Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Állami kockázati tőke a magyarországi KKV- finanszírozásban, egyéb finanszírozási lehetőségek Dr. Kovács Balázs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Állami kockázati tőke a magyarországi KKV- finanszírozásban, egyéb finanszírozási lehetőségek Dr. Kovács Balázs."— Előadás másolata:

1 Állami kockázati tőke a magyarországi KKV- finanszírozásban, egyéb finanszírozási lehetőségek Dr. Kovács Balázs

2 Kihívás mindenkinek – KKV politika, innováció  KKV FEJLESZTÉS - EU szintű kihívás - szociális, foglalkoztatáspolitikai és versenyképességi kérdés - Euro milliárdokat emészt fel, állandósuló problémák - 20-30 év erőfeszítése nem hozott jelentős eredményeket - recesszió-érzékeny célcsoport - permanens forráshiány  K+F+I FEJLESZTÉSE - EU szintű kihívás – globális lemaradás - elsősorban versenyképességi kérdés - szerény EU-s költségvetés, még szerényebb eredmények - Lisszaboni Szerződés óta a fókuszban - abszolút mértékű forráshiány (financial gap) - piaci előnyökre épülő versenyképesség

3 A kockázati tőkebefektetésekkel összefüggő fogalmak értelmezése Developement capital - fejlesztő tőke: Olyan külső vállalat-finanszírozási forma, amely a tőzsdén nem jegyzett vállalkozás számára nyújt tőkét termék- vagy technológia-fejlesztésre, piaci részesedés növelése, terjeszkedés és növekedés finanszírozására. Private equity – magántőke Tőzsdén nem jegyzett vállalkozások számára nyújtott, saját tőke formájában megvalósított finanszírozási forma, amely a társaságban szerezett részesedés értékesítésével realizál hasznot. Venture capital – kockázati tőke A technológia-intenzív/innovatív, gyorsan fejlődő fiatal vállalkozásokat (induló, kis- és középvállalkozásokat) kereső tőke, amely a jelentős haszon reményében nagy kockázatvállalási hajlandóságot mutat. Business angels – üzleti angyalok Tehetős magánszemélyek befektetése innovatív, induló szakaszban lévő vállalkozásokba tőkeemeléssel, szakmai támogatással.

4 Volt-e versenyképes alternatívája az igénybe vett állami kockázati tőkének? Válaszok számaSzázalék Nem válaszolt26,7 Banki hiteltermék13,3 Magánkölcsön26,7 Pályázati forrás13,3 Másik kockázati tőkebefektető 413,3 Nem volt alternatíva 2066,7 Összesen30100

5 A céltársaság mérlegelési szempontjai a befektető kiválasztásakor Válaszadók száma Összesített érték az összes válaszadóra vetítve Összesített érték a konkrét válaszadók arányában Ranghely az összes válaszadó arányában Ranghely a konkrét válaszadók arányában Pénzügyileg a legolcsóbb megoldás volt 133,367,7667 Rövidtávon megoldotta a finanszírozási nehézségeket 154,569,1344 A befektető szimpatikus volt 102,57,598 A befektetőt ajánlóban megbíztam 102,47,2109 A befektetőnek jó a hírneve 164,167,856 A cég hosszú távú érdekei szempontjából a lépés elkerülhetetlen volt 175,7310,1121 Az alternatívák közül a legolcsóbb volt226,89,2712 Nem volt alternatívája 123,167,9175 Motivált az, hogy az állam áll a befektető mögött 112,637,18810 A döntés elhalasztása nagyobb költséggel járt volna, mint a befektetett tőke 92,137,111 A vállalat versenyképességének javítása 154,669,333

6 A vállalkozások élettartama Gyakoris á gSz á zal é k Kumulat í v gyakoris á g sz á zal é kban 1-2 é v 26,7 3-5 é v 826,733,3 5-7 é v 930,063,3 8-10 é v 310,073,3 10-15 é v 516,790,0 15 é vn é l r é gebben 310,0100,0 Ö sszesen 30100,0

7 Mi segítené leginkább a vállalkozások fejlődését? Szempont A szempontot megjel ö lők sz á maFontoss á ga a v é lem é nyezők szerint Ranghely az ö sszes v á laszad ó alapj á n K é pz é si programok 202,47 K é pzettebb munkaerő 182,726 T ö bb p é nz ü gyi forr á s 255,963 Innov á ci ó t t á mogat ó programok 235,085 Ad ó cs ö kkent é s 285,462 Jogszab á lyok egyszerűs í t é se 275,444 J á rul é kcs ö kkent é s 265,9611

8 Állami és piaci kockázati tőke – sikeres ügyletek Tőke C é lt á rsas á gTev é kenys é gBefektet é s T í pusa Tőke Időt á vEredm é ny MFB Invest Arany Kapu Zrt. P á linkafőzdeExpanzi ó 490 m HUF 2003- 2009 Folyamatos tőke- t ö rleszt é s, 2009-ig Region á lis Fejleszt é si Holding G ö d ö llői Innov á ci ó s K ö zpont Innov á ci ó s k ö zpont Seed (spin off)21 m HUF 2002- 2006 2 r é szletű kiv á s á lr á s IKTAStormregion J á t é kszoftverExpanzi ó n.a.2004- 2007 IPO, a v é tel á r nem nyilv á nos Corvinus CELIN N-Gene Biotechnol ó gia Klasszikus kock á zatit tőke 640 m HUF 2006- M é g nincs exit Elan SBI CIG Pann ó niaBiztos í t ó Tőzsd é re vezet é s 5,6 mrd HUF 2010- R é szleges exit Euroventures – Equinox – Advent Avonmore É lelmiszeripar MBO2,2 m EUR 1997- 1999 2,4-szeres haszon, MKB bankk ö lcs ö nnel Advent – Equinox Elender Internet-szolg á ltat ó expanzi ó 3,2 m EUR 1998- 1999 2,7-szeres haszon Euroventures – Fast Ventures EnigmaSzoftverStart-up1,4 m EUR 2002- 2004 1,4-szeres haszon 3TS Capital Parners LogMeIn Szoftver é s szolg á ltat á s Start-up30 m USD 2004- 2009 100 milli ó USD é rt é kű IPO a Nasdaq-on

9 Állami kockázati-tőkefinanszírozás Jelenlegi cél-területek  Korai fázisú (start-up) innovatív és K+F projektek fejlesztése  Innováció menedzsment  Tőkebefektetés, finanszírozás, forrásszervezés K+F és innovatív projektekhez  Fejlesztő tőke az expanziós szakaszban  Alternatív energia projektek finanszírozása

10 Fejlesztési tőkebefektetés kis- és középvállalkozásokban Az állami KT középtávra, üzleti alapon szerez az adott társaságban kisebbségi tulajdonosi részesedést készpénzes tőkeemelés formájában, azt követően egyéb kiegészítő források nyújtásával járul hozzá az adott beruházás társfinanszírozásához. Előfeltételek: a vállalkozás - jogi személyiséggel rendelkezzen (Kft., Zrt.) - fejlesztő célú kutatást, fejlesztést, vagy beruházást hajtson végre - a magánszereplőkkel közösen finanszíroz

11 Általános feltételrendszer - egy társaságba történő befektetés összvolumene 5 - 130 millió Ft (plusz forrásszervezés a cégcsoportból, támogatások, stb.) - a befektetés maximális időtartama 5 év - a hozamelvárás a jegybanki alapkamathoz kötött (referenciaráta + 4%) - minősített kisebbségi részesedés (25 + 1%), de mindig kisebbségi tulajdonos (maximum 49%) - magánforrás, hozzájárulás biztosítása szükséges (lehet szellemi termék apportja is!!!!)

12 A fejlesztési tőkebefektetés sajátosságai - nem banki tevékenységet végez, vagyis nem hitelez, hanem tőkét emelve kissebségi részesedést szerez a társasághoz forduló vállalkozásokban. - törzstőke felemelése, további kölcsön nyújtása - nyitottság - elsősorban jó fejlesztési elképzeléssel rendelkező termelő típusú vállalkozások, egyéb szolgáltatási ágazatokban tevékenykedő vállalkozások - projektcégek finanszírozása - komplex projekt-előkészítés, cégalapítás

13 A fejlesztési tőkebefektetés előnyei - kedvezményes külső forrás, alacsony hozamelvárás - befektetői (nem pedig hitelezői) szemléletű kockázatkezelés - „halasztott tőkefizetés”, kedvezően hat a likviditásra - az MFB vagy a bankok, illetve a támogatásnyújtók önerőként elismerik, elősegíti az addicionális banki forrásbevonást - rugalmas fedezeti pozíció - az adott cégben a tulajdonosi szerkezet rugalmasan átalakítható - kapcsolati tőke átadása, menedzsment részbeni biztosítása

14 Egyéb finanszírozási lehetőségek ÚJ SZÉCHENYI TERV

15 Vállalkozásfejlesztési Program Beadható pályázat 2011.03.01-től: → KKV technológia fejlesztés → Komplex vállalati technológia fejlesztés KKV-k számára → Mikrovállalkozások fejlesztése → Technológia és foglalkoztatás → Kombinált mikrohitel

16 Tudomány – Innováció Program Beadható pályázat 2011.03.01-től: → Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása (A) → Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása (B) → KKV-k innovációs eredményei (C)

17 Közlekedésfejlesztési Program Beadható pályázat 2011.03.01-től: → Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése → A hazai és a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruforgalom kiszolgálásában a siker záloga a jó koordináció, a fejlett logisztika. → Pályázni lehet logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, illetve információs technológia-fejlesztésre

18 A vállalkozások igen csekély, 10%-os öner ő vel, egyszer ű sített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhetnek vissza nem térítend ő támogatást, kiegészít ő, a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitellel együtt. MIKROHITEL 1-8 millió forint projektérték max. 60%-a + TÁMOGATÁS 1-4 millió forint max.30-45% ÖNER Ő min.10% + Sikeres fejlesztés 30 napos átfutási id ő ! Kombinált Mikrohitel

19 Pénzügyi eszközök EU támogatással Jeremie program → 200 milliárd forint áll rendelkezésre a programid ő szak végéig, amelyhez csak kkv-k férhetnek hozzá → A garancia program további több száz milliárd forintnyi egyéb pénzügyi forrást tud az ÚSZT érdekében megmozgatni → A program a klasszikus támogatásokkal kombinálva megkönnyíti a kkv-knak a fejlesztésekhez szükséges forrásokhoz való hozzájutást A kkv szektornak égető szüksége van a forrásokra

20 Új Széchenyi hitel → Nem mez ő gazdasági mikro- és kisvállalkozások által hozzáférhet ő → Akár 50 millió forintig felvehet ő hitelösszeg, → A hitelkamat maximális mértéke 9%, → Egyszer ű sített adatszolgáltatási kötelezettségek el ő írása, → A hitelek elérhet ő k az 5000 f ő alatti településeken is, → A közvetít ő k számára a refinanszírozás feltételeinek kedvez ő bbé tétele

21 Garanciatermék → Korlátozott kamatfelár és garanciaköltség → Kereskedelmi banki hitelekhez is felhasználható, így ezek a források is bevonhatók az Új Széchenyi Terv által támogatott programokhoz → Meghatározott összegig automatikus eljárásrend, felette egyedi hitelelbírálás → Kombinálni lehet a második félévtől a vissza nem térítendő támogatásokkal

22 → Egyszerűen összehangolható az Új Széchenyi tervvel → Harmonizált NFÜ-MAG-banki folyamat → Jelentős multiplikátor hatás → Alapvetően már működő folyamatokat lehet használni → Széles gazdasági területet lehet gyorsan elérni → Egyértelműen KKV támogató konstrukció → A bankok a forrásaikat ésszerű kockázat mellett tudnák kihelyezni → Korlátozott kamatfelár és garanciaköltség → A vissza nem térítendő támogatásra nem jogosult pályázók esetén a forráshoz jutási lehetőség számottevő egyszerűsítése Jeremie garancia a projektek mögötti hiteleken Önerő Vissza nem térítendő támogatás Hitel GaranciávalHitel 80% Jeremie garancia a hitelen Előnyök 22 Teljes projekt

23 Kockázati t ő ke → Nyolc m ű köd ő alap a piacon, összesen 36 milliárd forint forrással rendelkezik → A növekedésre képes cégeket tulajdoni részesedésért cserébe juttatják friss t ő kéhez → Kiemelten keresik az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaiba tartozó ügyleteket → Innovatív mikro kis és középvállalkozások a fókuszban

24 Köszönöm megtisztel ő figyelmüket!


Letölteni ppt "Állami kockázati tőke a magyarországi KKV- finanszírozásban, egyéb finanszírozási lehetőségek Dr. Kovács Balázs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések