Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ AKTUÁLIS ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK Tóth Péter osztályvezető helyettes ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2010. október 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ AKTUÁLIS ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK Tóth Péter osztályvezető helyettes ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2010. október 27."— Előadás másolata:

1 AZ AKTUÁLIS ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK Tóth Péter osztályvezető helyettes ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2010. október 27.

2 A 2002/91/EK EU – irányelv céljai és eszközei -Az új épületek energiafogyasztását az ésszerűség határain belül korlátozni kell -Az energiafogyasztást primer energiában kell kifejezni (fűtés, hűtés, világítás, HMV) -Meglévő, 1000 m2 –nél nagyobb épületek lényeges felújítása -Új, 1000m2-nél nagyobb épületek- alternatív energiaellátás célszerűsége - ET bevezetése új és meglévő épületekre -Kazánok és légkondícionáló berendezések felülvizsgálata -Tanúsítás szabályozása

3 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2010. október 29. 3

4 Nem terjed ki a rendelet hatálya a) az 50 m2-nél kevesebb hasznos alapterületű, illetve évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre, b) a felvonulási épületre, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre, c) hitéleti célra használt épületre, d) a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező, vagy védett természeti területen létesített építményre, e) a nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre, f) az ipari épületre, ha a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m 3, vagy a fűtési idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki, g) a sátorszerkezetre, h) a sajátos építményfajtákra, illetve annak tervezésére.

5 Az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű meglévő épület korszerűsítése, illetve rendeltetésének módosítása során biztosítani kell az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést, ha az műszaki és gazdasági szempontból megvalósítható. Ha az 1000 m 2 feletti hasznos alapterületű meglévő épület átalakítása, bővítése és felújítása a) a külső határoló szerkezetei felületének 25%-át, illetve b) a fűtő-, melegvíz-előállító-, légkondicionáló-, szellőztető-, vagy világítási rendszereit jelentős mértékben érinti, biztosítani kell az átalakítással, bővítéssel és felújítással érintett rész vonatkozásában az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést.

6 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról KÖVETELMÉNYEK Az épülethatároló szerkezetek rétegtervi hőátbocsátási tényezője (U) Fajlagos hőveszteségtényező (q) Összesített energetikai jellemző (E) Az épületek nyári túlmelegedésének kockázata 2010. október 29. 6

7 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2010. október 29. 7 1, Alapadatok, rendeltetés, geometria 2, Burkoló felület, fűtött térfogat A/V (m 3 /m 2 ) 3, Hőátbocsátási tényezők U (W/m 2 K) 4, Átlagos hőátbocsátási tényező, hőhidak U em (W/m 2 K) 5, Fajlagos hőveszteségtényező q m, q (W/m 3 K) 6, Szellőzés mértéke, légcsereszám n (1/h) 7, Nettó fűtési hőenergia-igény Q F (kWh/a) 8, Fűtési rendszer primerenergia-igénye E F (kWh/m 2 a) 9, Melegvízellátás primerenergia-igénye E HMV (kWh/m 2 a) 10, További épületgépészeti primerenergia-igények (légtechnika, hűtés, világítás) 11, Az épület saját energianyereségei (napelem, szélkerék stb.) 12, Összesített energetikai jellemző E P (kWh/m 2 a)

8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2010. október 29. 8 Számítás - Egyszerűsített módszer - Részletes módszer - A két módszer kombinálásával

9 ÉPÜLETHATÁROLÓ SZERKEZET A hőátbocsátási tényező követelményértéke U  W/m 2 K  Külső fal 0,45 Lapostető0,25 Padlásfödém0,30 Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25 Alsó zárófödém árkád felett 0,25 Alsó zárófödém fűtetlen pince felett 0,50 Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) 1,60 Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel) 2,00 Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m 2 2,50 Homlokzati üvegfal 1,50 Tetőfelülvilágító2,50 Tetősík ablak 1,70 Homlokzati üvegezetlen kapu 3,00 Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,80 Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,50 Szomszédos fűtött épületek közötti fal 1,50 Talajjal érintkező fal 0 és -1 m között 0,45 Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban 0,50 Külső fal 0,45 Lapostető0,25 Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25 Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa/PVC) 1,60 Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém) 2,00 A határoló szerkezetekre vonatkozó hőátbocsátási tényező követelmény

10 A fajlagos hőveszteségtényezőre vonatkozó követelmény A/V < 0,3 q m = 0,2 [W/m 3 K] 0,3 < A/V < 1,3 q m = 0,38 (A/V) + 0,086 [W/m 3 K] A/V > 1,3 q m = 0,58 [W/m 3 K] 2010. október 29. 10

11 Az átlagos hőátbocsátási tényezőre vonatkozó követelmény U m = 0,086 (V/A) + 0,38 2010. október 29. 11

12 Az összesített energetikai jellemző követelménye 2010. október 29. 12

13 Az összesített energetikai jellemző követelményértéke 2010. október 29. 13 -Egyéb funkció esetén: a fajlagos hőveszteségtényező= a fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke - meteorológiai adatok a rendelet melléklete szerint - feltételezett használati adatok (légcsere, belső hőterhelés, világítás) - az energiahordozó földgáz - sztenderd gépészet feltételezésével

14 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 2010. október 29. 14

15 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az épület, az önálló rendeltetési egység, a lakás igazoló okirat, amely az épület, az önálló rendeltetési egység, a lakás 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza. E rendelet alkalmazása: előírt légállapot biztosítására energiát használó épületek esetén azok energetikai jellemzőinek tanúsítására. előírt légállapot biztosítására energiát használó épületek esetén azok energetikai jellemzőinek tanúsítására. 2010. október 29. 15

16 Mikor kell az épületeket tanúsítani? Az épület energetikai jellemzőit – amennyiben nem rendelkezik érvényes energetikai tanúsítvánnyal – tanúsítani kell: 2009. 01. 01-től új épület építése esetén, 2009. 01. 01-től új épület építése esetén, 2012. 01. 01-től meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) 2012. 01. 01-től meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)  ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy  egy évet meghaladó bérbeadása esetén, 2009. 01. 01-től az 1000 m 2 -nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén. 2009. 01. 01-től az 1000 m 2 -nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén. 2010. október 29. 16

17 A tanúsítás szabályai A tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig (bejelentésig). elkészíttetéséről az építtető gondoskodik legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig (bejelentésig). A tanúsítvány nem kötelező része az építési és a használatbavételi engedélyezési eljárásnak (193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet). A tanúsítvány nem kötelező része az építési és a használatbavételi engedélyezési eljárásnak (193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet). 2010. október 29. 17

18 A tanúsítás szabályai A tanúsítvány az épület egészére állítható ki, ha az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások) fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű vagy egy rendszert alkot, az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások) fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű vagy egy rendszert alkot, az épület valamennyi eltérő önálló rendeltetési egységéről (lakásáról) elkészített tanúsítvány rendelkezésre áll. az épület valamennyi eltérő önálló rendeltetési egységéről (lakásáról) elkészített tanúsítvány rendelkezésre áll. Az azonos energetikai tulajdonságú önálló rendeltetési egységek (lakások) tanúsításánál az egy önálló rendeltetési egységre (lakásra) készített tanúsítvány alapján a további hasonló rendeltetési egység (lakás) tanúsítványa is kiállítható. 2010. október 29. 18

19 Épületenergetikai Tanúsítvány Alapja: számítás vagy számítás vagy energiaszámlák energiaszámlák Kategóriák a rendelet alapján: A+<55 Fokozottan energiatakarékos A56-75Energiatakarékos B76-95 Követelménynél jobb C96-100 Követelménynek megfelelő D101-120 Követelményt megközelítő E121-150 Átlagosnál jobb F151-190Átlagos G191-250 Átlagost megközelítő H251-340Gyenge I341 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/41/11186497/slides/slide_19.jpg", "name": "Épületenergetikai Tanúsítvány Alapja: számítás vagy számítás vagy energiaszámlák energiaszámlák Kategóriák a rendelet alapján: A+<55 Fokozottan energiatakarékos A56-75Energiatakarékos B76-95 Követelménynél jobb C96-100 Követelménynek megfelelő D101-120 Követelményt megközelítő E121-150 Átlagosnál jobb F151-190Átlagos G191-250 Átlagost megközelítő H251-340Gyenge I341

20 Korszerűsítési javaslat Ha nem éri el a „C” kategóriát, akkor a tanúsítvány azonnal megvalósítható, energia-megtakarításra irányuló üzemviteli intézkedéseket, illetve azonnal megvalósítható, energia-megtakarításra irányuló üzemviteli intézkedéseket, illetve hosszabb távon megvalósítható energiahatékonyságot növelő javaslatot is tartalmaz, hosszabb távon megvalósítható energiahatékonyságot növelő javaslatot is tartalmaz, a javaslat kitérhet arra, hogy hogyan változik az épület energetikai minőségi osztálya a javaslat megvalósítása után, a javaslat kitérhet arra, hogy hogyan változik az épület energetikai minőségi osztálya a javaslat megvalósítása után, a javaslatnak költséghatékonynak és reálisan megvalósíthatónak kell lennie. a javaslatnak költséghatékonynak és reálisan megvalósíthatónak kell lennie. 2010. október 29. 20

21 A tanúsítás jogosultság feltételei A jogosultság kiadásának feltételei: kamarai tagság (Mérnöki vagy Építész Kamara) kamarai tagság (Mérnöki vagy Építész Kamara) a szakirányú végzettség és a szakmai gyakorlat a szakirányú végzettség és a szakmai gyakorlat és a jogosultsági vizsga letétele és a jogosultsági vizsga letétele Szakirányú végzettség: energetikai mérnök energetikai mérnök építészmérnök építészmérnök építőmérnök építőmérnök gépészmérnök gépészmérnök villamosmérnök villamosmérnök 2010. október 29. 21

22 Teljes körű és korlátozott szakértői jogosultság Teljes körű szakértői jogosultsággal minden épület energetikai tanúsítása, valamint minden épület energetikai tanúsítása, valamint épületenergetikai szakértői vizsgálatok is végezhetőek. épületenergetikai szakértői vizsgálatok is végezhetőek. A honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági célú épületek tanúsítása: csak olyan tanúsító végezheti, akinek a nemzetbiztonsági átvilágítását elvégezték. csak olyan tanúsító végezheti, akinek a nemzetbiztonsági átvilágítását elvégezték. Korlátozott szakértői jogosultság feltételei: szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség, szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség, 1 év szakirányú szakmai gyakorlat. 1 év szakirányú szakmai gyakorlat. 2010. október 29. 22

23 A tanúsítvány érvényessége A tanúsítvány 10 évig érvényes. Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó, jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni. A 2002/91/EC európai direktíva értelmében a követelményértékeket 5 évenként felül kell vizsgálni, vagyis nálunk 2011-ben várható, hogy az előírások tovább szigorodnak. 2010. október 29. 23

24 Épületenergetikai Tanúsítvány energiaszámlák alapján (tervezet) A mért fogyasztási adatok elemzésének módszere jelenleg még nincs kidolgozva. Gondok: a számításos módszernél sokkal több közelítést alkalmaz, a számításos módszernél sokkal több közelítést alkalmaz, a fogyasztási szokásoktól teszik függővé a tanúsítás eredményét, a fogyasztási szokásoktól teszik függővé a tanúsítás eredményét, a meteorológiai adatok jelenleg nem nyilvánosak, a meteorológiai korrekciók nehezen vehetők figyelembe, a meteorológiai adatok jelenleg nem nyilvánosak, a meteorológiai korrekciók nehezen vehetők figyelembe, a gépészeti rendszerek esetében a fogyasztási típusok sok esetben nehezen választhatók szét (pl. a fűtésre és melegvíz termelésre fordított energia nehezen különíthető el). a gépészeti rendszerek esetében a fogyasztási típusok sok esetben nehezen választhatók szét (pl. a fűtésre és melegvíz termelésre fordított energia nehezen különíthető el). A mért fogyasztási adatok elemzése alapján történő tanúsításának a bevezetését jelenleg a Kamarák nem támogatják! 2010. október 29. 24

25

26 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról Be kell nyújtani a dokumentációs központba: A jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából keletkezett szakértői véleményeket (szakvélemények), A jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából keletkezett szakértői véleményeket (szakvélemények), és különösen az energetikai tanúsítványt (1. § (1) d) pontja), és különösen az energetikai tanúsítványt (1. § (1) d) pontja), ellenszolgáltatás nélkül, ellenszolgáltatás nélkül, PDF formátumban. PDF formátumban. A Dokumentációs Központot a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Működteti. 2010. október 29. 26

27

28 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról E rendelet hatálya kiterjed aa) 20 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű hőtermelő berendezésekre, ab) 12 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű légkondicionáló rendszerekre, ac) 15 évesnél régebbi és 20 kW effektív névleges teljesítménynél nagyobb hőtermelő berendezéssel üzemelő fűtési rendszerekre; b) az a) pontban meghatározott hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek tulajdonosaira, illetve üzemeltetőire (a továbbiakban együtt: tulajdonos); c) az energetikai felülvizsgálatot végző szakértőkre.

29 A hőtermelő berendezések energetikai felülvizsgálata A hőtermelő berendezések energetikai felülvizsgálata ( 1) Az üzembe helyezéstől számított négyévente kell felülvizsgálni a) a 20-100 kW effektív névleges teljesítménnyel üzemelő nem megújuló folyékony és nem megújuló szilárd tüzelőanyagot használó, b) a 100 kW effektív névleges teljesítménynél nagyobb gáztüzelésű hőtermelő berendezéseket. (2) Az üzembe helyezéstől számított kétévente kell felülvizsgálni a 100 kW effektív névleges teljesítménynél nagyobb nem megújuló folyékony és nem megújuló szilárd tüzelőanyagot használó hőtermelő berendezéseket.

30 A légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálata ( 1) A 12-150 kW effektív névleges hűtőteljesítményű légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatát az üzembe helyezéstől számított négyévente kell elvégezni. (2) A 150 kW effektív hűtőteljesítménynél nagyobb légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatát az üzembe helyezéstől számított kétévente kell elvégezni.

31 Eredmények: - Energiahatékonyság - Energiatudatosság - Környezetszennyezés csökkenése - Jobb életminőség

32 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "AZ AKTUÁLIS ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK Tóth Péter osztályvezető helyettes ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2010. október 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések