Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetbarát termékek szerepe a környezettudatosságra nevelésben NSZFI Tanártovábbképzés 2009. november 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetbarát termékek szerepe a környezettudatosságra nevelésben NSZFI Tanártovábbképzés 2009. november 26."— Előadás másolata:

1 Környezetbarát termékek szerepe a környezettudatosságra nevelésben NSZFI Tanártovábbképzés 2009. november 26.

2 Környezetbarát termékek Milyen szerepük lehet a környezet- barát termékeknek a környezettu- datosságra nevelésben? Felvilágosítás Példamutatás Környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek bővítése

3 Környezetbarát termékek Mit jelent, hogy egy termék környezetbarát? Valamilyen tulajdonsága alapján a kör- nyezetre/emberi egészségre gyakorolt hatása előnyösebb a más, hasonló ter- mékeknél.

4 Környezetbarát termékek Honnan tudhatjuk, hogy egy termék környezetbarát? A gyártó/forgalmazó deklarálja Valamilyen kritériumrendszernek felel meg, és az ezt tanúsító jelzéssel van ellátva.

5 Környezetbarát termékek Különböző kritériumrendszerek: Termékcsaládokra vonatkozó rendsze- rek (SG-kritériumrendszer, ÖKO-TEX) Általános rendszerek – nemzeti és nem- zetközi rendszerek

6 Környezetbarát termékek A különböző, nemzeti vagy nemzetközi szervezetek által tanúsított rendszerek esetében a tanúsítás meghatározott időre szól, ennek elteltével megújítható. A kritériumrendszereket is rendszeresen felülvizsgálják a legújabb tudományos eredmények, ill. egyéb szempontok figyelembevételével.

7 Környezetbarát termékek SG-kritériumrendszer SG = Schadstoffgeprüft = káros anyagok- ra bevizsgált

8 Környezetbarát termékek A kritériumrendszert bőr- és szőrmeipari termékekre dolgozták ki. A kritériumok csak a különböző, veszélyesnek minő- sülő anyagok mennyiségével foglalkoz- nak, a termék életciklusával (alapanya- gok, gyártás módja, hulladékká válás) nem.

9 Környezetbarát termékek A megjelölést csak olyan anyagok kap- hatják meg, melyek az SG kritérium- katalógusban található, igen szigorú határértékeknek megfelelnek. Ezek a határértékek minden esetben alacso- nyabbak a jogszabályban előírtnál. A megjelölés mindenképpen annak bizto- sítéka, hogy a termék a tudomány mai állása szerint nem jelent veszélyt az egészségre nézve.

10 Környezetbarát termékek ÖKO-TEX 100 A szabvány textil- és bőrtermékekre, va- lamint a termelés különböző szakaszai- nak termékeire alkalmazható, beleértve a textil- és nem-textil kellékeket is.

11 Környezetbarát termékek Amint az a logo-ból is látható, ebben az esetben is a káros anyagokra történő bevizsgálás áll a középpontban, a ter- mék életciklusát nem vizsgálják.

12 Környezetbarát termékek Ezt a hiányosságot pótolja az ÖKO-TEX 1000 rendszer. Ez a teljes gyártási folyamatot vizsgálja környezeti szempontból.

13 Környezetbarát termékek A két rendszert egyesíti az ÖKO-TEX 100 plus rendszer.

14 Környezetbarát termékek Általános rendszerek: Nemzeti rendszerek, pl. Környezetbarát termék védjegy Blauer Engel

15 Környezetbarát termékek Nemzetközi rendszer: Európai ökocímke

16 Környezetbarát termékek A magyar „Környezetbarát ter- mék” védjegy

17 Környezetbarát termékek Néhány példa olyan termékekre, melyekre kritériumrendszert dolgoztak ki: Papíralapú, merevfalú csomagolóesz- közök Kozmetikumok és légfrissítők környe- zetbarát csomagolásban

18 Környezetbarát termékek Háztartási hűtő- és fagyasztókészülé- kek Környezetbarát takarítás Takarítás mikro-szálakból készült textí- liák alkalmazásával Takarítási célokra használható mikro- szálakból készült textíliák Zárt rendszerű, nyomás alatti üveg és műanyag szódás palack Gyapjú - len ágynemű

19 Környezetbarát termékek A kritériumok között a környezetvédelem- mel kapcsolatos feltételek (gyártás, fel- használt anyagok, veszélyes anyag tar- talom) mellett előírás, hogy a termék a minőségre vonatkozó szabványoknak, elvárásoknak is megfeleljen. A rendszerbe újabban felvett termék-ka- tegóriák esetében már az európai Öko- címke rendszer kritériumait alkalmaz- zák.

20 Környezetbarát termékek Néhány, a „Környezetbarát termék” védjegyet elnyert termék és szol- gáltatás: „CLEANATURE” komplex rendszerbe foglalt környezetkímélő napi takarítási program és szolgáltatás Tojástálcák, tojásdobozok, gyümölcs-, zöld- ség- és gombástál, speciális rögzítő és pár- názó elemek Biológiai úton lebomló bevásárlótáskák

21 Környezetbarát termékek Európai Ökocímke

22 Környezetbarát termékek Az Európai Unió környezeti címkéző (öko-címkéző) rendszerét 1992-ben hozták létre a fogyasztási cikkek (az élelmiszerek, az italok és a gyógyszerek kivételével) és a szol- gáltatások környezetbarát megkü- lönböztető jelölésére.

23 Környezetbarát termékek Néhány példa olyan termékekre, melyekre kritériumrendszert dolgoztak ki: mosógépek mosogatógépek hűtőgépek fényforrások

24 Környezetbarát termékek textíliák lábbelik ágybetétek mosószerek mosogatószerek idegenforgalmi szálláshely szolgáltatás kempingek

25 Környezetbarát termékek Néhány, az Európai Unió környe- zeti címkéjét elnyert magyar ter- mék és szolgáltatás KOLPING HOTEL Spa and Family Resort Bio-Cleaner Kft. ORGALCO© Hulladékhasznosító és Környezetvédel- mi Kft GE Hungary Zrt.


Letölteni ppt "Környezetbarát termékek szerepe a környezettudatosságra nevelésben NSZFI Tanártovábbképzés 2009. november 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések