Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pénzügyi lízing lényege, számviteli kezelése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pénzügyi lízing lényege, számviteli kezelése"— Előadás másolata:

1 A pénzügyi lízing lényege, számviteli kezelése
Az új Ptk.-ban megjelenő pénzügyi lízing fogalma a törvény 6:409. §-a értelmében; a lízingbe adó a tulajdonában álló lízingtárgy határozott időre történő használatba adására, a lízingbe vevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj megfizetésére köteles, ha a szerződés szerint: a szerződés futamideje eléri vagy meghaladja a lízing tárgy gazdasági élettartamát futamidőtől függetlenül a lízingbe vevő a futamidő végén megszerezheti a lízingtárgy tulajdonjogát ellenérték nélkül, illetve a szerződéskötéskori piaci értéknél jóval alacsonyabb értéken a futamidő alatt fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét. vagy vagy Problémák: - tartós bérlet és a pénzügyi lízing elhatárolása nem megoldott - nem tartalmazza a törlesztőrészletek tőkére és kamatra történő megosztását A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti fogalom átvétele! 20/1

2 a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról1
2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról1 6. § (1) 89. 89.7 pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó a tulajdonában lévő ingatlant vagy ingó dolgot, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a használatba adással a lízingbevevő a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét - amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését; 20/2

3 A pénzügyi lízing hazai számvitele
Az adásvétel szabályait sajátosan kell alkalmazni A lízingbevevő elszámolásának lényege „zárt végű” pénzügyi lízing esetén Eszközbeszerzés történik és hosszú lejáratú kötelezettség keletkezik. Az ÁFA az általános szabályok szerint kerül elszámolásra. Az értékcsökkenési leírást és az üzemeltetési költségeket elszámolja. Az esedékes lízingdíjak tőkerésze a kötelezettséget csökkenti, a kamatot pedig kamatráfordításként kell elszámolni. A kamat vonatkozásában időbeli elhatárolás lehet. A maradványérték vagy az utolsó törlesztő részlet megfizetésével az eszköz a tulajdonába kerül. Ha a lejárat előtt az eszközt visszaveszik, akkor a visszaadott eszközt a megállapodás szerinti értéken a kötelezettséggel szemben kell kivezetni. A visszaadás tehát nem értékesítésként számolandó el! A könyv szerinti érték eltérhet a visszavett értéktől - ha a visszavételi érték nagyobb, a terv szerinti értékcsökkenést kell csökkenteni - ha a visszavételi érték kisebb, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni 20/3

4 A lízing hazai számvitele
A lízingbevevő elszámolása „zárt végű” pénzügyi lízing esetén 3. Pénzeszközök 4. Egyéb röv. lej. köt. 4. Előzetes ÁFA (2) (1b) (7b) 4. Pénzügyi lízing miatti kötelezettség 1. Beruházások/Tárgyi eszközök (1a) (3a) (6) (7a) 4. PIE 8. Fizetendő kamat (3b) (7e) (4) 8. Egyéb ráfordítások 1. Tárgyi eszközök écs. 5. Terv szerinti écs. (5) (7c) (7d) 20/4

5 Gazdasági események magyarázata
A lízing hazai számvitele A lízingbevevő elszámolása „zárt” végű pénzügyi lízing esetén Gazdasági események magyarázata 1. Az eszköz átvétele (számla alapján) 1a. Az átvett eszköz állományba vétele (lízingdíj tőkerésze) 1b. Az átvett eszköz áfá-ja 2. Az átvett eszköz áfá-jának pénzügyi rendezése 3. Lízingdíj pénzügyi rendezése 3a. A megfizetett lízingdíj tőkerészének elszámolása 3b. A megfizetett lízingdíj kamatrészének elszámolása 4. A lízingdíj kamatából a tárgyévet terhelő, de csak a fordulónapot követően megfizetett összeg 5. A Terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása 6. Futamidő végén a maradványérték megfizetése 7. Az eszköz visszaadása a lízingbeadónak (lejárat előtti megszűnés esetén) 7a. A visszaadott eszköz számla szerinti ára 7b. A visszavett eszköz számla szerinti árának áfá-ja 7c. Terv szerinti écs. csökkentése, ha a visszavételi érték nagyobb, mint a könyv szerinti érték 7d. Terven felüli értékcsökkenés, ha a visszavételi érték kisebb, mint a könyv szerinti érték 7e. A bruttó érték és az értékcsökkenés összevezetése 20/5

6 A pénzügyi lízing hazai számvitele
Az adásvétel szabályait sajátosan kell alkalmazni A lízingbevevő elszámolásának lényege „nyílt végű” pénzügyi lízing esetén Nem áfá-s számla alapján eszközbeszerzés történik és hosszú lejáratú kötelezettség keletkezik. Az értékcsökkenési leírást és az üzemeltetési költségeket elszámolja. Az esedékes lízingdíjak (tőke, áfa, kamat) tőkerésze a kötelezettséget csökkenti, az áfa visszaigényelhető, a kamatot pedig kamatráfordításként kell elszámolni. A kamat vonatkozásában időbeli elhatárolás lehet. Ha a lejáratkor nem él a vételi jogával: a lízingbeadó helyesbítő számlája alapján az eszközt visszaadja, kivezeti a nyilvántartásból a kötelezettséggel szemben (nem áfá-s). A visszaadás tehát nem értékesítésként számolandó el! A könyv szerinti érték eltérhet a visszavett értéktől - ha a visszavételi érték nagyobb, a terv szerinti értékcsökkenést kell csökkenteni ha a visszavételi érték kisebb, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni Ha a lejáratkor él a vételi jogával: a maradványérték áfá-s számlája alapján a hosszú lejáratú kötelezettséget átvezeti a rövid lejáratú kötelezettségek közé, az áfá-t pedig visszaigényli. Tehát nem eszközbeszerzés, mert a maradványérték benne volt a lízingdíjban. 20/6

7 A lízing hazai számvitele
A lízingbevevő elszámolása „nyílt végű” pénzügyi lízing esetén 3. Pénzeszközök 4. Egyéb röv. lej. köt. 4. Előzetes ÁFA (3) (7) (2b) (6b) 4. Pénzügyi lízing miatti kötelezettség 1. Beruházások/Tárgyi eszközök (1) (2a) (6a) (8a) 4. PIE 8. Fizetendő kamat (8d) (2c) (4) 8. Egyéb ráfordítások 1. Tárgyi eszközök écs. 5. Terv szerinti écs. (5) (8b) (8c) 20/7

8 Gazdasági események magyarázata
A lízing hazai számvitele A lízingbevevő elszámolása „nyílt” végű pénzügyi lízing esetén Gazdasági események magyarázata 1. Az eszköz átvétele (nem áfá-s számla). Tartalmazza a le nem vonható áfá-t is 2. A fizetendő lízingdíj beérkező számlája (időszakonként) 2a. A lízingdíj tőkerészének átvezetése 2b. A fizetendő lízingdíj áfá-ja 2c. A fizetendő lízingdíj kamatrészének elszámolása 3. Lízingdíj pénzügyi rendezése (tőke, áfa és kamat) 4. A lízingdíj kamatából a tárgyévet terhelő, de csak a fordulónapot követően megfizetett összeg 5. A lízingelt eszköz terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása 6. Futamidő végén a maradványérték számlája (a maradványérték benne volt a lízingdíjban) 6a. A fizetendő maradványérték elszámolása (átvezetése) 6b. Maradványérték áfá-ja számla alapján 7. A maradványérték pénzügyi rendezése (tőke, áfa)l 8. Az eszköz visszaadása a lízingbeadónak 8a. A visszaadott eszköz számla szerinti ára 8b.Terv szerinti écs. csökkentése, ha a visszavételi érték nagyobb, mint a könyv szerinti érték 8c. Terven felüli értékcsökkenés, ha a visszavételi érték kisebb, mint a könyv szerinti érték 8d. A bruttó érték és az értékcsökkenés összevezetése 20/8


Letölteni ppt "A pénzügyi lízing lényege, számviteli kezelése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések