Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanulást segítő preventív programok, eszközök

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanulást segítő preventív programok, eszközök"— Előadás másolata:

1 A tanulást segítő preventív programok, eszközök
Dömötör Monika gyógypedagógiai tanár 2009. március 18.

2 Dr. Hámori József agykutató (1976)
„Aki koordináltan tud mozogni, az fegyelmezettebben gondolkodik, minthogy bonyolult és megfelelően adagolt mozgássorozatok kialakítása és automatizálása mintegy visszahatásként vagy az agy fejlődésének kritikus periódusában történt működés megerősítéseként fejlesztik a központi idegrendszer nem szorosan a mozgáskoordinációval kapcsolatos működését is.”

3 … aki jól mozog, tisztán beszél. És aki tisztán beszél,
az erősen gondolkodik…

4 Alapozó mozgás A mozgásfejlődés és tanulási készség összefüggései:
Geschwind: 1962 Delacato: 1963 Ayres: 1972 Shapiro: 1990 Marton-Dévényi Éva: ’80-as évek Elemi mozgásmintáknak megfelelő agyi területek Csak az emberre jellemző egyedfejlődési mozgássor Az idegrendszer elmaradt érettségét idegrendszer-fejlesztő mozgásterápiával kell beérlelni

5 Gyakorlatsor elemi mozgásminták rugalmasság
mozgáskoordináció megalapozása és kifejlesztése finommotorika kialakítása és megerősítése dominancia (kéz-szem-láb) megválasztása vagy megerősítése 5-15 éves gyerekek Oki és tüneti diagnózis

6 Nagymozgások: humánspecifikus elemi mozgásminták
fejemelések úszás kúszás mászás fókamászás gurulás felülések járás és változatai állatutánzó ügetések talicskázás

7 Rugalmasság ugrások szökdelések ugrókötelezés ugróasztalon ugrálás

8 Felvezető vagy szoktató gyakorlatsor – keresztcsatorna gyakorlatok
két kéz váltott ökölcsukása, nyitogatása ellenoldali térd-könyök érintések két kéz külön munkája kéz és láb külön munkája keresztezett ritmusos mozgás keresztezett ritmusos mozgás ugrással indiánszökdelés

9 Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatok
kézfej gyakorlatok ujjgyakorlatok lábfej gyakorlatok lábujj gyakorlatok

10 Dominancia a finommotorika kézre, lábra vonatkozó gyakorlatsorai
speciális színszűrős szemüveg alkalmazása a szemdominancia beállítására A kötelező gyakorlatsor mellett szerepelnek még egyéb területek gyakorlatsorai is: kinesztéziás gyakorlatok, emlékezetfejlesztés, lazító- légző-, fegyelmező gyakorlatok, ritmus gyakorlatok, fejlesztő sportok.

11 A gyerekek nem képesek megfelelően alkalmazkodni a világhoz
Ayres-terápia szenzoros depriváció = az alapvető érzékelések illetve ezek tréningjének hiánya a központi idegrendszerbe közvetített ingerek nem jól állnak össze „egésszé” A gyerekek nem képesek megfelelően alkalmazkodni a világhoz

12 Labirintus A magzat - egyensúlyszerve, a belső fülben lévő labirintusszerv segítségével - már 8-10 hetes korában észleli a gravitáció változásait, és képes ezekre mozgással válaszolni. Az érzékszervi vagy szenzoros integráció folyamatában az egyensúlyszervnek kulcsfontosságú szerepe van: a testünkből származó információkat összerendezi, a mozgásválaszt megszervezi. Az egyensúlyszerv fejlesztése serkenti a többi érzékszerv fejlődését. Terápiás módszerének eszközei (függőháló, hintaágy, billenő-, és tányérhinta, forgókorong, gumiasztal) folytonos változást hoznak létre a gyerek egyensúlyi helyzetében. Az új helyzetekhez való mozgásos alkalmazkodás valósággal kikényszeríti az idegrendszer érését, mivel az idegrendszer minden helyzetre a lehető legjobb mozgásválaszt próbálja adni. Ayres terápiás játékszereinek segítségével a gyerekek visszatérhetnek a világ megismerésének azokba a korábbi szakaszaiba, ahol fejlődésük megrekedt.

13

14 Kiken segít ez a módszer?
Figyelem- és tanulási zavarokkal küzdők Nehezen beszélők Finom kézmozgásokban – például írásban – ügyetlenek Társas kapcsolataikban sikertelen gyerekek Koraszülöttek Autista, vagyis a környezete elől kórosan bezárkózó gyermekek Hiperaktív vagy éppen túlságosan passzív gyermekek

15 A képességek rendszere

16

17 Sindelar-módszer: „Nyúljunk a tanulási problémák gyökeréhez!”
Megelőzés-hangsúlyos szemlélet Logikusan felépített struktúra Kiindulópont: részképesség-gyengeségek sorának elemzése Ezt követő egyéni vizsgálati eljárás Erre alapozott fejlesztő eljárás Óvodában, iskolában egyaránt Egyénileg, kiscsoportban egyaránt Családtagok is végezhetik: közérthető tartalom Ajánlott fejlesztés: 1 év, napi 10 perc Kicsi eszközigény

18 Fejlődéspszichológiai alapok
Az észlelés fejlődésének szintjei: Észleletek szintje (hallás, látás, tapintás) Összekapcsolódó észleletek, információk szintje: a csecsemő megismeri az édesanya hangját Szeriális integráció szintje (információk sorrendjének felfogása, tárolása: „ha sírni kezdek, valaki bejön” „ha végigszaladok az ágy tetején, akkor leeshetek, és az esés fájdalmat okoz” Figyelem – észlelés- emlékezet folyamatos együttműködése

19 10 képesség harmonikus működése kell az írásteljesítményhez!
Tollbamondás példája Auditív figyelem: tanár hangjának kiszűrése a zajokból Auditív emlékezet: hallott mondat felidézése Auditív analízis: mondat szavakká, szavak hangokká tagolása Auditív differenciálás: hasonló hangzásúak elkülönítése Vizuális emlékezet: hallott hangokhoz betűalak keresése Vizuális differenciálás: hasonló alakúak elkülönítése Intermodális összekapcsolás: hang-betű társítása Vizuo-motoros koordináció: szem-, kéz-, ujjmozgás, betűalakítás Téri orientáció: vonalhatár, vonaltartás Szerialitás: betűk, szavak sorrendje 10 képesség harmonikus működése kell az írásteljesítményhez!

20 Gondolkodás és tanulás
A fejlődés olyan, mint egy fa: Az alapvető készségek a gyökér és törzs szintjén vannak Minden művelet előfeltétele a figyelmi szint, az éberség A fa koronája jelképezi a kifejlett, komplex készségeket (terebélyes, harmonikus vagy tépett korona) A megszerzett alapok teszik lehetővé a tanultak, a képességek érvényesítését (ellenállás az időjárás viszontagságaival szemben)

21 Vizsgálóeljárás Ábrapárok, alakpárok, szópárok, szótagpárok megkülönböztetése Elrejtett alakok, szótagok felismerése Képekhez szavak, szavakhoz képek társítása Tárgyképek, formák, szótagok, szavak sorrendjének bevésése Képek felidézése szavakkal és fordítva Szóutánmondás Vonalak rajzolása Forma felismerése más formák közül Szó felismerése szövegben Mozdulatok utánzása

22 Gyakorlóprogram Gyenge képességekhez rendelhető gyakorlási programok (11 terület) Játékos jellegű gyakorlatok Olcsó, könnyen előállítható, beszerezhető eszközök Fokozatosan nehezedő gyakorlatsor (3 fokozat) Türelem sikertelenség esetén, visszalépés alacsonyabb fokra Siker, öröm esetén megerősítő ismétlés Napi 5-5 perces gyakorlás több, mint a túlzott igénybevétel Otthon végezhető családtaggal (irányításunk mellett) Fél év múlva vizsgálható a fejlődés (fa-diagram)

23 Fokozatok (vizuális észlelés)
I. Fokozat Képlottó, puzzle Ikrek megtalálása (építőkocka) Papírikrek (egyszerű formák) II. Fokozat Papírikrek (szabálytalan formák) Újság-puzzle Foltozás III. Fokozat Megszépítés „Hol van a tolvaj?” „Hol van a király?” Kettős képrejtvény

24 Fokozatok (intermodális kódolás)
I. Fokozat Mutatós dalok „Egy kis matróz” II. Fokozat Titkos beszéd Még titkosabb beszéd III. Fokozat Titkos képírás Még titkosabb képírás

25 Beszéd-kommunikáció-nyelvi készség fejlesztése
Gósy Mária Meixner Ildikó Jászóné Adamik Anna Montágh Imre

26 Beszédprodukció (az aktív nyelvhasználat)
Rendkívül bonyolult neurobiológiai feltételrendszert jelenít meg Makrotervezés: a gondolatok rendszerezését, az ismeretek, fogalmak gyors átgondolását jelenti Mikrotervezés: a szó, a verbális-akusztikus produkció összehangoltsága jelenik meg.

27 A beszéd alaki oldala Logopédiai feladat, de minden lehetséges pedagógiai helyzetet és eszközt használjunk ki! Változatossá és sokszínűvé tegyük az egyébként monoton feladatsort. Néhány ötlet, eszköz: Ajakgyakorlathoz: kesztyű- és ujjbábok, plüssállatok, műanyag és fafigurák hangutánzáshoz, korongok és pálcikák (ajakkerekítés és –terpesztés vizuális mintája alapján), hívóképek, ajakképek, Ravensburger állatkirakók, fiú és lánybabák, rövid, ritmusos versikék. Nyelvgyakorlatokhoz: pálcikák, nyelvszondák, spatulák Légzőgyakorlatokhoz: buborékfújók, színes forgók, játékpipák, szélmalom, pörgettyű, fúvós hangszerek, varázsgyertyák

28 Beszédészlelés és -megértés
a külvilág akusztikus (emberi hang) élményeinek felfogása, kódolása a másodperc tört része alatt zajlik le első elemi szintje a hallás, amikor az akusztikus ingereket környezetünkből kiválasztjuk: hallási figyelmet igényel következő lépcsőfok a beszédészlelés, ezt követi a hallott információ megértése, majd az asszociációs rendszerünket igénybe véve, a hallottak értelmezése. A folyamat bármely szintjén jelentkezhet sérülés, amely befolyásolja a gyermek nyelvi-kommunikációs képességeit.

29 Gyakorlatok Ritkán használt magyar szavak ismétlése
ablaksötétítő, abrakostarisznya, ábrándkép, ábrázolótehetség, acélkeménységű, adagolóberendezés, adagolónyílás, ádámcsutka, aggastyán Idegen szavak ismétlése antikvárius, antipátia, apartman, apellál, aposztróf, applikáció, archaikus, archeológia, areométer Fokozatai: csendben kérjük az ismétlést hangszeres zene mellett kérjük az ismétlést ének mellett kérjük az ismétlést, végül beszélgetés mellett például, amikor a hírek magyar vagy idegen nyelven szólnak a rádióból

30 Szótagolt szavak ismétlése
ka-rá-csony-fa, a-rany-al-ma, bőr-kesz-tyű, va-sút-ál-lo-más, mo-so-ga-tó, tész-ta-szű-rő, kép-ke-ret, go-lyós-toll, ma-dár-e-te-tő, ka-pu-te-le-fon Mondd el szótagolva a legjobb barátod két tulajdonságát!

31 Hangokra bontott szavak ismétlése
D,o,m,i,n,ó, M,a,l,o,m, S,a,k,k G,a,z,d,á,l,k,o,d,j o,k,o,s,a,n, M,a,r,o,k,k,ó, B,e,t,ű,t,o,r,o,ny, M,o,n,o,p,o,l,i, H,a,l,m,a, K,i n,e,v,e,t a v,é,g,é,n, T,o,r,p,e,d,ó, Hangokra bontott mondatok ismétlése M,i,ly,e,n p,a,l,a,cs,i,n,t,á,t k,é,r,sz? V,a,n l,e,k,v,á,r,o,s, k,a,k,a,ó,s, f,a,h,é,j,a,s, é,s t,ú,r,ó,s.

32 Szóismétlés az első hang elhagyásával kalács - alács
A gyakorlat fokozatai: csak mássalhangzóval kezdődő, mássalhangzó-torlódással kezdő, magánhangzóval kezdődő szavakat mondunk, végül olyanokat, amelyekben a szó belsejében van mássalhangzó torlódás. A két szótagú szavaktól haladunk fokozatosan, a több szótagú szavak felé.

33 Szavak ismétlése csak magánhangzóval
nagyító – a í ó káposzta – á o a Melyik számra gondolok? i e – i e é – 14, 17 Melyik vadon élő állatra gondolok? o o á – oroszlán o o i - krokodil Ugyanez a sor mássalhangzókkal szekrény – sz k r ny gomba – g m b

34 Adott 1-2-3 szó hallásakor koppintás
Szóbefejezés (nad__, szok__, szap__) Azonos hangokkal kezdődő szavak keresése (ma-madár, má-málna, mó-mókus, me-mező) Adott 2 mgh/2 msh – t tartalmazó szavak keresése (a-á: kanál, kantár k-d: kard, kendő) Hanglánc (matrac – m, ma, mat, matr matra, matrac)

35 Olvasás, írás Az olvasás és írás tanulására fordított idő jóval hosszabb legyen Késleltetett írástanulás szükséges, kellő grafomotoros előkészítés után Naponta 5–10 percet fordítsunk a tanulók beszédészlelésnek, beszédértésének fejlesztésére Az alapozó időszakban a gyermek játékosan tanuljon meg szótagolni, betűzni Célszerű lenne az első tanévet végig csak a betűtanításra, betűkapcsolásra, szótagolásra fordítani A harmadik tanév előtt nem javasolt az idegen nyelv írásbeliségének tanítása A pedagógus fontos feladata az olvasás iránti motiváció felkeltése és fenntartása Az önismeret, önbecslés, önértékelés szinte minden esetben fejlesztésre szorul

36 A Meixner-módszer Az apró lépések elve: Az alacsony nyelvi kompetenciájú gyermeknek több, kisebb lépcsőfokon kell átlépkednie, ezért nem szabad tanítás közben gondolati ugrásokra kényszeríteni. A hármas asszociáció elve: Nem elég a látott és hallott betűt összekapcsolni, szükséges a hang kiejtéséhez szükséges artikulációs mozgás kialakítása. A homogén gátlás kiküszöbölésének elve: A hasonló dolgokat gyakrabban felejtjük el, tévesztjük össze, és nehezebben hívjuk elő őket. A homogén gátlás általános tanulási gátlás. Első osztályban leginkább a betűtanításban és a szavak felejtésében, keverésében nyilvánul meg. A diszlexiás gyermek érzékenyebb erre. A diszlexiás gyerekek hibáinak „leelőzése”: A diszlexiával gyakran együtt jár a gondolkodás merevsége, a gyermek nehezen tud a gondolkodási folyamatokban váltani. Célszerű többféleképpen a műveleteket, betűket stb. gyakoroltatni. Figyelni kell arra is, hogy a gyermek ne ragadjon meg saját hibáinál, ezért igyekezni kell első osztályban úgy tanítani, hogy ne kövessen el hibát, ha mégis elköveti, akkor tüntessük el; a gyermek radírozzon! A sokféle gyakorlás elve: A szemléltetőeszközökön keresztül konkrétabbá kell tenni az olvasást, betűtanítást. Késleltetett írástanulás Meixner-módszer = Gyógyító olvasás Játékház tankönyvcsalád

37 Az olvasás tanítás előtt végzett fejlesztő gyakorlatok
Beszédfejlesztés: szókincs fejlesztése, szókincsbővítés, hanganalízis-szintézis gyakorlása, mondatgyakorlatok alkalmazása. Beszédmozgás tudatosítása: ajakmozgások megfigyelése, zöngés-zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése. Iránygyakorlatok: mozgásirányok megfigyelése, írásgyakorlatok mozgással, olvasás iránya, sorváltás, téri relációk verbalizálása, tájékozódás a vonalrendszerben.

38 Az olvasás tanítás lépései
Betűtanítás: a homogén gátlást kerülő betűsorrend alapján, az egymással vizuálisan, akusztikusan, motorosan felcserélhető betűk távol tanítása egymástól, magánhangzók tanítása artikulációról, mássalhangzók tanítása hangutánzással, zöngésítés szerepe Összeolvasás tanítása: betűsorrend betartásával zárt, majd nyitott szótagok olvasása, az összeolvasás „játékos szituációban” történik, szótagok felismerése, betűismeret mélyítése szótag-gyakorlatokkal, jelentés felismertetése.

39 Szavak olvasása szótípusok alapján
2+2 betűből álló nyitott szótagok (lá-da), 3 betűből álló zárt szótagok (mos), 2+3 betűből álló nyitott-zárt szótagok (lá-bas), 3+2 betűből álló zárt-nyitott szótagok (bál-na), 3+3 betűből álló zárt-zárt szótagok (raj-zol)

40 Mondatok olvasása: Rövid egyszerű kijelentő és kérdő mondatok olvasása. Szavakból mondatok összerakása, olvasása. Fokozatosan bővülő egyszerű mondatok olvasása. Összetett mondatok olvasása. Szövegek olvasása: Két összetartozó mondat olvasása. Szöveg hosszának növelése a mondatokkal.

41 Szövegértés problémája
verbális észlelés és figyelem beszédészlelés, beszédmegértés A hallott üzenetet jelentéssé, tartalommá kódolja, ha megfelelően működik. Az olvasás terén háromféle probléma jelentkezhet: Technikai probléma Az olvasottak megértésének problémája A kettő együtt Rövidebb szöveg! (keveset, jól)

42 Segítséget jelent! Az olvasandó szövegeket az 1–3. évfolyamon szótagolva, egyszerűsítve kell kézbe adni. Szövegértéses feladatoknál hanganyagként jelenjen meg a szöveg és a hozzá tartozó kérdés is, vagy hangozzék el más által felolvasva. 7–12. évfolyamba járó tanulók tanulás-módszertani megsegítése és az egyes tananyagok más információhordozón történő megjelenítése és kézbe adása szükséges. Otthon is. Írásbeli munkához, amennyiben tervkészítés, dokumentálás, feladatleírás, időterv, tapasztalatok, dokumentumok elemzése a feladat, részletes szempontsort, mintát szükséges a tanulók kezébe adni. Diszgráfiás tanulóktól kérdések alapján szóban kérdezzünk vissza. Számítógépes feldolgoztatási lehetőség biztosítása (információkezeléshez már a korai időszaktól).

43 Szekvenciális emlékezet gyakorlása (P. S. Klein-A. A
Szekvenciális emlékezet gyakorlása (P.S. Klein-A.A. Schwartz: Kézikönyv a szekvenciális emlékezet és figyelem gyakorlásához) 2-8 fős csoportok Vezető befolyásolhatja a feladat nehézségéi szintjét (elemszám növelése, szekvencia megfordítása, időtényező változtatása) Cselekvéses, játékos forma (szórakozás, nem tanulás) Újfajta tevékenység (dramatizálás, papírhajtás, jel-nyelv, gesztus…) Szekvenciák száma kezdéskor: 3! Saját tapasztalatok

44 Tereptárgy sorozat Minden tanulónak sorjában megmutatunk három kártyát, mindegyik tereptárgyat ábrázol (ház, gyár, játszótér, jelzőlámpa, híd, kerítés, fa, vasúti sín…) „Gondoljátok azt, hogy az iskolába vezető úton elhaladtok valamennyi a kártyán látható tárgy előtt! Próbáljatok visszaemlékezni valamennyi dologra, ugyanabban a sorrendben!” Utána képzeletben hazafelé mennek.

45 Verbális utasítás sorozat
„Kövessétek az utasításokat pontosan abban a sorrendben, ahogy mondtam. Ismételjétek is meg!” Írd fel a neved a táblára. Nyisd ki, csukd be az ajtót. Ülj a székre. Szökdécselj előre vagy hátrafelé. Nyisd ki, csukd be a könyvet. Rajzolj kört, négyzetet, háromszöget a papírra. Érintsd meg a lábujjadat, fejed, térded. Emeld fel a széket. Tapsolj, pattints az ujjaddal. Hegyezd ki a ceruzát. Töröld le a táblát.

46 Hangokból álló sorozat, hátra rajzolás
Páros játék. Az egyik párt utasítjuk: „Most különféle hangokat suttogok neked. Próbálj visszaemlékezni ezekre, és ugyanolyan betűket írj a párod hátára az ujjaddal. Miután befejezted, a társad mondja ki hangosan őket!” (Szenzoros információk ebben az egyszerű tevékenységben: auditív, motoros, taktilis, verbális)

47 Piknik listája „Tegyünk úgy, hogy egy pikniken fogunk részt venni. Állítsatok össze egy listát azokról a dolgokról, amiket otthonról hoztok. Gondoljuk azt, hogy otthon felejtetted a listát, és most fejből kell visszaemlékezned mindenre.”

48 Telefonos játék „Üljetek le kör alakban. Súgni fogok egy mondatot egyikőtöknek. Ő elsuttogja a szomszédjának, majd ő is továbbadja. Az utolsó tanuló hangosan kimondja a mondatot.” Szívesen megyek az állatkertbe. Szeretem etetni a majmokat. Szívesen megetetem a majmokat az állatkertben. János és én mindig elmegyünk az állatkertbe megfigyelni a majmokat.

49 Mintha játék „Képzeljük el, hogy egy nagy iskolai büfében vagyunk, ahol minden kapható, amit enni szeretnénk. Néhányan vendégek lesznek, mások szakácsok és pincérek.” Gyerekeket három csoportra osztjuk, kijelölünk egy-egy vendéget, szakácsot, pincért. „A vendég mondjon 3 dolgot a pincérnek, amit enni szeretne. Az elmondja a szakácsnak. A szakács úgy csinál, mintha elkészítené az ételt, és átadja a pincérnek, aki elismétli a sorrendet. Amikor a pincér hozza az ételt a vendégnek, a vendég elismétli az ételek listáját, ellenőrzi, hogy mindent megkapott-e, amit kért.”

50 Rímelő szavak „Mondani fogok egy szót, azután több olyan szót, amelyek erre rímelnek. Ismételd el őket, amikor végeztem.” sas, vas, has, kas comb, domb, gomb, lomb szánt, ránt, bánt, hánt, pánt hab, rab, bab, szab, zab bal, dal, fal, hal, nyal tanít, nagyít, vakít, hasít, szakít segít, veszít, nyerít, hevít, terít okít, szorít, vonyít, borít

51 Hagyományos szekvenciák
Tánclépések Origami hajtogatás Taglejtések, mozdulatok Gesztusok Ritmusok, dallamok Gyöngyfűzés Jelnyelv

52 Önbecslés, önértékelés
A személyiségfejlesztés - mint minden más terápiában, itt is megtalálható: harmonikus személyiség kialakítása szorongásoldás kitartásra nevelés a gyermek motivációjának növelése

53 A személyiség és az önismeret súlya a tanulásban
Vekerdy Tamás: „…az értelmi fejlődés az érzelmi biztonságba mélyeszti gyökereit…”

54 Ajánlott irodalom Huba Judit szerk: Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában II. kötet. Bárczi jegyzet, 1991. Brigitte Sindelar – Franz Sedlak: De jó, már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek korai fejlesztése. A tanulási zavart okozó részképességgyengeségek felismerése és terápiája óvodáskorban és iskolát kezdő gyermekeknél. Összeállította: dr. Zsoldos Márta és Ringhofer Jánosné. Budapest, 1992, 1995, BGGYTF. Sindelar: iskoláskorúakra kidolgozott program is! Dyslexia-dyscalculia programcsalád – bevezetés a betűk és a számok világába (Varázsbetű Bt.) 2001. Meixner Ildikó: Játékház – tankönyv a diszlexia prevenciós olvasástanításhoz, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. Csabay Katalin: Lexi iskolás lesz, iskolaelőkészítő mesetankönyv 6-7 éveseknek, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997 Dr Gósy Mária – Laczkó Mária: Varázsló –olvasási nehézségek felismerése, olvasásfejlesztés – szülőknek, tanítóknak, logopédusoknak, fejlesztő pedagógusoknak, Nikol Kiadó, 1993. Kovács Györgyné- Szebényiné Nagy Éva- Torda Ágnes: Mondd ki, írd le, törd a fejed!, Tankönyvkiadó, 1992. Marton-Dévényi Éva Dr., Szerdahelyi Márton, Tóth Gábor, Keresztesi Katalin Dr.: Alapozó terápia Fejlesztő Pedagógia, 1994/4. szám.

55 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A tanulást segítő preventív programok, eszközök"

Hasonló előadás


Google Hirdetések