Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programtervező informatikus

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programtervező informatikus"— Előadás másolata:

1 Programtervező informatikus
alapképzés (BSc) ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap, január 19.

2 A programtervező informatikus alapképzési (BSc) szak bemutatása
NYÍLT NAP ELTE Informatikai Kar, január 19. Dr. Fekete István egyetemi docens Oktatási dékánhelyettes

3 A szak múltjáról és jövőjéről
1972: Programozó matematikus szak (3 év) indítása 1975: Programtervező matematikus szak (+2 év) 1985: Angol nyelvű képzés kezdete 1993: Doktori iskola alapítása 1994: Önköltséges esti képzés bevezetése 2003: Kreditrendszer hivatalos bevezetése 2005: Programtervező informatikus BSc szak (a programtervező matematikus szak utoljára indul) (az informatika tanár+X szak is utoljára indul) 2007(?): Programtervező informatikus MSc 2007 v (?): Informatika tanár MSc

4 A programtervező matematikus szak főbb tantárgyai (1-3. év)
Matematikai alapozó modul: bevezetés a matematikába, lineáris algebra, logikai alapok, analízis, numerikus analízis, operációkutatás, valószínűség-számítás Számítástudományi alapozó modul: programozási módszertan, algoritmusok és adatszerkezetek, formális nyelvek és automaták, fordítóprogramok, mesterséges intelligencia, párhuzamos programozás alapjai Informatikai alapozó modul: számítógépek felépítése, programozási környezet, elemi alkalmazások készítése, programozási nyelvek, szoftvertechnológia, operációs rendszerek, adatbázisok, számítógépes hálózatok

5 Specializációk a programtervező matematikus szakon (4-5. év)
Négy (16 kredites) modult kell választani az alábbiakból: programozási nyelvek, számítógépes rendszerek és hálózatok, szoftvertechnológia, térinformatika, mesterséges intelligencia, számítógépes grafika, multimédia, információkezelés (adatbázisok), számítástudomány, diszkrét matematika, komputer algebra, numerikus analízis (4), operációkutatás és valószínűségszámítás, közgazdasági ismeretek, jogi ismeretek, kooperatív képzés, „Erasmus-sáv” (az aláhúzottak közül 1 modul választható)

6 Programtervező informatikus alapképzési (BSc) szak
Alapítva: 2003 Debreceni Egyetem Indítva: DE 2004, ELTE 2005 (210 felvett hallgató) A régi programtervező matematikus szak utolsó indítása az ELTE-n: 2005 (200 felvett hallgató) A BSc 6 félév és 120 kredit A BSc 3 szakirányt tartalmaz: A (30), B (140), C (40) A szak 2006-ban kiegészítésre kerül az informatika tanári szakiránnyal (D) A régi és új szak tárgyainak kredit-egyenértékűsítése megtörtént

7 A modellező informatikus (A) szakirány oktatási célkitűzése (BSc)
„Az átlagosnál jobb matematikai készségekkel rendelkező hallgatók számára, akik érdeklődnek olyan informatikai rendszerek tervezése és megvalósítása iránt, amelyekhez matematikai modellek pontos megfogalmazására, numerikus és szimbolikus számítási módszerek mélyebb ismeretére van szükség. A szakirány a gyakorlati készségek kialakítása mellett elsődleges céljának tekinti az informatikai mesterképzés (MSc) megalapozását.”

8 A szoftvertervező informatikus (B) szakirány oktatási célkitűzése (BSc)
„Jó fogalomalkotási készségekkel rendelkező hallgatók számára, akik az olyan összetett szoftverrendszerek tervezése iránt érdeklődnek, amelyekhez a szoftverfejlesztés elméleti, gyakorlati módszereinek és eszközeinek alapos ismerete nélkülözhetetlen. A szakirány a gyakorlati készségek kialakítása mellett elsődleges céljának tekinti az informatikai mesterképzés (MSc) megalapozását.”

9 A szoftveralkalmazó informatikus (C) szakirány oktatási célkitűzése (BSc)
„Az informatika alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai iránt érdeklődő hallgatók számára, akik széles körű technológiai ismeretek megszerzése után kívánnak elhelyezkedni az informatika alkalmazásának legkülönbözőbb területein (pl. vállalati információs rendszerek, multimédia alkalmazások stb.). Elsődlegesen közvetlenül a BSc fokozat megszerzése utáni munkavállalást segíti elő a képzés.” (A „C” szakirány elvégzése után is lehet az MSc-re jelentkezni!)

10 Az informatika-X tanári (D) szakirány oktatási célkitűzése (BSc)
„A szakirányt azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik – a gyakorlatban is alkalmazható informatikai ismerek megszerzése mellett (120 kredit) – tanári pályára készülnek és érdeklődést mutatnak a szakmódszer-tan, illetve a pedagógia és pszichológia iránt is (10 kredit). A második tanárszakos (X) modult az első év végén kell felvenni (50 kredit). A tanári szakirányok a kétszakos tanári mesterképzésre készítenek fel. Az alapszakos diplomák tanári szakirány elvégzése esetén sem jogosítanak fel tanításra.”

11 A „B” szakirány tantárgyai (BSc) 1.
Matematikai tárgyak: Lineáris algebra (4 kredit) Bevezetés a matematikába1-2 (12) Analízis (12) Numerikus módszerek 1-2 (8) Modellek és algoritmusok (4) Valószínűségszámítás és statisztika (4) Operációkutatás (4)

12 A „B” szakirány tantárgyai (BSc) 2.
Számításelméleti tárgyak: Logikai alapok a programozáshoz (4) Számításelmélet (2) Algoritmusok tervezése és elemzése 1-2 (8) Formális nyelvek és automaták (4) Mesterséges intelligencia alapjai 1-2 (8) Programozás módszertani alapjai 1-2 (8) Programozási technológia 1-2 (8) Programozási nyelvek 1-2 (8) Funkcionális programozás (2) Fordítóprogramok és assemblerek 1-2 (8)

13 A „B” szakirány tantárgyai (BSc) 3.
Informatikai tárgyak: Alkalmazások 1-2 (4) Grafikus felületű alkalmazások 1-2 (2) Programozási környezet (4) Számítógép architektúrák (2) Operációs rendszerek (4) Számítógépes hálózatok és Internet eszközök (6) Osztott rendszerek specifikációja és impl (4) Az adatbázisok elméleti alapjai (4) Adatbázisok tervezése, megvalósítása, menedzselése (4) Információs rendszerek (2)

14 A „B” szakirány tantárgyai (BSc) 4.
Egyéb: Kötelezően szabadon választható inf. tárgyak (12) Szabadon választható közismereti tárgyak (9) Diplomamunka (15)

15 Programtervező informatikus mesterképzési (MSc) szak
Konzorciumi műhelymunka (DE, ELTE, SzTE) Szakalapítási kérelem beadása május Az MSc szakindítási kérelem (330 o.) beadása: szept. Indítani kívánt szakirányok: Információs rendszerek, Szoftvertechnológia, Modellalkotó informatikus, Térinformatikai rendszerek, Médiainformatika Indoklás, képzési kapacitás, megfelelés a korábbi egyetemi képzéssel, bemeneti követelmények, elfogadott alapszakok 115 oktató, kutató között 54 minősített A képzés általános struktúrája, általános képzési kompetenciák, idegen nyelvi követelmények, a szakirányok bemutatása: kompetenciák, ajánlott tantervi háló, tantárgyi programok

16 A Programtervező informatikus MSc szakmai kompetenciái
Általános szakmai kompetenciák: Önálló tanulási képesség az új technológiák megismerésében Alapvető matematikai és számítástudományi ismeretek és kreatív alkalmazásuk Alapvető szoftvertervezési módszerek ismerete és alkalmazásuk Szoftverrendszerek eszközeinek ismerete és alkalmazásuk A szakirányú módszerek, megoldások és kutatási irányok ismerete, kutatási készség Szakirányú kompetenciák ismerete

17 A Programtervező informatikus MSc lehetséges szakirányai
Szakirányok: Információs rendszerek Szoftvertechnológia Modellalkotó informatikus Térinformatikai rendszerek Médiainformatika Egészségügyi informatikus szervező Képfeldolgozás Komputergrafika Mesterséges intelligencia (tudásalapú rendszerek) stb.

18 Programtervező informatikus MSc egyik szakiránya
Pl. az Információs rendszerek szakirány kompetenciái: Fejlett algoritmikus eszközök és adatstruktúrák ismerete és alkalmazása Adatmodellezés, adatbázisok tervezése, létrehozása, módosítása korszerű adatbáziskezelő rendszerekben Osztott információs rendszerek tervezése és megvalósítása Web-es környezetben Tipikus információs rendszerek, valamint döntéstámogató rendszerek tervezése és készítése Projektek menedzseléséhez szükséges vezetői, gazdasági és jogi ismeretek és alkalmazásuk + további 2 választható kompetencia

19 Az Információs rendszerek MSc szakirány moduljai, tárgyai /1
Pl. az Információs rendszerek moduljai: R0. Tudományos alapozás (kötelező) Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (2+2) (Zempléni A.) Operációkutatás(2+2) (Vizvári B.) Kódelmélet és kriptográfia(2+0) (Gonda J.) R1. Az információs rendszerek elméleti alapjai (kötelező) Információelmélet(2+0) (Benczúr A.) Az információs rendszerek elméleti alapjai(2+0) (Kiss A.) Adatstruktúrák információs és adatbázis rendszerekben(2+2) (Fekete I.) Algoritmusok tervezése és elemzése(2+2) (Hunyadvári L.) Intelligens rendszerek és felhasználói felületek(2+2) (Lőrincz A.) R2. Információs rendszerek technológiai alapismeretek (választható) Információs rendszerek fejlesztési módszertana(2+2) (Nikovits T.) Korszerű adatbázisok(2+2) (Benczúr A.) Számítógép-hálózatok és osztott rendszerek(2+2) (Tőke P.) Interaktív grafika(1+1) (Zsakó L.) Adatbázisok a Web-en(1+1) (Kiss A.)

20 Az Információs rendszerek MSc szakirány moduljai, tárgyai /2
Pl. az Információs rendszerek moduljai (folytatás): R3. Haladó algoritmusok (választható) Algoritmusok (haladó)(2+2) Fekete István Geometriai algoritmusok(2+0) (Vida J.) Kriptográfiai algoritmusok(2+0) (Járai A.) Hálózati algoritmusok(2+0) (Tőke P.) Párhuzamos algoritmusok(2+2) (Iványi A.) Mesterséges intelli-gencia algoritmusok(2+0) (Ásványi T.) R4.Információs rendszer fejlesztő és működtető környezetek (választható) Osztott információs rendszerek techn.(2+2) (Szekér I.) Adattárház, adat-bányászati techn.(2+2) (Kiss A.) Komponens alapú adatbázisok(2+0) (Hajas Cs.) Integrált modellező, fejlesztő eszközök(0+2) (Hajas Cs.) Integrált keretrendszerek(2+2) (Vincellér Z.) R5. Gazdasági, közgazdasági, vállalati információs rendszerek (választható) Közgazdasági és jogi ismeretek(2+0) (Kurtán L.) Pénzügyi ismeretek(2+0) (Bánóczy J.) Közigazgatási, jogi információs rendszerek(2+0) (Vincellér Z.) Vezetői ismeretek(2+0) (Kurtán L.) Üzleti információs rendszerek(2+2) (Nikovits T.) Vállalati információs rendszerek(2+2) (Nikovits T.)

21 Várjuk jelentkezésüket az ELTE Informatikai Karára!
Köszönöm a figyelmet! Várjuk jelentkezésüket az ELTE Informatikai Karára!


Letölteni ppt "Programtervező informatikus"

Hasonló előadás


Google Hirdetések