Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION A HAZAI INNOVÁCIÓS RENDSZER ÉS EBBEN A N EMZETI K UTATÁSI, F EJLESZTÉSI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION A HAZAI INNOVÁCIÓS RENDSZER ÉS EBBEN A N EMZETI K UTATÁSI, F EJLESZTÉSI."— Előadás másolata:

1 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION A HAZAI INNOVÁCIÓS RENDSZER ÉS EBBEN A N EMZETI K UTATÁSI, F EJLESZTÉSI ÉS I NNOVÁCIÓS H IVATAL SZEREPE. SE Innovációs Nap Budapest, 2016. január Kiss Tamás FŐOSZTÁLYVEZETŐ

2 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION Erős tudományos kapacitás – A tudományos kutatóhelyek minősége a WEF Global Competitiveness Report* 2015-2016. évi rangsora alapján * A Világgazdasági Fórum 144 ország gazdaságának a versenyképességét elemzi és hasonlítja össze világszerte. Az összevetés alapjául szolgáló mutatószám az egyes országok makro és mikroökonómiai adatait egyetlen számba sűrítve tartalmazza. OrszágRangsor Svájc1 Egyesült Királyság2 Izrael3 Japán7 Ausztrália8 Németország9 Finnország10 Írország15 Ausztria25 Magyarország28 Cseh Köztársaság34 Olaszország35 Spanyolország37 Kína42 Szlovákia62 Lengyelország63 Románia70

3 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION Innovációs Eredménytábla, 2015 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE Mérsékelt innovátorok Követő innovátorok Szerény innovátorok Vezető innovátorok Magyarország EU átlag

4 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION A KFI terület finanszírozásának forrásai Magyarországon Hazai forrás EU Kohéziós Politikai Eszközök Közvetlen EU finanszírozás, egyéb nemzetközi források Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFIA) Strukturális Alapok (SA) Európai Szociális Alap (ESZA) Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) EU K+F Keretprogramok (Horizon2020) EUREKA EUROSTARS, AAL, ECSEL N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE

5 MOMENTUM OF INNOVATION A K+F ráfordítások forrásai Magyarországon ( GERD/GDP) Külföld Vállalatok Költségvetés

6 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION K+F ráfordítások Magyarországon (2014) F ORRÁS F ELHASZNÁLÁS Költségvetés (36%) Vállalatok (46%) Nemzetközi (17%) Non-profit (1%) Költségvetési/akadé miai kutatóhelyek (14%) Felsőoktatási K+F (14%) Vállalati K+F (72%) 441 Mrd Ft GERD/ GDP: 1,38 %

7 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION Nemzeti KFI finanszírozás: intézményi változások 2014. december 31-ig ORZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAM (OTKA) – alapkutatás K UTATÁSI ÉS T ECHNOLÓGIAI I NNOVÁCIÓS A LAP (KTIA) – kísérleti fejlesztés és innováció N EMZETI INNOVÁCIÓS H IVATAL (NIH) – szervezet 2015. január 1-jétől N EMZETI K UTATÁSI, F EJLESZTÉSI ÉS I NNOVÁCIÓS H IVATAL (NKFIH) – alapkutatás – alkalmazott kutatás – kísérleti fejlesztés – innováció – szakpolitika N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION

8 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION A KFI kormányzati irányítási rendszere Magyarországon Parlament Kormány Földművelés ügyi Minisztérium Miniszterelnökség Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazságügyi Minisztérium Agrárkutatás és innováció Szellemi tulajdonvédel mi kérdések: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) NKFI Alap A Strukturális Alapok (GINOP, VEKOP) KFI forrásfelhasználásának tervezése Felsőoktatás finanszírozása –Nemzeti+ Strukturális Alapok NKFI Hivatal Egyetemek Űrkutatás Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Külgazdasági és Külügyminisztérium TéT diplomácia és a TéT attaséi hálózat Nemzetgazda sági Minisztérium A K+F célú SA felhasználás Irányító Hatóságai Finanszírozó szervezet Innovációs szolgáltatások

9 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Küldetés A VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE A KFI TERÜLET HATÉKONY TERVEZÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA RÉVÉN Megbízatás STRATÉGIAI TERVEZÉS FINANSZÍROZÁS KÉPVISELET SZOLGÁLTATÁSOK Célok P ROFESSZIONÁLIS KFI FINANSZÍROZÓ SZERVEZET N EMZETKÖZILEG VONZÓ KFI KÖRNYEZET MEGTE - REMTÉSE ÉS A KFI GAZDASÁGI - TÁRSADALMI ÉRTÉK TEREMTŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS É RDEKÉBEN Értékek K IVÁLÓSÁG Á TLÁTHATÓSÁG E LFOGULATLANSÁG B IZALOM

10 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Stratégia- és Program tervezés  Stratégiai tervezés  Pályázati Portfolió és menedzsment Finanszírozó Ügynökség  Alapkutatás  Alkalmazott kutatás  Innováció Nemzetközi együttműködések és programok koordinálása  H2020 magyar részvételt segítő szolgáltatások  Kétoldalú TéT együttműködések Innovációs szolgáltatá sok  KFI tanácsadás  KFI adatbázis a befektetők számára

11 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION Világszínvonalú tudományos háttér, nemzetközileg kiváló kutatók, szakemberek Felsőoktatás, MTA Koordináció: kiszámítható és átlátható versenyalapú finanszírozás Oktatás, fenntartható KFI finanszírozási rendszer Innováció ösztönzők: finanszírozás és szabályozás DINAMIKUS EGYÜTTMŰKÖDÉS Felsőoktatás-ipar együttműködés Piaci igények, tőke, termelési folyamatok Nemzetközileg versenyképes Nemzeti Innovációs Rendszer Kormányzat: NKFI Hivatal Vállalkozások, üzleti szféra képviselői

12 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION A 2015. ÉVI INTÉZMÉNYI ÁTALAKÍTÁS FŐBB EREDMÉNYEI 3 jogelőd szervezet összevonása Létrejött az NKFI Hivatal (belső szabályozások és folyamatok) Az NKFI Hivatal valamennyi egysége egy közös székhelyre költözött Új versenypályázati felhívások A felhívások tartalmilag összehangoltak a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) céljaival és prioritásaival. Több, mint 20 felhívás megtervezését, megjelentetését és részbeni finanszírozását koordinálta az NKFI Hivatal. A 2015. évben meghirdetett felhívások teljes keretösszege kb.: 298 Mrd Ft A támogatást igénylők köre lefedi az akadémiai, felsőoktatási intézményi, valamint az innovatív vállalati kört. Új értékelési sztenderdek és rendszer Újdonság (tudományos és innovációs szempontból) és kiválóság az értékelés fő szempontjai Új értékelési platform és szakértői adatbázis. Új szemlélet és folyamatok Ügyfél- orientált szolgáltatások.

13 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION ALAPKUTATÁS Kutatási témapályázatok 2015-ben közel 8,4 Mrd Ft (27 millió euro) támogatás több mint 300 projekt részére (222 kutatási téma és 101 poszt-doktori ösztöndíj) A panel döntések az előzetes szakértői értékelésen alapultak Pályázati felhívás az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások elnyerésére (ERC HU 15) Az ERC pályázatain részt vett, a nemzetközi zsűri által színvonalasnak ítélt, a második pályázati körbe jutott, de ott támogatást nem nyert kutatók és befogadó intézményeik számára rásegítő hazai támogatás nyújtása a kutatási program hazai megvalósulásának, és az ERC által meghirdetett támogatási programokban a későbbi sikeres pályázás elősegítésére Öt pályázó kapott kiegészítő hazai támogatást az NKFI Hivataltól projektjük további folytatása és másik ERC Grant megpályázására való felkészülésre A megítélt hazai támogatások projektenként átlagosan 150,000 euro (46,5 millió Ft) összegűek voltak.

14 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION ALKALMAZOTT KUTATÁS, KISÉRLETI FEJLESZTÉS Különböző felhívások az üzleti és az akadémiai szféra közötti együttműködés ösztönzésére A K+F eredmények üzleti, gazdasági hasznosítását célzó felhívások A felhívások szakmai tartalmát az NKFI Hivatal dolgozta ki A nemzeti kutatási infrastruktúra erősítése Az innovatív ötletek szellemi tulajdonvédelmének növelése INNOVÁCIÓ Fiatal, új generációs „start-up” vállalkozók ösztönzése Új finanszírozási program a start-up ökoszisztéma építésében érintett szakmai közösség ösztönzésére Eredmény-orientált technológiai inkubátorok a start-up cégek számára a kezdetektől a piacra való kilépésig Felhívás az inkubátorok támogatására lehetőséget biztosítva a start-up cégek számára a globális piacon értékesíthető innovatív termékek kifejlesztésére 7,3 Mrd Ft (23,5 millió euro) keretösszeg áll rendelkezésre az inkubációs infrastruktúra megerősítésére

15 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION KFI finanszírozása Magyarországon 2015. évi versenypályázati felhívások: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 257,5 Mrd Ft Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 13,0 Mrd Ft Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 27,13 Mrd Ft N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE Teljes K+F ráfordítás (2014): 441 Mrd Ft (a GDP 1.38%-a ) Ebből költségvetési K+F ráfordítás (2014): 159 Mrd Ft (a GDP 0,5 %-a) Intézményi finanszírozás: 44% Versenypályázati finanszírozás: 56% 2015-ben az NKFI Alap forrása 75 Mrd Ft (245 millió euro) volt

16 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION 2015. évi KFI pályázati portfólió (1) N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION Támogatott célokPályázatok Megpályázható keretösszeg (Mrd Ft) 2015-ben megnyíló források Vállalati KFI 88.8 Mrd Ft Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása  GINOP 2015 augusztustól pályázható  VEKOP 2016 januártól pályázható 50 GINOP (257.5 Mrd Ft) Egész Magyarországról – Közép- Magyarország régió kivételével – pályázható EU-s fejlesztési forrás 5 Iparjog  GINOP 2015 augusztustól pályázható  NKFIA 2015 októberétől pályázható 1 0.30.3 Innovációs voucher GINOP 2015 decembertől pályázható 3 1 Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off) GINOP 2015 decembertől pályázható 5 1.51.5 Prototípus, termék, technológia-és szolgáltatás fejlesztés GINOP 2015 októberétől pályázható 20 2 Technológia transzfer 88.1 Mrd Ft K+F Versenyképességi és kiválósági együttműködések – integrált nemzeti projektek  GINOP 2015 novemberétől pályázható  NKFIA (hamarosan pályázható) 50 9.19.1 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése GINOP 2015 decemberétől pályázható 25 4

17 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION Támogatott célokPályázatok Megpályázható keretösszeg (Mrd Ft) 2015-ben megnyíló források Infrastruktúra 106 Mrd Ft Stratégiai K+F műhelyek kiválósága  GINOP 2015. novemberétől pályázható  VEKOP (hamarosan pályázható) 40 VEKOP (13 Mrd Ft) EU-s fejlesztési forrás Budapest és Közép-Magyarország régió számára 4 Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás  GINOP 2015. októberétől pályázható  VEKOP januártól pályázható 20 2 ELI Lézer Kutatóközpont megvalósítása GINOP pályázat lezárult 40 Kutatási témapályázatok (hamarosan pályázható) 5.98 NKFI Alap (27.13 Mrd Ft) Posztdoktori pályázatok (hamarosan pályázható) 1,57 Nemzetközi KFI Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése  GINOP (hamarosan pályázható, 3.5 Mrd Ft)  NKFIA (hamarosan pályázható)  NKFIA – ERC pályázatokhoz kapcsolódó hazai támogatások (2015. júniusától pályázható, 0.45 Mrd Ft)  NKFIA – Közös EU kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (2015. novemberétől pályázható, 1.38 Mrd Ft)  NKFIA – Kétoldalú TéT együttműködések támogatása ( 2015. októberétől pályázható, 0.7 Mrd Ft) 3.53.5 3.68 2015. évi KFI pályázati portfólió (2)

18 N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "N ATIONAL R ESEARCH, D EVELOPMENT AND I NNOVATION O FFICE MOMENTUM OF INNOVATION A HAZAI INNOVÁCIÓS RENDSZER ÉS EBBEN A N EMZETI K UTATÁSI, F EJLESZTÉSI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések