Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Somogyfajszi Általános Iskola, Somogyfajsz

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Somogyfajszi Általános Iskola, Somogyfajsz"— Előadás másolata:

1 2014. 04. 29. Somogyfajszi Általános Iskola, Somogyfajsz
A gyermeknevelést segítő szolgáltatások, ellátások helyben igénybe vehető formái, az igénybevétel lehetőségei Somogyfajszi Általános Iskola, Somogyfajsz

2 Pénzbeli és természetbeni ellátások

3   Családi pótlék Gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nyújtott nevelési ellátás, vagy iskoláztatási támogatás Tanköteles gyermeknél: a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára Nem tanköteles gyermeknél (aki középfokú tanulmányokat folytat): annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a 20. évét betölti (SNI: 23 év) Egyedülállóvá válás esetén az összeg magasabb Ha már nem jár iskolába: kérni a folyósítás megszüntetését Összege: gyermekek számától függ Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

4 Gyermeknevelési segély (GYES)
Gyermek 3 éves koráig Ikergyermekek esetén: 5. éves korukig Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek: 10. éves korig Nagyszülői GYES: gyermek 1 éves kora után, ha a gyermek saját családjában marad (mellette ,3 éves kor betöltése után heti 30 órát meg nem haladóan dolgozhat) GYES mellett munka vállalható a gyermek 1 éves kora után Kiskorú szülő gyermekének gyámja a GYES mellett időkorlátozás nélkül dolgozhat Összege (nettó): Ft, ikergyermekek esetén ezen összeg annyi szorosa, ahány ikergyermek van Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

5 Gyermeknevelési támogatás (GYET)
Aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel A legfiatalabb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár Az édesanya heti 30 órát meg nem haladóan dolgozhat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik Összege (nettó): Ft Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

6 Anyasági támogatás Feltétele: a terhesség alatt legalább 4 alkalommal (koraszülés esetén legalább 1) terhesgondozáson részt kell venni, ezt a terhesgondozási kiskönyvvel kell igazolni Az igényt a szülést követő 6 hónapon belül be kell nyújtani Összege: Ft, ikergyermekek esetén Ft Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

7 Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS)
Aki a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt (dolgozott) A szülési szabadság időtartamára-, de max. a gyermek születését követő 168 napig (kb. 5 és fél hónapig) jár Összege: a napi átlagkereset 70%-a Igénylés: munkáltatónál, ahonnan szülni ment

8 Gyermekgondozási díj (GYED)
Aki a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt (dolgozott) TGYÁS lejártát követően, a gyermek 2 éves koráig (ikergyermekeknél: 3 éves koráig) A gyermek 1 éves kora után lehet mellette dolgozni Összege: a napi átlagkereset 70%-a (2 gyermek esetén: duplája, 3 gyermek: triplája) Felsőfokú tanulmányokat folytató anyának is jár: 1 évig, összege: Ft Igénylés: munkáltatónál, ahonnan szülni ment

9 Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások
Méltányossági terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, táppénz, gyermekápolási táppénz: ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik Egyszeri segély: gyógyszerköltségre, egészségbiztosítási pénzbeli ellátások átmeneti kiegészítésére, gyógyászati segédeszköz (szemüveg, hallókészülék, járást segítő eszköz, stb.) vásárlására Összege: egyedi elbírálás alapján Igénylés: Somogy Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerve (Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 28.)

10 Árvaellátás Akinek egyik vagy mindkét szülője elhunyt és életkorától függően meghatározott szolgálati idővel rendelkezett A gyermek 16 éves korának betöltéséig jár Ha a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul: a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25 éves korának betöltéséig jár Összege: annak a nyugdíjnak a 30%-a, ami az elhunytat öregségi nyugdíjként halála időpontjában megillette, vagy megillette volna (de minimum Ft) Igénylés: ha az elhunyt nyugdíjas volt: Somogy Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága (Kaposvár, Kossuth L. u. 9.) ha az elhunyt nem volt nyugdíjas: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Budapest, Váci út 73.)

11 Gyermektartásdíj megelőlegezése
A bíróság a tartásdíjat megállapította, de ennek behajtása átmenetileg lehetetlen 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyvet csatolni kell Ha a szülő ezen összeg nélkül nem képes a gyermek részére a szükséges ellátást, tartást biztosítani A családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem maximum Ft A folyósítás időtartama: legfeljebb 3 év lehet Amíg a gyermek középfokú tanulmányokat folytat, legfeljebb azonban 18 éves korig Összege: gyermekenként max Ft Igénylés: Járási Gyámhivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.)

12 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A családban az egy főre jutó havi jövedelem maximum Ft Egyedülálló szülő, tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő esetén maximum Ft Vagyonvizsgálat Gyermekétkeztetési kedvezmény (ingyenes étkezés: bölcsőde, óvoda, 1-8. osztályig, 50%-os kedvezmény: középiskola), ingyenes tankönyv, évente kétszer természetbeni támogatás ( Ft értékben, Erzsébet utalvány formájában) 18 éves korig, de: ha nappali tanulmányokat folytat: annak befejezéséig, legfeljebb 23 éves korig ha felsőfokú tanulmányokat folytat : legfeljebb 25 éves korig Jegyzői gyámhatóság (nem Gyámhivatal!) 1 év időtartamra állapítja meg, évente felülvizsgálja Igénylés: Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyfajszi Kirendeltségén (Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63. )

13 Óvodáztatási támogatás
Célja: halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban rendszeresen járjanak óvodába Akinek a gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül Halmozottan hátrányos helyzetű: ha 3 feltételből legalább 2 fennáll: - a szülő önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik - munkanélküli: aktív korúak ellátásában részesül, vagy 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott, - elégtelen lakókörnyezetben él: félkomfortos, vagy annál alacsonyabb komfortfokozatú lakásban

14 Óvodáztatási támogatás
Legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az 5. életévét betölti, megkezdi az óvodába járást + a kérelem benyújtását előtt 2 hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába Összege: gyermekenként első alkalommal Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként évente kétszer Ft Igénylés: Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyfajszi Kirendeltségén (Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63. )

15 Önkormányzati segély Települési önkormányzat képviselő-testülete nyújtja Az 1 főre eső havi jövedelem maximum Ft A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeknek Betegség, haláleset, elemi kár elhárítása, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, gyermek fogadásának előkészítése, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, gyermek családba való visszakerülésének segítésekor Formái: eseti (egyszeri), vagy havi rendszeres (legfeljebb 6 hónapig) pénzellátás Összege: rászorultság szerint, de minimum Ft, maximum Ft Kamatmentes kölcsön és átmeneti segély formájában is nyújtható Természetbeni formában: Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás formájában Igénylés: Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyfajszi Kirendeltségén (Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63. )

16 Ápolási díj Tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás Aki állandó és tartós gondozásra szoruló : a) súlyosan fogyatékos (látás-, hallásveszteség, értelmi akadályozottság, mozgássszervi károsodás) vagy b) tartósan beteg (3 hónapnál hosszabb időtartamban) 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi Összege: Ft Igénylés: Járási Hivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.) Kiemelt ápolási díj: - Jelentős egészségkárosodással rendelkező és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes személy - Aki után a magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak - Összege: Ft - Igénylés: Járási Hivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.)

17 Ápolási díj Emelt összegű ápolási díj:
- Fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén - Ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg - Összege: Ft - Igénylés: Járási Hivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.) Méltányossági ápolási díj: - annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi - az 1 főre eső havi jövedelem maximum Ft (egyedülálló esetén Ft) - Összege: Ft Igénylés: Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyfajszi Kirendeltségén (Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63. )

18 Közgyógyellátás A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentését szolgáló természetbeni ellátás Térítésmentesen jogosult: egyes gyógyszerekre (gyógyszerkerete erejéig), gyógyászati segédeszközökre, gyógyászati ellátásokra Alanyi jogon jogosult rá többek között az, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, 2 évre kerül megállapításra Normatív jogon: akinek gyógyszerköltsége nagyobb a havi Ft-nál és családjában az 1 főre eső havi jövedelem maximum Ft (egyedülálló esetén a Ft), 1 évre kerül megállapításra Igénylésük: Járási Hivatalban (Petőfi u. 14.)

19 Közgyógyellátás Méltányossági alapon: akinek gyógyszerköltsége nagyobb havi Ft-nál és családjában az 1 főre eső havi jövedelem maximum Ft (egyedülálló esetén Ft), - 1 évre kerül megállapításra - Igénylés: Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyfajszi Kirendeltségén (Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63. )

20 Lakásfenntartási támogatás
Lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások (víz, villany, gáz, szemészszállítás, közös költség, lakbér, lakáscélú kölcsön, tüzelőanyag) viseléséhez Amely a lakhatást leginkább veszélyezteti Természetbeni ellátás: közvetlenül a szolgáltatónak, közös képviselőnek, főbérlőnek, hitelintézetnek) utalják Normatív alapon: az 1 fogyasztási egységre jutó havi jövedelem maximum Ft A fogyasztási egység arányszáma kedvezőbb: magasabb összegű családi pótlék-, fogyatékossági támogatás folyósítása, illetve egyedülálló szülő esetén 1 évre kerül megállapításra, évente felülvizsgálják Összege: egyedi elbírálás alapján, de minimum Ft Igénylés: Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyfajszi Kirendeltségén (Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63. )

21 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

22 Gyermekjóléti szolgálat
A gyermek érdekeit védő szolgáltatás Feladata: - jogokról, támogatásokról való tájékoztatás, a hozzájutás segítése - családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, a hozzájutás megszervezése - válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása - szabadidős programok (játszóházak, táborozás) szervezése - hivatalos ügyek intézésének segítése - veszélyeztetettséget észlelő-, jelzőrendszer működtetése - családgondozás: gyermek problémáinak rendezése, családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása - családi konfliktusok (válás, a gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, stb.) megoldásának segítése - szolgáltatások (gyermekjóléti, szociális, egészségügyi, pedagógiai) igénybevételének javaslata - felkérésre környezettanulmány készítése - a veszélyeztetettségnek megfelelő javaslat készítése a Gyámhivatal felé

23 Gyermekjóléti szolgálat
Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ Nagyné Horváth Mária Szilvia családgondozó Ügyfélfogadás: Kedd – 9. 00 Csütörtök – 9. 00 Helye: Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyfajszi Kirendeltsége (Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63. )

24 Bölcsőde Kistérségi társulás valamennyi (38) településéről
Családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek fogadása, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük, nappali tagozaton végzett tanulmányaik vagy egyéb ok miatt a napközbeni ellátásukat nem tudják biztosítani 4 csoportszobában 8 gondozónő és 1 bölcsődevezető 1 csoportban 12 gyermek gondozható Térítés ellenében játszócsoport (ahol a szülők együtt játszanak gyermekeikkel) és sószoba (melynek rendszeres használata megbetegedések megelőzésére, illetve a felső légúti betegségekben szenvedőknek ajánlott) működtetése Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 6.30 – ig Helye: Marcali, Katona J. u. 3.

25 Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

26 Családsegítő szolgálat
Szociális és mentálhigiénés problémák, krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családoknak: nehéz helyzethez vezető okok megelőzése-, krízishelyzet megszüntetése-, életvezetési képesség megőrzésének segítése információnyújtással, tanácsadással Anyagi nehézségekkel küzdők számára: pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése (kérelmek kitöltése) Családi konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében: családgondozás Csoportfoglalkozás szervezése pld. adósságterhekkel küzdőknek, pszichiátriai betegeknek Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő-, jelzőrendszer működtetése: intézmények, civil szervezetek, egyházak, magánszemélyek jelzésének fogadása Természetbeni adományok (ruha, játék, bútor, háztartási kisgépek, babafelszerelések, tartós élelmiszer) gyűjtése és osztása

27 Családsegítő szolgálat
Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ Nagyné Horváth Mária Szilvia családgondozó Ügyfélfogadás: Kedd – 9. 00 Csütörtök – 9. 00 Helye: Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyfajszi Kirendeltsége (Somogyfajsz, Kossuth L. u. 63. )

28 Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások

29 Fogyatékosok nappali intézménye
Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott intézmény Nappali ellátást, gondozást biztosít fogyatékkal élő személyek (gyermekek, fiatalok, felnőttek) számára Nagy hangsúlyt fektet az önellátás, önkiszolgálás fejlesztésére, a szabadidő hasznos eltöltésének elsajátítására Étkezést (tízórait, ebédet) igény szerint biztosít Az egyéni képességek fejlesztéséhez gyógypedagógus áll rendelkezésre Az oda-vissza történő szállítást – igény szerint – támogató szolgálatuk végzi Helye: Marcali, Táncsics M. u. 103. Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 8.00 – ig

30 Egészségügyi alapellátások

31 Védőnői szolgálat és háziorvosi ellátás
Családok egészségének megőrzésére, segítésére; a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelő tevékenység Családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segítése Terhes tanácsadás (várandós anyák gondozása): tájékoztatás a szükséges vizsgálatokról, egészséges életvitelről, szülésről, szoptatásról, csecsemőgondozásról - Ideje: Csütörtök – ig - Helye: Orvosi rendelő (Somogyfajsz, Petőfi S. u. 138/A.) Gyermek születését követően: segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással, családtervezéssel kapcsolatban

32 Védőnői szolgálat és háziorvosi ellátás
Védőnői tanácsadás (0-3 éves gyermekek gondozása): családlátogatás, szoptatás segítése, szűrővizsgálatok végzése, védőoltásokról tájékoztatás, gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők észlelésekor szakember értesítése - Ideje: Csütörtök – ig - Helye: Orvosi rendelő (Somogyfajsz, Petőfi S. u. 138/A.) Csecsemő tanácsadás: háziorvos védőnővel közös tevékenysége - Ideje: Szerda – ig 3 - 6 éves gyermekek gondozása: somogyfajszi óvodában éves gyermekek gondozása: Somogyfajszi Általános Iskolában

33 Járóbeteg szakellátások

34 Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Gondozó
0-18 éves korig a szorongásos tünetek, lelki eredetű testi zavarok, depresszió, viselkedés- és tanulászavar, figyelem- és magatartászavar, fejlődészavarok, kapcsolatteremtési zavar esetén Fontos a minél korábbi felismerés és segítségkérés a szülő, védőnő, óvoda, iskola részéről Nem kell beutaló Rendelési idő: Hétfő - Péntek: – ig Helye: Marcali, Széchenyi u (kórház épülete)

35 Pedagógiai szolgáltatások

36 Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye
0-18 éves korig beilleszkedési-, magatartási- és tanulási zavarok kiszűrése, terápiája, nevelési tanácsadás, beszédjavítás, korai fejlesztés, utazó gyógypedagógiai-logopédiai szolgáltatás, gyógytestnevelés, óvoda-, iskolapszichológusi tevékenység, tehetséggondozás Fontos a minél korábbi felismerés és segítségkérés a szülő, védőnő, óvoda, iskola részéről Vizsgálatra jelentkezés történhet: szülő kérésére és intézményi javaslatra egyaránt Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök: 8.00 – ig, Pénteken: 8.00 – ig Helye: Marcali, Petőfi u. 14.

37 Köszönöm a figyelmet! Hámos Zsuzsanna családgondozó


Letölteni ppt "Somogyfajszi Általános Iskola, Somogyfajsz"

Hasonló előadás


Google Hirdetések