Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató"— Előadás másolata:

1 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató Helyszín: Sarkadi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ augusztus 8. „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

2 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella T(B)örténeti áttekintés   a középkorban a „bányatársládák” rendelkeznek TB jelleggel az önkéntes segélyegyletek „Ipartörvény” a II. Vh. után nemzetközivé válnak „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

3 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella Társadalombiztosítás röviden   A TB a társadalom tagjainak közös kockázat vállalása alapján működő rendszer, melynek fenntartásához minden foglalkoztatónak és jogosultnak bizonyos befizetésekkel,járulékokkal (nyugdíj, egészségbiztosítási járulék) kell hozzájárulnia.   Magyarországon a TB egy olyan kockázatközösség, melyben a részvétel mindenki számára KÖTELEZŐ! „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

4 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella Mikor kötelezett a magánszemély egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére?   Ha nem biztosított!!!!!   Biztosítottak köre:   - munkaviszonyba lévő személy (rész, teljes) - egyéni és társas vállalkozó - tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló - egyházi személy - mezőgazdasági őstermelő - álláskeresés támogatásban részesülő - táppénzben, gyermekgondozási segélyben részesülő - ápolási díjban részesülő - szociálisan rászorult személy „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

5 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella Az egészségbiztosítási járulék mértéke Forint   Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítási jogviszonynak, illetve a fentebb említett jogosultsági feltételeknek a megszűnését követően további 45 napig fennmarad. „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

6 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella Bejelentkezés a járulék fizetése alá   szükséges dokumentumok: - 14T1011-es nyomtatvány - személyazonosításra alkalmas igazolvány - lakcímkártya - adóigazolvány - TAJ kártya  Az egészségbiztosítási járulékot a tárgyhót követő hónap 12.ig kell megfizetni. „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

7 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella Kijelentkezés a járulék fizetése alól   NEM kell bejelenteni: biztosítási jogosultság esetén   Be kell jelenteni: az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszerzése esetén „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

8 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella Kik kérhetnek mentességet az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól?   Szociálisan rászorultak:   Az kaphatja meg, aki jövedelmi helyzete miatt nem tudja megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot.   Akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelme nem éri el a forintot.   Egyedülálló esetében, akinek havi jövedelme nem éri el a forintot. „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

9 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella TAJ-kártya   Az egészségbiztosítási ellátások igénybevétele során egy sajátos azonosító számot, az úgynevezett Társadalombiztosítási Azonosító Jelet, azaz TAJ-t alkalmazzák. A TAJ egy személyi azonosító, amelyet a magyar állampolgár születésekor kap, és az általában végigkíséri egész élete során. Képforrása: „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

10 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella A TAJ kártya az alábbi adatokat tartalmazza   - Tulajdonosának családi-és utónevét - Születési idejét - Társadalombiztosítási Azonosító Jelét - Kiállító szerv bélyegzőjének lenyomatát - Kiállítás keltét - Kiállító személy aláírását „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

11 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella TAJ kártya igénylése   TAJ kártya igénylése újszülöttek részére: nem kell kérelmet benyújtani TAJ-al nem rendelkezők TAJ kártya igénylése: az ország területén bármely kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél kérheti a kártyát, igénylőlap kitöltésével, illetve személyazonosságot igazoló okmány, lakcímkártya felmutatásával Első alkalommal díjmentes!!! „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

12 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella TAJ kártyán szereplő adat módosítása   A TAJ kártya önmagában nem elegendő az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bizonyítására, azon kívül egyéb személyazonosításra alkalmas okirat felmutatásai is szükséges. Ezért nagyon fontos, hogy a TAJ kártyán szereplő adatok összhangban legyenek a többi okiraton feltüntetett adatokkal.   Személyi adat módosítás, adat pontosítás céljából igényelt TAJ kártya kiállítása díjmentes. „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

13 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella TAJ kártya pótlása elvesztés, rongálódás, lopás esetén     OEP honlapjáról letölthető igénylőlapon újra lehet igényelni. Az újabb kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke forint. Az összeg kiegyenlítése történhet: átutalással készpénzes befizetéssel „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

14 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella TAJ sorsa elhalálozás esetén  A TAJ tulajdonosának elhalálozásáról a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala értesíti az OEP-et. Az OEP az értesítést követően a TAJ –t érvényteleníti, így attól az időponttól a TAJ kártyával nem lehet egészségügyi ellátást igénybe venni. „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

15 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella Európai Egészségbiztosítási Kártya   Az EU kártya az átmeneti jelleggel egy másik uniós tagországban tartózkodó személy számára az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére jogosít. Képforrása: „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

16 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella EU kártya igénylése   A kártyát az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv adja ki, kérelemre a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére.   A kártya bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv ügyfélszolgálatán személyesen vagy írásban igényelhető.   Érvényesség: 36 hónap „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

17 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella A kártya tartalma   - családi név - utónév - születési dátum - TAJ szám FONTOS: A Kártya nem használható fel, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazott másik tagállamba!!!! „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

18 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella A kártya megsemmisülése, megrongálódása, elvesztése   Bejelentési kötelezettség az illetékes kártyát kibocsátó egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek.   A kártya újbóli kiállításának díja forint. „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program

19 Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Farkas Gabriella Köszönöm a megtisztelő figyelmet! A prezentáció elérhető a főpályázó honlapján: Sarkad és Térsége Kisszerszámos Halász és Horgász Egyesület „A testi és lelki egészség egyensúlyának a kialakítása” SARKAD-DAOP f-17 Egészség megőrzési program


Letölteni ppt "Társadalombiztosítással kapcsolatos tájékoztató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések