Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Egyesült Államok második forradalma.  1783 Versailles-i béke  függetlenség  ipari forradalom  Hihetetlen fejlődés - „a lehetőségek országa”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Egyesült Államok második forradalma.  1783 Versailles-i béke  függetlenség  ipari forradalom  Hihetetlen fejlődés - „a lehetőségek országa”"— Előadás másolata:

1 Az Egyesült Államok második forradalma

2

3

4

5  1783 Versailles-i béke  függetlenség  ipari forradalom  Hihetetlen fejlődés - „a lehetőségek országa”  Vasútépítés - szerepe „oltári nagy”  világpiac - vérkeringés  „vadnyugat” civilizációja  (Volt egyszer egy vadnyugat)  Bevándorlók tömegei, de eltérő fejlődés Dél Észak félgyarmati rendszer  kapitalista gazdálkodás (rabszolgaság megléte),  rabszolgaság elítélése kizárólag gyapotipar fej.  dinamikusan fejlődő ültetvényes gazdálkodás,  farmergazdálkodás oligarchikus uralom,  puritán al. dem. hagyomány államok függetl. erősítése  szöv. kormány erősítése Szabad ker. (világpiac)  védővámok (hazai ipar) Észak és Dél eltérő fejlődése

6 Észak és Dél ellentétének kiéleződése  Az ellentétek politikai forrása  Missouri-egyezmény (1820)  „abolicionista” mozgalom 1830   1854. Kansas és Nebraska felvétele  Déli vs. Északi állam (rabszolgapárti  abolicionista)  déliek benyomulása  déli alkotmányt fogadtassanak el a farmerekkel  polgárháború (farmerek győzelmével végződik)  Ellentétek - pártviszonyok  két hagyományos párt  Demokrata párt  déliek szószólója  Liberális  Republikánus Párt (1854)  Programja: iparfejlesztés, rabszolgaság korlátozása, nyugati farmerek ingyenes földhöz juttatása a programja

7 Az ellentétének kiéleződése  Missouri-egyezmény (1820)  „abolicionista” mozgalom 1830   1854. Kansas és Nebraska felvétele Déli, Északi állam  déliek benyomulása  déli alkotmányt fogadtassanak el a farmerekkel  polgárháború (farmerek győzelmével végződik)  Ellentétek - pártviszonyok  két hagyományos párt  Demokrata párt  déliek szószólója  Republikánus Párt (1854)  Liberális elvek  Programja: iparfejlesztés, rabszolgaság korlátozása, nyugati farmerek ingyenes földhöz juttatása a programja

8 A polgárháború küszöbén John Brown  Republikánusok balszárnya  Rabszolgaság eltörlésének köv. („abolicionista” mozgalom)  1859 - John Brown felhívása  rabszolgafelkelésre  buzdít kísérlete elbukik  szelleme tovább él

9  1860 - Lincoln lesz az elnök (republikánus)  déli államok kivonulása az Unióból (1860)  Amerikai Konföderált Államok megalakítása Lincoln  a szakadárok, lázadók  1861 - déli államok megtámadják északiakat  Sumter-erőd ostroma  északon és délen népfelkelés  A „nemzeti érzés a tetőfokra hág” The New York Times: „Megnyílt a bál. Kezdődhet a háború.”  A kilátások  gazdasági és a népességi túlsúly észak oldalán  22 millió lakos  9, 5 millió lakos (ebből 3, 5 millió néger)  csaknem valamennyi ipari üzem  A háború mégis látványos deli sikerekkel kezdődött.  készültek a háborúra  hivatásos tisztikar nagyrészt az ültetvényes arisztokrácia fiai A polgárháború (1861-65)

10  Észak - harc közben szervezik a hadsereget.  Jelentős a 48-as forradalmakban iskolázott tiszt  1500 volt 48-49-es magyar honvéd harcolt az Unió oldalán  Nagy része tiszti rangban, fél tucat tábornok lett  Asbóth Sándor honvéd alezredes (Kossuth hadsegéde)  Stahel-Számvald Gyula h. hadnagy altábornagyi rendfokozatot Asbóth Sándor az unió egyenruhájában Stahel-Számvald Gyula altábornagy

11  1861 - déli siker  felkészültebbek (Lee tábornok)  északi válasz reguláris csapatok  tömeghadsereg  vezetője: Grant tábornok  Anglia és Franciao.  avatkozik be  1862. Homestead Act kiadása (10 dollár illeték ellenében 115 hold földet biztosít a farmereknek, ha 5 évig művelik)  1863. rabszolgaság eltörlése.  Fordulat éve - 1863  1863 gettysburgi csata (északi győzelem).  1865. richmondi csata (északi győzelem).  A háború lefolyása Grant és Lee „békejobbja” Grant tábornok híres szavai: „A lázadók immár a honfitársaink”

12 Gettysburg

13  Megszűnt a rabszolgaság az egész USA-ban  választójog a feketéknek  gazdasági helyzetük  javult  Növekedett az északi polgárság befolyása a politikai életben.  Dél rekonstrukciós programja (Ku-Klux-Klan megalakítása, 1866)  Fennmarad a nagybirtok  újjáépítésben számos északi gazdagodik meg (korrupció útján is).  Indián háborúk utolsó szakasza (az ingyen kiosztott földeket az indiánoktól vették el nyugaton)  rezervátumokba szorítják vissza az indiánokat  A tőkés fejlődés előtt határtalan távlatok nyílnak A háború után

14

15 Az amerikai államok közötti háború egy második amerikai forradalommá fejlődött. Ez a forradalom fölszámolta a rabszolgatartást (most már az Egyesült Államok egész területén). Mivel a déli uralkodó osztály vagyo- na - voltakeppen tőkéje - nagyrészt rabszolgákból állt, a rabszolgák föl- szabadítása az uralkodó osztály erőszakos kisajátításával volt egyenlő. a mezőgazdaságban uralkodóvá lett a szabad farmergazdaság. (A mező- gazdaság fejlődésének „amerikai útja”.) Egymással vetélkedő ellenséges államok helyett hatalmas, egységes nemzeti piac született, mely a tőkés termelőerők minden addiginál hatalmasabb növekedésének nyitott utat.  Konklúzió A korlátlan lehetőségek hazája


Letölteni ppt "Az Egyesült Államok második forradalma.  1783 Versailles-i béke  függetlenség  ipari forradalom  Hihetetlen fejlődés - „a lehetőségek országa”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések