Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008.01.01.Dr. Sallai Gyula1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008.01.01.Dr. Sallai Gyula1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK."— Előadás másolata:

1 2008.01.01.Dr. Sallai Gyula1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK BME-TMIT www.tmit.bme.hu Keresztmetszet 2008

2 2008.01.01.Dr. Sallai Gyula2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM korábban: Budapesti Műszaki Egyetem Alapítás éve: 1782 www.bme.hu Karok: Építőmérnöki Gépészmérnöki Építészmérnöki Vegyészmérnöki és Biomérnöki Villamosmérnöki és Informatikai Közlekedésmérnöki Természettudományi Gazdaság- és Társadalomtudományi Tanszékek: Számítástudományi és Információelméleti Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Irányítástechnika és Informatika Méréstechnika és Információs Rendszerek Távközlési és Médiainformatikai Híradástechnikai Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Elektronikai Technológia Elektronikus Eszközök Villamos Energetikai

3 2008.01.01.Dr. Sallai Gyula3 A TMIT története 1949: Az önálló Villamosmérnöki Kar, és annak egyik tanszékeként, Dr. Kozma László professzor vezetésével, a Vezetékes Híradástechnikai Tanszék megalapítása 1971: A Vezetékes és Vezetéknélküli Híradástechnikai Tanszékek egyesítése, a Híradástechnikai Elektronika Intézet (HEI) létrehozása; igazgatója: Dr. Csibi Sándor professzor 1991: Az Intézet két tanszékre való szétválasztása: Dr. Gordos Géza professzor vezetésével a Távközlési és Telematikai Tanszék (TTT) megalapítása 2003: Névváltozás: Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

4 2008.01.01.Dr. Sallai Gyula4 A TMIT szakmai területe: a konvergens távközlési, információs és média technológiák A tartalom – továbbítás – megjelenítés információs értéklánc, felölelve a hang, kép, videó, szöveg, adat és dokumentum informatikai eszközökkel való kezelésének és hálózati elérhetőségének technológiai és kapcsolódó menedzsment kérdéseit, a tudományos megközelítéstől a gyakorlati alkalmazásokig Az oktató-kutató munka fókuszai: infokommunikációs rendszerek (távközlő & számítógép-hálózatok, szolgáltatások és alkalmazások) médiainformációs rendszerek (IT alapú beszéd, adat és multimédia rendszerek)

5 2008.01.01.Dr. Sallai Gyula5 A TMIT munkatársai Tanszékvezető: Dr. Sallai Gyula professzor [2002-től] 4 professzor (DSc) 12 docens (PhD) 7 adjunktus (PhD, egyetemi dr.) 4 tanársegéd és mestertanár 2 tudományos főmunkatárs (DSc, PhD) 6 tud. munkatárs 12 tud. segédmunkatárs Emeritus és címzetes professzorok (DSc) Címzetes docensek (PhD), részmunkaidős oktatók Szerződéses kutatók, labormérnökök Ügyintéző és technikai munkatársak Összesen, a PhD hallgatók nélkül, több mint 90 fő

6 2008.01.01.Dr. Sallai Gyula6 Oktatás A Villamosmérnöki Szakon és Műszaki Informatika Szakon 7 szemeszteres BSc programok és 4 szemeszteres MSc programok Szakirány/ágazat gazda : Infokom rendszerek (Hálózatok és alkalmazások) Vill. BSc, MSc Infokom hálózatok és szolgáltatások Info. BSc, MSc Médiainformatika Info. BSc, MSc Részvétel az egészségügyi mérnök, mérnök tanár, műszaki menedzser, kognitív tudományok és más szakok oktatásában Tantárgyak: Kötelező alapozó tárgyak (1.-6. félév) Szakirány tárgyak (6.-9. félév) Posztgraduális kurzusok PhD hallgatók számára Szabadon választható tárgyak (6.-9. félév, PhD ) Laboratóriumi gyakorlatok (alapozó és szakirány) Önálló/projekt laboratóriumok Diplomaterv készítés (90…100 hallgató/év) PhD programok (3 éves képzés, kb. 50 hallgató)

7 2008.01.01.Dr. Sallai Gyula7 Alapozó és szaktárgyak 60 kurzus a Villamosmérnöki és a Műszaki Informatika Szakon, pl.: Infokommunikáció Távközlő hálózatok és szolgáltatások Adatbázisok Informatikai rendszerek üzemeltetése Beszédinformációs rendszerek Mérnöki menedzsmentMSc törzstárgy Protokoll technológia Nagysebességű hálózatok IP alapú rendszerek és alkalmazások Médiainformációs rendszerek Információ- és hálózatbiztonság Elektronikus szolgáltatások Infokommunikáció menedzsment, stb. Magyar nyelven, egyes tárgyak angolul is BSc Alapozó tárgyak

8 2008.01.01.Dr. Sallai Gyula8 Oktatási és teszt laboratóriumok Laboratóriumi gyakorlatok: Alapozó távközlési mérések laboratóriumai Alapozó számítógép laboratóriumok (adatbázisok) Szakirányú távközlési és telematikai laboratóriumok Infokom hálózatok laboratóriumok Infokom protokollok laboratórium Multimédia programozás lab. Elektroakusztikai laboratórium Infokom menedzsment lab., stb. Laboratóriumi modell hálózatok, amelyek tartalmaznak: ATM kapcsolókat, különféle PABX kapcsoló központokat, média-adatbázis kezelő rendszereket, VoIP rendszereket, IPv6 szigetet, QoS IntServ és DiffServ teszt hálózatokat, optikai hozzáférést a TEN155 és WLAN pilot hálózatokhoz szélessávú mérő és teszt berendezéseket, PC-ket, felhasználói interfészeket (ITU-T V24/28, G703, ISDNS-bus…) Akkreditált és kijelölt Távközlési Vizsgáló Laboratórium (DSL, ISDN) Fő cél: mérő eszközök és eljárások, hálózatok felépítése és működése

9 2008.01.01.Dr. Sallai Gyula9 Kutatási tevékenység Részvétel EU projektekben ( PHARE, COPERNICUS, COST; ACTS, ill. IST a 4., 5. és 6. keretprogramokban…) Részvétel hazai kutatási projektekben pályázatok útján (Nemzeti Kut.-Fejl. Programok, OTKA, IKTA, ITEM…) Együttműködés külföldi egyetemekkel (EUNICE; North Carolina, Ruhr, Tokyo, stb.... egyetemek) Egyetemek és ipari partnerek hazai együttműködése (ETIK: Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ; MIK) Szerződések külföldi gyártókkal, szolgáltatókkal (Ericsson, Telia, NTT, T-Systems, Oracle…) Szerződések hazai gyártókkal, távközlési és tartalom- szolgáltatókkal, kormányzati szervekkel (Magyar Telekom, Pannon GSM, PanTel, Elektronika, Oracle, AITIA, Morphologic, Magyar Könyvklub, NHH, Minisztériumok….)

10 2008.01.01.Dr. Sallai Gyula10 Kutatási területek (1) TÁVKÖZLÉS/INFOKOMMUNIKÁCIÓ Infokom rendszerek, eljárások és menedzsment Nagy-sebességű hálózatok (HSNLab) Dr. Szabó R., Dr. Henk T. ISDN, SDH, ATM, MPLS, DWDM, optikai és vez.nélküli hálózatok IP és QoS IP hálózatok, 3G, ambiens és ad-hoc mobil hálózatok  hálózat konfigurálás, optimalizálás és biztonság  kommunikációs protokoll technológia és tesztelés  forgalmi modellezés, méretezés, hálózat teljesítmény, QoS  szolgáltatások, VoIP, IPTV, IMS, IP-alapú alkalmazások… Jelátviteli mérések, jelfeldolgozó rendszerek SS7 jelzéshálózat és IP/ATM/GPRS hálózat monitoring… Infokom stratégia és szabályozás (Reg Lab ) Prof. Sallai Gy. Szélessávú stratégia, konvergencia kibontakoztatása, hálózatok és szolgáltatások műszaki és piaci szabályozása, számozás, számhordozhatóság, szabályozási mechanizmusok…

11 2008.01.01.Dr. Sallai Gyula11 Kutatási területek (2) MÉDIAINFORMATIKA Beszéd és multimédia információs rendszerek Beszédakusztika és technológia (Speech Lab, LSA,) Dr. Németh G., Dr. Vicsi Klára, Prof. Gordos G. beszédfeldolgozás, - szintézis, -felismerés, beszélőazonosítás, beszédadatbázisok, beszédkorrektor, SMS és e-mail felolvasó, dialógus alapú információs rendszerek, multimodális mobil felhasználói felületek, ügyfélszolgálat automatizálás… Multimédia és tartalomkezelés (Media Lab ) Dr. Magyar G. információ keresés, -feltárás, tartalombányászat, adatbázis-kezelés, média-adatbázisok, archívumok, adatbázis- és médiabiztonság, metaadat rendszerek, multimédia információs rendszerek… Kognitív és intelligens számítási rendszerek (Fuzzy Lab ) Prof. Kóczy L., Dr. P. Baranyi. Fuzzy rendszerek és algoritmusok, soft-computing irányítás, intelligens felhasználói rendszerek, kognitív informatikai modellezés és alkalmazások

12 2008.01.01.Dr. Sallai Gyula12 Eredmények Tudományos publikációk: cikkek, kiadványok, könyvek Tudományos folyóiratok: szerkesztő bizottsági tagságok, pl. Telecommunication Systems (USA) Tudományos fokozatok: 7 DSc, 24 PhD fokozatú oktató-kutató Tudományos konferenciák: program bizottsági tagság, Eurospeech’99, WTC2006, Networks2008 szervezése, stb. Tud. egyesületek, szakmai testületek: elnökök, tagok, … Tudományos díjak: Széchenyi állami díj, 2000; Gábor Dénes Díjak; Európai Információs Technológia Díj, Brüsszel, 1996; stb. Szabadalmak, gyártott berendezések Nemzetközi kapcsolatok, kutatási együttműködések: ITU, ETSI, EUNICE, Ericsson, Telia, NTT, EC projektek…


Letölteni ppt "2008.01.01.Dr. Sallai Gyula1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések