Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Széchenyi Kártya Program 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea Széchenyi Forgóeszköz és Beruházási Hitel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Széchenyi Kártya Program 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea Széchenyi Forgóeszköz és Beruházási Hitel."— Előadás másolata:

1 Széchenyi Kártya Program 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea www.kavosz.hu www.pbkik.hu Széchenyi Forgóeszköz és Beruházási Hitel

2 A Széchenyi Forgóeszköz Hitel A Széchenyi Forgóeszköz Hitel a vállalkozás tevékenységéhez szükséges forgóeszközök és/vagy szolgáltatások számlával igazolható beszerzésének finanszírozására szolgál. A finanszírozás alapja kizárólag a számlával igazolt nettó vételár lehet. Az ügyfél és a Hitelező hitelportfoliójának optimális felépítését is célozza a termék az által, hogy kombinálható a Széchenyi Kártyával. 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

3 Széchenyi Forgóeszköz Hitel, főbb paraméterek a futamidő: 12-36 hónap a rendelkezésre tartási idő: egy éves futamidő esetén maximum 3 hó, éven túli futamidő esetén maximum 6 hó türelmi idő: egyéves futamidő esetén = rendelkezésre tartási idő:max3 hó, éven túli ügyletek esetén:max 8 hó tőketörlesztés és kamatfizetés gyakorisága havi hitelösszeg: maximum 25 millió forint számlával kell igazolni a felhasználást a lehívott összegek újból nem hívhatóak le 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

4 Széchenyi Forgóeszköz Hitel, díjak, költségek regisztrációs díj (SzK-val egyező mérték), szerződéskötési díj: 1,5%, a teljes hitelösszegre vetítve, egyszeri GHG kezességvállalási díj: 2,2% ügyleti kamat: 1 havi BUBOR + 5%, havonta fizetendő kamat módjára számított kezelési költség: 0,8%, havonta fizetendő folyósítási jutalék, az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívások alkalmával, melynek mértéke folyósításonként fix 10.000 FT 1% különdíj, számlaforgalom nem teljesítése esetén 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

5 Széchenyi Forgóeszköz Hitel, „limitek” Limitek az igényelt összeg tekintetében: Széchenyi Kártya + egyéb, kártya típusú ügylet összesen maximum 25 millió Ft összegig hagyható jóvá. Széchenyi Kártya + egyéb kártya típusú ügylet + Széchenyi Forgóeszköz Hitel összesen maximum 50 millió Ft hitelig hagyható jóvá. Limitek az árbevétel tekintetében: Széchenyi Kártya + egyéb kártya típusú ügylet hitelkerete együttesen maximum az árbevétel 25 %-a lehet. Széchenyi Kártya + egyéb kártya típusú ügylet + Széchenyi Forgóeszköz Hitel együttesen maximum az árbevétel 30%-a lehet 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

6 Széchenyi Forgóeszköz Hitel, Benyújtható Számla Kelte lehet a hitelkérelem beadása előtti illetve utáni is Kifizetett számla kelte nem lehet a benyújtástól számított 90 napnál korábbi Készpénzben és átutalással kiegyenlített, ill. kiegyenlítésre váró számla is elfogadható A már kifizetett számlák alapján történ folyósítás az ügyfél saját, banknál vezetett számlájára történik Még ki nem fizetett számlák alapján történ folyósításhoz az ügyfél által megadott visszavonhatatlan átutalási megbízás benyújtása is szükséges A számla fizetési esedékességének lejáratát követen csak már kifizetett számlák alapján történhet folyósítás (a legfeljebb 30 napos keltezést is figyelembe véve) A számla nettó értéke folyósítható Törvényileg meghatározott adattartalommal rendelkeznie kell (Áfa törvény, számviteli törvény) A PONTOS ELVÁRÁSOKAT A BANK HATÁROZZA MEG AZ ÜGYFÉL FELÉ 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

7 A Széchenyi Beruházási Hitel Beruházási hitel célja: fejlesztések, beruházások 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése Új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés. A hitelből megkezdett beruházás is finanszírozható; NEM használható: ÁFA finanszírozásra, Hitelkiváltásra, valamint kapcsolt vállalkozástól és a hiteligénylő vállalkozás tulajdonosaitól történő eszközvásárlásra nem fordítható Immateriális javak megvásárlására (software, know-how) Üzletrész vásárlásra (befektetett pügyi eszköz)

8 Hitelösszeg, limitek Min. 1 MFt – max. 50 MFt Az adható hitel összege az üzleti terv realitása ill. az aszerinti adósságszolgálat alapján lesz meghatározva (nem árbev-hez ill. szlaforg-hoz kötött) Egy ügyfélnek max. 50 MFt összegű beruházási hitele(i) lehetnek Egy ügyfél – max. 100 MFt SZKP ügyletei lehetnek Egy ügyfél max. 100 millió Ft „csomagos” hitelhez kaphat GHG kezességet. 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

9 Széchenyi Beruházási Hitel, paraméterek 1. Futamidő: 12-120 hónap Rendelkezésre tartási idő: maximum 18 hónap Türelmi idő = rendelkezésre tartási idő, de maximum 24 hónap 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

10 Széchenyi Beruházási Hitel, paraméterek 2. Kamatfizetés/tőketörlesztés: naptári negyedévente vagy havonta A kamatfizetés a tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a türelmi időszak alatt, vagyis naptári negyedéves kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjához képesti legközelebb naptári negyedév végén (utolsó munkanapján) ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának végén (utolsó munkanapján) kezdődik, majd ezt követően naptári negyedévente / havonta a hónap / negyedév utolsó munkanapján ill. utolsó alkalommal a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján. 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

11 Széchenyi Beruházási Hitel, paraméterek 3. Tőketörlesztés: Naptári negyedévente vagy havonta (türelmi idő után). A tőketörlesztés lineáris. negyedéves tőketörlesztés esetén: a türelmi idő lejárati dátumát (év/hó/nap) követő legközelebbi naptári negyedév végén (utolsó munkanapján), ill. havi tőketörlesztés esetén: a türelmi idő lejárata hónapjának végén (utolsó munkanapján) kezdődik, majd ezt követően havonta / naptári negyedévente a hónap / negyedév utolsó munkanapján, illetve az utolsó törlesztő részlet esetén a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

12 Széchenyi Beruházási Hitel, Saját erő A beruházás tervezett költségének minimum 20%-a Saját erőként elfogadható: Készpénz/számlapénz Vissza nem térítendő állami támogatás, Vissza nem térítendő állami támogatás saját erejeként nem fogadható el Széchenyi Kártya A beruházásba igazolhatóan beépült, ill. ahhoz kapcsolódóan beszerzésre került (számlával, adás-vételi szerződéssel, a Bank által elfogatott műszaki ellenőr által igazolt) kiadások 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

13 Állami támogatás 2010. december 31-ig megkötött hitelszerződésekre: 2 százalékpont állami kamattámogatás 3 évre (1095 napra) garanciadíj-támogatás (garanciadíj vetítési alapjának 0,75%-a) 3 évre (1095 napra) Nettó elszámolás (ügyfél a támogatással csökkentett kamatot/gardíjat fizeti a Bank részére). 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

14 Széchenyi Beruházási Hitel díjak, ktsgek 1. 1.Hitel igénylésekor – Regisztrációs díj (egységes az SZKP-n belül) 2. Folyósítás előtt esedékes díjak: 2.1Szerződéskötési díj: 1,5 % (egyszeri) szerződött összegre vetítve A díj megfizetése a szerződés megkötésekor esedékes. 2.2Garantiqa készfizető kezességvállalási díja évi 1,7%, tárgyévre esedékes összege folyósítást megelőzően fizetendő, majd ezt követően évente esedékes 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

15 Széchenyi Beruházási Hitel díjak, ktsgek 2. 3. Hitel futamideje alatt rendszeresen fizetendő díjak 3.1 Ügyleti kamat (alapkamat + kamatfelár) alapkamat:1 havi BUBOR Kamatfelár: 4,5 % p.a. 3.2 Kezelési költség: 0,8% p.a. 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

16 Széchenyi Beruházási Hitel díjak, ktsgek 3. 4. Futamidő alatti egyéb díjak 4.1Folyósítási jutalék, az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívások alkalmával fizetendő, mértéke folyósításonként fix 15.000 forint 4.2Különdíj: a Bank által a Széchenyi Beruházási hitel futamidejére előírt számlaforgalom nem teljesítése esetén számítható fel a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbségre. Amennyiben különdíj előírásra kerül az ügyféllel kötött szerződésben, úgy annak mértéke 1%. A különdíj megfizetése a Bankok Hirdetményében / Kondíciós listájában meghatározott időpontban esedékes 4.3 Egyéb díjak: értékbecslés, közokiratban foglalás közjegyzői díja, ingó jelzálogjog esetén MOKK díj, Késedelmes fizetés vagy a vállalkozás hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával és a behajtással kapcsolatos díjak a bank belső szabályzatai alapján 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

17 Széchenyi Beruházási Hitel, Biztosítéki háttér GHG 80%-os kezességvállalása, Magánszemély készfizető kezességvállalása (nem kötelező a tulajdonosok kezességvállalása) Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás az Adós hitelkérelem időpontjában vezetett valamennyi, más pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlájára, 1-10 MFt közötti hiteligény esetén a további biztosítékok: alapesetben a beruházás tárgya; a bank egyedi döntése szerint a beruházás tárgyán túl vagy attól függetlenül 10 MFt hitelösszeg alatt opcionálisan plusz fedezet is bevonható. 10-50 MFt közötti hiteligény esetén további biztosítékok (ingatlan, ingó), melyek bevonása opcionális: Kötelező számlaforgalom (3 – 5x VAGY hitelarányos) Közokirat: Bank előírhatja 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

18 Számlákra vonatkozó előírások Nem forintban kiállított számlák is elfogadhatók. Kelte lehet a hitelkérelem beadása előtti illetve utáni is; A számla fizetési esedékességének lejáratát követően csak már kifizetett számlák alapján történhet folyósítás, Kifizetett számla kelte nem lehet a hitelkérelem benyújtástól számított 90 napnál korábbi; Készpénzben és átutalással kiegyenlített ill. kiegyenlítésre váró számla is elfogadható; A már kifizetett számlák alapján történő folyósítás az ügyfél saját, banknál vezetett számlájára történik, Nem belföldi és / vagy nem forint pénzforgalmi bankszámlaszám is lehet a számlát kiállító szállító/eladó/alvállalkozó/stb. számlaszáma. Amennyiben a kifizetett számla az ügyfél más banknál vezetett számlájáról került kiegyenlítésre, úgy a számla és a lehívólevél mellé az átutalást igazoló dokumentum csatolása is szükséges A számla nettó értéke folyósítható. Ugyanazon számla kétszer nem számolható el. 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea

19 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea NINCS Árbev. Max 25% (SzK-Forgó együttesen <=30%) Előző 12 havi szlaforg 1/3- a, 10M Ft felett 1/5-e min. 1 M Ft, max. 25 M Ft Széchenyi Forgó NINCSMin. a beruházás összktg 20% Saját erő Árbev. Max 25% (SzK-Forgó együttesen <=30%) Nincs számlaforghoz és árbevételhez kötöttség Adható hitelösszeg meghatározása („KO” – de banki bírálatnál minden szempont számít) min. 500 E Ft, max. 25 M Ft min. 1 M Ft, max. 50 M Ft Igényelhető hitel: Széchenyi Kártya Széchenyi Beruházási FELTÉTEL

20 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea 12 hó futamidő esetén: max. 3 éven túli ügyletnél: max. 6 hó Igényelt hitel 3x, 10 MFt felett 5x számlaforgalom igazolás 12-36 hónap Széchenyi Forgó NINCSMax. 18 hóRendelkezésre tartási idő 6M Ft-tól – 3X 11M Ft-tól – 6X NINCSKötelező számlaforgalom igazolása igényléskor „1+1” ÉV12-120 hónapFutamidő Széchenyi Kártya Széchenyi Beruházási FELTÉTEL

21 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea Havi, lineáris Rendtarttal azonos, de 12 hó futamidő esetén: max. 3 Éven túli ügyletnél: max. 8 hó Széchenyi Forgó Negyedévente: kamat+kezktg, futamidő végén: tőke Havi vagy naptári negyedéves, lineáris Törlesztés NINCSRendtarttal azonos, de max. 24 hó Türelmi idő Széchenyi Kártya Széchenyi Beruházási FELTÉTEL

22 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea SZK-val azonos (társasnál 50 % tulaj, Bt. kültag stb.) egy év (10 MFt felett két év) Széchenyi Forgó Alapfeltételeken túl: -Váll. legalább 50% tulaj (Rt, Szöv. kevesebb) -Bt esetén kültag kötelező nagykorú, magyar vagy 3 éve Mo-n állandó lakhellyel rend. EU tagállam állampolgár, további előírás nincs, de EC-nél az alapítótól, EV-nél ettől különböző személy készfizető kezesre vonatkozó előírás Egy év, 11 M Ft-tól két év két évelvárt gazdálkodási múlt Széchenyi KártyaSzéchenyi BeruházásiFELTÉTEL

23 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea forgóeszköz/ szolgáltatás Széchenyi Forgó Likviditási problémák áthidalása - ingatlan vásárlás, építés, fejlesztés - gép, berendezés, egyéb - tárgyi eszköz beszerzés - beru-hoz kapcs. forgóeszköz (max. hitelösszeg 20 %-a) hitelfelhasználás célja Széchenyi KártyaSzéchenyi Beruházási FELTÉTEL

24 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea - kizárt TEÁOR - ÁFA finanszírozás nem - hitelkiváltás nem Széchenyi Forgó - Kizárt TEÁOR nem - kizárt TEÁOR - ÁFA finanszírozás nem - hitelkiváltás nem - kapcsolt vállalkozástól és a tulajdonosoktól történő eszközvásárlás nem kizárt felhasználási célok Széchenyi Kártya Széchenyi BeruházásiFELTÉTEL

25 Az alapdokumentumokon túl szükséges EGYSZERŰSÍTETT ÜZLETI TERV benyújtása Ingatlan építés/felújítás esetén költségvetés(i) terv (ha szükséges és van, építési engedély A Hitelből megvásárolni kívánt vagyontárgyak listája (és rájuk vonatkozó árajánlat vagy egyéb értéküket alátámasztó dokumentumok, előszerződések, stb.) 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea


Letölteni ppt "Széchenyi Kártya Program 2016. 09. 22. PBKIK Siklós Sándor Andrea Széchenyi Forgóeszköz és Beruházási Hitel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések