Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Sajtótájékoztató Magyar Nemzeti Bank 2016. február 10. Az Európai Bizottság jóváhagyta a MARK Zrt. működését.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Sajtótájékoztató Magyar Nemzeti Bank 2016. február 10. Az Európai Bizottság jóváhagyta a MARK Zrt. működését."— Előadás másolata:

1 1 Sajtótájékoztató Magyar Nemzeti Bank 2016. február 10. Az Európai Bizottság jóváhagyta a MARK Zrt. működését

2 Fő üzenetek A nem teljesítő projekthitelek aránya továbbra is magas a magyar bankszektorban, amely a válság óta nem javult érdemben. A makroprudenciális mandátumával összhangban az MNB megalapította az MARK Zrt.-t, mellyel célzott és hatékony portfoliótisztítást hajt végre. Ezáltal a pénzügyi közvetítőrendszer jobban tud majd hozzájárulni a fenntartható gazdasági növekedéshez. A MARK piaci áron vásárol majd, az Európai Bizottság vizsgálatai alapján nem tartalmaz állami támogatást a tervezett eszközvásárlási program. „A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapfeladatainak ellátása körében alakítja ki a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitására vonatkozó makroprudenciális politikát, amelynek célja a pénzügyi közvetítőrendszer ellenálló képességének növelése, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítása.” (2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 4. § (7)). Magyar Nemzeti Bank 2

3 A kereskedelmi ingatlanhitel-kitettségek továbbra is jelentős problémát jelentenek Magyar Nemzeti Bank 3 Forrás: MNB Nem problémamentes projekt- és egyéb vállalati hitelek a bankrendszerben Magas NPL állomány Elhúzódó tisztulás Negatívan hat a bankok hitelezési képességére és hajlandóságára. A hitelezési aktivitás nem járul hozzá eredményesen a gazdasági növekedéshez.

4 A nem teljesítő hitelportfolió hatékony tisztítását számos tényező hátráltatja Magyar Nemzeti Bank 4 „Wait-and-see” banki stratégia Problémás kereskedelmi ingatlanpiac Visszafogott hazai piaci kapacitás Külföldi befektetők alacsony érdeklődése A méret hiánya és információs aszimmetria Körülményes és lassú jogi eljárások Tranzakciók hiánya nem ösztönző Professzionális követeléskezelési szolgáltatás hiánya „Cherry-picking” eladók és vevők részéről is Ár + Piaci adottságok + Piaci környezet Elhúzódó tisztítási folyamat

5 Az MNB integrált megközelítése az NPL problémára MARK Zrt. (eszközkezelő) Magyar Nemzeti Bank 5 Szigorodó prudenciális szabályok (SRB bevezetése) A jogi környezet javítása A cél, hogy a bankszektor mérlegében lévő terhek és a nem teljesítő hitelek okozta rejtett kockázatok eltávolításával növekedjen a szektor hozzájárulása a fenntartható gazdasági növekedéshez.

6 Magyar Nemzeti Bank 6 Miért a MARK a hatékony megoldás? „A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapfeladatainak ellátása körében alakítja ki a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitására vonatkozó makroprudenciális politikát, amelynek célja a pénzügyi közvetítőrendszer ellenálló képességének növelése, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítása.” MNB makro- prudenciális mandátuma A MARK hozzáadott értéke Hatékony és célzott portfoliótisztítás Teljes portfoliók vásárlása (beleértve a legrosszabb minőségű eszközöket) Specializált erőforrás és vállalati struktúra Mérethatékonyság teremtése a piacon A probléma hosszú távú kezelése (hatékonyabb, mint a bankok általi kezelés) Piaci katalizátor, közvetítői szerep a végső befektetők felé Komplex követeléskezelési szolgáltatás nyújtása (a magyar piacon elsőként)

7 Magyar Nemzeti Bank 7 A módszertan bizottsági vizsgálata Az Európai Bizottság jóváhagyta a MARK piaci árat biztosító eszközvásárlási módszertanát A magyar bankrendszer nem szorul tőkepótlásra, így a válság idején alapított eszközkezelőkkel szemben, a MARK eszközvásárlási módszertanára nem volt az EU által meghatározott világos irányelv Az Európai Bizottság állami támogatás szempontjából vizsgálta a MARK tervezett működését Brüsszeli jóváhagyás A Bizottság 2016. február 10-én kiadott közleménye közel egy éves intenzív szakértői tárgyalássorozat végére tett pontot Az MNB és a MARK szakemberei által a problémás kereskedelmi ingatlan- portfóliók vásárlására kidolgozott módszertan o piaci árazást biztosít, és o nem tartalmaz állami támogatást a programban résztvevő pénzügyi intézmények számára

8 Indul a MARK eszközvásárlási programja

9 A MARK három üzletága 300-500 eszköz kezelésére készül a portfólióépítés időszakában. MARK Követeléskezelés Ingatlankezelés és -fejlesztés Komplex követeléskezelési szolgáltatás (Debt Servicing) A MARK Zrt. üzleti fókuszai 9

10 A MARK működésének főbb mérföldkövei 2/1  Felépült a cég: összeállt a MARK-csapat, integrált vállalatirányítási rendszert vezettünk be (SAP), elkészültek a társaság belső szabályzatai.  Konstruktív tárgyalássorozatot zártunk a Magyar Bankszövetség munkacsoportjával.  Bilaterális egyeztetések folytak a hazai hitelintézetekkel – előzetesen 70 milliárd forint követelésértékű „pilot” portfóliót értékeltünk.  Az IMF-tárgyalásokat eredményesen lezártuk – Technical Assistance Memorandum.  Elindult a komplex követeléskezelési szolgáltatásunk. 10

11 A MARK működésének főbb mérföldkövei 2/2  … és lezártuk az Európai Versenyhatósággal kezdett hosszú egyeztetési folyamatot. Ennek eredményeként a problémás kereskedelmi ingatlanportfóliók vásárlására kidolgozott módszertanunk egyértelműen piaci árazású, nem tartalmaz állami támogatást a programban résztvevő hitelintézetek számára. 11

12 Regisztrációs szakaszÉrtékelési szakasz Zárási szakasz Az ingatlan- és a hitelkövetelés-vásárlás folyamata Portfólióvásárlás NDA Regisztrációs dokumentumok Együttműködési megállapodás Data Tape a teljes eszközállományról Portfólió-csomagok Ingatlan-értékbecslés Üzleti és jogi DD Indikatív ajánlat Tranzakciós szerződés Migráció 12

13 Ingatlan- és eszközértékesítés, hasznosítás  Kreatív, innovatív technikákkal, a lehetőségek újragondolásával hosszú távú értékteremtés a célunk.  Modellezni fogjuk a lehetőségeket és minden követelésnek, ingatlannak megtaláljuk a megfelelő hasznosítást: ha kell, beruházunk, jobban működtetünk és hatékonyabban kapcsoljuk össze az erőforrásokat.  A portfólióépítés után folyamatosan tervezzük az eladásokat – elsősorban a végfelhasználók felé. Cél a transzparencia és az eredményesség. 13

14 Az EU 575/2013 számú rendeletének 178. számú cikke szerinti nem teljesítő hitel, 90 napos DPD (objektív), valószínűsíthető visszkeresetes biztosítékérvényesítés a teljes térüléshez (szub- jektív). Továbbá legalább 500 millió forint bruttó hitelkövetelés ügyletenként, a biztosítékok 80 százaléka ingatlanból származik, és a fedezeti ingatlanok Magyarország területén helyezkednek el. Tíz év, ebből 1 év előkészítési és 2 év befektetési + 7 év értékteremtési periódus. Ré s z t v e v ő p a r t n e r e k Hpt. 7.§ szerinti hitelintézetek, melyek Magyarországon működnek, Magyarországon vagy az EGT területén lajstromo- zottak, és a programba önkéntes alapon regisztráltak, valamint ezen hitelintézetek leányvállalatai. T e r v e z e t t é l e t c i k l u s Ré s z t v e v ő h i t e l k ö v e t e l é s e k * A MARK-projekt főbb paraméterei 3/1 * külön értékelendő mind az ingatlan-, mind a hitelkövetelés-portfólió 14

15 A MARK-projekt főbb paraméterei 3/2 15 R é s z t v e v ő i n g a t l a n o k * A MARK leánycégén (MARK Ingatlan Zrt.) keresztül tervezett vásárlás: legalább 200 millió forint bruttó könyvszerinti értékű ingatlan, mely pénzügyi szolgáltatásnyújtás miatt visszabirtokolt, az ingatlan Magyarország területén helyezkedik el, és nem termőföld. A P R O G R A M B Ó L K I Z Á R T E S Z K Ö Z Ö K Lakossági, fogyasztói lakóingatlan és folyószámlahitelek. Le nem hívott hitelkeretek, bankgaranciák (kivéve kiegészítő biztosíték). Politikai pártokhoz, egyházakhoz köthető ingatlanok. * külön értékelendő mind az ingatlan-, mind a hitelkövetelés-portfólió

16 Minden fedezeti ingatlant független, nemzetközileg elismert értékbecslő értékel. Nemzetközi sztenderdek szerinti szindikált hitelek, egyedi folyamat és értékelés szerint. Piaci alapú árazási módszertan, melyet az EU Versenyjogi Igazgatósága validál. Eszközszintű értékelés, portfóliószintű árazás. F O R R Á S É R T É K E L É S I M Ó D S Z E R T A N Az MNB 300 milliárd forintos áthidaló hitelkeretet biztosított piaci feltételek mellett: EUR és HUF denominált forrás. Középtávú célunk a tőkepiaci refinanszírozás; a megvásárolandó portfóliók esetén opcionális a back-to-back finanszírozás. A MARK-projekt főbb paraméterei 3/3 16

17 Komplex követeléskezelési szolgáltatás  Hiánya azonosítottan korlát a magyarországi portfólió-vásárlásoknál.  Integrált, gyors és hatékony ügykezelés és döntéshozatal  Széleskörű piaci tapasztalattal, nemzetközi iparági ismerettel, valamint kiemelkedő hazai pénzügyi, intézményi, vállalati és befektetői kapcsolatrendszerrel rendelkező szakértő csapat.  Átfogó szolgáltatáscsomag:  követelés- és hitelkezelés  hiteladminisztráció  jogi és compliance feladatok  ingatlanhasznosítás és fejlesztési tanácsadás  recovery-stratégiák kidolgozása  független és transzparens működés Miért? Miért a MARK Zrt.? 17

18 Köszönjük a figyelmet! 18


Letölteni ppt "1 Sajtótájékoztató Magyar Nemzeti Bank 2016. február 10. Az Európai Bizottság jóváhagyta a MARK Zrt. működését."

Hasonló előadás


Google Hirdetések