Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Békés Megyei Intézményfenntartó Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Békés Megyei Intézményfenntartó Központ"— Előadás másolata:

1 Békés Megyei Intézményfenntartó Központ

2 Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK)
A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet Intézményfenntartásra és vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szerv 2012. január 1-jén országos szinten: 475 oktatási, 132 szociális és ifjúságvédelmi, 74 közművelődési és 25 egyéb intézményt, gazdasági társaságot és alapítványt vettek át az intézményfenntartó központok.

3 Célkitűzések Gazdasági stabilitás
Állami feladatok és ezek finanszírozásának újragondolása Közszolgáltatások racionalizálása és gazdaságossá tétele Az intézmények konszolidációja és biztonságos működése

4 A MIK és a Kormánymegbízott
Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv A közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítja a megyei kormánymegbízott útján A központ vezetőt a kormánymegbízott javaslatára a miniszter nevezi ki

5 A MIK és a Kormánymegbízott
Megyei Intézményfenntartó Központ Központ vezető Központ vezető-helyettes Intézmények szociális, oktatási, kulturális Alapítványok Gazdasági társaságok

6 A MIK szervezeti felépítése

7 Békés Megyei Intézményfenntartó Központ (Békés MIK) feladatai
Költségvetési, pénzügyi feladatok Műszaki és üzemeltetési feladatok Közbeszerzési feladatok Informatikai feladatok Jogi és perképviseleti feladatok Humánpolitikai feladatok Intézmény-működtetési feladatok Intézmények szakmai irányítási feladatai Vagyongazdálkodási feladatok

8 2012. január 1-jén átvett intézmények
Oktatási intézmények Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Szociális intézmények Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Kulturális intézmények Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Békés Megyei Levéltár Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft.

9 A Békés MIK fenntartásában lévő intézmények
22 telephely

10 Önálló gazdasági társaságok, alapítványok
Többségi tulajdon: Thermal Consulting Kft. Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. Békés Airport Kft. Békés Megyei Energetikai Szolgáltató Kft. Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. 10-35 %: Békés Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Békés Megyei Vízművek Zrt. 10 % alatt: Gyulai Várfürdő Kft. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. DÉL-KELET Magyarországi Iroda Nonprofit Kft. Alapítványok Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

11 Kötelező feladatellátás kulturális területen 1. (közgyűjtemény)
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulturális törvény) 45. § (1) Az állam a megyék közigazgatási területén a kulturális javak gyűjtéséről, őrzéséről, tudományos feldolgozásáról, bemutatásáról és hozzáférhetővé tételéről, a régészeti örökség védelméről költségvetési szervként működő megyei múzeumi szervezet fenntartásával gondoskodik.

12 Kötelező feladatellátás kulturális területen 2. (közgyűjtemény)
Kulturális törvény 53. § (2) A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata. 64. § (4) A megyei könyvtár költségvetési szerv, fenntartása az állam feladata. A megyei könyvtár nyilvános könyvtár.

13 Kötelező feladatellátás kulturális területen 3. (közgyűjtemény)
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény 18. § (1) A megyei levéltár általános levéltárként az arra kijelölt államigazgatási szerv közvetlen felügyelete és irányítása alatt működik.  hatályos szeptember 30-ig

14 Kötelező feladatellátás kulturális területen 4. (közművelődés)
Kulturális törvény 84. § (1) Az állam a megye települési önkormányzatai, nemzetiségi önkormányzatai, közművelődési intézményei, szervezetei és közösségei részére, a közművelődési tevékenységek elősegítése és fejlesztése érdekében közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásról gondoskodik.

15 Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
Megyei Könyvtár Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás Pedagógiai Szakszolgálat Tevékenységek: Országos Dokumentum-ellátási Rendszer mozgókönyvtári ellátás régi könyvek tára helyi folyóiratok tára gyermekkönyvtár zenei könyvtár Digitális szakkönyvtár Elektronikus könyvtár Európai digitális könyvtár Gateway UK Békési Gyűjtemény Europe Direct

16 Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
Rendezvények: 60 éves a „Békéscsabai Megyei Könyvtár” 60 év – 60 kép kiállítás Lipták Pál-emléktábla avatás Író-olvasó találkozó Jókai Annával „Kortársak, halhatatlanok, toplistások – irodalmi divatok” Réz András előadása Irodalmi ízlés és a mai modern irodalom – Dr. Fűzfa Balázs előadása Lovak a képzőművészetben – Mészáros Zsuzsanna előadása Ünnepi könyvnap

17 Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
2012. júniusig benyújtott pályázatok: NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 95 ezer Ft; 360 ezer Ft és 1 millió 500 ezer Ft TÁMOP B-11/1 „Tudásdepó Expressz” Együttműködő partner TÁMOP /1 Kulturális szakemberek képzése (júniusban)

18

19 Békés Megyei Levéltár Tevékenységek: 8468,20 iratfolyóméter
Kutató- és ügyfélszolgálat Iratgyarapítás, -rendezés Segédletkészítés Kutatás Szakkönyvtár, adatbázisok működtetése Tudományos és közművelődési tevékenység Vármegyei emlékszoba, állandó kiállítás Arcképcsarnok Levéltári történelemórák

20 Békés Megyei Levéltár 2012. júniusig benyújtott pályázatok:
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 450 ezer Ft és 500 ezer Ft

21

22 Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága
Tagmúzeumok: Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba) Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely (Békéscsaba) Erkel Ferenc Múzeum (Gyula) Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely (Vésztő) Szabó Pál Irodalmi Emlékház (Biharugra)

23 Munkácsy Mihály Múzeum
A világ legnagyobb Munkácsy-gyűjteménye! 7 állandó kiállítás természettudományi, régészeti, képzőművészeti, történeti, gazdaságnéprajzi Múzeumpedagógiai és közművelődési programok Év múzeuma 2007 Vendégbarát múzeum 2008 ROP /34 Pályázat összköltségvetése: Ft Elnyert támogatás: Ft

24 Munkácsy Mihály Múzeum
Rendezvények: „Tarisznyámban palavessző…” – Iskolatörténeti kiállítás XXXIV. Városi Gyermekrajz kiállítás 7X3D - Tóth Pál "Paja" animációs filmrendező kiállítása "Keret nélkül" - Püski Sándor kiállítása Hétvégi családi játszóházak Megjelent kiadványok: Natura Bekesiensis 12 – Időszakos Természettudományi Közlemények Chronica Bekesiensis 4. Asztalosműhelytől festőműteremig Múzeumi barangoló

25 Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága
2012. júniusig benyújtott pályázatok: Pulszky Társaság: Az év kiállítása 2011. NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 985 ezer Ft és 193 ezer Ft NKA Könyvkiadás Kollégiuma 4 millió Ft és 5 millió Ft

26

27 Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft.
Kulturális Iroda Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Minősített Közművelődési Intézmény 2012 címbirtokos! Közművelődési feladatellátás

28 Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft
Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft. Kulturális Iroda Módszertani szolgáltató Közművelődési szakemberek képzése Tanácsadás, a települések kulturális életének segítése Felmenő rendszerű amatőr művészeti rendezvények Közösségi művészetek terén tevékenykedők továbbképzése A szakterülethez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatok ápolása Újszerű közművelődési formák kidolgozása

29 Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft
Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft. Kulturális Iroda Rendezvények: Éneklő Ifjúság – Békés megyei kórusminősítő hangverseny Békés Megyei Gyermek- és Kisegyüttesek Találkozója Monda- és mesemondó találkozó Gyermek színjátszók és bábosok találkozója Határmenti népművészeti fesztivál Képzőművészeti Szabadegyetem Műsorszolgáltatás hátrányos helyzetű kistelepülések számára Művészeti pályázatok Szakmai információs nap Közművelődési intézményvezetői képzés

30 Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft.
2012. júniusig benyújtott pályázatok: TÁMOP /1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában (25 millió Ft) TÁMOP B-12/2 A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése (30 millió Ft) TÁMOP /1 Kulturális szakemberek képzése (júniusban)

31

32 Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft.
Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Békéscsaba) Népi kismesterségek oktatása fajáték-készítő, faműves, fazekas, kosárfonó és fonottbútor-készítő, szőnyegszövő, csipkekészítő, kézi és gépi hímző, gyékény-, szalma-, csuhé tárgykészítő, kályhás, szíjgyártó és nyerges

33 Békés Megyei Népművészeti Egyesület
Közművelődési feladatellátásban közreműködők Békés Megyei Népművészeti Egyesület Amatőr népművészeti tanácsadás, szolgáltatás Hagyományápolás A közízlés formálása Szervező, fejlesztő munka Szakmai és esztétikai segítségnyújtás Előadások, tanfolyamok, táborok, kiállítások szervezése

34 Békés Megyei Népművészeti Egyesület
Közművelődési feladatellátásban közreműködők Békés Megyei Népművészeti Egyesület Rendezvények: XIII. Országos Textiles Konferencia és Kiállítás Közép- és felsőfokú szakmai végzettséget és tanúsítványt nyújtó képzésekben való közreműködés

35 Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Közművelődési feladatellátásban közreműködők Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete Szervezetfejlesztő tanácsadás Közművelődési intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok Megyei közösségfejlesztő műhely Módszertani tanácsadó Közösségi kezdeményezések segítése Civil szervezetek létrehozása Információs napok, szakmai műhelyek szervezése Információközvetítés Nonprofit szervezeti adatbázis, szakkönyvtár működtetése

36 Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület
Közművelődési feladatellátásban közreműködők Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület Amatőr néptánc mozgalom erősítése A Dél-alföld, Békés megye néptánckultúrájának őrzése, továbbéltetése Módszertani tanácsadó Néptánccsoportok szakmai tevékenységének segítése Szakemberek továbbképzése Rendezvények kezdeményezése, szervezése

37 Köszönöm a figyelmet! Gara Ágnes Központ vezető
Békés Megyei Intézményfenntartó Központ


Letölteni ppt "Békés Megyei Intézményfenntartó Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések