Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna."— Előadás másolata:

1 A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna

2 1. Az elsőfokú bíróság határozatai
Ítélet Marasztaló Megállapító Jogalakító Végzések Pervezető Eljárást befejező Ítélet részei Fejrész Rendelkező rész Jogorvoslati záradék Indokolás Zárórész Végzés részei A határozatok közlése A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő

3 Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból elutasítás Felterjesztés
Másodfokú bíróság: tárgyaláson/ tárgyaláson kívül a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátai között, két kivétellel 1. hatályon kívül helyezi: Kötelező: – permegszüntetés okából - nem mérlegelhető eljárási szabálysértés miatt (kizárt bíró, bíróság összetétele) Mérlegelhető: - mérlegelhető eljárási szs: lényeges eljárási szabálysértés miatt - megalapozatlanság miatt,vagyis a bizonyítási eljárás nagyterjedelmű v. teljes megismétlése szükséges (feltáratlan a tényállás, okszerűtlen, iratellenes) 2. érdemi ítéletet hoz: helyben hagyja/ egészben v. részben megváltoztatja Végzések fellebbezhetősége

4 A hatóság döntései

5 az ügy érdemében határozatot hoz,
az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést - hallgatással szerzett jog

6 Egyszerűsített döntés
A határozat tartalma Fejrész Rendelkező rész Jogorvoslatról tájékoztatás Indokolás Keltezés, aláírás Végzések tartalma Egyszerűsített döntés

7 A döntések jogereje Alaki jogerő – a jogerőre emelkedés időpontja a) ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, c) ha fellebbezésnek nincs helye, a közléssel válik jogerőssé. d) ha a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta - az első fokú döntés a másodfokú döntés közlésével válik jogerőssé. (2) A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén jogerőre emelkedik a döntés: előzetes lemondás: a) az első fokú döntés közlésekor a fellebbezési határidő alatt: b) az utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatósághoz való megérkezésének napján, ha a fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy visszavonja fellebbezését. (5) A fellebbezési eljárás megszüntetése esetén a fellebbezési eljárás megszüntetéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napján válik jogerőssé. (6) Az első fokú döntés fellebbezéssel nem érintett rendelkezései jogerőssé válnak, ha a) csak az eljárás egyéb résztvevője fellebbezett a döntés rá vonatkozó rendelkezése ellen, b) ha kizárólag a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.

8 semmisségi szabályok a) a magyar hatóság joghatósága kizárt,
b) az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe vagy illetékességébe, c) a határozatot a szakhatóság megkeresése nélkül vagy a szakhatóság állásfoglalásának figyelmen kívül hagyásával hozták meg, d) a közigazgatási döntés tartalmát bűncselekmény befolyásolta, feltéve hogy a bűncselekmény elkövetését jogerős ítélet megállapította vagy ilyen ítélet meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya zárja ki, e) a döntést hozó testületi szerv nem volt határozatképes, vagy nem volt meg a döntéshez szükséges szavazati arány, f) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében határozott, és ennek ellenére hozott határozatot a szerv. (2) Törvény valamely meghatározott forma mellőzését, illetve valamely súlyos eljárási jogszabálysértést is semmisségi okká minősíthet.

9 határozatnak kell tekinteni
Határozat jellegű okiratok: a hatósági bizonyítvány, igazolvány, és nyilvántartás határozatnak kell tekinteni hatóság által valamely tény, adat, jogosultság vagy állapot igazolására kiállított okiratot, valamint a hatósági nyilvántartásba történt bejegyzést A kiállítás megtagadásáról a hatóság határozatot hoz

10 Hatósági bizonyítvány
a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni Bizonyító ereje Megtagadja: ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri, vagy olyanét, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.

11 Hatósági nyilvántartás
Hatósági igazolvány Adatok rendszeres igazolására Bizonyító ereje Hatósági nyilvántartás a döntés a nyilvántartásba való bejegyzés napján jogerőre emelkedik a hatóság hivatalból köteles a jogszabálysértő bejegyzést törölni, a hibás bejegyzést javítani vagy az elmulasztott bejegyzést pótolni/ az ügyfél is kérheti.

12 Hatósági szerződés az elsőfokú hatóság a hatáskörébe tartozó ügy rendezése érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel hatósági szerződést köthet Ha a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös Tartalma: csak írásban köthető. Törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet a szerződés megkötéséhez további feltételeket is meghatározhat. A hatósági szerződés tartalmazza a) a szerződő felek adatait, b) a szerződés tárgyát, c) a felek közötti kapcsolattartás módját, d) a felmondási okokat, e) a szerződésszegésnek minősülő magatartásokat és azok jogkövetkezményeit, f) ha a szerződés tárgya ezt indokolttá teszi, a tevékenység ellenőrzésének gyakoriságát és rendjét. + szakhatóság hozzájárulása + harmadik személy írásos hozzájárulása + felügyeleti szerv hozzájárulása Módosítása Megszegése Ügyfél Hatóság


Letölteni ppt "A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések