Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az alkotmányos monarchia kialakulása Angliában } Kapkodás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az alkotmányos monarchia kialakulása Angliában } Kapkodás."— Előadás másolata:

1 Az alkotmányos monarchia kialakulása Angliában } Kapkodás

2 Anglia társ.gazd. a XVII. sz-ban Anglia társ. gazd. a XVII. sz-ban  Anglia a XVII. század kezdetén  Az uralkodó és a társadalom között összhang van  az abszolutizmus jól működik  széleskörű szabályzásról mond le az uralkodó  szélesebb mozgástér a polgárságnak  ez kedvez a tőkés gazdálkodás kibontakozásának

3  Mezőgazdaság  jobbágyrendszer bomlása (1381), bekerítések,  gentry-k (újnemesség), yeoman-ek (tőkés bérlők),  szabad parasztok (free holder),  bérmunkások (  manufaktúra)  Ipar  céhek  a kiadási rendszer (verlag system),  szétszórt manufaktúra  központosított manufaktúra,  textilipar (posztógyárt.), hajógyártás  Kereskedelem  A Nagy Armada legyőzése (1588),  világkereskedelem - bekapcsolódás,  uralkodói támogatás, monopóliumok,  Moszkva Társaság (1554) és a Kelet Indiai Társaság (1600),  gyarmatosítás első lépései

4 A Stuart abszolutizmus  1603 új dinasztia Anglia élén - a „Stuartok”  I. Jakab (1603-1625), I. Károly (1625-1649)  keményebb, rendeleti kormányzás (spanyol, francia minta)  A korábbi Tudor abszolutizmus teljesen   Problémák a „Károlyi” abszolutizmussal  Jakab törekvései  1628-ban a parlament megszavazta a „Jogok Kérvényét” („Petition of Rights”)  Erős hivatali réteg hiánya - kegyencek befolyása (Buckingham hg., Strafford gr. és Laud érsek (a csillagkamara vez.)  Anglikán egyház befolyása jelentős - puritanizmus kial. (angol kálvinisták, nevük a purus = tiszta szóból ered)

5

6  Presbiteriánusok  parlament támogatása, reformok  Independensek  önálló egyházközösségek, alk. monarchia  Levellerek  politikai jogegyenlőség, közt. államforma  Diggerek  magántulajdon , kommunisztikus köv. A Stuart abszolutizmus  Károly ellenzéke a vallásban talál eszmei támaszt

7 Puritánok érkezése az Újvilágba Az első puritán települések létrejötte Replica of the „Mayflower” that took the Pilgrim Fathers to America

8 A forradalom előzményei  A polgárság és az újnemesség fellépése az abszolutizmus ellen  Puritánüldözés (Mayfower), gazdasági gondok, államkincstár  pénzzavarok, adók (shipmany) és monopóliumok árulása  1628 parlament Jogok Kérvénye (adó, letartóztatás)  A király feloszlatja  rendeleti kormányzás (nyílt absz.)  Angol-skót vallási ellentét  1638 háború (angol sz.földi hadsereg  )  Pénzhiány  parlament összehívása  1640  Újra „Jogok Kérvénye” - adómegajánlás helyett  A király két hét után feloszlatja (rövid parlament)  A háború tovább folytatódik  parlament (Hosszú Parlament) 1653

9 Forradalomból polgárháború  1640 november „hosszú parlament” (parlamentális szakasz)  A parlament és a király kötélhúzása  a király hajthatatlan  A parlament követelései  Felelős kor., szabad kereskedelem, pres- biteriánus egyh., Strafford elítélése (1641. †)  1642 jan. 10.  polgárháború (1648-ig)  A polgárháború első szakasza: 1642-1646  Gavallérok - királypártiak  Kerekfejűek - parlamentiek Egy gavallér Kerekfejű katonák

10 Forradalomból polgárháború  A polgárháború első szakasza: 1642-1646  Gavallérok - kerekfejűek  1642 Edge Hill gavallér győzelem  1643 parlament-skót szövetség + Cromwell  1644 Marston Moor  presbiteránus tábornokok menesztése  1645 New Model Army  Nasby - újabb győzelem  A király a skótokhoz menekül  400.000 fontért eladják a parlamentnek („skótok” voltak a szó szoros értelmében)

11 Erőviszonyok 1943 folyamán Cromwell lovassága élén

12 A polgárháború folytatódik  1646: a feudális földtulajdon  polgári földtulajdon  A polgárháború első szakaszának végével  Szakadás presbiteriánusok és az independensek között Parlament   hadsereg (presbiteriánus)   (independens)  Próbálnak kiegyezni a királlyal  A próbálkozások   a király szökése a skótokhoz  Cromwell szövetkezik a levellerekkel   levellerek, „agitátorok”

13  Independens-leveller szövetség  1648 Preston skót hadsereg   parlament erősödése  leszámolás a megalkuvókkal  1648 dec. 06. Pride ezredes 140 képviselőt eltávolít a parlamentből  „csonka parlamentből” (1653-ig)  halálra ítéli I. Károlyt 1649. 01.30. † Cromwell's Soldiers: All ruthless veterans of the English Civil War

14 6. 12. 1648, Colonel Thomas Pride and a troop of soldiers prevented Presbyterian MPs from sitting in Parliament. 45 were temporarily impri- soned. (Cromwell only returned from the North after the event, although there is little doubt that Henry Ireton had planned the coup with him). The House of Commons was know after Pride's Purge as The Rump. The Purge reduced the number of MPs from about 240, to about 50

15  1649. 05. 19.  Anglia köztársaság - „Commonwealth”  Királyi hatalom , Lordok Háza ,  Legfőbb hat. az Alsóház, végrehajtó a 41 fős Államtanács kezében  A köztársaságot veszély fenyegeti   Levellerek, Diggerek királypártiak (ír és skót felkelés) Lilburne - „Anglia új láncai” 1649. 50-51 leverése,  hódítás  Tömegbázis szűkülése  Cromwell taktikázik a tömeg és a City között  1653 Csonka parlament   Cromwell személyes hat.  Köztársaság Angliában

16 A köztársaság külpolitikája  A külpolitika a kereskedelmet szolgálja!!  Már az ír hadjárat is ezt szolgálta  A flotta fejlesztése - törvényi védelem  1651 Hajózási Törvény a hollandok ellen  Kereskedelmi háborúk (1652-54; 1665-67; 1672-74 )  New Amszterdam  New York  Területek szerzése az újvilágban (Jamaica)  Francia, dán, portugál szövetség  A külpolitikát szolgálja a Csonka Parlament  

17 A köztársaság külpolitikája  Cromwell szabad kezet kap - Lordprotector  Nyílt katonai diktatúra (puritánok ~)  Szigorú puritán erkölcsök - kialakul  John Milton „Paradise Lost” - ”Gods own people”

18 The English Fort at Bombay, India, 1672

19 A restauráció  1658 Cromwell halála  fia örökli a hatalmat (erélytelen)  Mind többen kívánják a „rendet”  1660 Károly herceg megkeresése  bredai nyilatkozat  Monk tábornok  London  parlament  Visszahívják a trónörököst  II. Károly (1660-1685)  A katonai diktatúrának már nem volt sem társadalmi, sem politikai bázisa

20 A restaurációtól a dicsőséges forradalomig  II. Károly (1660-1685) a parlamenttel együtt kormányoz  de keresi a „kiskapukat”  1670-től francia szövetség  pénzügyi segítség  81-től parlament  kormányoz  Belpolitika:  Két párt  Toryk (anglikán földbirtokosok)  whigek (polgár származásúak) kialakulása  II. Károly 1672 Türelmi Rendelet (no act)  II. Károly (1660-1685)

21  1673 - Test Act (hivatalviselés) 1679 - Habeas Corpus Act (my home is my castle)  II. Jakab (1685-1688, nyíltan katolikus)  nyílt abszolutizmus  Türelmi Nyilatkozat  katolikusoknak teljes egyenjogúság  Whigek és a toryk szövetsége  Orániai Vilmos holland helytartó meghívása a trónra II. Jakab (1685-1688) III. Orániai Vilmos (1688-1702)

22 II. Jakab menekülése a Thamsen III. Orániai Vilmos, az alkotmányos király, „a nagy szövetség atyja”! Uralkodásával kezdődött az átmenet a Stuart-ház abszolutizmusából a Hannover-ház parlamentáris uralkodásába.

23 A dicsőséges forradalom A dicsőséges forradalom           †  Orániai Vilmos - „a protestáns vallásért és szabad parlamentért” (1688-1702)  Vértelen forradalom - angoloknak „Dicsőséges Forradalom”  1689 - Jognyilatkozat - „Declaration of Rights” - „Bill of Rights”  Jelentősége: alkotmányos monarchia kialakulása  Hatalommegosztás elve (John Locke)  Polgári szabadságjogok (polgári liberalizmus)  Adók jóváhagyása  Az Angol Bank  Külkereskedelem és a gyarmatosítás (nincs állandó hadsereg)  Jelentősége Európa számára: szétbomlasztja a feudalizmust; a hegemóniára törekvő francia politikán felülkerekedik az egyensúly elve  („ power of balance”)  háború 1689-97

24 The English Civil War. The maps show the gradual triumph of the parlamentarians whose control of London and the coastal areas gave them a profound logistical advantage during the wars. Az angol polgárháború. A térképek bemutatják a parlamentiek fokozatos győzelmét, akik ellenőrzik Londont és a partvidéket, az alapos előnyben van a háború alatt az utánpótlás tekintetében.

25

26

27 As the English gentry rose to political dominance after 1685, they used their strength in parliament to push through Enclosure Acts, shutting the peasantry out from access to common lands. jj

28 Slaget vid Boyne. J. Van Huchtenburg

29


Letölteni ppt "Az alkotmányos monarchia kialakulása Angliában } Kapkodás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések