tartós megjelölés elvégzésére jogosultak 1.elsődleges jelölés lóútlevél kiváltásával egybekötve transzponder: a kibocsátó szerv megbízásából állatorvos vagy állatorvosi asszisztens végzi alternatív jelölés: kibocsátó szerv végzi (csikójelölési jegyzőkönyv, lóútlevél-igénylőlap, tulajdonosi nyilatkozat) (Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés) 2. másodlagos jelölés, lóútlevéllel rendelkező transzponder: a kibocsátó szerv megbízásából állatorvos vagy állatorvosi asszisztens végzi alternatív jelölés: kibocsátó szerv végzi (csikójelölési jegyzőkönyv  kibocsátó szerv adatbázisa  központi adatbázis) (Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés)

11 Lóútlevél kiadására jogosult szervezetek I. Kibocsátó szerv: lóútlevél kiadására jogosult szervezet. (Korm. rendelet 2. § (1) 9. pont) törzskönyvezett lovak esetében: a törzskönyvet vezető államilag elismert tenyésztő szervezet (Korm. rendelet 5. § (1) a) pont) nem törzskönyvezett lovak esetében: a NÉBIH (Korm. rendelet 5. § (1) b) pont) A kibocsátó szervek adatbázisának és annak a központi adatbázissal történ ő adatkapcsolatának a kialakításáig a lóútlevelek kiadását a NÉBIH végzi. (Korm. rendelet (15. § (4))

12 Lóútlevél kiadására jogosult szervezetek II. Kibocsátó szerv megbízottja: a lófélék azonosításával kapcsolatos technikai feladatok megvalósításával megbízott szervezet (Korm. rendelet 2. § (1) 11. pont) más államilag elismert tenyésztő szervezet NÉBIH Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége Ez a megbízás nem érinti a kibocsátó szervnek a lóútlevél kiállítása tekintetében fennálló felelősségét. (Korm. rendelet 5. § (2))

13 Az állattartó kötelezettségei I. (Korm. rendelet 7. §) 1.A tulajdonost tájékoztatni illetve annak megbízásából eljárni - amennyiben az állat tulajdonosa és tartója nem azonos (azonosítás) 2.Nyilvántartást vezetni a tartási helyen lévő lófélékről (elhagyó és oda beérkező lófélékről) azonosító szám vagy életszám, mozgatás dátuma, indulási vagy célállomás feltüntetésével, más jelölési rendszer szerint megjelölt állat adatait egyértelműen feltüntetni) 3.Lótartási hely bejelentő lapon bejelenteni a lóféle megérkezését, tíz napon belül a NÉBIH-nek a központi adatbázisban való rögzítés céljából

14 Az állattartó kötelezettségei II. 4.Megakadályozni a lófélék egyedei azonosító jeleinek eltávolítását, azok megrongálását, továbbá olvashatatlanná tételét, valamint saját költségén 30 napon belül pótoltatni az eltávolított vagy olvashatatlanná vált azonosító jeleket 5.A kancafedeztetési jegyzőkönyvet megőrizni és a lóféle azonosításakor bemutatni, melynek 1 példányával a kancafedeztetési állomás látta el 6.Gondoskodni az 504/2008/EK bizottsági rendelet 13. cikkében foglaltak betartásáról, mely a lófélék mozgása és szállítása során rendelkezik a lóféléket kísérő lóútlevélről 7.Magyarországra behozott lófélét haladéktalanul be kell jelentenie: EU-ból: lóféle útlevele  NÉBIH  központi adatbázisban rögzítés Harmadik országból: a lóféle Korm. Rendelet 12. § (3) bekezdésében említett adatok  NÉBIH  központi adatbázisban rögzítés, lóútlevél kiadás

15 Az állattartó kötelezettségei III. 8.Lóútlevél használata: másodlatot vagy helyettesít ő azonosító okmányt megsemmisülése, elvesztése vagy betelése esetén öt napon belül a kibocsátó szervnél kell igényelni, elhullás esetén megküldeni az állat lóútlevelét az elhullás napját követ ő tíz napon belül a kibocsátó szervnek vágóhídra történt szállítás esetén a lótulajdonos nyilvántartó betétlapot a NÉBIH-nek megküldeni elszállítás napját követ ő tíz napon belül tulajdonosváltás esetén lótulajdonos nyilvántartó betétlapot és a lóútlevelet megküldeni a kibocsátó szervnek tíz napon belül az állat tartási helyén tartani, és a kezelő állatorvos rendelkezésére bocsátani az elvégzett kezelések bejegyzése érdekében

16 A kancafedeztetési állomás kötelezettségei (Korm. rendelet 8. §) 1.Minden fedeztetéskor kitölti kancafedeztetési jegyzőkönyvet, mellyel a kibocsátó szerv látta el 2.Ellátja az állattartót a fedeztetési jegyzőkönyv egy példányával 3.Megküldi a kancafedeztetési jegyzőkönyveket a kibocsátó szerv részére. kancafedeztetési állomás: a NÉBIH által nyilvántartott telephely, amelyen saját tulajdonú, illetve idegen kancákat fedeztetési engedéllyel rendelkező fedezőménnel fedeztetnek, illetve ahol termékenyítésre szaporítóanyagot előkészítenek, felhasználnak A NÉBIH honlapján közzéteszi a kancafedeztetési jegyzőkönyv formanyomtatványának mintáit: https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/szakteruletek/lo/nyo mtatvanyok/ai_lo_nyomtatvany.html

17 A kibocsátó szerv kötelezettségei I. (Korm. rendelet 11. §) 1.Ellátja a kancafedeztetési állomást kancafedeztetési jegyzőkönyvvel. 2.Elvégzi, illetve elvégezteti a lófélék azonosítását. 3.Kiadja az életszámot és nyilvántartásba veszi az egyedeket. 4.A csikójelölési jegyzőkönyv egy példányát átadja az állattartónak. 5.A lóútlevelet a kérelem beérkezésétől számított negyvenöt napon belül állítja ki, a lótulajdonos nyilvántartó betétlappal és a lótartási hely igazoló lappal együtt. 6.Kiállítja a másodlatot, illetve a helyettesítő azonosító okmányt. 7.A tenyésztési programban előírt származás-ellenőrzés elvégzésére vonatkozó információt a kibocsátó szerv vezeti be a lóútlevélbe, az állat tulajdonosa, vagy annak megbízásából az állattartó kérelmére.

18 A kibocsátó szerv kötelezettségei II. 8.A vágóhídról beérkezett jelentéseket rögzíti az adatbázisában 9.Érvényteleníti a hozzá visszajuttatott lóútleveleket (vágás, elhullás) 10.A külföldre történő értékesítésről beérkezett jelentéseket rögzíti az adatbázisában 11.Legalább az alábbi adatokat rögzíti az adatbázisában és továbbítja a központi adatbázisba: Életszám Faj,fajta (törzskönyvezett) Nem, szín, jegyleírás Születési dátum Tenyésztő, tulajdonos, állattartó neve, címe Tartási hely megnevezése, címe Egyedi tartós megjelölés: transzponder kód és/vagy alternatív jelölés Származás ellenőrzés (törzskönyvezett)

19 A kezelő állatorvos kötelezettségei (Korm. rendelet 9. §) 1.A kezelést megelőzően azonosítja a lóféle egyedét. 2.Ellenőrzi a lóféle státuszát az 504/2008/EK bizottsági rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerinti szempontok alapján. 3.Bejegyzi a kezeléseket a lóútlevél X. szakaszának III. részébe. 4.Megállapítja a lóféle emberi fogyasztásra való alkalmatlanságát amennyiben a lófélét élelmiszertermelő állatnak nem adható hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítménnyel kezeli és azt a lóútlevél IX. szakaszába bejegyzi. 5.Értesíti az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot, ha a lóféle állatorvosi ellátása vagy a más jogszabály által előírt kötelező vizsgálatok elvégzése során jelöletlen egyedet észlel.

20 A vágóhíd kötelezettségei (Korm. rendelet 8. §) 1.A vágóhíd ellenőrzi a lóféléket kísérő dokumentumokat. 2.Nyilvántartást vezet a vágóhídon levágott lófélék egyedeiről: életszám, illetve életszámot még nem tartalmazó lóútlevelek esetében lóútlevél száma, az állat levágásának időpontja. 3.A vágóhíd másolatban megküldi a kibocsátó szerv részére a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig: a 2. pontban szereplő nyilvántartás adatait, a levágott egyedek lóútleveleit érvénytelenítésre a vágóhíd azonosító kódjának megjelölésével. 4.A vágóhíd biztosítja, hogy a lóútlevéllel nem rendelkező lófélék egyedei rendes vágásra ne kerülhessenek. (engedély) 5.A transzponderrel megjelölt állatok azonosítása, levágását követően a transzponderek dokumentált megsemmisítése ( két évig köteles megőrizni; kód, életszám, levágás dátuma, megsemmisítés módja ).

21 A NÉBIH kötelezettségei (Korm. rendelet 13. §) 1.Kibocsátó szervkénti kötelezettségei ld. előbb. 2.Működteti a központi adatbázist ellenőrzi a központi adatbázis és a kibocsátó szervek által vezetett adatbázis adatainak egyezőségét, adatai alapján lóútlevél kiállítása, hozzáférést biztosít a szervezetet érintő adatok tekintetében: kibocsátó szervek vagy megbízottaik, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal számára. 3.Közzéteszi a honlapján: kancafedeztetési jegyzőkönyv, csikójelölési jegyzőkönyv, lóútlevél-igénylőlap, lótartási hely bejelentő lap, lótulajdonos nyilvántartó betétlap formanyomtatványokat https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/szakteruletek /lo/nyomtatvanyok/ai_lo_nyomtatvany.html

22 Hatósági ellenőrzések, szankciók I. (Korm. rendelet 14. §) 1.A NÉBIH ellenőrzi a lófélék azonosításával kapcsolatos adatok helyességét, egyezőségét a törzskönyvi adatokkal, az adatbázisok működtetését a kibocsátó szerveknél és megbízottaiknál. 2.Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság (ÉBÁI) ellenőrzi a szállítás során: a lófélék egyedeinek azonosságát, lóútlevelének meglétét  felfüggesztés, forgalmi korlátozás

23 Hatósági ellenőrzések, szankciók II. 3.A NÉBIH és az ÉBÁI ellenőrzi a kibocsátó szerv, a vágóhíd és az állattartók 504/2008/EK bizottsági rendeletben és e rendeletben meghatározott kötelezettségeinek betartását. 4.Amennyiben a hatósági ellenőrzés során a NÉBIH vagy az ÉBÁI jelöletlen vagy lóútlevéllel nem rendelkező lófélét észlel, az egyedet forgalmi korlátozás alá helyezi és elrendeli a lóféle megjelölését, az állattartót pedig az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény vagy az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény alapján bírsággal sújtja.

24 Köszönöm figyelmüket! Machalekné Kis-Vén Márta szakreferens Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság Tenyésztésszervezési és Teljesítményvizsgálati Osztály Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. Tel: +36 1 336 9481; E-mail: kis-venm@nebih.gov.hu


Letölteni ppt "A l ó f é l é k egyedeinek azonos í t á s á r ó l sz ó l ó 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet l ó f é l é k azonos í t á s á ra vonatkoz ó elő í r á sai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések