Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatika, nyelv, oktatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatika, nyelv, oktatás"— Előadás másolata:

1 Szlávi Péter szlavip@elte.hu 1999-2012
Informatika, nyelv, oktatás * Tépelődés a közoktatás informatikai szókincséről … és amik erről eszembe jutottak (gondolatébresztő vázlat) Szlávi Péter

2 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Bevezetés elé… „Értünk egymás nyelvén, minden szó beszél, Mégis másképp érted, mint ahogyan én. Más a szó, ha mondod, más ha hallgatod, Nem tudná a bal kéz, mit akar a jobb.” LGT : Egy elfelejtett szó (Presser Gábor / Adamis Anna) A férfiak megnézik a nők fenekét és azt gondolják: „Húúúúúú, micsoda segg!” A nők is ezt gondolják, de közben a pasi arcába néznek... (Humor az infosztráda mellől) A mottók kiválasztásáról: mindkettő a szavakról, a szavak nem egyértelműségéről szól más és más stílusban. Az LGT dalból árad az emberi kommunikációt megtestesítő nyelv, pontosabban annak építőköve, a szó tisztelete. Árnyaltan, sokoldalúan fejezi ki, állítja a „szavak általános relativitásának elméletét”. A másik ezt a relativitást leszűkíti a szavak, gondolatok „nemi relativitására”, példázva a „szavak speciális relativitásának elméletét”. Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

3 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Tartalom Bevezetés Nyelvi hatások „múltja” Kultúra és nyelv és informatika A magyarosítás szempontjai Mit, mikor, miért magyarosítsunk? Hogyan magyarosítsunk? Informatika és oktatás Informatika és nyelv A számítógép „újdonsága” – a társadalmasodás rugója Az informatika nyelvi hatása és társadalmi reagálás Kultúra és nyelv Informatika és nyelv Önérzet Praktika Minden magyar, ami … Úgy jó, ahogy van … … és mi a helyzet ma? A magyarosítás buktatói Pongyolaság A helyesírásról Az e-stílusról Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

4 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Bevezetés Informatika és oktatás Informatika társadalmasodott Informatika a kultúra része Oktatás tárgya Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

5 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Bevezetés Informatika és nyelv A számítógép születése: USA, Anglia  angol nyelvterület  angol terminológia Informatika átjárja a tudományt és a gazdaságot  „aki kimarad, lemarad”  terminológia-befogadás v. –honosítás? számítógép történelem Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

6 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Bevezetés A számítógép „újdonsága” – a társadalmasodás rugója első olyan találmány, ami kommunikálni „akar” az emberrel, ráadásul ango-lul a kutatás tárgyából más tudományok, majd a hét-köznapok eszközévé válik Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

7 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Bevezetés Az informatika nyelvi hatása és társadalmi re-agálás szótárkorszak (a fogalmak avulásának mértéke –manap-ság– jó 10-szerese az egyéb fogalmakénak) nemzeti „stratégiák” az angol dominancia ellen (szemérmes befogadás .. önérzetes beintegrálás, törvényi „hátszéllel”) Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

8 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Bevezetés Az ún. Fehér könyvek sorozatban megjelent „A magyar nyelv a digitális korban” c. kiadványban erről ez olvasható: „Manapság sok lelkes hagyományőrző érvel amellett, hogy az első­sorban az angolból származó neologizmusok nem erősítik, hanem inkább gyengítik a magyar nyelvet. „Nyelvvédő” tevékenységüknek köszönhetően 2002-ben bevezették az ún. nyelvtörvényt, amely kötelezővé teszi az összes angol nyelvű hirdetés és szlogen magyarra cserélé- sét. Emellett egyéb nyelvművelő és -védő lépések is történtek például 2011 elején lépett életbe az új médiatörvény, amely megszabja a televízióban és a rádióban sugárzott magyar és külföldi zenék arányát.” és a Fehér könyveket kiadó META-NET projektről: Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

9 Nyelvi hatások „múltja”
Számítógép okozta „kultúrsokk” példátlan. Nyelvi hatásokra azonban van példa, ezért érdemes kicsit elidőzni a múlton. Nyelvek, amelyek hatással voltak a magyar nyelvre: latin (alibi, móres, notesz, persze, sors, vétó, angyal…) (észak) olasz (piac, dús, mustra, spanyol, strucc…) francia (Lajos, mester, lakat, kilincs, büfé, butik…) török („békeidőkből”: hattyú, hód, ló, alma, körte… „harcos időkből”: kaszabol, janicsár, tepsi, papucs,…) kun-morva (csősz, kalóz/kalauzugyanabból az ősből) német (rékli, batiszt, slicc, puccos, szaft, vicc, suszter,…) orosz (bisztró, muzsik, kulák, robotol, zabrál…) Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

10 Kultúra és nyelv és informatika
„Fejlődési párhuzam”: ált. kultúra és nyelv  info. kultúra és nyelv Hogyan hordozza időről időre a nyelv az ált.  info. kultúrát? Az összevetés korszakolása: előzmény (kulturális és nyelvi) kora középkor reneszánsz felvilágosodás Az események „jelentősége”: oktatáspolitikai  nyelvtörténeti új műfaj születése  technikai Gyorsítsunk! Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

11 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Kultúra és nyelv Előzmény: A kultúra nyelve (Európában) dominánsan a (gö-rög-) latin széles műfaj-spektrummal Kora középkor: „Oktatáspolitikai” esemény: 896-ban bencések iskolát alapítanak Pannonhalmán. (Kolostori iskola) Plé-bánosi és káptalan iskola létesül, a latin szókincs és a latin nyelvű biblia magyarázatok megismerésére, éneklé-sére. „Oktatáspolitikai” esemény: egyszemélyes „is-kolák” – Szt. Imre Szt. Gellért, Nagy Lajos Katalin lánya Képes Krónika; királyi könyvtár Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

12 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Kultúra és nyelv Következtetés: Irodalom, tudomány = latin-görög kultúra A „magas” kultúra kevesek, elsősorban az ural-kodó réteg privilégiuma. („perszonális kultúra”) A „hétköznapi” kultúra terjesztése különféle is-kolákban zajlik, elsősorban egyházi célokra. Könyvek: kolostorokban élőknek készülnek ugyanitt. Esetleg magasrangúak megrendelésére is készítenek (legfőképp: másolnak) könyveket. Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

13 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Kultúra és nyelv Reneszánsz: „Oktatáspolitikai” esemény: 1367-ben létesül Pé-csett Magyarország első (KEu. 3.) egyeteme; 1456-ban pozsonyi Academia Istropolitana. Nyelvtörténeti fejlemény: magyar nyelvű kéziratos Biblia részfordítás, a „Huszita Biblia” (1439); majdnem teljes a „Jordánszky-kódex” (1516), nyomtatott, magyar nyelvű teljes Újszövetség Sylvester János fordítása volt 1541-ből, Biblia Heltai Gáspár műve 1565-ből ben Károli Gáspár, gönci (református) prédikátor atya „Vizso-lyi Bibliá”-ja. Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

14 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Kultúra és nyelv Technikai forradalmi esemény: 1473-ban Budán Hess András nyomdát alapít. Új műfajok születése: 1475-ben magyarul versbe szedett naptár jelenik meg. Tinódi (lantos) Sebestyén (+1556) „az újságírás hazai klasszikusa... a magyarul megszólaló reneszánsz költé-szet első költői ihletettségű és tehetségű epikusa” Bornemisza Péter ( ) Tragoedia magyar nyelven c. drámát Balassi Bálint ( ): reneszánsz „táncdalok” szer-zője és előadója Pázmány Péter ( ) lefordítja Kempis Tamás Krisztus követéséről elmélkedő könyvét. (1600) Ma-gyar nyelvű vitairatokban száll szembe a reformáció nevezetes szószólóival. Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

15 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Kultúra és nyelv Nyelvtörténeti fejlemény: Heltai Gáspár („Csízió” fordítása, 1575) rendszerbe foglalja a magyar nyelv he-lyesírását (Sylvester János nyomdokán). „Oktatáspolitikai” események: Egyetemi Könyv-tár (1561); sárospataki, debreceni református akadémia, eperjesi evangélikus líceum (1621); Pázmány Péter egye-temet alapít (1635) Nyelvtörténeti fejlemények: Apáczai Csere János (1653) Enciklopédia – magyarul (saját szavak: „súrlódás”, „egynemű”, „középpont”…) Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

16 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Kultúra és nyelv Következtetés: Kultúra „hardver-bázisa”: a nyomdagép, tech-nológia: a könyvnyomtatás Megerősödőben a „szoftver”: az írás-olvasás oktatás. Alsófokon magyarul. Felsőbb fokon kizárólag latinul. Nemzeti nyelvű írásos kultúra első fecskéi. Profán témák a művészetekben. Magyar biblia-fordítások – az egyházi kultúra magyarosodása. Szélesebb „kultúra-fogyasztói” kör; tudósok, tanítók képezése egyetemeken Nincs még kialakult szabálya az írott nyelvnek, esetleges a szakszókincs Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

17 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Kultúra és nyelv Felvilágosodás: „Oktatáspolitikai” események: Mária Terézia – „Ratio Educationis” (1777) Bessenyi György – Hazafiúi Magyar Társaság (1779) Új műfajok születése: Pozsony „Magyar Hírmondó” (1780) A magyar nyelvű színjátszás: Pest, 1785 Nyelvtörténeti fejlemény: helyesírási forradalmak (katolikusprotestáns betűk, ypszilonistákjottisták) „Oktatáspolitikai” események: Széchenyi – Tu-dós Társaság (MTA): „a magyar nyelv ápolására, a tudomá-nyok és művészetek magyar nyelven való művelésére” (1825) Nyelvtörténeti fejlemény: akadémiai helyesírás (1832) „Oktatáspolitikai” esemény: magyar nyelvű oktatás Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

18 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Kultúra és nyelv Következtetés: A beszélt és irodalmi írott nyelv közeledése A közoktatásban nemzeti nyelven történik a tanítás Rendszeres „publikáció” Az oktatás jogi háttere megteremtődik Megszületik a helyesírás (első) szabályzata Létrejönnek a magyar nyelvű kultúra terjesztését segítő „intézmények” Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

19 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Informatika és nyelv Előzmények: A nyelvek között „demokrácia” van (később válik do-minánssá az angol); az informatikai kultúra születőben Informatikai kora középkor: Technikai forradalmi esemény: számítógép ( ) számítógép-hálózat (1960-as évek vége) „Oktatáspolitikai” esemény: egyszemélyes kutató „centrumok”, heterogén témák-kal (Nemes Tihamér, Kozma László, Tarján Rezső, Kalmár László …; ) Kovács Mihály (Piarista), Dusza Árpád (Földes) kiber-netika-számítástechnika szakkör (1960-as évek vége) Nyelvtörténeti fejlemények: angol terminológia Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

20 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Informatika és nyelv Következtetés: Programozói, mérnöki tudomány = angol nyelvű kultúra. Speciális kutatási témák Szűk szakmai grémium birtoka az informatikai tudás, „saját nevelésű folytatók”, egyszemélyes iskolák A tudományokkal foglalkozóknak készültek a szg.-ek. A szg.-es kommunikáció mnemonikus, ill. angol alapú. Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

21 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Informatika és nyelv Informatikai reneszánsz: Technikai forradalmi esemény: gyárak, számí-tástechnikai kutató központok születnek Nyelvtörténeti fejlemények: első kísérletek a szakmai szókincs magyarosítására Technikai forradalmi esemény: personal computer: Apple (1970) „Oktatáspolitikai” esemény: programozó-, programtervező matematikus szak (1972) Technikai forradalmi esemény: PARC: egér, GUI, WYSIWYG… (1973) Új műfajok születése: VisiCalc (1979), Lotus1-2-3 (1983) Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

22 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Informatika és nyelv Új műfaj születése: Amerikai egyetemek (és hivata-lok) között hálózat épül. Üzenet-szintű információ-csere: Technikai forradalmi esemény: home computer (ZX80, ZX81, ZX Spectrum, TRS80, ABC80, IBM; 198x) „Oktatáspolitikai” események: minden szakon folyik informatikaoktatás (ELTE-n; 1980) iskolaszámítógép projekt (1982) informatikatanári C-szakként (1983), „fő” szak a tudományegyetemeken (1987) Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

23 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Informatika és nyelv Következtetések: „Önálló”, nemzeti, tudományos kutatások: (fél)magyar nyelvű terminológia az informati-kában informatika felsőfokú oktatásbeli bevezetése: szakember-, majd szaktanár-utánpótlás céljából nincs még kialakult szabálya az írott informatikai nyelvnek. A magyaros szókincs és helyesírás kér-dése már hébe-hóba felvetődik a szakma művelői „fejében”. Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

24 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Informatika és nyelv Informatikai felvilágosodás: Technikai forradalmi esemény: WWW (1991), HBONE (1993) Új műfaj születése: Mosaic = böngésző (1993) „Oktatáspolitikai” esemény: NAT-ok (199x): informatika mint tantárgy SuliNet/Irisz: „Internet az iskolákba” projekt ( ) OKJ-tanfolyamok és vizsgák, ECDL-tanfolyamok és vizsgák (1997), a teleház-mozgalom Sulinet Digitális Tudásbázis (2004) Nyelvtörténeti fejlemény: Konferenciák az infor-matika társadalmi hatásairól Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

25 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Informatika és nyelv Következtetések: Személyi, sőt „házi” számítógép  az informatikai eszközök bevonulása a hétköznapokba Az informatikai „társalgás” (=az alkalmazói progra-mok által beszélt) nyelve többnyire, a fejlesztői prog-ramoké kizárólag az angol Létrejönnek az informatikai kultúra terjesztését segítő intézmények Az informatika oktatása bevonul a közoktatásba „ma-gyarul” A helyesírást az Akadémia konkrét szavak vonatko-zásában rögzíti Napi problémává válik a magyaros informatikai szókincs kérdése Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

26 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Informatika és nyelv Összefoglalásul a párhuzamról: Összecsengések: elterjedés: egyszemélyes kultúra  elhivatottak és a kiválasztottak kultúrája  szélesebb rétegek  min-denki kultúrája; közben a nyelv: latin  magyar előre lépés motorjai: technikai megújulások, új műfa-jok, oktatáspolitikai döntések, nyelvtörténeti fejlemények Eltérések: kulturális háttér: szilárd  kialakulóban lévő nyelvi alap: holt nyelv  elő nyelv (angol) művelők = = élvezők művelők   élvezők Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

27 A magyarosítás szempontjai
Itt az idő! Az informatikai felvilágosodás éveit tapossuk. De… … vegyük figyelembe a múlt és jelen intő jeleit a nyelvápolási „stratégiánk” megtervezésénél: önérzet van mire – hajlékony, sokrétű, kifejező … nyelv a magyar praktika nem elefántcsonttoronyban élő nyelvészek szabják meg a nyelvfejlődés irányát Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

28 A magyarosítás szempontjai
Önérzet: Bárczi Géza és társai: „A magyar nyelv története” [ ] Mezzofanti bíboros ( ) : „Tudja, melyik az a nyelv, amelyet mondat-szerkesztő képessége és ritmikájának harmó-niája a göröggel és olasszal egy szinten, minden más nyelv fölé emel? A magyar!” Fontossága miatt (ha a diára nem is fér) itt idézem George Bernard Shaw drámaírót, aki az amerikai CBC-nek adott interjújában ezt mondta: „Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.” Két további adalék: Lotz János cikke [„A Pesti Hírlap nyelvőre”, 48. o.] Siklós Péter és Terts István szerk.: „Egy magyar ide-genvezető Bábel tornyában – Lénárd Sándor írásai a nyelvekről” [részlet] Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

29 A magyarosítás szempontjai
Praktika: A múlt „fényei és árnyékai” (a nyelvújítás nyomai): „madártan”: Filomela  Kazinczy: csalogány  Kazinczy: csattogány  Vajda Péter: dalabáj  bájdalú zenér [„A Pesti Hírlap nyelvőre”, 20. o.] „kémia” (Mengyelejev után szabadon): Folyany Fluor Folyékony anyag Halvany Clor[Klór] Halvány anyag Büzeny Bromium[Bróm] Bűzös anyag Iblany Iod[Jód] Illékony anyag Higany Hydrargyrum Híg anyag Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

30 A magyarosítás szempontjai
„geográfia”: Istokhalma ? Kappanhágó ? Lipcse ?  Stokholm  Koppenhága  Leipzig „rusztika”: páholy  széntartó rekesz bútor  cókmók, batyu (vö. „hord el a betyárbútort!”) A nyelvújítás technológiája: Példák Bugát Pál rendszeréből [a szókincstan-ából (=szókat csinálni tanít)]: ragok továbbképzésével – nekel, hozzány megcsonkítás és összevonás – lemb, hordong Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

31 A magyarosítás szempontjai
Pihentető talányok: lég ? csőr ? talaj ? könnyelmű ? zongora ? Vállaljuk-e tehát magyarosítás hálátlan ódiumát? Kénytelenek vagyunk, mert idegen a szókészlet, eltérő gondolkodásmódot követ  levegő+ég  cső+orr talp+alj könnyű elméjű zengő tambura Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

32 Mit, mikor, miért magyarosítsunk?
Két szélsőség között… mindent (mint más „öntudatos népek”: a franciák vagy a németek) semmit (elfogadva, hogy csak egy parányi sziget vagyunk Európa latin-germán-szláv tengerében). Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

33 Mit, mikor, miért magyarosítsunk?
Minden magyar, ami ... Előnyös, mert szélesebb rétegek számára elérhető, az oktatásban kiesik a nyelvi megértés lépése, csak a lényegi, a fogalmi marad, csökkentett feltételrendszer az oktatási használat-ban Előnytelen, mert nehezíti a külföldi szoftverek importját, oktatásba bevonását, nyelvi nehézségek miatt nehéz a konzekvens átül-tetés. (Pl.: felszólító módban igekötő hátra, főnévi igenévi alak vagy 1. szám 3. személybeli alak?) Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

34 Mit, mikor, miért magyarosítsunk?
Úgy jó, ahogy van ... Előnyös, mert nem kell semmit tenni (így rosszul sem lehet tenni), motiváció az angol nyelv tanulásához, rövid, egyszerű szoftverátvétel Előnytelen, mert első akadályt maga a nyelv képezi (Milyen segítség [help] az, amelyik nem érthető? Még a segítségkéréshez is „idegenül” kell tudni?!?), így hátráltatja a bevezetést, nem kerülhet akkor szóba, amikor a „téma” megkívánja (csak akkor, amikor a nyelvi alapok is megvannak) Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

35 Mit, mikor, miért magyarosítsunk?
… és mi a helyzet ma (az ezred forduló táján)? Nyelvész vélemények: Répási Györgyné: „Az Internet megjelenése nagy hatást gyakorolt nem csupán a tömegkommuni-káció fejlődésére, hanem magára a nyelvre is. Először a számítástechnikai szakkifejezések sokkolták a laikus felhasználói kört, majd ezek részleges célnyelvi átültetése után a Világháló használatával szinte kikerülhetetlenné vált az idegen –elsősorban angol– szavak és fogalmak átvétele. … Nyelvünkre nézve komoly veszélyt jelentenek az «információs szupersztráda» idegen kifejezései. Nyelvünk romlásának közvetlen oka, hogy «A nyelvmű-velők és a számítástechnikusok nem tudják az új média fogalmait megfelelő hazaival pótolni, és ha sikerül is, addigra már késő, mert több ezer ember a megtapadt angol kifejezést vagy mozaikszót használja, ami sokkal rövidebb bármely új magyar fordításnál».” Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

36 Mit, mikor, miért magyarosítsunk?
Zimányi Árpád: „Nem pusztán az idegen szavakról, hanem olyan idegenszerűségekről beszélhetünk, amelyek minden nyelvi szinten jelentkeznek: a hangtani, ki-ejtési jelenségektől kezdve egészen a nyelvtani, mondatszerkezeti sajátossá-gokig. Sőt érdemes még tovább tágítani a kört. A nyelvi hatások csupán felszíni –sokszor másodlagos– jelenségek, velük együtt érvényesülnek a tár-sadalmi, gazdasági, kulturális folyamatok, s az utóbbiak, a mélyebb okok tekinthetők elsődlegesnek, a nyelvi változások igazi forrásának. …” Példák: Kiejtés: cowboy [kovboj  kauboj], jazz [dzsessz  dzsez]; HBO [hábéó  écsbió], PhD [péhádé  piécsdí], Microsoft [mikroszoft  májkroszoft]; „Következíííííík Fááááábriiii Sándooorrr!”. Saját kiegészítés: „kedvenc” reklámjaimból: „Garnier” (betűhű-kiejtéssel), míg „Chevrolet” (amerikai angollal). Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

37 Mit, mikor, miért magyarosítsunk?
Helyesírás: menedzser  manager, hobbi  hobby, víkend  weekend; csip  cheap, fájl  file, szken-ner  scanner, flopi  floppy; Richard, Judith, Szandy, Sylvia; Party, Story; Mammut, Plus. Szóhasználat: formatervezés  design, vezetőség  management, irányzat  trend, sovány  light(os); pénzügyi politika  fiskális politika, emberi kataszt-rófa  humanitárius katasztrófa; (jelentés bővülés:) interjú (=munkahelyi beszélgetés), installáció (=alkotás /telepítés), karakter (=típus), rekord (=adatszerkezet), adminisztráció (=kormány). Mondattan: Hotel Gellért, Club Aliga, Suzuki Kovács, Vitamin C, Budapest 1; „lány a hosszú hajjal” ( „the girl with long hair”). Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

38 Mit, mikor, miért magyarosítsunk?
Tükörszavak: mouse  egér, mountain bike  hegyi kerékpár, overwrite  felülír; karrier­diplomata (=hivatásos diplomata). Szokások: Bálint-nap  Valentin-nap, Mindenszentek előestéje  Halloween; hello/hi; „give me a five” (kézfogás helyett tenyér összecsapás). Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

39 Hogyan magyarosítsunk?
A magyarosítás buktatói: Pongyolaság – „kb.-szinonima változatosság” billentyű / gomb halom / kupac / heap fájl / állomány / file könyvtár / katalógus / mappa / directory Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

40 Hogyan magyarosítsunk?
Fantáziatlanság1 (szótár-hű fordítás) WYSIWYG (what you see is what you get) = AKAMIL (amit látsz, azt kapsz) DTP (desktop publishing) = AKSZ (asztali kiadványszerkesztés) register = regiszter / nyilvántartás / számláló accumulator = akkumulátor / gyűjtő active = élő field = mező record = rekord client = kliens (ügyfél helyett) password = password (jelszó helyett) Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

41 Hogyan magyarosítsunk?
Fantáziatlanság2 („kiejtés-hű” átvétel) cursor = kurzor server = szerver (szolgáltató / kiszolgáló helyett) Software = szoftver debuging =dibagolás, debugolás (hibakeresés helyett) stacking = sztekkelés (vermelés helyett) push/pop = push-olás/popolás (vermelés helyett) pointer = pointer (memória-mutató helyett) click = klikkelés, klikkentés, rálövés (kattintás helyett) hypertext = hipertext hyperlink = hiperlink Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

42 Hogyan magyarosítsunk?
Fantáziatlanság2 („kiejtés-hű” átvétel) domain = domen chat = chatelés / csetelés = ezés / emílezés IRC = iercézés, ircezés messenger = messengerezés / messz(i/e)ndzserezés skype = skype-olás / szkájpolás Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

43 Hogyan magyarosítsunk?
Szemléletesek (hangulatosak?) cursor = ékelő / szövegék / betűhelyző / helyőr / fényes pont ENTER = Eredj-gomb ESCAPE = El-/ Kiskapu-gomb software = eszközeg / puhály pendrive = tollmeghajtó / adattoll / eszemtokja CANCEL/UNDO = Mégsem-gomb hot key = forró ~ / gyorsító gomb (az utóbbi pontosabb, az előbbi izgalmasabb) scroll = pörgetés / görgetés scroll bar = pörgető ~ / görgető sáv chat = e-csicsergés (e=elektronikus), i-csicsergés (i=Internetes) Software-hez, pendrive-hoz: A szómagyarító szavazásra feltett változatai a „software”, ill. „pendrive” szavakra: (2013. július) Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

44 Hogyan magyarosítsunk?
Szemléletesek (hangulatosak?) help = súgó net = háló internet = világháló / információs szupersztráda / infosztráda / I-way (ejtsd: ájvéj) homepage = otthonlap / ottlap / honlap / címlap smiley = mosolyszimbólum laptop = leptop / lapgép (? ölgép ?) notebook = nótbuk / noteszgép palmtop = ~ / tenyérgép / zseb(számító)gép Google  guglizás Ez a „magyarítósdi” nehéz ügy!  Álljon itt egy irodalmi példa: Karinthy Frigyes Műfordítás c. gyöngyszeme az Így írtok ti c. kötetből.  Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

45 Hogyan magyarosítsunk?
A helyesírásról „Nincs új a nap alatt!” – magyar szavak írása ypszilonisták/jottisták Ma idegen szavak írása file = fájl / állomány byte = bájt hardware = hardver (-: keményáru :-) software = szoftver (-: puhaáru :-) firmware = ... (((-: ???áru :-))) toldalékolás: kötőjelezés, egybeírás kérdései -ezés / ezés / ezés / ímélezés Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

46 Hogyan magyarosítsunk?
Az e-stílusról Az elektronikus írott nyelv drasztikus átalakulása, rövidülése: emotikonok, smiley-k (=hangulatjelző rövid jelsorozat, mosolyszimbólumok), „szokványos” kifejezés-rövidítők (pl. vki=valaki, …, h=hogy, tkp=tulajdonképpen, /C=perc, 111=mindegy, 1*=egyszer, 4U=for you stb.) oops, wow ?=? puff!, mi a szösz? (ez megint „csu-pán” amerikanizmus) Az e-stílus egyrészt káros, amennyiben az igény-telenséget erősíti, másrészt viszont időhiányos korunk szükséges velejárója. Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

47 Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás
Irodalom … helyett lásd itt: vagy itt: ahol minden forrás megtalálható. Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás

48 Használat Kattintson oda, ahova a nyilak mutatnak, ha …
Vissza az előzőleg látott diához Ezt már ismeri: INFO… Kattintson oda, ahova a nyilak mutatnak, ha … Vissza a tartalomjegyzékhez Informatika oktatása – Informatika * Nyelv * Oktatás


Letölteni ppt "Informatika, nyelv, oktatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések