Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Épületenergetikai tanúsítás Mennyire készültünk fel 2012 január 1-re? Nagy István Épületenergetikai szakértő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Épületenergetikai tanúsítás Mennyire készültünk fel 2012 január 1-re? Nagy István Épületenergetikai szakértő"— Előadás másolata:

1 Épületenergetikai tanúsítás Mennyire készültünk fel 2012 január 1-re? Nagy István Épületenergetikai szakértő info@adaptiv.eu

2 Tartalom: 1.Jogi háttérelemek 2.Nyitott kérdések… 3.Kötelező! Vagy mégsem? 4.Most jogosult a tanúsításom aláírója? 5.Milyen változások várhatók? 6.Összefoglaló

3 1. Jogi háttérelemek §

4 ALAPTÖRVÉNY: 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet: megkülönbözteti az épületeket, építési idejükkel összefüggésben. A 7 §-ban rögzíti, hogy az épületek tervezésénél, 2006. szeptember 01. után új épületek esetén induló építési engedélyezési eljárásokban alkalmazni kell ezen jogszabály előírásait.

5 A DOLOG MIKÉNTJE Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008 (VI. 30.) Korm. rendelet bevezeti az energetikai jellemzők meglétének vagy hiányának energetikai tanúsítványban történő megjelenítését. A 11. § (2) bekezdés már egyértelműen meghatározza, hogy új (2006. szeptember 1. után épült) és régi épületeknél egyaránt, az 1§ (3) bekezdés a.) b.) - ba.) bb.) pontjaiban leírt esetekben, energetikai tanúsítvány szükséges és kötelező – 2012. január 01-től.

6 JOGI HIVATKOZÁS: 176/2008 (VI. 30.) Korm. rendelet 11. §-ban leírtak teszik az energetikai tanúsítást kötelezővé a lakásokat illetően is. Tanúsítani kell vállalkozások használatában lévő épületeket, ha nem esnek az 1. § (2) bekezdés kivételei közzé 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épületeket is

7 NYITOTT KÉRDÉSEK… Aggályok: IDŐBELI HATÁLY 2. NYITOTT KÉRDÉSEK… Aggályok: IDŐBELI HATÁLY A 176/2008 (VI. 30.) Korm. rendelet 8 § (1) bekezdése szerint: „a tanúsítvány tíz évig hatályos”. (2) Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni. A 9 § (3) bekezdés szerint: „A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a megbízónak történő átadástól számított 10 évig megőrzi.”

8 KÖTELEZŐ BEJEGYZÉS? A Fejér Megyei Építészek Kamarája tudomása szerint az ingatlan- nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben nincs olyan rendelkezés, hogy az energetikai tanúsítás szerinti épületminősítést és annak érvényességi idejét kötelezően be kellene jegyezni. A más vonatkozású bejegyzések mellett célszerű lenne az energetikai tanúsítás bejegyzését kötelezővé tenni.

9 A tanúsítvány megőrzése, tárolása Az építésügy a településfejlesztés és – rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008 (XI. 24.) Korm. rendelet 1 § és 2 § szerint a rendelet hatálya alá tartozó dokumentációkat (ideértve az energetikai tanúsítványt is – 1 § (1) bekezdés d.) pont) a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft-hez kell az erre kötelezetteknek benyújtania. A VÁTI működteti a Dokumentációs Központot.

10 KINEK KELL BENYÚJTANI? A 3 § (1) bekezdés a.), b.), c.) pontjai többek között szabályozzák, hogy kinek, mikor, mit kell a VÁTI- hoz benyújtani. Az építtető köteles a VÁTI-hoz benyújtani az 1 § (1) bekezdés b. pontja szerinti kivitelezési dokumentációt, mely az energetikai tanúsítást is tartalmazza (290/2007 KR (5) d.). Az első fokú építésügyi hatóság az 1 § (1) bekezdés d. pontja szerint az építtető szerinti dokumentációt köteles a VÁTI-hoz benyújtani. A szakértő az 1 § (1) bekezdés d. pontja szerinti dokumentációt köteles a VÁTI-hoz benyújtani.

11 További előírás Az 5 § (2) bekezdés a.) pont rögzíti, hogy „a Dokumentációs Központnak az adatbázisokhoz, levéltárakhoz és az ingatlan-nyilvántartáshoz való elektronikus kapcsolódását (…) kell biztosítani.” Célszerű lenne, hogy az energetikai tanúsítványból az „elkészültét követő 30 napon belül” – a Dokumentációs Központnak történő átadással egyidejűleg, - az ingatlan-nyilvántartás is kapjon az építtető, tulajdonos részéről - bejegyzés céljából.

12 Változatok egy témára A 176/2008 (VI. 30.) Korm. rendelet 5 § (1) bekezdés b) pontja alapján a tanúsítást „az 1 § (3) bekezdés b) és c) pontjai szerinti esetekben a mért energiafogyasztási adatokból számítva a rendelkezése álló számlák és tervrajzok alapján kell elvégezni.” Előzőek azt jelentik, hogy ha az 5 § (1) bekezdés a) pontjában leírt írásbeli dokumentumok nem állnak rendelkezésre, akkor az épület, lakás energiafogyasztási számlái képezik a tanúsítás alapját. Célszerű lenne kategorikusan, jogszabályban rögzíteni – a lehetséges félrevezetések elkerülése céljából, hogy a tanúsításhoz, lakott ingatlan legalább egy évet felölelő, mért energiafogyasztási számlái képezik a tanúsítás alapadatait.

13 3. Kötelező! Vagy mégsem? 3. Kötelező! Vagy mégsem? Ellenőrzés, szankciók? Az építésügyi hatósági eljárásoktól, valamint a telekalakítási és az építészeti – műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007 (XII. 13.) ÖTM rendelet – és az építésügyi hatósági ellenőrzésekről szóló 193/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az építésügyi hatóságok nem kérhetik be az energetikai tanúsítást, a használatbavételi engedélyezési eljárásban, mert az nem szerepel kötelezően benyújtandó mellékletként. A 193/2009 Korm.rendeletben a 37§ (5) bekezdés azt taglalja, hogy a használatbavételi engedély (határozat) mellékletében tájékoztatni kell a tulajdonost, hogy más rendelet értelmében energia tanúsítványt kell készítenie, de magát a tanúsítványt továbbra sem kérheti!

14 Mit tehet az építésügyi hatóság? Az építésügyi hatóságoknál a témában a gyakorlat kétféle: - jogi alap nélkül előírják, - tájékoztatás jelleggel közlik – az energetikai tanúsítás elkészíttetésének szükségességét. Célszerű lenne a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet hatályba lépését követő eljárásokban megvalósult épületeknél a használatbavételi engedély mellékleteként előírni az energetikai tanúsítást és azt követően a megvalósult épület ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg az energetikai tanúsítás is bejegyezhető lenne.

15 Viták esetén melyik jobb? Az energetikai tanúsítások megfelelőségét az elkövetkező években, feltehetően az eladók – vevők egymás közt vitatni is fogják, e témában polgári peres eljárásig is eljuthatnak. A 176/2008 (VI. 30.) Korm. rendelet 5 § szövegezésében szerepelteti a tanúsítási módszereket, melyek az alábbiak: - a felelős műszaki vezető igazolása, kivitelezési dokumentáció, építési napló, - energetikai fogyasztási adatok, számlák, - szemrevételezési módszer.

16 Ha már per A különböző módszerek alapján készült és esetleg vitatott tanúsítás megfelelőségét a polgári perben kirendelt igazságügyi energetikai szakértő szakvéleményében foglaltak dönthetik el. Ez esetben már nem lesz nélkülözhető „a tanúsítási tevékenységre vonatkozó hosszabb tudományos vizsgálódás” vagy „speciális műszeres vizsgálat” (10 § (6.) bekezdés szerinti) kutatáson alapuló, utólagos elvégzése. Polgári per eshetősége esetén követendő eljárásra a 176/2008 (VI. 30.) Korm. Rendelet várható változtatásában célszerű lenne kitérni.

17 Készüljünk… A vonatkozó jogszabályok nem hangsúlyozzák eléggé az energetikai tanúsítás elkészítésének szükségességét. A 176/2008 (VI. 30.) Korm. rendelet 1 § (3) bekezdésében leírt tanúsítási kötelezettséget az ingatlan- nyilvántartásba történő közvetlen bejegyzési kötelezettség előírásával meg kell erősíteni és a témát sokkal erőteljesebb média kampánnyal közismertebbé kell tenni. Az energetikai tanúsítás meghatározott épületek körében történő 2012. január 01-től kötelező elvégeztetését – tulajdonosok-eladók, vevők, ügyvédek, ingatlanértékelők – ingatlanbecslők, társasházi közös képviselők, lakásszövetkezetek, földhivatalok, stb. részére széles körben ismertetni szükséges.

18 4. Most jogosult a tanúsításom aláírója? Előfordulhat, hogy nem megfelelő szakmai végzettséggel bíró személy végzi az energetikai felmérést, a tanúsítvány elkészítését. Szükséges széles körben tájékoztatni az érdekelteket, hogy ki, milyen képesítéssel láthatja el a fent említett folyamatot. A jogosultak listája megtalálható a mérnökkamara és építész kamara honlapján (www.mmk.hu TÉ,ENt-Sz, www.mek.hu TÉ,SZÉSZ-8)www.mmk.huwww.mek.hu A kritériumrendszer megosztása, nyilvánosságra hozatala célszerű, mint ahogy egy szakértői névjegyzék létrehozása is, mely egyrészt a piac tisztaságát, a megrendelők biztonságát, ill. a szakértők védelmét szavatolja. Fejér megyében egyedülálló kezdeményezés a három kamara összefogása az érintett szakterület védelméért, ill. a szakmai szolgáltatást a későbbiek folyamán igénybe vevők megnyugtatásáért. Így a www.fmkik.hu honlapon is kereshető lesz.www.fmkik.hu

19 5. Milyen változások várhatók? A 2010/31/EU direktíva a magyar szabályozás változását is kikényszeríti A vitaanyagban a következők szerepelnek: Légtechnika fontosságának erősödése Gázkazán új és felújított épületeknél csak kondenzációs, f:65/50, l:60/40 >100 m2-nél külső hőmérséklet alapján előremenő hőmérséklet szabályozás (is) kell Új rendszer helységenkénti hőmérséklet szab.

20 Mi várható? Épületrészenkénti hőmennyiség mérésÉpületrészenkénti hőmennyiség mérés Fűtő szellőztetés esetén kötelező a legalább 70%-os hővisszanyerőFűtő szellőztetés esetén kötelező a legalább 70%-os hővisszanyerő Új, 200 m2 feletti lakóépület esetén kötelező a legalább 80%. hatásfokú hővisszanyerés Új, 200 m2 feletti lakóépület esetén kötelező a legalább 80%. hatásfokú hővisszanyerés Társasházak és nyáron használt létesítmények (strand, panzió) esetén napkollektoros HMV termelés javasolt, megtérülés számítás kötelezőTársasházak és nyáron használt létesítmények (strand, panzió) esetén napkollektoros HMV termelés javasolt, megtérülés számítás kötelező

21 Mi várható? Hőátbocsátási tényező időben szakaszos szigorodásaHőátbocsátási tényező időben szakaszos szigorodása Fajlagos hővesztesség tényező szigorodásaFajlagos hővesztesség tényező szigorodása Az összesített energetikai mutató szigorodásaAz összesített energetikai mutató szigorodása A gépi hűtés elkerülésének kereséseA gépi hűtés elkerülésének keresése Gépi szellőzés előírásaGépi szellőzés előírása A megújuló energiák használata ne legyen kötelező, de a szabályozás ösztönözze aztA megújuló energiák használata ne legyen kötelező, de a szabályozás ösztönözze azt

22 6. Összefoglaló Minősítés 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint: <55% Fokozottan energiatakarékos 56-75Energiatakarékos 76-95 Követelménynél jobb 96-100 Követelményn. megfelelő 101-120 Követelményt megközelítő 121-150 Átlagosnál jobb 151-190Átlagos 191-250 Átlagost megközelítő 251-340Gyenge 341 < Rossz

23 Köszönöm a figyelmet! Nagy István Épületenergetikai szakértő info@adaptiv.eu


Letölteni ppt "Épületenergetikai tanúsítás Mennyire készültünk fel 2012 január 1-re? Nagy István Épületenergetikai szakértő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések