Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 HATÁRRÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI A SLO/HU/CRO-4012-106/2004/01/HU- 74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 HATÁRRÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI A SLO/HU/CRO-4012-106/2004/01/HU- 74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés."— Előadás másolata:

1 1 HATÁRRÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI A SLO/HU/CRO-4012-106/2004/01/HU- 74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés

2 2 Háttér: 2006-2007: Keszthely-Héviz Kistérségi Többcélú Társulás + Pannon Egyetem Georgikon Kar + Krizevci Mezőgazd. Főiskola (Horváto.) Interreg projekt Téma: Határrégiók sajátosságainak vizsgálata, és a gazdaság igényeinek megfelelő képzési program kialakítása a határrégiók versenyképességének javítása érdekében Magyarországon és Horvátországban Elemei: –Kutatás (interjúk, kérdőívek a horvát és a magyar határmenti megyékben) –Oktatás, tananyagfejlesztés HATÁRRÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ( DEVELOPMENT FEATURES OF CROSS-BORDER REGIONS) A SLO/HU/CRO/4012-106/2004/01/HU-74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés

3 3 Bevezetés Az Interreg projekt oktatási alprojekt szerepe Oktatási cél: A vidék gazdasági, társadalmi-kulturális és környezetmegóvási funkciója a határrégiók sajátos viszonyai a határmentiségben rejlő lehetséges előnyök felismerése, kiaknázása a hátrányok leküzdése szakemberek képzése Tartalma: Határrégiók – fogalmak, elemzési eszközök EU vonatkozó támogatásai és projektjei Hazánk határtérségeinek tapasztalatai térségünkkel szomszédos horvát határrégiók helyzete, együttműködési lehetőségei

4 4 Tematika: Regionális gazdaságtani alapfogalmak, határtérségek az EU-ban Régiók, regionalizmus, regionális fejlődés – fogalmak és elemzési eszközök, határmentiség és határmenti együttműködés jellegzetességei, interregionális együttműködés az EU-ban és Közép-Kelet-Európában Magyarország periferikus régiói és a határmenti régiók sajátosságai A határtérségek természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális tényezői, a projekt keretében végzett kutatás eredményei: a délnyugati határvidék adottságai, vidék- és területfejlesztési tapasztalatai A horvát-magyar határtérség – a horvát megyék helyzetelemzése a horvát határmenti megyék természeti, társadalmi és gazdasági adottságai, vidék- és területfejlesztési intézményrendszer, problémák és fejlesztési lehetőségek Esettanulmányok, csoportmunka egy konkrét határtérség helyzetelemzése (kiscsoportos esszéfeladat )

5 5 Ajánlott irodalom Lengyel I.- Rechnitzer J.: Regionális gazdaságtan. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2004. Pál Ágnes: Héthatáron. JGYF Kiadó, Szeged, 2002. Rechnitzer J.: Szerkezeti változások a regionális gazdaságban. Pécs, PTE KTK, 2001 A „Határrégiók fejlesztési sajátosságai” Interreg program keretében elkészült kutatási és oktatási segédanyagok (dr Bacsi Zsuzsanna és dr Kovács Ernő szerk, 2006.) PPT és Word file-ok letölthetők: http://www.georgikon.hu/tanszekek/agrargaz/Tantárgyak.htm oldalról a Határrégiók sajátosságai cím alatti file-ok

6 6 Értékelés, számonkérés Óralátogatás, aktív részvétel (heti 2 ó előadás,30 kontakt óra) 1 esettanulmány önálló feldolgozása és írásban határidőre való benyújtása (téma: egy kiválasztott határtérség valamely megadott szempontok szerinti elemzése) Írásbeli vizsga a félév végén Érdemjegy: vizsga + félévközi munka Kreditérték: 3


Letölteni ppt "1 HATÁRRÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI A SLO/HU/CRO-4012-106/2004/01/HU- 74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések