Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az építési projekt szereplői

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az építési projekt szereplői"— Előadás másolata:

1 Az építési projekt szereplői

2 Az építtető Rendelkezik a szükséges pénzeszközzel
Ő dönt a fejlesztésről Az építési terület kiválasztása Az engedélyek beszerzése A kivitelező kiválasztása Tervező és tanácsadó kiválasztása A lebonyolítással szakértői céget is megbízhat (csökkennek az építtető feladatai)

3 Kivitelező Természetes vagy jogi személy Kiviteli munkát végez
Felelősség: Az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatósága Az építési engedélyben előírtak betartása A határidők betartása

4 A felelős műszaki vezető I.
Az építési munkahelyen végzett építési-szerelési munka felelős irányítója Felelősség: az építmények tervszerű és engedélyeknek megfelelő megvalósulása Az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások betartása A kivitelezés szakszerűsége Az alvállalkozók tevékenységének összehangolása

5 A felelős műszaki vezető II.
Feladatai: Az építési-szerelési munkák irányítása Szakmai és minőségi követelmények betartatása Kötelező hatósági előírások betartatása (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi …)

6 A felelős műszaki vezető III.
Feladatai (folyt.): Az építésügyi hatósági engedélyek betarttatása ill. betartásának ellenőrzése Az építési napló megnyitása, vezetése, ellenőrzése és lezárása Az építési munkahely átvétele, őrzésének biztosítása A kitűzés helyességének ellenőrzése

7 A felelős műszaki vezető IV.
Feladatai (folyt.): A talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése A szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése Az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása

8 A felelős műszaki vezető V.
Feladatai (folyt.): Együttműködés az építtetővel, az építési műszaki ellenőrrel és az alvállalkozók felelős műszaki vezetőivel Közreműködés az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban Az építési területről való levonulás végrehajtása A munkaterület átadása az építtetőnek

9 A felelős műszaki vezető VI.
Az általa irányított építési-szerelési munkában sem szakértői, sem építési műszaki ellenőri tevékenységet nem végezhet !!! Tartós akadályoztatás esetén helyettesítés (ez idő alatt a kivitelezési tevékenységért a helyettes felel)

10 A felelős műszaki vezető VII.
Felelős műszaki vezető csak az lehet, akit a Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékbe felvettek A névjegyzék vezetését a Magyar Mérnöki Kamara illetve a Magyar Építész Kamara területi szervezetei végzik Szakirányú felső- vagy középfokú végzettség és szakmai gyakorlat szükséges A jogosultság megnevezését (építményfajta, szakterület) és a névjegyzéki számot az építési napló megfelelő rovatába be kell jegyezni

11 A műszaki ellenőr I. Az építtető minőségi és gazdasági érdekeit képviseli Figyelemmel kíséri az építési-szerelési munkát Ellenőrzi annak minőségi és mennyiségi jellemzőit és szakszerű végzését Ellenőrzi a terv szerinti munkát és az előírt költségkeret betartását

12 A műszaki ellenőr II. Feladatai : Építési-szerelési munkák ellenőrzése
Vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, műszaki tervek betartásának ellenőrzése A kitűzés helyességének ellenőrzése Szükség esetén talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése

13 A műszaki ellenőr III. Feladatai (folyt.) : Határidők ellenőrzése
Minőségi előírások ellenőrzése Az építési napló ellenőrzése A hibáknak, hiányosságoknak, eltéréseknek, az építési naplóban való feltüntetése Az indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére (műszaki, gazdasági szükségesség)

14 A műszaki ellenőr IV. Feladatai (folyt.) :
A munkák eltakarása előtt azok minőségi és mennyiségi ellenőrzése Az átadás-átvételi eljárásban való részvétel Az egyes építményfajták műszaki teljesítményjellemzőinek ellenőrzése Biztonsági előírások betartásának ellenőrzése A beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanusításának ellenőrzése Hiba, hiányosság megállapítása esetén köteles azt haladéktalanul az építtető tudomására hozni!!!

15 A műszaki ellenőr V. Építési Műszaki Ellenőri Névjegyzékbe való felvétel feltételei: Szakmai képesítés (közép ill. felsőfokú) Szakmai gyakorlat (5 ill.3 év) Szakvizsga (2003. július 31.-től kötelező) (jog, pénzügy, szabvány- és minőségügy) Büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)

16 A műszaki ellenőr VI. Szakmai illetékesség építménykategoriánként:
Épület (É) Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (M) Építmény és épületgépészet (G) Építmény és épületvillamosság (V)

17 Az építési napló I. Az építőipari kiviteli tevékenység megkezdésétől a befejezéséig vezetett írásos dokumentáció Minden építési engedélyhez kötött, továbbá a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó egyéb építőipari kivitelezési munkáról a kivitelezőnek építési naplót kell vezetnie

18 Az építési napló II. A kivitelezési idő alatt az építési munkahelyen hozzáférhető helyen kell tartani Az ellenőrző hatóság vagy a műszaki ellenőr kérésére rendelkezésre kell bocsátani Az építkezés helyszínéről csak hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás céljából vihető el

19 Az építési napló III. Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, erről jegyzőkönyvet kell felvenni, és a naplót a rendelkezésre álló adatok alapján újra el kell készíteni Időrendben tartalmazza az adatokat A munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira vonatkozó jelentős tényeket tartalmazza

20 Az építési napló IV. Az építési naplót az építési-szerelési munka befejezését követően le kell zárni Egyik másolati példánya az építtetőt illeti meg A munka befejezését követően 10 évig meg kell őrizni (a kivitelezőnek) Legalább 10 naponta ellenőrizni kell (építtető vagy műszaki ellenőr végzi)

21 Az építési napló V. Az építési naplóba bejegyzést tehet: Építtető
Építési műszaki ellenőr Tervező (helyszíni tervezői művezetés) Kivitelező Felelős műszaki vezető Építésfelügyelet Építésügyi hatóság Más államigazgatási szerv (ha ellenőrzésre jogosult)

22 Az építési napló vezetése I.
3 részből áll: Címoldal Nyilvántartási rész Folyamatosan számozott naplórész A bejegyzéseket úgy kell megtenni, hogy azon később észrevétlenül ne lehessen változtatni, vagy abból bejegyzést eltávolítani

23 Az építési napló vezetése II.
A munkaterület átadásának napján kell megnyitni A nyilvántartási részt ekkor kell kitölteni A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell pótolni A felelős műszaki vezető nevét, , képesítését, jogosultsági számát rögzíteni kell

24 Az építési napló vezetése III.
A naplórészt naponta, naprakész állapotban kell vezetni A napló vezetéséért a felelős műszaki vezető felel A naplórész „napi jelentés” rovatának adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést igénylő esemény nem történt

25 Az építési napló vezetése IV.
Az egyéb bejegyzéseket az esemény bekövetkezése napján kell megtenni A naplórész minden oldalán fel kell tüntetni az építmény megnevezését vagy azonosítószámát Ha az építési napló betelt, a naplókat folytatólagosan kell sorszámozni, és minden naplóoldalon a kötet sorszámát is fel kell tüntetni

26 Az építési napló vezetése V.
A munkálatok szüneteltetése esetén a naplórészben fel kell tüntetni a szüneteltetés időpontját, az érte felelős személy (vagy szerv) nevét és a feloldás időpontját (pl: műemlék feltárás, útelzárás) A naplórészt hézag és margó kihagyása nélkül úgy kell vezetni, hogy utólagos bejegyzésnek ne legyen helye

27 Az építési napló vezetése VI.
Az ábrák mellett üresen maradt részeket át kell húzni A bejegyzéseket az aláírás után naponta vízszintes vonallal le kell zárni Ha az építési naplót több építményről egyesítve vezetik, akkor a bejegyzéseket építményenként el kell különíteni

28 Az építési napló vezetése VII.
A napi jelentés tartalma: Dátum A nap neve (pl: szerda) Időjárási adatok Létszámadatok A napi teljesítmény adatai (építményenként részletezve)

29 Az építési napló vezetése VIII.
A naplóban fel kell tüntetni minden fontosabb eseményt például: Az építési munkahely átadása-átvétele Az építmény helyének kitűzése Az egyes munkarészek ellenőrzése és annak eredménye Az eltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok

30 Az építési napló vezetése IX.
Megrendelői észrevételek Vállalkozói megjegyzések Műszakilag fontos tények A tervek és egyéb dokumentumok átvételének dátuma Többletmunkák és pótmunkák adatai A munkavégzést gátló körülmények részletes indoklással

31 Az építési napló vezetése X.
A munkavégzést gátló körülmények Munkaerőhiány Anyagbeszerzési nehézségek Alvállalkozók késedelméből adódó határidő-túllépés Munkamegszakítások Balesetek Rendkivüli helyzetekből adódó veszélyek


Letölteni ppt "Az építési projekt szereplői"

Hasonló előadás


Google Hirdetések