Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÚJ KBT. TÁMOGATOTT SZERVEZETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSAI DR. CIBULKA ZITA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÚJ KBT. TÁMOGATOTT SZERVEZETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSAI DR. CIBULKA ZITA."— Előadás másolata:

1 AZ ÚJ KBT. TÁMOGATOTT SZERVEZETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSAI DR. CIBULKA ZITA

2 TEMATIKA I.Közbeszerzés fogalma II.Közbeszerzési kötelezettség cégek esetében III.Ajánlatkérői oldal speciális szabályai  Eljárásrend  Új eljárás típusok  Feltételes közbeszerzés  Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó I.Ajánlattevői oldal új szabályai

3 KÖZBESZERZÉS FOGALMA A közbeszerzés: egy sajátos beszerzésre irányuló eljárás, amely kógens szabályok alapján, közpénz felhasználásával valósul meg. A közbeszerzés lényegében egy jogilag kötött, szigorúan szabályozott, több eljárási cselekmény összekapcsolódásából álló eljárás rend, amelynek alkalmazására csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén és csakis az abban meghatározott módon és rendben kerülhet sor. A közbeszerzés célja: eredményeként az eljárást lezáró szerződés megkötésre kerüljön = A közbeszerzési eljárás tehát egy formalizált szerződéskötési rend

4 KÖZBESZERZÉS FOGALMA Közbeszerzési szerződés:  e törvény szerinti ajánlatkérő által,  írásban megkötött,  árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló  visszterhes szerződés Amennyiben a közbeszerzési szerződés a meghatározott értékhatárokat eléri: A közbeszerzési eljárást kell lefolytatni Konjuktív feltételek= valamennyi feltételnek együtt kell megvalósulnia

5 KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉG CÉGEK ESETÉBEN Mikor merül fel, hogy a cégek is közbeszerzés kötelesek lesznek: ha a Kbt. Ajánlatkérőként jelöli meg (Kbt. 5.§ (2) és (3) bekezdése) közpénzt használ fel = támogatásból valósítja meg a beszerzését Támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást

6 KBT. 5.§ (2) ÉS (3) BEKEZDÉSE Első kérdés: Mi a beszerzés tárgya? a) olyan epitesi beruhazas, amely az 1. melleklet szerinti melyepitesi tevekenyseget foglal magaban, b) olyan epitesi beruhazas, amely korhaz, sportletesitmeny, szabadido ̋ s es szorakoztató letesitmeny, iskola, felso ̋ oktatasi epu ̈ let vagy ko ̈ zigazgatasi rendeltetesű epület epitesi munkait foglalja magaban, vagy c) olyan szolgaltatas megrendelese, amely az a) vagy a b) pont szerinti epitesi beruhazashoz kapcsolodik HA A FENTIEK VALAMELYIKE Mekkora a beszerzés értéke (a teljes érték)? értékhatár alatt Nemzeti (szolgáltatás: 8 M ≤ x < 64 135 830 Ft építés: 15 M ≤ x < 1 603 395 750 Ft) Uniós (szolgáltatás: 64 135 830 Ft és afelett építés: 1 603 395 750 Ft és afelett) 75 % feletti intenzitás esetén 50 % feletti intenzitás esetén BÁRMILYEN BESZERZÉSI TÁRGY ESETÉN AKKOR IS, HA: Legalább 25 M Ft összegű közvetlen támogatás esetén, KIVÉVE... Ha csak emiatt AK → nemzeti eljárásrend

7 LEGALÁBB 25 M FT ÖSSZEGŰ KÖZVETLEN TÁMOGATÁS ESETÉN, KIVÉVE: ha a beszerzes a) egyedi kormanydo ̈ ntesben megallapitott beruhazasi tamogatasbol, b) egyedi munkahely-teremtesi tamogatasbol, c) kepzesi, tovabbá tanmu ̋ hely-letesitesi es -fejlesztesi tamogatasbol, d) kutatas-fejlesztesi es innovacios celuú tamogatasbol, e) nagyvallalkozasok ujraiparositasi celt szolgaló beruhazasainak tamogatasabol, vagy f) barmely, 2015. november 1-jet megelo ̋ zo ̋ en igenyelt unios, illetve hazai ko ̈ ltsegvetesi forrasbol szarmazó tamogatasbol valosul meg.

8 KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉG TÁMOGATÁS ESETÉN (AZ EGYÉBKÉNT NEM KÖZBESZERZÉS KÖTELES AK-K ESETÉN) Amennyiben a támogatás összege eléri a nettó 25 millió Ft-ot  mindenképpen közbeszerzési kötelezettség áll fenn! Amennyiben a támogatás összege 25 millió Ft alatt van, úgy csak akkor van közbeszerzési kötelezettség, ha a beszerzés tárgya  1. melléklet szerinti mélyépítés  korhaz, sportletesitmeny, szabadido ̋ s es szorakoztató letesitmeny, iskola, felso ̋ oktatasi epu ̈ let vagy ko ̈ zigazgatasi rendeltetesű epu ̈ let epitese  vagy ezekhez kapcsolódó szolgáltatás megrendelése  Ekkor az intenzitás is vizsgálandó!  0 % ≤ a támogatási intenzitás ≤ 50 %  nincs közbeszerzési kötelezettség  50 % < a támogatási intenzitás ≤ 75 %  beszerzés értéke dönti el  ha az érték < uniós értékhatár: nincs közbeszerzés  ha az érték ≥ uniós értékhatár : van közbeszerzés  75 % < a támogatási intenzitás  mindenképp van közbeszerzési kötelezettség  ha az érték < uniós értékhatár: nemzeti eljárásrend  ha az érték ≥ uniós értékhatár: közösségi eljárásrend

9 1.Feltétel: Ajánlatkérő 2.Feltétel: visszterhes szerződés 3.Feltétel: meghatározott tárgy = árubeszerzés/szolgáltatásmegrendelés/építési beruházás 4.Feltétel: meghatározott értéket eléri

10 ÉRTÉKHATÁROK Nemzeti értékhatár:  árubeszerzés: nettó 8.000.000,- Ft  szolgáltatásmegrendelés: nettó 8.000.000,- Ft25 milliós támogatás  építési beruházás: nettó 15.000.000,- Ft Uniós értékhatár:  árubeszerzés: nettó 64.135.830,- Ft  szolgáltatásmegrendelés: nettó 64.135.830,- Ft  építési beruházás: 1.603.395.750 Ft

11 MILYEN ELJÁRÁST KELL LEFOLYTATNI? I.ELJÁRÁSREND 1.Nemzeti értékhatár = nemzeti eljárásrend 2.Uniós értékhatár = uniós eljárásrend DE:  Ha 5. § (3) bek. szerint: mindig nemzeti eljárásrend  Ha 5. § (2) vagy 5. § (2) és (3) is: érték dönti el az eljárásrendet Nemzeti eljárásrend előnyei:  Megengedőbb szabályok  Könnyebb, egyszerűbb eljárások  Rövidebb határidők, azaz gyorsabb eljárások  További kivételek  EU és a Közbeszerzési Hatóság hivatalos lapjában nem kell meghirdetni

12 RÉGI Építés – 150 millió Áru, szolgáltatás – 25 millió  3 ajánlattevő ÚJ Építés – 100 millió Áru, szolgáltatás – 18 millió  4 ajánlattevő  MILYEN ELJÁRÁST KELL LEFOLYTATNI? II. ELJÁRÁS 1. „4 MEGHÍVÁSOS”

13 MILYEN ELJÁRÁST KELL LEFOLYTATNI? II. ELJÁRÁS 2. ÚJ ELJÁRÁS 500 millió alatti építés Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés Közösségi értékhatár alatti 3. melléklet szerinti szolgáltatásmegrendelés  5 munkanappal korábban Közbeszerzési Hatóság honlapján elektronikus összefoglaló bárki megnézheti  3 ajánlattevőnek megküldeni + Aki az elektronikus hirdetmény alapján érdeklődik annak is meg kell küldeni!

14 MILYEN ELJÁRÁST KELL LEFOLYTATNI? TÁMOGATÁSOK ESETÉN (IS...): AZ ÚN. „FELTÉTELES” KÖZBESZERZÉS [KBT. 53. § (5)-(6) BEK.] Ajánlattételi / részvételi határidőig indok nélkül vissza lehet vonni a felhívást Később is lehet, ha AK a megindító felhívásban jelezte, hogy amennyiben valamely meghatarozott, elleno ̋ rzesi ko ̈ ren kivu ̈ l eső, bizonytalan jo ̈ vo ̋ beli esemeny ezen hatarido ̋ t ko ̈ veto ̋ en beko ̈ vetkezik → fenntartja a jogot az eredménytelenné nyilvánításra Pályázatok esetén is alkalmazható  Cél: időt nyerjünk (esetleg maga a pályázat is előírja)  megindítható az eljárás (függetlenül attól, hogy megjelent-e már a támogatás pályázati felhívása), ha az AK támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, TSZ módosítást, változás-bejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani  az igény elutasítása v. kisebb összegű elfogadása alapja lehet az eredménytelenné nyilvánításnak  AK jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését hatálybaléptető feltételként a szerződésben kikötni [Kbt. 135. § (12) bek.]  a felhívásban utalni kell erre a körülményre

15 A FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS ELŐNYE PÁLYÁZAT BENYÚJTÁS, ELBÍRÁLÁS Feltételes nélkül Szerződést kötünk hatályba léptető feltétellel KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA Pozitív döntés: „van rá pénzünk” Szerződést kötünk PÁLYÁZAT BENYÚJTÁS, ELBÍRÁLÁS FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA Feltételes közbeszerzéssel Pozitív döntés: „van rá pénzünk”: A szerződés HATÁLYBA LÉP IDŐNYERESÉG

16 FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ  A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint  árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó,  építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba KÖTELES felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

17 AJÁNLATTEVŐI OLDAL 1.Alapelv a kkv-k elősegítése 2.Nyilatkozati elv megjelenése: EEKD bevezetése – kizáró okok és alkalmassági követelmények előzetes igazolására 3.Alkalmassági feltételek könnyítése  Referenciánál: max. a becsült érték 75%-a  Nettó árbevétel: max. a becsült érték

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "AZ ÚJ KBT. TÁMOGATOTT SZERVEZETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSAI DR. CIBULKA ZITA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések