Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ANALÓGIÁK Egészségügyi vezetői konferencia - 2008 május 12-16., Zell am See.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ANALÓGIÁK Egészségügyi vezetői konferencia - 2008 május 12-16., Zell am See."— Előadás másolata:

1 ANALÓGIÁK Egészségügyi vezetői konferencia - 2008 május 12-16., Zell am See

2 Mindennapos problémáink… 17.30 – 18.00 Az ÁNTSZ engedélyezési és ellenőrzési tapasztalatai Dr. Falus Ferenc országos tisztifőorvos, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 18.00 – 18.20 A jogszabályi változtatás lehetőségeiről, valamint a szakfelügyeleti rendszer működéséről Dr. Kovács Zsolt jogi főosztályvezető, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 18.20 – 18.50 EMKI - új / régi szereplő az intézmények között Dr. Margitai Barnabás főigazgató, Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet 18.50 – 19.15 Kérdések, beszélgetés

3 EMKI, új szereplő az intézmények között ? Dr. Margitai Barnabás, MBA, MSc főigazgató - Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet

4 ORKIEMKI Orvosi Műszer és Kórháztechnikai Intézet Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet

5 Úniós pályázatok Divíziója Minőségfejlesztési Divízió Kórháztechnikai Divízió

6 EMKI alapító okirat 2.1. A külön jogszabályok alapján, mint kijelölt szervezet az orvostechnikai eszközök megfelelőségének vizsgálatát és tanúsítását végzi. 2.2. Végzi az in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések vizsgálatát és tanúsítását. 2.3. Jogszabályban meghatározottak szerinti adatgyűjtést végez, illetve országos nyilvántartást vezet a gép-műszer, energia- és épületkataszter területén.

7 Kórháztechnikai Divízió ISO 9001, 13485 szabványok alapján történő tanúsítás (NAT) CE szabványok alapján történő tanúsítás (EEKH) Önkéntes tanúsítások gyógyászati segédeszközgyártók, ortopéd cipőt gyártók, fogtechnikusok, optikai laboratóriumok Szakértés EEKH engedélyezési eljárása során Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok Gyógyászati segédeszközök szakértői vizsgálata OEP befogadásai eljárásakor Gépek, műszerek időszakos vizsgálata Hatósági megkeresések Tanfolyamok NAT: Nemzeti Akkreditációs Tanács; EEKH:Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

8 EMKI alapító okirat 2.4. Végzi az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, dokumentálását. 2.6. Szakmai és módszertani szempontból segíti az egészségügyi szolgáltatók minőségfejlesztési munkáját. A gyűjtött adatokból indikátor fejlesztést végez és javaslatot tesz a szakmai standardokra.

9 EMKI alapító okirat 2.7. Külön megbízással végzi a szakmai protokollok, irányelvek, (módszertani levelek) készítésének koordinálását. 40 szakterület, 386 szakmai ajánlás (1-32) Hiányzó szakterületek Hiányosságok Érvényességi határidők

10 EMKI alapító okirat 2.8. Nyilvántart és információt szolgáltat az egészségügyi szolgáltatók minőségirányítási rendszereiről és értékeli az intézmények rendszeres éves minőségügyi riportjait ISO 9001KESISO 14001MSZ 28001ISO 17799ISO 15189 874517112 (Sinka,Szy 2006)

11 EMKI alapító okirat 2.9. Szervezi és koordinálja a kiemelt egészségügyi területek klinikai auditját Asszisztált reprodukció - in vitro fertilizáció Ortopédia - térd, csípő protézis műtétek Onkológia sebészet (emlőműtétek) Transzplantációs sebészet Művesekezelések Invazív kardiológiai beavatkozások …

12 EMKI alapító okirat 2.10. Szervezi és koordinálja az egészségügyi szolgáltatások és szolgáltatók szakma specifikus akkreditációját, fejlesztések során az akkreditációs standardokra vonatkozóan javaslatot tesz. 2.11. Nyilvántartást vezet az akkreditációs dokumentumokról, a közérdekű adatokat nyilvánosságra hozza, az akkreditációval kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást ad.

13 2.16. Az Európai Unió követelményeinek megfelelően kialakítja és működteti a nemzeti betegbiztonsági figyelő és adatgyűjtő rendszert. 2.16.1. Folyamatosan gyűjti, értékeli és elemzi a betegek biztonságát veszélyeztető események, állapotok, helyzetek adatait. 2.16.2. Kialakítja a betegbiztonsággal kapcsolatos gyors reagáló rendszerét, melyet az egészségügyi szolgáltatók szükség szerint on- line használnak. – klasszikus értelemben EMKI alapító okirat

14 2.5. Végzi az ágazati- és azon statisztikai adatok gyűjtését és elemzését, melyek az egészségi állapot korai fejlesztése és az egészségügyi ellátás fejlesztésének mutatójaként használhatók, illetve döntéshozói támogatásra alkalmasak. 2.12. Pályázati fejlesztési programokban felkérésre szakértők bevonásával közreműködik. 2.13. Végzi az egészségügyi beruházásokkal kapcsolatos pályázatok minőségellenőrzését. TAMOP 6.2.6.

15 EMKI alapító okirat 2.14. Szervezi és dokumentálja az egészségügyi fejlesztések megvalósításához bevonható szakértők nyilvántartását és tevékenységét 2.17. Felkérésre, a rendelkezésére álló adatait is felhasználva az egészségügyi fejlesztések és beruházások költséghatékonysági és minőségfejlesztési vizsgálatait végzi 2.3. Jogszabályban meghatározottak szerinti adatgyűjtést végez, illetve országos nyilvántartást vezet a gép-műszer, energia- és épületkataszter területén.

16 EMKI alapító okirat 2.15. Az Intézet saját tevékenységére vonatkozóan minőségirányítási rendszert működtet Kórháztechnikai divízió minőségirányítási rendszert működtet. A tanúsító iroda és a laboratóriumok NAT által akkreditáltak

17 EMKI startégiai partnerei ANTSZ (OSZMK) - klinikai auditok OEP - finanszírozási protokollok EBF - betegelégedettség ESKI - ágazati minőségügyi stratégia EEKH - betegbiztonság, engedélyezés NAT - szabványfejlesztés KSH - OSAP jelentések Külföldi társintézetek - együttműködés Egészségügyi intézmények, szolgáltatók

18 Kapcsolat intézményekkel, egészségügyi szolgáltatókkal Beteg biztonsággal kapcsolatos jelentések Klinikai auditok Éves minőségügyi jelentések Adatszolgáltatás (gép, épület, műszer) Tanácsadás pályázatok kapcsán Szakértői feladatok felkérésre Intézményi, szakterületi akkreditáció

19 EMKI működése Működés jellemzői (reorganizáció) Dolgozói létszám (racionalizálás) Gazdálkodás (kiegyensúlyozottá tétel) SzMSz (2008. április 28.) Organogram (3 divízió) Átalakítás (lépcsőzetes, jelentős) Elérhetőségek: www.emki-eum.huwww.emki-eum.hu

20

21 Köszönöm a figyelmüket! Kérem támogatásukat, együttműködésüket!

22 Ágazat minőségfejlesztési stratégiája 1. Minimum feltételek (tárgyi, személyi) Finanszírozott beavatkozások típusa és száma Ellátás minősége Klinikai auditok Betegbiztonság Betegelégedettség Minőségirányítási rendszerek,éves jelentések Akkreditáció (intézményi, szakterületi)

23 Ágazat minőségfejlesztési stratégiája 2. Kötelezettségek (jogszabályi követelmény) Feladatok (prioritások) Igények Lehetőségek Támogatottság (források,pályázatok) Célok (egyeztetés!, elfogadtatás!) Időtáv (1- 3- 5 év - ütemezés) Felelősök Várható eredmények

24 Miért EMKI? Az ellátás során számos adat keletkezik, mely nem kerül felhasználásra, visszajelzés nem történik az adatszolgáltatók felé. A rendszer működése alacsony hatékonyságú. Demoralizáló. A legfontosabb cél a források biztosítása. A források felhasználásáról, az ellátás minőségéről érdemi információnk nincs Az intézményeket összehasonlítani nem tudjuk, az ellátás minőségének változásáról összehasonlítható információik nincsenek.

25 Miért EMKI? A minőségfejlesztés filozófiája - PDCA Amit nem mérek, az nincs, arra nincs érdemi hatásom, nem tudom hol vagyok, hová tartok. Adatok folyamatos értékelése, elemzése feltétele a működés megítélésének (kontrolling, minőségirányítási rendszerek) Az információ megosztása, visszacsatolása alapvető feltétele a minőség javulásának.

26 Miért EMKI? A szolgáltatott adatok minősége, meghatározza a következtetések minőségét is. Olyan adatokat tudunk a jövőben visszacsatolni, amilyeneket kapunk, elemezünk. Az adatok egy része nyilvános, más része csak az intézmények számára hozzáférhető. Az adatok validálása, hiteles volta az egyik legnagyobb kérdés! Az adatok helyességet csak helyszíni ellenőrzésekkel lehet biztosítani.

27 Minőség felügyelet az egészségügyben Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) Egészségügyi Minisztérium (EüM) ÁNTSZ Országos Egészség- biztosítási Pénztár (OEP) Szakmai Kollégiumok Országos Intézetek NAT ODL SZABNAT EÜ SZAB ISO alapú tanúsítás Standard alapú tanúsítás Tanúsító szervezetek Működési engedélyezés Szakmai felügyelet Ellátási Standardok KES, HES, JES, VES ISO szabványok Szakmai minimum- feltételek Szakmai irányelvek, protokollok (betegtájékoztatás) Finanszírozási szerződés kötés, ellenőrzés Laboratóriumok EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETEK Fekvőbeteg-, járóbeteg szakellátás, háziorvosi ellátás, védőnői ellátás ÖNÉRTÉKELÉSÖNÉRTÉKELÉS Eredmény I N D I K Á T O R O K K L I N I K A I A U D I T A K K R E D I T Á C I Ó T A N Ú S Í T Á S Laboratóriumi akkreditáció A KKREDITÁCIÓ OSZMK OSZMK – Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ ODL SZAB – Orvosi Diagnosztikai Laboratóriumi Szakmai Akkreditáló Bizottság EÜ SZAB - Egészségügyi Szakmai Akkreditáló Bizottság 2005. évi LXXVIII. tv. 15/2005.(V.2.) EüM rendelet 25/2004.(II.26.) Korm. r. ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 20/2004.(III.31.) ESzCsM rendelet 1997. évi CLIV. tv. 23/2006.(V.18.) EüM rendelet Ellátási Standardok fejlesztése Ellátási Standardok TUDOR Szabályozások Beteg biztonság


Letölteni ppt "ANALÓGIÁK Egészségügyi vezetői konferencia - 2008 május 12-16., Zell am See."

Hasonló előadás


Google Hirdetések