Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Út a munkához kistérségi fórum Út a munkához kistérségi fórum Dr Soós Adrianna Főigazgató helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Budapest, 2009.január.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Út a munkához kistérségi fórum Út a munkához kistérségi fórum Dr Soós Adrianna Főigazgató helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Budapest, 2009.január."— Előadás másolata:

1 1 Út a munkához kistérségi fórum Út a munkához kistérségi fórum Dr Soós Adrianna Főigazgató helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Budapest, 2009.január 23.

2 2 A rendszeres szociális segélyben részesülő álláskeresők száma régiónként

3 3 Útvonalterv az Út a munkához program bevezetéséhez a 2009.jan1.-2009. június 30.közötti időszakra feladatok határidők felelősök Tájékoztatás jan.10-jún.30. FSZH,SZMM,rmk-k Jogszabályok,eljárások jan.31-febr.15SZMM,FSZH Egységes Fogl.Szoc. 2008.nov.-2009 FSZH-önkormány- Adatbázis-elektronikus márc.15zatok Közfoglalkozatási terv 2009.ápr.15önkormányzatok Humán erőforrás jan.1-június 3 SZMM,FSZH,rmk-k önkormányzatok Képzések a végrehajtók jan.21-május 31-ig FSZH,önkormányzat részére rmk-k,kirendeltségek 35-év alattiak célcsoport 2008.nov.-2009 SZMM-FSZH,rkk-k képzésére felkészülés március 31.NSZFI

4 4 1.Tájékoztatási feladatok és formák A végrehajtó szervezetek részére nyújtott információk: -Call center útján telefonon 2009 január 10-jun 30 között FSZH –ban működik Tel:06-1-459-1077 -Szakmai tájékoztató anyagok,útmutatók,eljárásrendek, - önkormányzatok,kirendeltségek részére/portálon elérhetőek –SZMM-FSZH,/ január 7-től működik az ÁFSZ honlapján, -Konferenciák -szakmai fórumok /-7000 fő részére-május végéig folyamatosan/ -Sajtó híradások /sajtótájékoztató jan.14-én/ Ügyfelek részére: -call center, kirendeltségeken,önkormányzatoknál –telefonon -Írásos tájékoztató anyag-szórólap-egyeztetés alatt február 15-ig kikerül az önkormányzatokhoz,kirendeltségekhez -SZMM-ÁFSZ honlap-portál Közvélemény,kisebbségi önkormányzatok,vállalkozói képviseletek részére: -szakmai fórumok,sajtó,portál

5 5 2.Jogszabályok,eljárásrendek A tv felhatalmazása alapján: - Az egységes adatbázis vezetésére,adatszolgáltatásra,adatigénylés rendjére vonatkozó kormány rendelet - A tv által módosított álláskeresési és képzési szabályokról a 6/1996.MÜM rendelet módosítása - A jogszabályok elfogadásának várható ideje 2009.január 31. - Az FSZH az igényelt szakmai javaslatokat a tárca részére elkészítette,átadta. Ideiglenes eljárásrend a tv-ben foglalt feladatok egységes végrehajtására a munkaügyi központok részére elkészült,egyeztetés folyik-megküldtük a régióknak,véglegesítés az egyeztetések lezárása és a jogszabályok elfogadása után

6 6 3.Egységes Foglalkoztatási - Szociális Adatbázis Az adatbázis fejlesztése novemberben elkezdődött, március 15-ig befejeződik. A felkészítések,betanítás március 31-tartanak az önkormányzati és kirendeltségi vezetők ügyintézők részére. Az adatbázist az FSZH működteti- elektronikus adattovábbítás. Az adatbázis tartalmazza: Rszs-ek teljes körét-statisztikai célra, azonosításra nem alkalmas módon A jegyző csak azt a kört,akit ő vitt az adatbázisba. Közös adatbázis,mely az IR-ben és az önkormányzattól megkapott együttműködésre kötelezett RÁT-ra jogosult kör. Az OMFF –től megkapott adatok közül a foglalkoztatási kötelezettséget megsértők hatályos listáját,/jogerős határozatok alapján/melyet a közös adatbázissal összevetve az önkormányzat intézkedik a RÁTT-al összefüggésben/figyelmeztetés,támogatás megvonás/

7 7 Adatbázis _működtető FSZH AdatszolgáltatóAdattartalom Felhasználás célja/statisztikai/ Önkormányzatügyintézés, rát megállapítás,megvonás Kirendeltségek OMMF Rszs-ek adatbázis álláskeresők jogsértők

8 8 Közfoglalkoztatási terv készítéséhez kapcsolódó ÁFSZ feladatok Próbatervezés tapasztalatainak feldolgozása közzé tétele,ajánlások : a jelenlegi rszs kör 70%-át közfoglalkoztatásba, 20%-át képzésbe, vonnák be, 10%-át rszs-ben tartanák az önkormányzatok-jelenleg 20%-os munkában részvétel A terv készítéséhez munkaerő-piaci adatok átadása az önkormányzatoknak január 31-ig Adatok köre:A tv-ben foglaltak szerint./Az adatkört az önkormányzatok véleménye szerint véglegesítjük./Tervezett adatok álláskereső rszs-ek köre- településenként-ebből 35 év alatti 8 ált.t nem végzett Álláskeresők /átlagos száma az érintett kistérségben Bejelentett üres álláshelyek havi átlagos száma az érintett kistérségben Prognózisok a kistérség várható munkaerőigényére A közfoglalkoztatási terv véleményezése,szempontok: Minél több munkára alkalmas ember kerüljön közfoglalkoztatásba!/felülről nyitott forrás, Munkalehetőségek minél szélesebb köre nyíljék meg,eltérő végzettségű emberek számára is legyen munka

9 9 Humán erőforrások biztosítása SZMM-koordinációért felelős:koordinációs államtitkár-közreműködő:foglalkoztatási és képzési valamint a szociális államtitkárság,Jogi Főosztály FSZH-koordinációért felelős:foglalkoztatási és képzési főigazgató-helyettes,közreműködők a Szociális,az Informatikai igazgatóság,Humán erőforrás fejlesztési,Jogi,Koordinációs főosztály Javasolt : régiók szintjén is kijelölni a koordinációért felelős főigazgató-helyettest, a közreműködő szervezeteket, multiplikátorokat,önkormányzati kapcsolattartókat. Önkormányzati szinten is célszerű a koordinátor kijelölése Rkk-k részéről is javasolt témafelelős vezetők,munkatársak kijelölése

10 10 Közfoglalkozást szervező közfoglalkoztatottak Pályázat önkormányzatok részére közfoglalkoztatást szervező munkaerő bevonására pályázat :február 15- április 30 között tervezett jelentkezési idő kb 1500 közfoglalkoztatott, a tervezett közfoglalkoztatással arányosan leosztott létszám,munkafeladatok meghatározása az érintettek bevonásával rmk-k által készített településsoros lista a legalább érettségizett,szakképzett álláskeresőkről,rszs-ekről,akik közül a nyertes foglalkoztató önkormányzat választ Forrás :MPA max 12 hónapos bér és közteher támogatás Pályázatok értékelése rmk-knál több lépcsőben

11 11 A szakemberek felkészítése Felkészítés tartalma.:Jogi változások,eljárási szabályok,fogalmak,együttműködés,ügyfélút egységes értelmezése,egymás szakterületeinek megismerése,adatbázis kezelése, információcsere A felkészítés formái: rövid 1-3 napos tréningek január 21-től március közepéig kiscsoportokban,régiókban az önkormányzati mintahelyekre támaszkodva,kirendeltségi multiplikátorok/180 fő/ február 9-től- február 28-ig Szakmai fórumok-7200 fő-minden ügyintéző bevonására mód van- fontos az összehangolás,mivel számos kezdeményezés indult a fórumok szervezésére áfsz-en kívül is-a rendezvények a portálon közzé lesznek téve-a régiók közreműködése szükséges a szervezésben, az előadók biztosításában Távoktatás március 15-től május végéig

12 12 A 35 év alatti 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők megoszlása régiónként

13 13 A 35 év alatti alacsonyan iskolázottak képzésének előkészítése Adekvát képzési programok kidolgozása folyamatban/márc 31-ig rkk-k,NSZFI/ /felzárkóztató 7.-8.osztály,szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák-hiányszakmák,közfoglalkoztatás szakmáinak alapkompetenciái/ Az érintett mintegy 6500, a célcsoportba tartozó álláskereső leválogatása,képzési csoportokba való sorolása rmk-rkk együttműködés-március végéig Képzésbe vonásuk kezdeményezése/forrás az rkk-kban rendelkezésre áll április 1-től Információadás az önkormányzat részére a bevonásuk ütemezéséről,rendelkezésre állási támogatás megállapítása részükre

14 14 Az ügyfél útja Önkormányzat: jogosultság megállapítása,rszs,rát Rátra jogosultak-közfoglalkoztatás Álláskeresési megállapodás- közvetítés,elhelyezés-önkormányzat rát meghosszabbítása Rát megállapítása ha nincs közmunka,képzés, vagy állás

15 15 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Út a munkához kistérségi fórum Út a munkához kistérségi fórum Dr Soós Adrianna Főigazgató helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Budapest, 2009.január."

Hasonló előadás


Google Hirdetések