Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A második ipari forradalom. Az első és a második ipari forradalom.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A második ipari forradalom. Az első és a második ipari forradalom."— Előadás másolata:

1 A második ipari forradalom

2 Az első és a második ipari forradalom

3 A monopolszervezetek fajtái

4 Új jelenségek a gazdaságban  XIX. sz. második fele  már a kontinensen is hódít az ipari forr.  már  egyedüli Anglia  Mélyreható változás a gazdaság szerkezetében  a gazdasági növekedés, a hatalom alapja a nehézipar  kisműhely  gyáripar  kereskedők  bankok  vas  acél  kohászat fejlődése  a tudomány új eredményeinek tudatos felhasználása  új iparágak  hatalmas befektetések  nemzetállamokon átívelő befektetések

5  belső égésű motorok  elektromos energia  kémia  Mit takar a kifejezés  korábbinál gyorsabb ütem  nagyobb tőkeigény  nagyobb nyersanyag igény  a centrum kiszélesedése  a centrum áthelyeződése  Németország, USA, Japán  vezető nagyhatalmakká válnak Az új technológiák elterjedése  második ipari forradalom  Második ipari forradalom

6 Vas- és acélipar  Új ipari fellendülés  energiaforrás a szén  alapanyag vas, majd acél  Acélipar fejlődése új korszak nyitánya  foszfor megkötése (Bessemer-, Martin-, Thomas-kohók)  új kohók, gyengébb lelőhelyek  A súlypont lassan áthelyeződik  Németország, USA, A német ipar fellegvára: a Ruhr-vidék

7 Az ipari forradalom terjedése Európában

8 Az elektromosság  Elektromágneses kísérletek  ~ Indukció (Faraday)  generátor, villanymotor  ~ hullám (Hertz)  rádiótechnika  villamosenergia-ipar létrej.  Első villanytelepek  világítás  hálózat kial.  villanymotorok alkalmazása (széles körben)  kisméretű, hordozható, szakaszosan üzemeltethető!!!  viharosan terjed a gőz rovására  első vízierőművek = olcsó  Erőművek hatalmas tőkét igényel  monopóliumok  Elektrotechnika  hírközlés forradalmasítása  Bell - telefon; Puskás - telefonközpont,  Marconi, Popov (egymástól függ.) drótnélküli távíró (rádió őse)

9 Helyi telepes telefon, induktoros (kurblis) csengetéssel Morse távíró Kézi kapcsolású telefonközpont Edison fonográf Bell telefon 1876

10 A robbanómotor  A közlekedés főszereplője a gőz  vasútépítés  acélsín  jobb mozdonyok  hajózás  túlnyomásos gőzgépek  teher- és személyszállítás (Titanic)  Új távlatokat nyit a robbanómotor  fejlesztés – németek, magyarok  autógyártás  futószalag (Ford-gyár)  Benzinmotorok  a „repülés” régi álma valósul meg  Schwarcz Dávid  Zeppelin  kormányozható léghajó  Wright fivérek  merevszárnyú repülő

11 Gottlieb DaimlerCarl Benz Rudolf DieselNikolaus Otto

12 Benz-Dreirad von 1886 Daimler „motor-carriage” 1886 Diesel motor Otto motor

13 Schwarcz alumínium léghajója Schwarcz Dávid Ferdinand von Zeppelin Graf Zeppelin

14

15 Vegyipar  Természettudományos fejlődés  molekuláris-atomos szerkezet  a kémia új korszakát nyitja meg  Szerves vegyületek előállítása  új távlatok  műanyaggyártás, mozgókép - celluloid  ammónia ipari gyártása   műtrágyák robbanóanyagok  Robbanómotorok  petrolkémia Mozgókép

16  A 2. ipari forradalom átalakítja  a mezőgazdaságot is  gépek terjedése  cséplőgépek nagyarányú alkalmazása  robbanómotoros traktor  hernyótalp  vegyipar fejlődése  műtrágya felhasználása  A 2. ipari forradalom  megmutatta, hogy az emberiség élelmét  már csak az „iparszerű” módszerek alkalmazásával lehet elérni Mezőgazdaság

17 Traktor 1907 Hernyótalpas traktor Cséplőgépek

18  Technikai fejlődés  katonai alkalmazás  fegyverkezési verseny (hajsza)  új technika alkalmazása  néha a hadi az első  A teljesség igénye nélkül…  mechanika vívmánya  automata fegyver (géppuska)  traktor  páncéllal látják el  a „tank”  robbanó- és villanymotor  búvárhajó (tengeralattjáró)  sorhajó  páncélozás  csatahajó „dreadnaught”  repülés  vadászgép A hadiipar

19 Dreadnought

20

21 A búvárhajó

22 Maxim és „találmánya”

23 A jövő  Fizika fejlődése  ívfény  katódsugárzás (elektronok létezése)  Röntgen X-sugarak felfedezése  Anyag belső szerkezete  Bequerel, uránérc  sugárzás mérése  Pierre és Marie Curie,  polónium és a rádium szétválasztása  Rutherford  rádióaktivitás elmélete  atommodell  Atom  energiát tartalmaz  mennyisége még nem ismert  ?????? (1945. 08.06.)

24 „Harc a létért”  Fejlődés kérdése a biológiát forradalmasította  Darwin  A fajok eredete  természetes kiválasztódás „evolúció”  Mendel  „génelmélet”  szabályszerűség  öröklődés  Darwin értelmezése  baloldali szocialisták  a szellem, az emberi tudat = anyag tulajdonsága  szabad vállalkozás hívei  szükségszerű a verseny és a bukás  fajelmélet úttörői  emberi fejlődés hosszú folyamat  alsóbb rendű fajok igazolása Karikatúra Darwinról

25 No comment Johann Gregor Mendel

26

27

28 Új iparszervezeti módszerek » szabadversenyes kapitalizmus (XIX.sz. 2. harmadáig) §verseny a piacokon (gyengék kiesnek) → evolúció elve » monopolkapitalizmus (XIX.sz. végétől) monopólium: kizárólagos gazd-i szerep (a verseny korlátozása) § A második ipari forradalom hatására alakul ki § Megvalósul a tőke koncentrációja (több vállalat szövetsége) § Kilépnek a nemzeti piacról a nemzetközi piacra – tőkekivitel § Megjelennek a bankok (finánctőke) a vállalkozásokban A monopóliumok (vállalatszövetségek) típusai: kartell: azonos üzletág vállalkozásai (piac felosztása, árszabás) tröszt: azonos ágazatban dolgozó vállalatok teljes összeolvadása konszern: azonos tulajdonosi körbe de más ágazatba tartozó váll. szindikátus: a váll.-ok önállósága megmarad, de külön szövetkeznek*

29 Társadalmi és demográfiai folyamatok » Ipari forradalom új hullámának hatása: §városiasodás (urbanizáció) → polgárság erősödése §az alkalmazotti réteg (középosztály erősödése) §A munkásság számának növekedése Nyugaton Nyugaton: születésszám csökkenése Keleten Keleten: demográfiai robbanás → kivándorlás » „torlódott társadalom” – a két (régi és új) társadalom-szerkezet egymás mellett (összekapcsolódott) létezése oka: a két ipari forradalom és annak hatásai egyidőben jelentkeztek Közép-, és Kelet Európában § földbirtokosok és tőkés vállalkozók irányító szerepe egyszerre § társadalmi differenciáltság → társadalmi feszültségek

30 A városiasodás » Európában folyamatos a lakosság növekedése §lakosság nagy része a városokba áramlik (nagyobb*) §óriási a kivándorlás az új kontinens felé nagyvárosok száma növekszik » nagyvárosok száma növekszik (nagyvárosi életmód) - villanyvilágítás, autó, mozi → tömegszórakoztatás -alapvető szolg.-kat ellátó vállalatok (víz, gáz, csatorna) -kialakulnak a nagyvárosi negyedek (munkás, luxus…) -fokozódott a lakosok társ-i csoportok szerinti elkülönülése » szegregáció -megjelent a tömegközlekedés (villamos, busz, metro) -a divat, sport, sajtó fontossága

31 A nyugat-európai társadalmak átalakulása

32 Népességvándorlás Európában

33 A polgári állam berendezkedése

34


Letölteni ppt "A második ipari forradalom. Az első és a második ipari forradalom."

Hasonló előadás


Google Hirdetések