Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország romba dőlése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország romba dőlése"— Előadás másolata:

1

2 Magyarország romba dőlése
Avagy mindenért a török a hibás??? Bálint 2008.

3 Az előadás menete Bevezetés: A XV-XVI. Század fordulója
Az Oszmán Birodalom Mohács 2-3 részre szakadás (esemény- és hadtörténet) Államberendezkedés, közigazgatás Végezetül: egy kis kötetlen elmélkedés

4 Előzmények Káosz 1490: Hunyadi Mátyás halála Véget ér:
kül- és belpolitikai stabilitás Fekete Sereg Rendezett államháztartás Káosz

5 Ulászló ( ) Gyenge kezű Erélytelen „Báb” 1514 Dózsa György

6 II. Lajos 1516: 9 éves mindössze!!!

7 Eközben az Oszmán Bir.: Békeajánlat… I. Vitéz Szelim 1512-1520
I. Törvényhozó Szulejmán Békeajánlat…

8 Lényege: Habsburg ellenes szövetség
6 évvel később (1520+6=1526) Cognac-i Liga Lényege: Habsburg ellenes szövetség Elszigetelődtünk

9 Török támadás: 1521: offenzíva Elesik Zimony, Szabács, Nándorfehérvár Eközben a belpolitika: a király Főnemesek Köznemesek jobbágyok

10 Megpecsételődött-e az ország sorsa?
1526. augusztus 29 Megpecsételődött-e az ország sorsa?

11

12 Video!!!

13

14 Életüket vesztették: és még magyar….

15 Elfoglalták a budai várat
Ezek után: A török végigpusztították a Duna-Tisza közét, Elfoglalták a budai várat Buda I. elfoglalása

16 NEM MOHÁCS PECSÉTELTE MEG A SORSUNKAT!!!
„tatár-effektus” Okok: csel? ősz? utánpótlás? Fontos: NEM MOHÁCS PECSÉTELTE MEG A SORSUNKAT!!!

17 Trónviszályok: 1526.11.10 Országgyűlés Székesfehérváron
királlyá választják Szapolyai Jánost Kik? főként köznemesek, és néhány báró Miért pont őt? haderő rákosi országgyűlés (1505)

18 1526.12.17 Pozsony királlyá koronázzák Habsburg I. Ferdinándot Kik?
Habsburg-párti főurak és főnemesek Miért őt? családi szerződésekre hivatkozva (tartottak Szapolyaitól) nyugati haderő, védelem a törökökkel szemben

19 „Na akkor gondolkodjunk!”, (by Arany Ászok)
„mert ez fontos”… (by P.S.) 2 király: Polgárháború

20

21 1529: az ország 2 részre szakadása!!!
Polgárháború: Váltakozó sikerű küzdelmek Külföldi segítség (1528. isztambuli szerződés) 1529: az ország 2 részre szakadása!!! 3 évvel mohács után!!!

22 Az egyezményt egyik fél sem szándékozik betartani!!!
Váradi egyezmény 1538: Elismerik egymás hatalmát Rögzítik a megosztottságot Örökösödési szerződés: Szapolyai halála után a habsburgoké a trón! Az egyezményt egyik fél sem szándékozik betartani!!! Szapolyai megnősül: Jagelló Izabella Fiuk születik: János Zsigmond

23 1541 Szulejmán Török Bálint

24 Az ország 3 részre szakad! Ekkor pecsételődött meg a sorsunk!
A török csellel (és vér nélkül) beveszi Budát (a felmentő sereg!!!!!!!!!) Buda II. elfoglalása Az ország 3 részre szakad! Ekkor pecsételődött meg a sorsunk! 15 évvel Mohács után!!!

25 Fráter György

26 Örökös célpont: BÉCS Akadályok: A török hadigépezet palánkvárak
Drégely vára

27 várvédő: Jurisics Miklós Habsburg szerepvállalás?
Hadjáratok: 1532. Kőszeg várvédő: Jurisics Miklós Habsburg szerepvállalás? es támadási hullám: elesik: Esztergom, Hatvan, Pécs, Siklós, Székesfehérvár, Visegrád Az esztergomi vár

28 1552 Az alvezér hada Néhány ezer fő Drégely (Szondi György), Nógrád
A fővezér hadereje Több tízezer fő Arad, Lippa, Solymos Temesvár (Losonczy István) Szolnok Az alvezér hada Néhány ezer fő Drégely (Szondi György), Nógrád

29 Eger:

30 Szigetvár ostroma (cél: Bécs) Zrínyi Miklós: Hősi halál
4. hadjárat: 1566 Szigetvár ostroma (cél: Bécs) Zrínyi Miklós: Hősi halál 1568: drinápolyi béke Habsburg Miksa II. Szelim

31

32 Erdély Államforma: fejedelemség Függés a szultántól Önálló belpolitika
1566: szabad fejedelemválasztás Fejedelmi Tanács, Kamara Etnikumok: Magyar, székely, szász, román

33 Királyi Mo. Állandó fenyegetettség Bevétel kb.: évi 500 ezer forint
Kiadás kb.: bevétel x 3 4 fő állami szervezet: Udvari Haditanács Magyar Kancellária Magyar Kamara Helytartóság

34 Hódoltság Definíció: a magyar történelemnek az az időszaka, amikor az ország területének egy része oszmán-török megszállás alatt volt; hódoltságnak nevezik (a megszállt területet is). A korszak nagyjából egybeesik azzal az idővel, amikor Buda török kézen volt ( ).

35 Vilajetek (központ: budai vilajet) Élükön: pasa Szandzsákok
Közigazgatás: Vilajetek (központ: budai vilajet) Élükön: pasa Szandzsákok Élükön: bég Jelentős létszámú: katonaság hivatalnoki gárda

36 Janicsárok és szpáhik Földbirtokviszony: Defterdár
Kádi (bíró) és mufti (egyházjogász) Janicsárok és szpáhik Földbirtokviszony: Minden meghódított terület a szultán tulajdonát képezte! Bizonytalan időre adta használatra rablógazdálkodás

37 Földbirtok 4 típusa: (K)hász-birtok Adomány és szolgabirtok Ziámet Tímár Adórendszer: Haradzs Bégnek fizetett adó Állami robot Kapuadó (50 akcse/év)

38 Egyéb: Kettős adóztatás Elnéptelenedő falvak Fejlődő mezővárosok pl.: Jászberény, Cegléd, Nagykőrös, Hatvan, Nagykáta Idegen etnikumú népek betelepülése pl.: szerbek, bosnyákok, horvátok, szlovákok

39 Miért nem szabad elítélni a törököket?
Diplomáciai nyelvvé tették a magyart magyar íródeákok alkalmazása Vallás? („ejnyebejnye” rekatolizáció) Kultúra (fürdőzés, kávé, építkezések) császári zsoldos seregek pusztításai

40 Veréshez szokott fajta, Cigány népek langy szívű sihederje,
„Ha van Isten, ne könyörüljön rajta: Veréshez szokott fajta, Cigány népek langy szívű sihederje, verje csak verje. Ha van Isten, földtől a fényes égig, Rángasson minket végig. Ne legyen egy félpercnyi békességünk, Mert akkor végünk, végünk.” Ady Ady Endre

41 a kitartó figyelmeteket!
Köszönöm a kitartó figyelmeteket!


Letölteni ppt "Magyarország romba dőlése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések