Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország romba dőlése Avagy mindenért a török a hibás??? Bálint 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország romba dőlése Avagy mindenért a török a hibás??? Bálint 2008."— Előadás másolata:

1

2 Magyarország romba dőlése Avagy mindenért a török a hibás??? Bálint 2008.

3 Az előadás menete Bevezetés: A XV-XVI. Század fordulója Az Oszmán Birodalom Mohács 2-3 részre szakadás (esemény- és hadtörténet) Államberendezkedés, közigazgatás Végezetül: egy kis kötetlen elmélkedés

4 Előzmények 1490: Hunyadi Mátyás halála Véget ér: kül- és belpolitikai stabilitás Fekete Sereg Rendezett államháztartás Káosz

5 Ulászló (1490-1516) Gyenge kezű Erélytelen „Báb” 1514 Dózsa György

6 II. Lajos 1516: 9 éves mindössze!!!

7 Eközben az Oszmán Bir.: I. Vitéz Szelim 1512-1520 I. Törvényhozó Szulejmán 1520-1566 Békeajánlat…

8 6 évvel később (1520+6=1526) Cognac-i Liga Lényege: Habsburg ellenes szövetség Elszigetelődtünk

9 Török támadás: 1521: offenzíva Elesik Zimony, Szabács, Nándorfehérvár Eközben a belpolitika: a király FőnemesekKöznemesek jobbágyok

10 1526. augusztus 29 Megpecsételődött-e az ország sorsa?

11

12 Video!!! http://www.youtube.com/watch?v=9GzIkIz2jRs

13

14 Életüket vesztették: és még 15000 magyar….

15 Ezek után: A török végigpusztították a Duna- Tisza közét, Elfoglalták a budai várat Buda I. elfoglalása

16 „tatár-effektus” Okok: csel? ősz? utánpótlás? Fontos: NEM MOHÁCS PECSÉTELTE MEG A SORSUNKAT!!!

17 Trónviszályok: 1526.11.10  Országgyűlés Székesfehérváron  királlyá választják Szapolyai Jánost Kik?  főként köznemesek, és néhány báró Miért pont őt?  haderő  rákosi országgyűlés (1505)

18 1526.12.17  Pozsony  királlyá koronázzák Habsburg I. Ferdinándot Kik?  Habsburg-párti főurak és főnemesek Miért őt?  családi szerződésekre hivatkozva  (tartottak Szapolyaitól)  nyugati haderő, védelem a törökökkel szemben

19 „Na akkor gondolkodjunk!”, (by Arany Ászok) „mert ez fontos”….. (by P.S.) 2 király: Polgárháború

20

21 Polgárháború: Váltakozó sikerű küzdelmek Külföldi segítség (1528. isztambuli szerződés) 1529: az ország 2 részre szakadása!!! 3 évvel mohács után!!!

22 Váradi egyezmény 1538: Elismerik egymás hatalmát Rögzítik a megosztottságot Örökösödési szerződés: Szapolyai halála után a habsburgoké a trón! Az egyezményt egyik fél sem szándékozik betartani!!! Szapolyai megnősül: Jagelló Izabella Fiuk születik: 1540. János Zsigmond

23 1541 Szulejmán Török Bálint

24 1541.08.29 A török csellel (és vér nélkül) beveszi Budát (a felmentő sereg!!!!!!!!!) Buda II. elfoglalása Az ország 3 részre szakad! Ekkor pecsételődött meg a sorsunk! 15 évvel Mohács után!!!

25 Fráter György

26 A török hadigépezet Örökös célpont: BÉCS Akadályok: palánkvárak kővárak Drégely vára

27 Hadjáratok: 1.1532. Kőszeg várvédő: Jurisics Miklós Habsburg szerepvállalás? 2. 1543-47-es támadási hullám: elesik: Esztergom, Hatvan, Pécs, Siklós, Székesfehérvár, Visegrád Az esztergomi vár

28 A hadjárat 2 iránya: Ali pasa Ahmed pasa Az alvezér hada Néhány ezer fő Drégely (Szondi György), Nógrád A fővezér hadereje Több tízezer fő Arad, Lippa, Solymos Temesvár (Losonczy István) Szolnok 1552

29 Eger:

30 4. hadjárat: 1566 Szigetvár ostroma (cél: Bécs) Zrínyi Miklós: Hősi halál 1568: drinápolyi béke Habsburg Miksa II. Szelim

31

32 Erdély Államforma: fejedelemség Függés a szultántól Önálló belpolitika 1566: szabad fejedelemválasztás Fejedelmi Tanács, Kamara Etnikumok: Magyar, székely, szász, román

33 Királyi Mo. Állandó fenyegetettség Bevétel kb.: évi 500 ezer forint Kiadás kb.: bevétel x 3 4 fő állami szervezet: Udvari Haditanács Magyar Kamara Magyar Kancellária Helytartóság

34 Hódoltság Definíció: a magyar történelemnek az az időszaka, amikor az ország területének egy része oszmán-török megszállás alatt volt; hódoltságnak nevezik (a megszállt területet is). A korszak nagyjából egybeesik azzal az idővel, amikor Buda török kézen volt (1541-1686).

35 Közigazgatás: Vilajetek (központ: budai vilajet) Élükön: pasa Szandzsákok Élükön: bég Jelentős létszámú: – katonaság – hivatalnoki gárda

36 Defterdár Kádi (bíró) és mufti (egyházjogász) Janicsárok és szpáhik Földbirtokviszony: –Minden meghódított terület a szultán tulajdonát képezte! – Bizonytalan időre adta használatra rablógazdálkodás

37 Földbirtok 4 típusa: (K)hász-birtok Adomány és szolgabirtok Ziámet Tímár Adórendszer : Haradzs Bégnek fizetett adó Állami robot Kapuadó (50 akcse/év)

38 Egyéb: Kettős adóztatás Elnéptelenedő falvak Fejlődő mezővárosok pl.: Jászberény, Cegléd, Nagykőrös, Hatvan, Nagykáta Idegen etnikumú népek betelepülése pl.: szerbek, bosnyákok, horvátok, szlovákok

39 Miért nem szabad elítélni a törököket? Diplomáciai nyelvvé tették a magyart magyar íródeákok alkalmazása Vallás? („ejnyebejnye” rekatolizáció) Kultúra (fürdőzés, kávé, építkezések) császári zsoldos seregek pusztításai

40 „ Ha van Isten, ne könyörüljön rajta: Veréshez szokott fajta, Cigány népek langy szívű sihederje, verje csak verje. Ha van Isten, földtől a fényes égig, Rángasson minket végig. Ne legyen egy félpercnyi békességünk, Mert akkor végünk, végünk.” Ady Ady Endre

41 Köszönöm a kitartó figyelmeteket!


Letölteni ppt "Magyarország romba dőlése Avagy mindenért a török a hibás??? Bálint 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések