Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alkalmazott kutatásmódszertan

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alkalmazott kutatásmódszertan"— Előadás másolata:

1 Alkalmazott kutatásmódszertan

2 Tanulási sajátosságok, tanulási stratégiák
/Nagy Imre Általános Művelődési Központ, Általános Iskola, Csepel/ Készítette: Fekete Mária Halasi Nelli Nagy Viola Sztrelcsik Eszter

3 A kutatás téma: a diákok tanulási stratégiái, sajátosságai (olvasási szokások figyelembevételével), a tanárok véleménye a problémáról a kettő kapcsolata minta: két 5-es osztály, két tanár módszer: kérdőív, interjú

4 A kutatás a témaválasztás oka: a napjainkban jellemző mechanikus tanulás nem mondható előnyösnek kérdés1: jellemző-e ez a két osztály diákjaira? kérdés2: mi a véleménye a tanároknak erről a problémáról?

5 A kutatás az iskolának szánt segítség:
a kérdőívek, interjúk értékelése után: -módszertani tanácsok adása a diákoknak hatékonyabb, könnyebb tanulás, jobb együttműködés lehetősége a pedagógusokkal beszélgetés osztályfőnöki óra keretén belül

6 Kutatási ütemterv elvégzett feladatok:
a téma kiválasztása /2008. február/ szakirodalomgyűjtés /2008. február-március/ kérdőívek kitöltetése a két osztály tanulóival /2008. április/ interjúk elkészítésa a két pedagógussal /2008. április/

7 Kutatási ütemterv elvégzett feladatok:
kérdőívek, interjúk kiértékelése/2008.április/ a kapott eredmények ismertetése az intézménnyel, problémák és kérdések felvetése/2008.május/ beszélgetés a diákokkal, tanácsadás/2008.május/

8 Szakirodalmi áttekintés
Kálmán Orsolya (2006) Hogyan tanuljunk? A tanulóról, és tanulásról alkotott elképzelések. In: Nahalka István: (szerk) Hatékony Tanulás A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése sorozatban sorozatszerkesztő: M. Nádasi Mária, ELTE-PPK, Neveléstudományi intézet, Budapest aktív cselekvő tevékenység- passzív befogadó folyamat különböző csoportok: csak ismeretbővítés; ismeretbővítés, ha kell segítségkérés; ismeretbővítés és felhasználás a tanár a feladat kiosztója, ő irányít, a társaknak nincs szerepe passzív itt négy csoport: a tudás átalakítása fontos; a valóság mélyebb megértése; saját személyiség megváltozása; tudás alkalmazása a tanulás alkotó folyamat, a társak nagy szerepe aktív

9 Szakirodalmi áttekintés
Lukács István(2006) In: Nahalka István: (szerk) Hatékony Tanulás A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése sorozatban sorozatszerkesztő: M. Nádasi Mária, ELTE-PPK, Neveléstudományi intézet, Budapest globális tanulás: átfogó kép szerzése analitikus tanulás: konkrét tények közötti logika SQ4R: letapogatás, kérdezés, elolvasás, átgondolás, felidézés, ismételt áttekintés 1sm%C3%B3dszertan.doc 5. osztályban elsajátítandó kompetenciák tanulásmódszertanból: tanultak felidézése, korrekciós technikák megismerése, kooperatív tanulás, olvasott szöveg előzetes áttekintése és összefoglalása, ismeretlen szavak meghatározása szótárhasználattal, lényegkiemelés, ábrák készítése, jegyzetelés

10 Szakirodalmi áttekintés
Dán Krisztina (2001): Olvasásfejlesztés a kerettantervekben In: Könyv és nevelés 2. szám, Opkm, Budapest önálló ismeretszerzés, szókincs fejlesztése, az internet megfelelő használata, problémamegoldás dr. Pusztai Éva (é n): Elolvastam, de nem értem! a meg nem értés okai: gyors és felületes olvasástanítás, kevés beszélgetés, sok tévézés, kevés olvasás, negatív szülői példa

11 Szakirodalmi áttekintés
Deese, James- Deese, Ellin K. (1993) : Hogyan tanuljunk?, Panem kft, Budapest, 262 p előzetes gyors átolvasás, a számunkra fontos részek kikeresése fő gondolatok felismerése kivonatolás, néhány összegző gondolat leírása információk kiértékelése, véleményalkotás az anyagok kibővítése, utánagondolás

12 A kutatás körülményei választott iskola: AMK, Általános Iskola, Csepel
jellemzői: minőségi alapozás, biztos olvasási-, írási-, számolási készségek kialakítása egyéni fejlettség figyelembevétele tehetséggondozás felzárkóztatás /dyslexia, dysgráfia/ sokoldalú személyiségfejlesztés

13 A kutatás körülményei az osztályok és a tanárok:
5.a osztály: rendkívül fegyelmezett, érdeklődő, aktív gyerekek 5.b osztály: szintén érdeklődő, aktív gyerekek, bár kicsit elevenebbek pedagógusok: segítőkészek, kedvesek terveinken csak kevés helyen kellett változtatnunk /problémák/

14 Kutatási problémák felmerült:
kezdetben: az eredeti kutatási kérdéstől való eltávolodás /olvasás/ a két téma egymáshoz való közelítése az osztályok száma: egy osztály helyett az intézmény két osztályt akart elfogadtuk

15 Kutatási problémák felmerült:
pedagógusok közötti véleményeltérés: bent legyen-e az osztályfőnök a kérdőívek kitöltése alatt? /torzítások/ az igazgatónő döntése alapján: igen

16 Kutatási problémák felmerült:
diákok félreértelmezik, nem értik meg a kérdőív valamely kérdését, vagy nem veszik komolyan alig jellemző /könnyen érthető, megfelelően megszerkesztett kérdőív, segítségnyújtás, óramegfigyelés/ összességében kevés probléma

17 Kutatási problémák felmerült: a kérdőívek kiértékelésének nehézségei
/válaszok sokfélesége/ segítség szakirodalomból

18 A kutatási eszközök kérdőív: tanulás előtt az anyag rövid átnézése
saját kérdések az új anyaggal kapcsolatban tények vs elméletek a szöveg megértésének mélysége a megértés problémáinak megoldása „problémás” tantárgyak lépésről lépésre tanulás vs átfogó megértés

19 A kutatási eszközök kérdőív: a kérdőív tartalmi logikája:
csoportos munka vs önálló tanulás eredményes tanulás a kérdőív tartalmi logikája: a tanulás tudatos, logikus felépítése az ismeretek „mély”megértése az új anyag iránti érdeklődés, továbbgondolás

20 A kutatási eszközök a kérdőív tartalmi logikája: a problémák feloldása
a csoportos munka előnyei ha ezek érvényesülnek logikus tanulás

21 A kutatási eszközök interjú: az interjú tartalmi logikája:
a kérdőív kérdései pedagógusoknak + a diákok szókincse és annak fejlesztése az interjú tartalmi logikája: a diákok tanulási szokásai a pedagógusok szemével a fejlesztés kérdései

22 Az eredmények néhány kérdéskör, diákok:
1. szöveg átfutása tanulás előtt: 5.a: 82,61%igen 5.b: 65,22% igen

23 Az eredmények 2. kérdésfeltevés az olvasottakról: 5.a: soha: 17,39%
ritkán: 47,83% gyakran: 30,43% mindig: 4,35%

24 Az eredmények 2. kérdésfeltevés az olvasottakról: 5.b: soha: 0%
ritkán: 60,87% gyakran: 34,78% mindig: 4,35%

25 Az eredmények 3. tények vs elméletek: 5.a: tények: 56,52%
5.b: tények: 65,22% elméletek: 34,78%

26 Az eredmények 4. az összes szó megértése: 5.a: igen: 30,43%
nem: 69,57% 5.b: igen: 52,17% nem: 47,83%

27 Az eredmények 5. utánanézés:
5.a: leggyakoribb: könyvtár, kéziszótár ,43% legritkább: sehol ,86%

28 Az eredmények 5. utánanézés: 5.b: leggyakoribb: könyvtár, kéziszótár
41,18% legritkább: sehol %

29 Az eredmények 6. „problémás” tantárgyak: 5.a: leginkább: történelem
részletesség, régi kifejezések 33,33% legkevésbé: német nyelv, ének, vagy nincs ilyen 3,70%

30 Az eredmények 6. „problémás” tantárgyak:
5.b: leginkább: történelem ,48 legkevésbé: angol nyelv, ének 0%

31 Az eredmények 6. „problémás” tantárgyak:

32 Az eredmények 7. lépésről lépésre tanulás vs átfogó megértés
5.a: lépésről lépésre: 73,91% logikai kapcsolatok: 26,09% 5.b: lépésről lépésre: 69,57% logikai kapcsolatok: 30,43%

33 Az eredmények 8. csoportos munka vs önálló tanulás:
5.a: csoportban: 52,17% egyedül: 47,83% 5.b: csoportban: 60,87% egyedül: 39,13%

34 Az eredmények 9. eredményes tanulás:
5.a: leggyakoribb: alapos tudás, sikeres visszamondás 46,43% legritkább: ha nem izgul 0%

35 Az eredmények 9. eredményes tanulás:
5.b: leggyakoribb: alapos tudás, sikeres visszamondás 43,33% legritkább: jó jegy, ha motivált 0%

36 Az eredmények tanárok válaszai: természetismeret tanárnő:
kevés diák olvassa át az anyagot kérdésfeltevés megvalósul logikus és mechanikus gondolkodás egyaránt, a logikus a jobb fogalmazási problémák fontos a szövegértelmezés gyakoroltatása csoportmunka előnyei érdeklődés fontossága

37 Az eredmények tanárok válaszai: magyartanárnő:
átolvassák a tankönyvi anyagot kérdeznek a logikus tanulást szeretik, ami jobb is a mechanikusnál ritkán olvasnak, szűk a szókincsük szókincsbővítés a tanórákon a csoportos és az egyedül tanulás is jó jó jel, ha érdeklődnek

38 Javaslatok az iskolának
tankönyvi tanulás egymás segítése az 5.a osztály jobb kérdésfeltevés „begyakoroltatása” filmek, olvasottak, saját élmények kapcsán összefüggések megtalálása logikus gondolkodás fejlesztése történetek feldolgozása

39 Javaslatok az iskolának
információszerzés könyvtár, megbízható internetes oldalak tanulási nehézségek történelem: szókártyák (évszám, fogalom, esemény) magyar: beszédhibás diákok segítése: többszöri elismétlés, felírás

40 Javaslatok az iskolának
memóriafejlesztés: 1-2 kérdés óra elején „szólánc- játék” több csoportmunka: spontán szerveződés drámajátékok viták

41 Javaslatok az iskolának
eredményes tanulás: belső motiváció erősítése ösztönzés csoportmunka, közös projektek pozitív tanár- diák együttműködés

42


Letölteni ppt "Alkalmazott kutatásmódszertan"

Hasonló előadás


Google Hirdetések