Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A települések szennyvízkérdésének megoldásai a 2000 lakosegyenérték alatti településeken 2015. november Szabó Krisztián.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A települések szennyvízkérdésének megoldásai a 2000 lakosegyenérték alatti településeken 2015. november Szabó Krisztián."— Előadás másolata:

1 A települések szennyvízkérdésének megoldásai a 2000 lakosegyenérték alatti településeken 2015. november Szabó Krisztián

2 Miről lesz szó? Alapfogalmak Lehetőségek Költségek összehasonlítása Pályázat – amiről jelenleg tudunk Tapasztalatok Követelmények Amit cégünk nyújtani tud Összefoglalás

3 Alapfogalmak LEÉ = LE: Lakos egyenérték: A szennyvíz szervesanyag tartalmának mértékegysége, mely egyenlő azzal a szervesanyag mennyiséggel, melynek lebontásához 60 grammos (BOI 5 ) oxigénigény társul. !!!Egyszerűsítés: az adott település lakos száma!!! Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves, biológiai tisztítását energia bevitel segítségével végzi. (bővebben később) Természetközeli szennyvízkezelés: olyan biológiai szennyvíztisztítási eljárás, amely során a szennyezőanyagok lebomlását a hordozó talajhoz, homokhoz, kavicshoz, növények gyökerének felületéhez kapcsolódó mikroorganizmusok végzik aerob vagy anaerob módon, valamint a tavas szennyvíztisztítási megoldások (bővebben később) Települési Szennyvízkezelési Program (TSZP): olyan műszaki dokumentum, amely a szennyvíz elvezetés és tisztítás – a helyi adottságok és a jogszabályok figyelembevételével – lehetőség szerinti legoptimálisabb módjának kiválasztására irányul. (174/2003. (X.28.) Korm. rendelet; 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet)

4 Lehetőségek 1. I.Szennyvízcsatorna hálózat kialakítása 1.Szennyvíztisztító telep építése vagy meglévőbe vezetése a)A tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetése b)A tisztított szennyvíz helyben tartása, természetközeli hasznosítás 2.Természetközeli szennyvíztisztító telep építése a)A tisztított szennyvíz felszíni befogadóba vezetése b)A tisztított szennyvíz elszikkasztása II.Egyedi, zárt szennyvíztároló létesítése 1.Szennyvíztisztító telepre történő szállítás (meglévő vagy új) 2.Természetközeli szennyvíztisztító telepre történő szállítás (meglévő vagy új) III.Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kialakítása egy, vagy 2-4 családonként 1.A tisztított szennyvíz helyben tartása 2.A tisztított szennyvíz felszíni befogadóba vezetése

5 Lehetőségek 2. I. Szennyvízcsatorna hálózat kialakítása Művi szennyvíztisztító telep építése vagy meglévőbe vezetése Természetközeli szennyvíztisztító telep építése vagy meglévőbe vezetése Előnyök: Zárt rendszer Hátrányok: Jogszabályban meghatározott gazdaságossági bekötési arány (52 ingatlan/km) → sűrűn beépített település Művi szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat építése rendkívül költséges Magas üzemeltetési költségek  Alacsonyabb üzemeltetési költségek Csatornarendszer kialakítása, bekötések ingatlanonként, esetlegesen utak felbontásával jár Talaj/talajvízszint problémák, elegendő hely a csatorna megépítéséhez, egyéb rendszer kialakításánál a védőtávolságok, szükséges hely nincs meg

6 Lehetőségek 3. Természetközeli szennyvíztisztító telep 1.

7 Lehetőségek 4. Természetközeli szennyvíztisztító telep 2. Viszonylag nagy területigény: 5 – 10 m 2 /LEÉ

8 Lehetőségek 5. II. Egyedi, zárt szennyvíztároló létesítése Szállítás szennyvíztisztító telepre (meglévő vagy új) Szállítás természetközeli szennyvíztisztító telepre (meglévő vagy új) Talajvízszint problémák (vasbeton alaphoz rögzítés), megfelelő védőtávolságok megléte, jó megközelíthetőség szippantós autó részére Előnyök: Sok helyen alkalmazható megoldás Olcsó beruházási költségű Hátrányok: A szippantás gyakorisága A szennyvíz elszállítása környezetvédelmi problémákat vethet fel A szennyvíz elszállítása költséges, üzemeltetési költsége magas

9 Lehetőségek 6. Előnyök: Sok helyen alkalmazható megoldás Nem jár az út felbontásával Olcsó beruházási és üzemeltetési költségű Hátrányok:  Magyarországon még nem annyira elterjedt technológia (Magyarországi példák: Gétye, Nyim)  2-4 családonként vita tárgya lehet  Odafigyelést igényel Helyben tartás, szikkasztás (árkos rendszerek, dombos rendszer, egyéb) Területigény: 20 -25 m 2 /4fő Felszíni befogadóba vezetés Szikkasztás estén 500 m 3 /év alatt elegendő jegyzői jóváhagyás, egyébként felügyelőség Jó tisztítási hatásfok, egyszerű használat, szagtalan, a tisztított víz újrahasznosítható III. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kialakítása

10 Lehetőségek 7. III. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kialakítása 2. Nem levegőzetett rendszer – Kislétesítmények Mesterségesen nem levegőzetett, így nincs áramfogyasztás, nincs energiaköltség Csak bizonyos feltételek mellett alkalmazható (településfüggő) Egyszerűen telepíthető, beüzemelhető Befogadó: állandó vízfolyás, gyökérzónás öntözésre alkalmas

11 Lehetőségek 8. III. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kialakítása 3. Levegőzetett rendszer Minimális áramfogyasztás megjelenik A tisztított víz (csírátlanítást követően) felszíni öntözésre, WC-öblítésre használható Befogadó: szikkasztás, időszakos vízfolyás Nitrát érzékeny területeken is alkalmazható

12 Lehetőségek 9. Tisztított szennyvíz elszikkasztásainak megoldásai

13 Költségek összehasonlítása „Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezőanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és - tisztítási megoldásaik programszerű kialakításához” alapján

14 Pályázat – amiről jelenleg tudunk 1. Pályázók köre: Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. Ezek konzorciumai. (Minimum 50 lakost kell érintenie!) Tanyás településeken állandó lakos: villamos energia, vízellátás, szennyvízkezelés – pályázat csak 2016-ban Támogatható egyéb költségek: Többek között: tervezés, hatósági díjak, projektmenedzsment, stb. – max. 5 % Ingatlanszerzés (pl. szennyvíztisztító telep területe, átemelő területe, stb.) – max. 2 % Várható megjelenés: 2015. december

15 Pályázat – amiről jelenleg tudunk 2. Támogatás mértéke (Keretösszeg: 12 Mrd Ft): Maximális támogatás Maximális támogatási intenzitás A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település nem besorolt kedvezményeze tt fejlesztendő komplex programmal fejlesztendő Lokális szennyvíz- kezelési megoldás Kb. 150 mFt75%85%90%95% Természetes személy pályázó esetén Kb. 6 mFt50%55%60%65%

16 Tapasztalatok Korábban Regionális Operatív Program A projektek nagy mértékben függenek a település elhelyezkedésétől, természeti adottságaitól, stb. MEGFELELŐEN ELŐ KELL KÉSZÍTENI A PÁLYÁZATOT: Települési Szennyvízkezelési Program – kb. 1 hónap + véleményeztetni kell Tervezés – akár több hónapot is igényelhet + engedélyeztetés Igényfelmérés készítése – Településen lakók megkeresése és nyilatkozattétel Előkészítés időigénye: akár 2 – 6 hónap Pályázathoz, Megvalósíthatósági Tanulmányhoz sok adat szükséges! Megfelelő Üzemeltető kiválasztása – sok a követelés, de kevés a keret a megvalósításra! Lakástakarék Pénztár (LTP) – lakosság költségének megoldására BM önerő – önkormányzat részére az önerő biztosítására

17 Követelmények Településen/településeken élők száma 2000 lakos alatt legyen – lehetőleg egy település és ne konzorciumban! (Alacsony támogatási összeg miatt) A település ne tartozzon szennyvíz agglomerációhoz - 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet Csak lakossági/kommunális szennyvízkezelés! (Ipari szennyvíz más összetételű) Települési Szennyvízkezelési Program (TSZP) megléte Települési stratégia – pl. Településrendezési Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv A lakosság támogatása is szükséges, ehhez szükséges a lakosság megfelelő tájékoztatása! (Lakossági fórum, „Talajterhelési díj behajtása”) Tervek, engedélyek – ha már van, az elszámolható lehet (Kérdések: Mikor készült? Engedély érvényes-e még?)

18 Amit cégünk nyújtani tud AKÁR KOMPLEXEN MINDEN! Előkészítés: Személyes konzultáció, igények felmérése Települési Szennyvízkezelési Program (TSZP) elkészítése Tervezés (geodézia, közműegyeztetés, tervezés stb.) Pályázatírás: Pályázat teljes körű elkészítése (Megvalósíthatósági Tanulmány, Pályázati dokumentáció elkészítése) Pályázathoz kapcsolódó egyéb tevékenységek: Projektmenedzsment Közbeszerzés Nyilvánosság Kivitelezés: Igény esetén akár kivitelező biztosítása

19 Összefoglalás Sokféle lehetőség, de nagyban függ a település adottságaitól Legfontosabb dolog az előkészítettség!!! Van-e Települési Szennyvízkezelési Program? – Ha nincs, akkor készíteni kell, törvényi előírás! Tervek, engedélyek vannak-e? – Érvényesek-e, meddig? Lakosság megfelelő tájékoztatása – pl. Lakossági fórum Komplex szolgáltatást tudunk nyújtani az előkészítéstől a kivitelezésig! Maximális támogatás nagyon alacsony (kb. 150 mFt) – esetleg több ütembe kell megvalósítani

20 Köszönöm megtisztelő figyelmét!


Letölteni ppt "A települések szennyvízkérdésének megoldásai a 2000 lakosegyenérték alatti településeken 2015. november Szabó Krisztián."

Hasonló előadás


Google Hirdetések