Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az üzleti rendszer komplex döntési modelljei (Modellekkel, számítógéppel támogatott üzleti tervezés) II. Hanyecz Lajos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az üzleti rendszer komplex döntési modelljei (Modellekkel, számítógéppel támogatott üzleti tervezés) II. Hanyecz Lajos."— Előadás másolata:

1 Az üzleti rendszer komplex döntési modelljei (Modellekkel, számítógéppel támogatott üzleti tervezés) II. Hanyecz Lajos

2 Korlátozó feltételek A program (termelési, értékesítési, fejlesztési) alakulását befolyásoló tényezők: -a vállalat termelési tényezői -a piaci lehetőségek Az adottságokat, összefüggéseket korlátozó feltételekkel fejezzük ki. Jellemzők: -nagyszámú befolyásoló tényező van -a bonyolult kapcsolatokat a maga teljességében nem tudjuk figyelembe venni Feladat 1.A program alakulását alapvetően befolyásoló tényezők kiválasztása 2.A tényezők, összefüggések modellbe építése

3 Korlátozó feltételek A tényezők rendszerezése 1.Gazdasági erőforrásokra vonatkozó korlátok -rendelkezésre álló, felhasználásra kerülő erőforrások figyelembevétele 2. Termelési, technológiai, kereskedelmi korlátok -termékek, tevékenységek méretének korlátozása -termelési, technológiai, értékesítési okok miatt 3. Egyéb korlátok -ágazatspecifikus korlátok -értékkategóriák mérlegei (költség, jövedelem, árbevétel)

4 Korlátozó feltételek A korlátozó feltételek felépítése, fogalma Szerkezetileg a korlátozó feltételek két elemből, két részből állnak: 1. igényoldalból 2. fedezeti oldalból Definíció A különböző feltételekben az egyes termelési ágaknál (termékeknél) jelentkező erőforrásigényeket és azok kielégítésének lehetőségeit fogalmazzuk meg. A módszertani kérdések két nagy csoportja: -Dönteni kell az igények szerepeltetéséről -Dönteni kell a fedezeti oldal meghatározásáról

5 Korlátozó feltételek Az igények modellbe építése Feladat: az egyes termékek (termelési ágak) fajlagos erőforrásigényét (felhasználását) kell meghatározni Ki kell dolgozni a termelés technológiáját A technológiai terv felépítése: -műveletek terve -ráfordítások terve -költségek terve Döntési feladat A döntések a modellszámításokon kívül születnek meg. A technológia kívül esik az optimalizálás körén A változók kötött ráfordítás szerkezete jelentős hibaforrás lehet.

6 Korlátozó feltételek Az igények modellbe építése Konstruálható olyan modell, melyben az ágazatok (termékek) termelési technológiáját is optimáljuk A feladat jellemzői: -összetett, bonyolult -speciális változók -speciális korlátozó feltételek Erőforrás-felhasználási változók megmutatják: melyik termelési ág (termék), melyik termelési feladatánál, milyen típusú erőforrásból, mennyit használjuk fel, (mikor) A korlátozó feltételek kifejezik a termék-előállítás oldaláról jelentkező igények és az erőforrás-felhasználási változók kapcsolatát

7 Korlátozó feltételek A modellméret alakulása Mitől függ a technológiák optimálását is magukba foglaló modellek mérete? A termékek számától Az erőforrásoktól A figyelembevett termelési feladatoktól Példa: 1 termék, 1 munkaművelet, 4 eljárási mód, Erőforrás-felhasználási változók száma Több száz, esetleg ezres nagyságrendű a változók száma Célszerű egyszerűbb megoldások alkalmazása Szempontok a modell kidolgozásánál: -pontosság -gyorsaság -kisebb modell -egyszerűbb matematikai megoldás

8 Korlátozó feltételek Modellezési technikák 1.A többlépcsős modell készítés módszere (2 lépcső) a)Külön modellt dolgozunk ki az egyes termékek technológiáinak optimálására Előny –növekvő pontosság –a modell méret kisebb problémát jelent b) Egy második modellt dolgozunk ki (optimális termelési, értékesítési, fejlesztési program meghatározása) Gyakorlati alkalmazás nehézkes

9 Korlátozó feltételek Modellezési technikák 2. Technológiai variánsok képzése Lényege: rögzített technológiákkal számolunk, de az összes fontosabb technológiai variánst, mint külön tevékenységet kidolgozzuk A megoldás a gyakorlatban jól használható 3. Hibrid megoldás Bizonyos technológiákat (műveleteket, ráfordítás felhasználást) előzetesen rögzítünk, így építjük be a modellbe A kritikus, többféleképpen megoldható lépéseknél (műveleteknél) a technológiák modellen belüli optimálásának módszerét alkalmazzuk

10 Korlátozó feltételek A fedezeti oldal Feladat: a ráfordítás-felhasználási igények kielégítéséhez szükséges erőforrások megfogalmazása Az erőforrások modellbe építésének többféle módja van Független az igényoldal megfogalmazásától Gyakran alkalmazott módszer: az erőforrásokat fix értékkel rögzítjük a b elemeként Az erőforrások egy részénél jól alkalmazható megoldás Vannak olyan erőforrások, melyek mennyiségét, értékét a programmal együtt határozhatjuk meg

11 Korlátozó feltételek Merev és rugalmas korlátok A termelést meghatározó erőforrásokat két csoportra osztjuk. 1.Merev korlátok. Ide tartoznak a termelést korlátozó olyan tényezők, melyek terjedelmét, értékét változtatni nem lehet, nagy nehézségbe ütközik, illetve nem kívánatos. 2.Rugalmas korlátok. Ide tartoznak azok a termelési korlátok, amelyek változtatása nem ütközik nehézségbe illetve, amelyeket addig érdemes változtatni, amíg az gazdaságos. » (Tóth József)

12 Korlátozó feltételek Merev és rugalmas korlátok A rugalmasság nem azt jelenti, hogy a korlát értéke 0-tól a végtelenig változtatható, csak azt, hogy adott vállalat szempontjából, adott feltételek között a korlát merevsége feloldható. A rugalmas korlátként kezelt erőforrások modellbeépítése ún. erőforrás szükségleti változók beállításával oldható meg. Az erőforrás-szükségleti változók megmutatják erőforrás-típusonként az optimális terme­lési, értékesítési program megvalósításához szükséges erőforrások optimális mennyiségét.

13 Korlátozó feltételek A rugalmasság mértéke Erőforrás típusonként eltérő. Azon erőforrásoknál, melyeknél a meglévő kapacitások nem jelentenek kötöttséget összes szükségletet kifejező változókat állítunk be. Az állóeszközök jellemzői: -a meglévő erőforrások nem hagyhatók figyelmen kívül -új befektetés nélküli kapacitás -más irányú hasznosításuk korlátozott -kihasználatlanságuk komoly veszteség -az új kapacitások jelentős anyagi befektetést igényelnek -a finanszírozási források korlátozottak Különbséget kell tenni a meglévő és az új kapacitásokat kifejező erőforrás szükségleti változók között.


Letölteni ppt "Az üzleti rendszer komplex döntési modelljei (Modellekkel, számítógéppel támogatott üzleti tervezés) II. Hanyecz Lajos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések