Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Remeteszőlős KÖZMEGHALLGATÁS Helyi, önkormányzati adórendszer felülvizsgálata 2013. június 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Remeteszőlős KÖZMEGHALLGATÁS Helyi, önkormányzati adórendszer felülvizsgálata 2013. június 20."— Előadás másolata:

1 Remeteszőlős KÖZMEGHALLGATÁS Helyi, önkormányzati adórendszer felülvizsgálata 2013. június 20.

2 Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata Kiinduló helyzet: Remeteszőlős Község területén a helyi adók rendszere 2004. óta működik a következő önkormányzati rendeletek szerint: Telekadó: 11/2004. (VII.15.) önk. Rendelet (módosítva 2008-ban és 2009-ben) Építményadó: 12/2004. (VII.15.) önk. Rendelet (módosítva: 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben) Helyi iparűzési adó: 13/2004. (VII.15.) önk. rendelet Törvényi felhatalmazás: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

3 Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata Az adó mértékek 2013-ban: – Építményadó: 450 Ft/m2 – Telekadó: 150 Ft/m2 Adó kedvezmények 2013-ban: AdónemAlap- kedvezmény Kiegészítő kedvezmény csak felnőtt lakók esetén Kiegészítő kedvezmény felnőtt és kiskorú lakók esetén FeltételeMax. érték FeltételeMax. érték Építmény- adó 20 m 2 adómentes (Első bejelentett lakos után) 10 m 2 adómentes (max. 4 fő bejelentett lakos után) 40 m 2 További 10 m 2 adómentes (max. 4 fő bejelentett kiskorú után) 80 m 2 Telekadó nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó – jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított – védő (biztonsági) terület

4 Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata Az adóval érintett építmények és földterületek mérete: Átlagos méretek: Adóalanyok száma: Adónem Összes terület (m 2 ) Csökkentett terület (m 2 ) Mentes terület (m 2 ) Adóköteles terület (m 2 ) Mentes- köteles arány Építményadó43.12394311.13731.04328/72 Telekadó55.17965650354.0202/98 Átlag nagyság Átlag kedvezményÁtlag jóváírásÁtlag befizetés Építményadó jellemzők 99,1 m 2 /épület27,8 m 2 /épület12.510 Ft/épület/év 44.595 Ft/épület/év AdónemAdóalanyok száma 2008.2009.2010.2011.2012. Építményadó407 db412 db485 db492 db435 db Telekadó91 db86 db85 db77 db79 db

5 Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata Helyi adók a környező településeken: ÉpítményadóTelekadó Adó Ft/m 2 MentességekAdó Ft/m 2 Mentességek Nagykovácsi800 Állandó lakos után 10 m 2 /fő mentesség a 100 m 2 közötti terület 65%-os kedvezmény, fölötte teljes összeg 200 nincs Budakeszi1.000 Állandó lakos után 600 Ft/m 2 kedvezmény 180 m 2 -ig. 50 Helyi lakosnak Budajenő1.000 Állandó, bejelentett lakos esetén 60%-os mentesség. 50 Helyi lakosnak Solymár1.350 Mentes az a magánszemély, aki bejelentett lakóhellyel rendelkezik (tulajdoni arányában). 180 Helyi lakosnak Telki1.700 Első állandó lakos után 40 m 2 /fő mentesség, további 10 m 2 /fő mentesség 7 főig 0 Pilisjászfalu1.580 Állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező tulajdonost 90%-os adókedvezmény illeti meg. 180 Pilisborosjenő1.000 25% kedvezmény a 10 évnél régebbi házra, további 25% kedv. a 25 évnél idősebb házra (adófizetés!), min. adó: 20% 180 Pilisszántó750 50% kedvezmény a bejelentett lakóhellyel rendelkezik (tulajdoni arányában). 100

6 Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata Remeteszőlős Község bevétele a helyi adókból: A helyi adók aránya a költségvetési bevételhez: Adónemek2009. év2010. év2011. év2012. év AdóBev. (eFt)AdóBev. (eFt)AdóBev. (eFt)AdóBev. (eFt) Építmény400 Ft10.767450 Ft13.712450 Ft12.000450 Ft13.709 Telek80 Ft5.936150 Ft10.135150 Ft6.454150 Ft7.888 Iparűzés1,4%5.9051,4%4.8111,4%6.5011,4%8.542 Összesen:22.60828.65824.95530.139 AdóévKöltségvetési bevétel (eFt) Helyi adó (eFt)Gépjármű adó (eFt) Arány 2009.26.36422.0687.49287,5% 2010.25.42428.6585.74273,9% 2011.26.11324.9959.65575,3% 2012.26.19830.1393.24178,4% 2013.6.18429.8002.600 (-60%)19%

7 Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata Új finanszírozási rend az önkormányzati rendszerben A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117.§-a alapján a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok ellátásához szükséges működési kiadások fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül biztosítja, figyelembe véve a jogszabályon alapuló elvárható és ténylegesen megvalósult önkormányzati bevétel mértékét. Költségvetési bevétel csökkenése: - 20.467.579 Ft Bevétel kiesést kompenzáló elemek.  Átvállalt hitel éves törlesztő részlete: 4 Mft/év  Alapfokú oktatás állami kézbe kerülése: 3 M Ft/év  1,5 státusz megszüntetése: 4 M Ft/év  Saját hivatali épület (nem bérlemény): 3 M Ft/év  Önerőből elvégzett szakmunkák (pl. hókotrás): 1 M Ft/év  Összesen: 15 MFt Eredmény: kb. 5,5 M Ft hiány + közműdíj növekedés (intézmény esetében nincs rezsidíj csökkenés!)

8 Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata Az állam válasza az önkormányzati bevételek csökkenésére: Az Önkormányzat helyi adóból tartsa fenn önmagát. Önkormányzati jogkörök kiterjesztése a helyi adók területén. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása. Az Képviselő-testület lépése az önkormányzati bevételek csökkenésére: 30/2013. (V.28.) önk. hat.: helyi adórendszer átalakítása Adó mértékének változatlanul hagyása Társadalmi tehervállalás egyenletesebb eloszlása érdekében kedvezményrendszer átalakítása Adókedvezményt csak a helyi ingatlantulajdonosok és azok közeli rokonai kaphatnak Adókedvezményt csak a jogkövető, a közösségi terhek vállalásában résztvevő és a kötelező közszolgáltatásokkal élő helyi lakosok kaphatnak.

9 Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata  A Képviselő-testület javaslata az építményadóra:  Az építményadó mértéke (450 Ft/m 2 ) változatlan marad.  A bejelentett állandó lakos utáni kedvezmények:  Bejelentett lakos tulajdonos vagy vagyoni értékű jog jogosultja (a továbbiakban együtt: tulajdonos) után járó adómentesség: 20 m 2 (egy főig vehető igénybe)  Bejelentett lakos tulajdonos egyenesági rokona (örökbe fogadott, nevelt és mostoha gyermek, valamint örökbefogadó, nevelő és mostoha szülő is), és oldalági rokona közül a testvére után járó adómentesség: 10 m 2  Bejelentett lakos tulajdonos házastársa vagy élettársa után járó adómentesség: 10 m 2  A bejelentett lakosok után, az előző pontban ismertetett feltételek szerinti kedvezmények maximum 5 főig vehetőek igénybe.  A 70 év feletti lakosok további 10 m 2 kedvezményre jogosultak.  Az adómentességek igénybevételének feltételei:  A kedvezmények csak állandó lakcímmel rendelkező lakosok, illetve a 2. pontban definiált közeli hozzátartozóik után vehetők igénybe.  A kedvezményben részesített ingatlannak csatornabekötéssel kell rendelkeznie, ennek hiánya esetén számlával igazolni kell a szennyvíz elszállításának tényét legalább 20 m 3 /év/fő mennyiségben.  A kedvezményben részesített ingatlannak érvényes hulladékszállítási szerződéssel kell rendelkeznie. Ennek hiánya esetén számlával igazolni kell a szolgáltató által biztosított hulladékszállításra alkalmas, minimum 100 literes zsák megvásárlását legalább 10 db/év/ingatlan mennyiségben (Ha az ingatlanon élők száma max. 2 fő és mindkét személy öregségi nyugdíjban részesül.)  A bejelentett és a kedvezmény kiszámításánál figyelembe vett lakosnak nem lehet 1 évet meghaladó lejárt köztartozása Remeteszőlős Község Önkormányzata felé.  A bejelentett és a kedvezmény kiszámításánál figyelembe vett lakos legalább 180 napja állandó bejelentett lakos kell, hogy legyen Remeteszőlős Község területén.  Minimum adó 30%. (Az ingatlanra kiszabható, kedvezmények nélkül kiszámított adó 30%-a.)

10 Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata A Képviselő-testület javaslata a telekadóra: A belterületi telek adójának mértéke 180 Ft/m 2 összegre emelkedik. A külterületi telekre is adót vet ki az Önkormányzat, melynek mértéke 50 Ft/m 2 összegben kerül meghatározásra. A külterületi telek művelési ágnak megfelelő művelés esetén adómentességet élvez. A jelenlegi és az új adórend szerinti bevételek összehasonlítása TelekadóÉpítményadóMindösszesen Jelenlegi adórend bevétele 7.800 eFt13.500 eFt21.300 eFt Új adórend bevétele9.700 eFt15.300 eFt25.000 eFt Különbségek1.900 eFt1.800 eFt3.700 eFt Elmaradt adózókkb. 1.500 eFt1.500 eFt+ 3.000 eFt Mindösszesen6.700 eFt

11 Helyi, önkormányzati adók felülvizsgálata Tervezett menetrend: A lakossági egyeztetés a helyi adók szabályozási rendszerének alapelveiről. (Időpont: 2013.06.20.) Az alapelvek véglegesítése a lakossági vélemények megismerése után. (Határidő: 2013.08.31.) Az adórendeletek megalkotása. (Határidő: 2013.09.30.) Lakosság tájékoztatása az új adórendeletről és új adóbevallásra történő felhívás. (Határidő: 2013.11.30.) Az adóbevallások helytállóságának ellenőrzése. (Határidő: 2014.01.30.) Az új adókra vonatkozó jegyzői határozatok meghozatala. (Határidő: 2014.02.15.)


Letölteni ppt "Remeteszőlős KÖZMEGHALLGATÁS Helyi, önkormányzati adórendszer felülvizsgálata 2013. június 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések