Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Energiapolitikai aktualitások, Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája 2009. április 7. Dr. Szerdahelyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Energiapolitikai aktualitások, Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája 2009. április 7. Dr. Szerdahelyi."— Előadás másolata:

1 Energiapolitikai aktualitások, Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája 2009. április 7. Dr. Szerdahelyi György osztályvezető Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

2 2 Kihívások, amelyekre az energiapolitika keresi a megoldásokat Energiaimport függőség-ellátásbiztonság Az energiahordozók drágulása Az éghajlatváltozás kezelése Az EU energiapolitikájával való összhang FOKOZOTTAN ELŐTÉRBE KERÜL AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG, A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE- EHHEZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS SZÜKSÉGES

3 3 ELLÁTÁSBIZTONSÁG-ENERGIA IMPORT FÜGGŐSÉGÜNK import % struktúra % ( forrás )  Szilárd ( szén és tűzifa) 20% 11,8%  Kőolaj és termékek 89% 32,6%  Földgáz 83% 38,0%  Villamos energia(szaldó) 7% 13,3%  Megújuló - 4,3%  ÖSSZESEN ~67%(79%) 100%

4 4 AZ ELLÁTÁSBIZTONSÁG NÖVELÉSÉNEK AZ ESZKÖZEI Hazai források fokozottabb kihasználása- energiafelhasználás mérséklése (importfüggőség) ezekkel összefüggésben: - energiatakarékosság - megújuló energiahordozók - az atomerőmű helyzetének a rendezése Új, korszerű erőművek(2020-ig 4-5000 MW) Új gázforrások, hálózatfejlesztés Stratégiai készletezés fokozása-földgáz – 2012:1,2Mrd m3 Megfelelő kapacitás tartalékok

5 5 AZ ENERGIAÁR DRASZTIKUS NÖVEKEDÉSÉNEK AZ ENERGIAPOLITIKAI KIHATÁSAI (a jelenlegi ár nem mérvadó) A világpiaci kőolajár változása minden energiahordozóra kihat Felértékelődik az atomenergia szerepe Nagyobb szerepet kap az energiatakarékosság Gazdaságosabbá válik a megújuló energiahordozó-felhasználás

6 6 AZ ÜVEGHÁZ GÁZOK JELLEMZŐI CO 2 CH 4 N 2 O CFC-12 ipari forradalmat megelőző koncentráció280 ppm 700 ppb 275 ppb - koncentráció 2004-ben358 ppm 1720 ppb 312 ppb 0,27 ppb légköri tartózkodási idő (év)50-200 12 120 12 relatív üvegház-gáz hatékonyság 1 21 310 9700 változás% 28 150 13

7 7 A klímaváltozás jövőbeli hatásai a nemzetközi kutatások szerint VESZÉLYEK 2050-re földi fajok 17-35%-a kihalhat 2060-ra károk nagyságrendileg azonosak a világ globális GDP-jével MEGOLDÁS Szén-dioxid min. 60% mérséklés Metán 15-20% mérséklés Dinitrogén-oxid 70-80% mérséklés ELŐTÉRBE KERÜL: ENERGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓK

8 8 ÖSSZHANG AZ EU ENERGIAPOLITIKÁVAL Az EU irányelvekkel szabályoz Az irányelvek fő hatásterületei –Ellátásbiztonság, egységes energiapiac –Energiatakarékosság –Megújuló energiahordozók –klímavédelem AZ IRÁNYELVEK ÁLTAL TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK SZIGORODNAK!

9 9 AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ELVÁRÁSOK SZIGORÍTÁSA 2006/32/EK irányelv az energiafelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról CÉLOK: 2006. nov.17-ig jelentés a hazai gyakorlatról nemzeti energiahatékonysági terv 2007. jún.30-ig 9 évig évi 1% energiatakarékosság támogatási alap létrehozása jól hozzáférhető pénzügyi és jogi keretrendszer FŐ CÉLCSOPORTOK: épületek, közlekedés, közületek 2007. január 10.: EURÓPAI BIZOTTSÁG „Európai energiapolitika” CÉL: 2020-ig 20% EU szintű energiamegtakarítás 2007 március 8-9 EURÓPAI TANÁCS „ELNÖKSÉGI KÖVETKEZTETÉSEK” megerősíti a 20%-os uniós célkitűzést

10 10 A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ ELVÁRÁSOK SZIGORÍTÁSA /1 2001/77/EK irányelv: az EU-ban megújuló energiahordozóval előállított villamos energia jelenlegi 14%-os részarányát 2010-re 22,1%-ra növelni (erősen differenciált arányok szerint). Magyarország felé elvárás, hogy a megújulókkal termelt villamos energia 0,7%-os részaránya 3,6%-ra növekedjen. Az összes megújuló 12%-ot érjen el. 2003/30 EK irányelv: 2005 -ig 2 %-ra, 2010-ig 5,75%- ra kell növelni a közlekedésben a bioüzemanyagok arányát

11 11 A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ ELVÁRÁSOK SZIGORÍTÁSA /2 2007 január 10.: EURÓPAI BIZOTTSÁG „Európai energiapolitika CÉL: 2020-ig 20% megújuló energiahordozó részarány és 10% bio üzemanyag részarány 2008: új EU irányelv tervezet a megújuló energiahordozó felhasználás támogatásáról Magyarország számára a tervezet 13 %-os célt határoz meg 2020-ra, A tagállamoknak a cél eléréséhez nemzeti akciótervet kell kidolgozni, Egy tagállam a más tagállamokban létrejött megújuló energia termelést is felhasználhatja saját megújulós céljának elérésre, amennyiben az ehhez tartozó eredet-bizonyítványt megvásárolja, A tervezet a bio üzemanyagok termelésére vonatkozó fenntarthatósági kritérium rendszert is tartalmaz. Az EURÓPAI PARLAMENT 2008 december 17-i ülésén elfogadta az irányelv tervezetet

12 12 2002/91/EK irányelv az épületek energiahatékonyságáról szigorítása  Célok: -az épületekben elérhető energiaracionalizálási lehetőségek kihasználása -a megújuló energiahordozó felhasználás növelése  Intézkedések - 1000 m 2 fölött vizsgálni a megújuló energiahordozó bázisú, illetve kapcsolt energiaellátást - kazánok és légkondicionáló rendszerek rendszeres karbantartása - energiatanúsítvány SZIGORÍTÁS  Az irányelv hatályát kiterjeszti a passzív házakra  Szigorúbb minimumkövetelmények kidolgozása épületekre, épületgépészeti rendszerekre  1000 m 2 fölötti előírást törölni javasolja: új épületnél minden esetben vizsgálni a megújuló használatot, és minden jelentősebb (25%) felújításnál érvényesíteni az energetikai elvárásokat  Minden ingatlanügyletnél már jelenleg kötelező legyen az energiatanúsítás Hazai jogszabályok: 7/2006 (V.24.) TNM rend. és 176/2008.(VI.30.)Korm. rend. -2009: új épület, 1000m 2 fölötti hatósági épület -2012: adásvétel, bérbe adás

13 13 A KLÍMAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS SZIGORÍTÁSA, ELLENTMONDÁSOK KIOTÓ: 1990-es bázison 2010-re 6% ÜHG mérséklés MAGYARORSZÁG: 1985-1987 szinten: -6% 2007 január 10.: EURÓPAI BIZOTTSÁG „Európai energiapolitika 2020-ra 1990-es szinten 20% ÜHG kibocsátás mérséklés 2008 klímacsomag tervezet: 2005. évi bázison: -20% ÜHG ( úgy hogy az ETS területen -22,1%, a nem ETS területen Magyarország számára +10%) Az EURÓPAI PARLAMENT 2008 december 17-i ülésén elfogadta az előirányzott ÜHG mérséklést ELLENTMONDÁSOK: 1990-2005 időszakot elkeni Magyarországra nagyon hátrányos: 1985-87 1340PJ 1990 1050 PJ 2005 1150 PJ Ellentmondás van az energiatakarékossági elvárásokkal

14 14 A GÁZELLÁTÁSI ZAVAROK HATÁSA Az Európai Parlament 2009 február 3-i állásfoglalása az energiapolitika felülvizsgálatáról Ellátásbiztonság: Nabuccó, Déli Áramlat, cseppfolyós gázbázisok,stratégiai gáztárolás, 10%-os rendszerek közötti összekötő kapacitás Importfüggőség mérséklése: energiatakarékosság (jogszabályok szerepe kiemelve, EU támogatások szorgalmazása, közlekedés vasútra és vízi útra terelése) Az EU saját forrásainak jobb kihasználása: megújuló energiahordozó felhasználás növelése (nap és szél kiemelve) A nukleáris energia szerepének az újragondolása: konkrét EU beruházási menetrend javaslata, hangsúlyozva a radioaktiv hulladékok végleges ártalmatlanítását 2050-es távlat: 80%-os ÜHG mérséklés 35%-os energiatakarékosság 60%-os megújuló energiahordozó részarány

15 15 A hazai energiapolitika alapelvei és a kapcsolódó fő dokumentumok Országgyűlés elfogadta a 2007-2020 időszakra szóló új energiapolitikát ( 40/2008 (IV. 17. ) OGY határozat –Ellátásbiztonság Importfüggőség mérséklése: energiatakarékosság, megújuló energiahordozó felhasználás –Versenyképesség Költségek mérséklése: energiatakarékosság, megújuló energiahordozó felhasználás –Fenntartható fejlődés Környezetvédelem: energiatakarékosság, megújuló energiahordozó felhasználás A Kormány elfogadta a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervet ( 2019/2008 (II.23. ) Korm. hat. ) A Kormány elfogadta áll az új megújuló energiahordozó felhasználás növelési stratégiát (214/2008 (X.31.) Korm. hat. )

16 16 A megújuló energiahordozó felhasználás növelés és az energiatakarékosság szükségességének általános szempontjai Ellátásbiztonság (70% fölötti importfüggőség) Energiahatékonysági felzárkózás-2 közelítés - dia Környezetvédelem Külkereskedelmi mérleg Gazdasági élénkülés (vállalkozások, beruházások) Munkanélküliség csökkentése Nemzetközi elvárások( EU irányelvek ) Optimális földhasználat, a vidék népességmegtartó képességének a növelése

17 17 Megújuló energiaforrások Magyarországon (PJ/év)-2007

18 18 ÖSSZES MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ (tartalmazza a villamosenergia-termelésre felhasznált energiahordozókat is) 20012007 (2008) PJ % Geotermia3,6 6,4 Napenergia napkollektor napelem 0,06 0 0,1 0,001 0000 Tűzifa és hulladék (szilárd biomassza) 30,645,1880,7 Biogáz0,130,601 Vízenergia0,670,761 Szélenergia00,400,7 Bio-üzemanyagok00,841,5 ÖSSZESEN35,151,4891,3 Hulladékégetés1,34,538,7 Mindösszesen 36,456,0 (60)100

19 19 Megújuló energiahordozó-bázisú villamosenergia- termelés 20012007 (2008) GWh % Geotermia--- Napenergia0,060,30 Tűzifa (szilárd biomassza)7137373 Biogáz7,6442 Vízenergia18621011 Szélenergia0,91106 Összesen201,5173794 Hulladékégetés fele561418 Mindösszesen 2571878 (2680) 100

20 20 MEGÚJULÓ STRATÉGIA: ENERGIAHORDOZÓ RÉSZARÁNY TERVEZETT ALAKULÁSA 15% körüli prognózis(2007-ben 4,9%) 2007:56 186 136

21 21 MEGÚJULÓ STRATÉGIA: A ZÖLDÁRAM TERVEZETT RÉSZARÁNYA 20%-21% (2007-ben 4,3%) 2007:1878 7557 9470

22 22 Főbb energiahatékonysági mutatók nemzetközi összehasonlítása Vásárlóerő paritáson Magyarország gazdasági teljesítménye és energiaigényességei kedvezőbb képet mutatnak. USD 1990. évi összehasonlító áron 4

23 23 ENERGIAPOCSÉKOLÁS?

24 24

25 25 HOVA KONCENTRÁLJUNK? A végső energiafelhasználás megoszlása szektoronként

26 26 LAKÁSOKNÁL ELÉRHETŐ ENERGIATAKARÉKOSSÁG MIRE ÍRJUNK KI PROGRAMOKAT? % „B” eFt gépészet (ÖKO) 8-15 150 Kazáncsere 10-15 500-600 hőszigetelés 25-30 1500-2000 Nyílászáró csere 20-25 1600-2000 Komplex felújítás 40-45 4500-7500

27 27 NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV Cél: Magyarország energiafelhasználásának évi 1%-os (6,4 PJ/év) csökkentése a következő 9 évben. A cselekvési terv vázolja a már folyamatban lévő illetve tervezett intézkedéseket. A célkitűzések elérése érdekében a cselekvési terv egyik fő beavatkozási területe a lakossági szektor épületállományának energiakorszerűsítése. INTÉZKEDÉSEK: jogi beavatkozások támogatások tudatformálás

28

29 29 ENERGIATAKARÉKOSSÁGI CÍMKÉZÉS 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról 87/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a háztartási villamos sütők energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról 7/2002. (II.15.) GM rendelet a háztartási mosogatógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról 6/2002. (II.15) GM rendelet a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról 4/2002. (II.15) GM rendelet a háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról 77/1999. (XII.22.) GM rendelet a háztartási mosógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról 1/1998. (I.12.) IKIM rendelet a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről

30 30 ENERGIATAKARÉKOSSÁGI JOGI SZABÁLYOZÁSI TERVEK Épületek energetikai tanúsítványa Háztartási kazánok időszakos felülvizsgálata Háztartási kazánok és klímaberendezések címkézése Háztartási villany- és gázbojlerek energiahatékonysági címkézése Energetikus kötelező jellegű alkalmazása a nagy energiafogyasztóknál Nagyfogyasztók kötelező jellegű energiafogyasztási beszámolója A közbeszerzésekhez kapcsolódó energiahatékonysági irányelvek kidolgozása és alkalmazása Az irodai berendezésekre vonatkozó minimális energiahatékonysági követelmények kidolgozása

31 31 ERGIATAKARÉKOSSÁGI TUDATFORMÁLÁSI TERVEK Energiahatékonysági képzési anyagok kidolgozása az alapfokú, illetve a középfokú oktatásban való alkalmazásra Önkormányzati képzés, tudatformálás, tanácsadás az UNDP/GEF önkormányzati energiahatékonysági program tapasztalatai alapján Energiahatékonysági tanácsadói hálózat működésének fejlesztése Önkéntes megállapodások (audit elvégzése, energiatakarékosság) Tudatformálás – speciális fogyasztói csoportok oktatása

32 32 Támogatások energiatakarékosság és megújuló energiahordozó felhasználás (+VET) (működő programok) EHA 1991-től működik EHP programok (1997-1999) SZTEN (2000-2005) PANELPROGRAM ÖKO program NEP KIOP (2004-2006) KEOP

33 33 Energiatakarékossági Hitel Alap Létrejött: 1991-ben 1,2 Mrd kerettel( jelenleg 2,5 Mrd Ft ) Felvehető kedvezményes hitel: 100 MFt Saját forrás elvárás: 20% Kamatszint: jegybanki alapkamat 1/3-a + 2,5 % Futamidő: max. 6 év Gazdaságossági elvárások:  fejlesztésre számítva 50 GJ/év/MFt  belső megtérülési ráta: jegybanki alapkamat x 0,8 megújuló energiánál: jegybanki alapkamat x 0,4 Kezelője: EK Kht. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Jelenleg is működik- ÚJRASZABÁLYOZÁS ELINDÍTVA

34 34 Panel Program-2008 2009 várhatóan a II. félévben Új elemek a programban: –A szigetelés, illetve nyílászáró-csere feltétele: a fűtés-szabályozás, mérés megléte, vagy kialakítása legalább épületenként. –Fontos: megújuló energiaforrások bevonva a támogatható felújítások közé. –A lakóépületek külső környezetének felújítására a továbbiakban a regionális operatív programok (ROP) pályázatai adnak lehetőséget. Az állami támogatás növekedett: lakásonként 400 ezer forintról 500 ezer forintra ( max. 1/3 rész ). Kétlépcsős vagy egylépcsős ( önk. 2/3-ot is átvállalhat ) Változatlan: az MFB Panel Plusz hitel-konstrukció

35 35 TÁMOGATÁSOK – Ö KO program Egyedi fűtés-szabályozás kialakítása, illetve költségosztók, mérők felszerelése lakásonként – iparosított és hagyományos szerkezetű lakásoknál egyaránt. Kétlépcsős ( önk. tám ), illetve egylépcsős ( saját erő ) Finanszírozás: –Állami támogatás 50%, max. 77 e Ft/lakás, –Az önkormányzat, mint támogató – az adott épület esetében – átvállalhatja a pályázót terhelő költség egy részét Az ÖKO-Program pályázatkezelője az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság (ÉMI Kht.). Pályázni 2009 június 30-ig lehet.

36 36 Tervezett pályázati kiírások NEP 2009 (azonos a NEP 2008-al) NEP-2009-1 Nyílászárók cseréjét illetve utólagos hőszigetelését támogató pályázat Támogatási intenzitás: 20% maximum 352.000,-Ft NEP-2009-2 Fűtés és melegvízellátás korszerűsítését támogató pályázat Támogatási intenzitás: 25% maximum 500.000,-Ft NEP-2009-3 Lakóépületek utólagos hőszigetelését támogató pályázat Támogatási intenzitás: 25% maximum 500.000,-Ft NEP-2009-4 Több célú energiatakarékossági beruházást támogató pályázat Támogatási intenzitás: 30% maximum 1.200.000,-Ft NEP-2009-5 Megújuló energiahordozó felhasználást támogató pályázat Támogatási intenzitás: 30% maximum 1.200.000,-Ft

37 37 Támogatás (2008) 2009 (egyedi panel marad) NEP-2008 kiírás Igényelhető maximális támogatási Igényelhető maximális támogatás kiegészítő hitel 100% eFt % összeg Ft eFt% NEP-2008-1 15-20264-35285-801.496-14081.760 NEP-2008-2 20-25400-50080-751.600-15002.000 NEP-2008-3 20-25400-50080-751.600-15002.000 NEP-2008-4 18-30720-120082-703.280-28004.000 NEP-2008-5 25-301.000-120075-703.000-28004.000

38 38 Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP) Hatékonyabb energiafelhasználás prioritási tengely: 154,37 M EURO (38 Mrd Ft) Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése prioritási tengely: 253,07 M EURO (63 Mrd Ft) ROP: lakossági pályázatok GOP: „K+F és innováció a versenyképességért”, és a kis és közép vállalkozások

39 39 KEOP „Hatékonyabb energiafelhasználás” prioritási tengely KORÁBBI KONSTRUKCIÓK Energetikai hatékonyság fokozása Harmadik feles finanszírozás TERVEZETT KONSTRUKCIÓK Épületenergetikai fejlesztések(más is van benne) Harmadik feles finanszírozás Távhő szektor primeroldali energetikai korszerűsítése Kapcsolt támogatás és hitel

40 40 KEOP „Megújuló energiahordozó felhasználás növelése” prioritási tengely KORÁBBI KONSTRUKCIÓK Nagy és közepes bioetanol üzemek Hő és villamosenergia termelés TERVEZETT KONSTRUKCIÓK Helyi energiaigények kielégítése Megújuló alapú távhőfejlesztés Megújuló alapú villamosenergia-, kapcs. hő termelés Kapcsolt támogatás és hitel Nagy és közepes bioetanol üzemek

41 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium


Letölteni ppt "Energiapolitikai aktualitások, Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája 2009. április 7. Dr. Szerdahelyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések