Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tartalomelemzés kockázatai László János PTE BTK Pszichológiai Intézete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tartalomelemzés kockázatai László János PTE BTK Pszichológiai Intézete."— Előadás másolata:

1 A tartalomelemzés kockázatai László János PTE BTK Pszichológiai Intézete

2 Hagyományok Hagyományok –Humbold: nyelvi relativitás –Wundt: néplélektan  Karácsony Sándor: A magyar észjárás Nyelvi formák és gondolkodási formák Nyelvi formák és gondolkodási formák –Fónagy Iván: hangok és retorikai alakzatok szimbolikája  Hiperbaton és enjambement Nyelv és lélek

3 Tartalomelemzés Olyan tartalmak keresése, amelyek megfeleltethetők valamilyen lelki folyamatnak Olyan tartalmak keresése, amelyek megfeleltethetők valamilyen lelki folyamatnak –beállítódás, motiváció, értékelés, szándék, stb.  McClelland és mts (1953) teljesítménymotivációs vizsgálata Nyelv és személyiség Nyelv és személyiség –a beszéd minták diagnosztikus célú felhasználása (Gottschalk és mts., 1969; Weintraub, 1981) Nyelv és szituáció: nyelvi kategória modell (Semin és Fiedler, 1989) a kommunikáció felszíni nyelvi formája kifejezi a személyközi és csoportközi viszonyokat Nyelv és szituáció: nyelvi kategória modell (Semin és Fiedler, 1989) a kommunikáció felszíni nyelvi formája kifejezi a személyközi és csoportközi viszonyokat –Leíró akciós ige (megütötte) –Interpretáló akciós ige (bántotta) –Állapotjelző ige (dühös volt) –Absztrakt jelzős forma (agresszív volt)

4 A tartalomelemzés automatizálása Szógyakorisági elemzés Szógyakorisági elemzés –Szótárprogramok  Regresszív Képzeleti Szótár  Oxford Érzelem Szótár  Poltikai szövegek „alaphangját” mérő szótár (aktivitás, optimizmus, bizonyosság, realizmus) –A személyiségre vonatkozó szótárprogram: LIWC (Pennebaker és Francis, 1996) Tematikus elemzés Tematikus elemzés Kontextus elemzés Kontextus elemzés

5 Narratív pszichológiai tartalomelemzés A személyes- és csoportidentitás narratív konstrukciója A személyes- és csoportidentitás narratív konstrukciója –Élettörténeti elbeszélés –Csoporttörténet, például nemzeti történelem A narratívum az identitás minőségeire és állapotaira vonatkozó információt hordoz A narratívum az identitás minőségeire és állapotaira vonatkozó információt hordoz Korábbi kutatások: tematikus és kontextus elemzés Korábbi kutatások: tematikus és kontextus elemzés Kvalitatív kutatás Tudományos narratív pszichológiai megközelítés: Tudományos narratív pszichológiai megközelítés: –Az elbeszélés nyelvi-szerkezeti tulajdonságainak azonosítása és egzakt mérése

6 A narratív pszichológiai tartalomelemzés kategóriái (moduljai) Idői viszonyok Idői viszonyok Elbeszélői nézőpont (visszatekintő – átélő) Elbeszélői nézőpont (visszatekintő – átélő) Tagadás Tagadás Ön-referencia Ön-referencia Közelítés-távolítás Közelítés-távolítás Szereplői funkciók Szereplői funkciók Értékelés Értékelés Koherencia Koherencia

7 Nyelvi operacionalizálás Morfológiai elemző HUMOR Morfológiai elemző HUMOR –apa-apát Szintaktikai elemző HUMORESK Szintaktikai elemző HUMORESK Tags.Table: A pszichológiai kategóriákat nyelvtani terminusokban írja le Tags.Table: A pszichológiai kategóriákat nyelvtani terminusokban írja le Lin-Tag: Összegyűjti az adott pszichológiai kategóriához tartozó eseteket és makroszabályok révén kisszűri a tartalmilag nem megfelelő elemeket, illetve kiegészíti a kategorizáció szempontjait Lin-Tag: Összegyűjti az adott pszichológiai kategóriához tartozó eseteket és makroszabályok révén kisszűri a tartalmilag nem megfelelő elemeket, illetve kiegészíti a kategorizáció szempontjait Példa: Közelítés Példa: Közelítés –Ige: jön, ad +DAT –Igekötő: be-lép –Határozó: ide-vezet –Makro szabály: „csak az én (az elbeszélő)-vonatkozású közelítéseket vedd figyelembe”

8 Alkalmazások Személyes és csoportidentitás állapotainak vizsgálata élettörténeti és történelmi szövegeken Személyes és csoportidentitás állapotainak vizsgálata élettörténeti és történelmi szövegeken Példa: érzelmi stabilitás jelei Példa: érzelmi stabilitás jelei  Visszatekintő elbeszélői pozíció  Egységes időhorizont  Kevés tagadás  Kevesebb önreferencia  Több közelítő kifejezés

9 A Lin-Tag betöltése az ATLAS.ti programba – illusztráció

10 A kódolás menete - illusztráció

11 Validitás vizsgálatok Élettörténeti elbeszélések számítógépes tartalomelemzése: LAS-Vertikum Élettörténeti elbeszélések számítógépes tartalomelemzése: LAS-Vertikum –Lin-Tag-Atlas.ti-SPSS Statisztikai elemzés az eredmények összevetése más pszichológiai módszerekkel (projektív tesztek, kérdőívek) nyert eredményekkel Statisztikai elemzés az eredmények összevetése más pszichológiai módszerekkel (projektív tesztek, kérdőívek) nyert eredményekkel

12 A tudományos narratív pszichológia motivációi és perspektívái Az elbeszélés mint a lelki tartalmak komplex mintázata bevezeti a történetiség szempontjait a személyiség és a társas világ tanulmányozásába megnyitja az utat a személyiségfejlődés és a kulturális evolúció hosszú távú folyamatainak tanulmányozása előtt Az elbeszélés mint a lelki tartalmak komplex mintázata bevezeti a történetiség szempontjait a személyiség és a társas világ tanulmányozásába megnyitja az utat a személyiségfejlődés és a kulturális evolúció hosszú távú folyamatainak tanulmányozása előtt Motiváló tényezők: Motiváló tényezők: –globalizálódó világ, új racionalitások –technológiai haladás

13 A narratív pszichológia embermodellje Hírközlés fejlődése: az elme, mint telefonközpont asszociáló ember Hírközlés fejlődése: az elme, mint telefonközpont asszociáló ember Korai számítógépek: az elme, mint számítógép információfeldolgozó ember Korai számítógépek: az elme, mint számítógép információfeldolgozó ember Negyedik generációs számítógépek, világháló: az elme, mint kulturális termék Negyedik generációs számítógépek, világháló: az elme, mint kulturális termék jelentésalkotó ember

14 A narratív pszichológiai tartalomelemzés kockázatai Óriás adatbázisok, kényelmes kezelhetőség a kutatások mechanizálódása Óriás adatbázisok, kényelmes kezelhetőség a kutatások mechanizálódása Kim Neundorff (2002): „100 év múlva minden üzenetet, amit a privát szférában kívánunk megtartani, rejtjelezni kell majd” Kim Neundorff (2002): „100 év múlva minden üzenetet, amit a privát szférában kívánunk megtartani, rejtjelezni kell majd”


Letölteni ppt "A tartalomelemzés kockázatai László János PTE BTK Pszichológiai Intézete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések