Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁMOP –3.4.4/B pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók 2010.09.08.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁMOP –3.4.4/B pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók 2010.09.08."— Előadás másolata:

1 A TÁMOP –3.4.4/B pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók 2010.09.08.

2 Tartalmi változások bejelentési lehetőségei A támogatási szerződés a Kedvezményezett kérésére az alábbi módokon változhat: Szerződésmódosítás Változás bejelentés

3 Szerződésmódosítás KSZ Amennyiben az intézményrendszer, a jogszabályi környezet, a program környezetének általános változása következtében indokolt, a Támogatási szerződés/Támogatói Okirat módosítását a Közreműködő Szervezet is jogosult kezdeményezni.

4 Szerződésmódosítás kedvezményezett A Szerződés nem változtatható, módosítható, kiegészíthető, vagy értelmezhető oly módon, hogy a kiegészítés eredményeképpen a támogatás odaítélése vitathatóvá váljon, illetve a pályázók egyenlő elbírálásának elve sérüljön. A szerződés csak akkor módosítható, ha a projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

5 Szerződésmódosítás kedvezményezett A szerződésmódosításban bejelentett módosítási igényeket a Kedvezményezett csakis a szerződésmódosítás hatályba lépését követően valósíthatja meg. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggeszti.

6 Szerződésmódosítás kedvezményezett A kezdeményezett a támogatási szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha: a)a projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előrelát- hatólag 3 hónapot meghaladóan késik b) a projekt összköltségének összesen 20%-át meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest

7 Szerződésmódosítás kedvezményezett c) az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értéke módosul d) változik a projekt bármely egyéb, a célkitű- zéseket befolyásoló lényeges jellemzője e) minden olyan esetben, amikor a költségek átcsoportosítása olyan költségvetési sort érint, ahová korábban nem terveztek költséget.

8 Benyújtandó dokumentumok Minden dokumentumot 3 nyomtatott példányban kell benyújtani! 1)Szerződésmódosítási kérelem a meghatározott sablonban minden módosítást szükséges megjeleníteni, (mi változik mire és miért) 2) A módosítás során érintett egyéb kapcsolódó, alátámasztó dokumentáció

9 Benyújtandó dokumentumok 3. Költségvetés változásakor az alábbiak: –a pénzügyi változást követő tábla kitöltése –a módosult költségvetési tábla, táblák, szöveges indoklások –a költségütemezés változásakor a költségütemezés táblája (A költségtáblákat és szöveges indoklást kérjük elektronikusan is, word, excel formátumban benyújtani.)

10 Benyújtandó dokumentumok A költségvetési tábla minden benyújtott munkalapjának kinyomtatott példányát aláírással és pecséttel kell ellátni. A költségtáblát és a szöveges indoklást lássák el DÁTUM-mal, hogy a későbbiekben könnyen nyomon követhető legyen, hogy melyik változatról van szó.

11 Benyújtandó dokumentumok Konzorcium esetében minden konzorciumi tag költségvetése és szöveges indoklása (függetlenül attól, hogy nem változott valamelyik tag költségvetése), valamint az összesített költségvetés. Tartalék felhasználás esetén a tartalék felhasználási kérelem.

12 Változás-bejelentés Változás-bejelentés szükséges az alábbiakban: adminisztratív okokból szükséges változások (pl. címváltozás, névváltozás, bankszámlaszám változása, további bankszámlák nyitása esetén) a projekt kezdete a meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot nem meghaladóan késik a projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot nem meghaladóan késik

13 Változás-bejelentés a projekt összköltségének 20%-át nem meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest változik a beszerzendő eszközök, szolgáltatások köre, mennyisége tevékenységütemezés változása esetén (Támogatási Szerződés 1.sz. melléklete) - amennyiben a projekt végrehajtásának üteme változik

14 Változás-bejelentés az aláírásra jogosult, a pénzügyi kötelezettségvállaló, ill. a kapcsolattartó, személyének és adatainak megváltozása esetén Nevesített megvalósító személyének változása esetén ha ellene csőd-, végelszámolási- vagy felszámolási eljárás indult ha eredménytelen lett a projekt bármely elemére vonatkozó közbeszerzési eljárás, vagy késedelmes/hibás teljesítés merült fel bármely már megkötött szerződés vonatkozásában

15 Benyújtandó dokumentumok Változás bejelentő dokumentum (lásd változás bejelentő sablon) Ha a költségvetés változásáról van szó, akkor a pénzügyi változást követő tábla kitöltése és a módosult költségvetési táblák, valamint szöveges indoklások (lsd. Szerződésmódosítás) A projektmenedzsmentben történt változás esetén be kell küldeni az önéletrajzot is, melynek meg kell felelnie a költségvetési specifikáció előírásainak.

16 Benyújtandó dokumentumok A változást igazoló dokumentumok pl.: –Bankszámlaszám-változás esetén banki igazolás az elkülönített bankszámláról –Intézményi adatok esetén (név, cím stb.) közgyűlési, vagy egyéb más létesítési vagy alapítói határozat –Aláírásra jogosult személy esetében bank, vagy közjegyző által hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány –Adószám változása esetén APEH igazolás másolata, mely tartalmazza, hogy mikortól módosult a kedvezményezett adószáma

17 Döntés A szerződésben foglalt azonosító adatok illetve a projekt jellemzőinek megváltozását írásban, legkésőbb a változást követő 8 napon belül be kell jelenteni az OKMT pályázati referensének címzett tértivevényes levélben. A döntés lehet: »A bejelentés elfogadása »Elutasítás (pl.: BB döntés, % korlátozás, szakmai szempontok) »Hiánypótlásra felszólítás A beérkezést követően a döntésről írásban kap értesítést a kedvezményezett. Előzetes elvi állásfoglalás kérése!

18 Benyújtandó dokumentumok Minden dokumentumot 3 nyomtatott példányban kell benyújtani! (A költségtáblákat és szöveges indoklást kérjük elektronikusan is, 1 példányban, word, excel formátumban benyújtani.) Letölthető dokumentumok www.okmt.hu

19 PEJ Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) kell benyújtania a kedvezményezettnek a szerződés megkötésétől számított 6 havonta. Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a projekt megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, akkor csak Záró PEJ benyújtása szükséges. Ez a záró elszámolási csomag része!

20 PEJ PEJ kitöltése: Elektronikus úton a Pályázó tájékoztató felületen. (Ha eltérést észlel az adatokban –indikátor, költségvetés, ütemezés - akkor feltétlen jelezze azt a kapcsolattartója felé!) www.nfu.huwww.nfu.hu – pályázó tájékoztató – UMFT Jelszót az első levélben („Pályázat beérkezése”) megküldtük. Jelszó pótlása, eredeti jelszó visszaállítása jelszóigénylő dokumentum segítségével lehetséges (A fenti linken keresztül letölthető!) – fax, email.

21 PEJ Általános kitöltési útmutató letölthető a Pályázó tájékoztató felületről. A kiíráshoz készült kitöltési útmutató letölthető a www.okmt.hu honlapról.www.okmt.hu A jelentés adatai a beküldést megelőzően módosíthatók. Az űrlapok mellett található „Megnyitás” ikonok segítségével lesznek szerkeszthetőek az adatlapok.

22 PEJ benyújtandó dokumentumok A kitöltő programban az utolsó rész az előrehaladást igazoló dokumentumok: Kérjük az igen oszlop kitöltésénél egyben a dokumentum darabszámát is jelölje meg. Az összes űrlap megfelelő kitöltését követően aktívvá válik a „Jelentés végleges mentése és beküldése” funkció.

23 PEJ benyújtandó dokumentumok Papíron beküldendő: Projekt Előrehaladási Jelentés (hivatalosan aláírva az aláírás helyén és pecsét, az oldalak szignózva) Elektronikusan beküldendő (CD vagy DVD) 1. A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)

24 PEJ benyújtandó dokumentumok 2. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (fotódokumentáció: projektindító alkalomról, a C típusú tájékoztató tábláról; nyomtatott sajtó, TV felvételek stb.). 3. A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre).

25 Helyszíni ellenőrzés dokumentumai Benyújtott pályázat és hiánypótlása Szerződéskötés dokumentumai Szerződésmódosítás dokumentumai Változás bejelentőkhöz kapcsolódó dokumentumok Benyújtott kifizetési kérelmek, számlák eredeti példányai A korábbi számlaösszesítő(k)ben feltüntetett, de másolatban be nem nyújtott számlák Projektmenedzsment önéletrajza, szerződése, munkaköri leírása

26 Helyszíni ellenőrzés dokumentumai Projektterv, mely tartalmazza a feladatok ütemezését, felelősét, határidejét Beszerzett ERFA típusú eszközök listájának, elhelyezésének kimutatása, helyszínen történő ellenőrzése Nyilvánosság biztosításának dokumentációja Az indikátormutatók teljesülését igazoló dokumentációk Egyéb a megvalósult tevékenységeket igazoló dokumentumok Csak a 344/B esetében a hátrányos helyzet igazolásának dokumentumai – ha költséget számol el – letölthető www.okmt.hu

27 Elérhetőségek OKM TI: Víg István 06/1/235-7366 vig.istvan@okmt.hu Fax:06/1/235-7368 06/1/235-7310


Letölteni ppt "A TÁMOP –3.4.4/B pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók 2010.09.08."

Hasonló előadás


Google Hirdetések