Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Feladatok az Iskolai Közösségi Szolgálat kapcsán Dr. Bodó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Feladatok az Iskolai Közösségi Szolgálat kapcsán Dr. Bodó."— Előadás másolata:

1 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Feladatok az Iskolai Közösségi Szolgálat kapcsán Dr. Bodó Márton Keszthely, 2014. február 26.

2 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Dr. Bodó Márton Keszthely, 2014. február 26. Feladatok az Iskolai Közösségi Szolgálat kapcsán

3 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

4 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Önkéntesség Szolgálat Kommunikáció Problémamegoldás Szociális kohézió Állampolgári aktivitás Szolidaritás Oktatás Tanulás Állampolgárságra nevelés Emberi jogok Társadalmi Felelősségvállalás Támogatás Fenntartható fejlődés és környezetvédelem Csoportkohézió Közösségi Szolgálat Pedagógiai és segítő cél Élménypedagógi a Tapasztalati úton történő egymástól tanulás

5 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 S zociális kompetencia Versenyképesség Tudás – tanulási kompetencia Tehetséggondozás, felzárkózás, személyiség gazdagítás. Tanulási kudarcok csökkentése Iskolai konfliktusok számának csökkentése Tanulással kapcsolatos motiváció erősítése Szülők bevonása A paradigma váltás

6 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Jogi háttér I. Nemzeti köznevelési törvény -Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. - A felnőttoktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók esetében e kötelezettség nem áll fenn. -„Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele a közösségi szolgálat végzésének igazolása először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.”

7 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Jogi háttér II. Végrehajtási rendelet A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg. (indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni) A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő. A közösségi szolgálat a helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető általánosan. A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.(5-40-5)

8 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Jogi háttér III. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név- és címerhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet – A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi, közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

9 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 7. § (1) Az iskola pedagógiai program ja meghatározza a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül aa) az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, ab) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, ac) a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, ad) a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait, ae) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, af) a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, ag) a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit 20/2012. EMMI rendelet

10 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Felmerülő kérdések Lehet-e egy évfolyamon végezni? Mi történik, ha több órát végez a diák, mint 3 óra 1 nap? Mikor kell együttműködési szerződés? Mentor mikor szükséges? A pedagógus jelen kell, hogy legyen mindig? A felkészítés csak pedagógus jelenlétében lehetséges, miként a feldolgozás is. Hol végezhető a közösségi szolgálat? Milyen tevékenységek végezhetők?

11 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Miért lehet jó? Forrás: Skrapski Árpád- Kopp Mária: A bizalom mint a társadalmi tőke központi jellemzője, 2008.

12 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Az önkéntesek kor szerinti megoszlása az Európai Unió tagállamaiban A tendenciaAz országok Fiatal emberek és fiatal felnőttek legaktívabbak az önkéntességben (15-30 év) Bulgária, Csehország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország Felnőttek a legaktívabbak (30-50 év) Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Magyarország, Portugália, Svédország Önkéntesség viszonylag magas szintje minden korcsoporton keresztül Ausztria, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, Egyesült Királyság Idősebb emberek növekvő részvétele Románia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Belgium Forrás: Volunteering in the European Union, GFK,2010.

13 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Miért lehet jó? Te megállnál segíteni? 1000-ből két óra alatt mindössze 6 ember segítene egy magára hagyott csecsemőn! (UNICEF)

14 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A „cselekvők”, a „lázadók” és a „szenvedők” megoszlása az egyes európai országokban

15 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Az IKSZ bevezetésének előzményei Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium rendszeres, konkrét tevékenység sokszínűség, felkészítés-tevékenység-feldolgozás, az iskola arculatának része 9. évfolyamon egész évben Waldorf School szociális gyakorlat 11. évfolyam, 3 hetes gyakorlat, szabad feladatválasztás, életstratégia Karinthy Frigyes Gimnázium International Baccalaureate: Creativity- Action- Service, name: community service KEKSZ program: Kreativitás, Erőbedobás, Közösségépítés, Szolgálat TÁRsadalmi Szolidaritás Program: Európai Önkéntesség Éve 2011. 148 intézmény, 30 óra, 3 hónap alatt

16 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A fogadó szervezetek feladatai a cél meghatározása az intézmény egészében az arculatba illeszkedő tevékenység meghatározása (milyen korosztály számára, hány órában, milyen gyakorisággal, hány óra) a szükséges peremfeltételek (felkészítés, felügyelet, igazolás,eszközök) kapcsolatfelvéteI az intézményekkel, egyeztetés, dokumentálás max. jelenléti ív, visszajelzés, értékelés regisztráció Közösségi Szolgálat Portálon

17 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tervezés a közösségi szolgálatra az iskolákban I. A tapasztalatok összegyűjtése: a tanulók ötletei, motivációi a pedagógusok ötletei, tapasztalatai, motivációi az intézmény arculata a szülők ötletei, tapasztalatai a korábbi gyakorlatok, szemlélet megléte a pedagógiai programmal összhangban lévő tevékenységi körök listája az önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei

18 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Tervezés a közösségi szolgálatra az iskolákban II. A tanulókat tájékoztatni kell a lehetőségekről, a helyekről, illetve a tevékenységekről. Bethesda Kórház! Szempont: szabad választás A szülőket is tájékoztatni kell a lehetőségekről, valamint a lebonyolítás menetéről, bevonhatók. Szempont: motiváció, bevonás A megszervezés szempontja: maximálisan 3 óra tevékenység végezhető

19 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Érzékenyítés Rossz célok Ismerjék meg a fogyatékkal élő gyerekeket Szeretetet fognak adni Tudják le az 50 órát A 10 méteres kerítés legyen lefestve Kapjanak érettségit Jó célok Szeretném megtudni miként élnek a gyerekek Hogyan érzik magukat, miért szomorúak, mivel lehet őket felvidítani Szeretném elérni azt, hogy várjanak, és fontos legyek Célom, hogy tudatosan megéljem a saját érzéseimet a tevékenység egyes fázisai során

20 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A közösségi szolgálat lebonyolítása Az iskola pedagógiai programjában rögzíti, mely évfolyamon, vagy évfolyamokon és mely tevékenységi körben iskolán belül és kívül szervezi meg a közösségi szolgálatot. A tanulók és pedagógusok felkészítésének lehetséges módjai, 60 órás ingyenes tanártovábbképzés a második félévben! A programra való felkészítés megszervezése. A szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél, magánszemélyeknél. Kísérés, a program zárása, közös értékelés.

21 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 IDŐAZ ÉV TESZI RENDJE Szeptember Egyeztetés az intézményekkel, tanárok felkészítése, Önkéntes központokkal való kapcsolatfelvétel Október eleje Bevezető tréning, öt órában helyválasztás, beosztás Október közepe Szolgálati hely megismerése, a feladatok felvétele Október-MájusA szolgálat végzése DecemberElső reflexiós tréning 2 óra néhány alkalom után Március Második reflexiós tréning 2 óra helyszínen Május vége Felkészülés a bemutatóra Utolsó tanítási hét Zárás az egész iskola előtt, „TESZI” láng átadása

22 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Az iskolai közösségi szolgálat irányítása A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős: a diákok felkészítésért – fogadó intézmények a pedagógiai feldolgozásért – szülő, osztályfőnök a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért – Önkormányzat, Pedagógiai Intézet adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért – fogadó szervezet, iskolatitkár, kolléga, idősebb diákok a diákok bevonásáért a folyamat egészébe - osztályfőnök a tevékenységek elismeréséért – iskolavezetés, szponzor, az együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért- fogadó szervezet, szülők.

23 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 20/2012. EMMI rendelet (9)A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését, c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

24 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 1.melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 27. Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum 5 évig nem selejtezhető Iskolák által alkalmazott záradékok között: 46. Igazolom, hogy a tanuló a ……../…….. tanévig …….. óra közösségi szolgálatot teljesített. B. 47. A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatotTl. 20/2012. EMMI rendelet

25 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 17. § (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, m) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet.

26 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Iskolai dokumentáció

27 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A tevékenység ciklus Tervezés Előkészítés TevékenységReflexióTevékenység Reflexió Bemutatás Megosztás

28 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Egészségügy Speciális előkészítést igénylő terület Több adminisztrációval és felelősséggel jár Többnyire csak 16 éves kortól fogadnak diákokat Egyszerre egy időben kis létszám Szülői hozzájárulás egészségügyi állapotról kell, kórházi osztályonként más egészségügyi előfeltétel lehetséges Nagyon fontos a jó mentor a tevékenység során Felelősség

29 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Szociális intézményekben A területek egy részén kell csak együttműködési megállapodást kötni. A kölcsönös tisztelet és a partneri viszony nagyon fontos. A fogadó szervezetek jó, ha jelenléti ívet vezetnek. A tevékenységek megvalósulhatnak komplex programként (sétáltatás, orvoshoz kísérés, bevásárolás, színházba kísérés, közös farsang), stb. A program lényege a szociális érzékenyítés, generációk összekapcsolása, egymástól való tanulás. Kölcsönösség

30 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Oktatás és Kultúra Egymás támogatása, változatosság Lehetőség van az iskola falain belül is kisebbek korrepetálásával, mások oktatásával teljesíteni. Lehet múzeumokban, könyvtárakban, kultúrházakban is végezni. Fontos, hogy a tanulás és szolgálat együttesen jelenjen meg!

31 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Környezet- és természetvédelem A fő cél a személyes kapcsolatokon keresztüli tanulás. Ide sorolható az állatmenhelyek tevékenysége is. Azoknak, akik nehezen teremtenek kapcsolatot jó lehetőség. A szemétszedés önmagában csak önkéntesség. arányosság

32 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal és az idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenységek Részrehajlás mentesség ÉRTELMI SÉRÜLTEKET SZOLGÁLÓ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Mosolyország Alapítvány www.mosolyorszag.com

33 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Katasztrófavédelem www.katasztrofavedelem.hu 173 fogadó hellyel 1500 diák tavalyi évben Pályaorientáció, önkéntesség

34 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A pedagógiai haszon Az Élménypedagógia az iskola falait „lebontja” Szociális,társadalmi érzékenyítés Hatás a tanár-diák-szülő viszony rendszerre A tanuláshoz való viszony javul Pályaválasztás szempontjából motiváló Az agresszió csökkenése Az iskolai keretek között rosszul teljesítők számára kitörési lehetőség Életstratégia, önismeret

35 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Jó gyakorlatok 1. Az iskola által meghatározott célok szabják meg a közösségi szolgálat kereteit, Pl. képesség- és személyiségfejlesztés, szociális érzékenység, társadalmi felelősségvállalás, önismeret, empátia, pályaválasztás, környezetünk szebbé tétele Képességfejlesztés hosszantartó, rendszeres feladatvállalás során, hét hónapon át heti rendszerességgel 20-30 alkalom 9. évfolyamon A konkrét tevékenység végzése közben adott a személyes kapcsolat lehetősége A kísérés átgondolása: ofő, fogadó szervezet, szülők

36 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Jó gyakorlatok II. Érzékenyítés, felkészítés a feladatokra. A hét minden napjára biztosítunk feladat végzést előre egyeztetett időpontban. A feladatok „nehézsége” és a segítettek korosztályos megoszlása alapján is sokszínűség. Olyan élethelyzetbe nem kerülhet a diák, mint amilyenben él. Váltani lehet tevékenységet. Idősek látogatása (gondozó szolgálat, plébánia). Átmeneti otthonban lakó óvodásokkal foglalkoznak. Óvoda- általános iskola: foglalkozás-táboroztatás- kisiskolások korrepetálása. Fogyatékossággal élőkkel színdarabokat adnak elő és közös tánc.

37 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Jó gyakorlatok III. Az országos segélyszervezetek által meghirdetett élelmiszer-gyűjtésekben. Ünnepeken előadást mutatnak be időseknek, fiataloknak. Osztályprogram is része lehet. Környezet ápolása. Cigánygyerekekkel játszani. Kórházban időseket látogatnak és gyerekekkel foglalkoznak. Egyéni vállalás alapján:hospice szolgálat. Vannak nehezebb és könnyebb feladatok, de ezeket nem minősítjük.

38 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Szervezési tanácsok Kapcsolattartó minden fogadó intézménynél legyen. Az iskola közelében érdemes választani helyszíneket. A diákok támogató-kísérését a szervezésben részt vevő 4-6 kolléga mellett az osztályfőnökök, szülők végzik. Kérés a szülők felé, beszélgetés a konkrét tevékenységekről. Értékelés a szolgálat folyamatában, az évközi reflexiós összejöveteleken és az év végi zárásokon szóban történik, önértékelés. Idősebb diákok tapasztalatai, élményei segítik a fiatalabbakat. A diákok választhatják feladataikat, kialakítják kapcsolataikat. Pozitív példák erősítése a cél 15-25% folytatja.

39 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Fogadó szervezetek keresésének segítése Helyi önkormányzattal kapcsolatfelvétel Önkéntes centrumokkal való kapcsolatfelvétel: http://www.onkentescentrumok.hu/ www.kozossegi.ofi.hu kereső felülete www.kozossegi.ofi.hu Pedagógiai intézetek támogató szerepe Tanártársak bevonása Szülők bevonása Diákok bevonása

40 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A kettős cél és kölcsönösség elve A kettős cél elve: azt jelenti, hogy egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia. Pl. a szemétszedés önmagában csak önkéntességként, azaz szolgálatként értelmezhető. A közösségi szolgálatjelleghez szükséges egyfajta tanulási folyamat jelenléte is, pl. a szelektív hulladékgyűjtés tanulmányozása, kapcsolatfelvétel a szemetet elszállító szervezetekkel, stratégia kidolgozása a környezetvédelmileg fenntartható megoldásokra. A kölcsönösség elve azt is jelenti, hogy nyitott és elfogadó a diák azzal a személlyel szemben, akivel kapcsolatba lép, egyenrangúként kezeli, és nem leereszkedően, erre a felkészítés során kell érzékennyé tenni a diákokat. Az adok és kapok kölcsönössége így tud megvalósulni. Fontos, hogy mindkét fél azonos intenzitással legyen bevonva a tevékenységbe.

41 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MINÉL TÖBBFÉLE TEVÉKENYSÉGET SZERVEZZEN AZ ISKOLA A közösségi szolgálat keretei között a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység. (A 20/2012. évi EMMI rendelet 133. § (1) bekezdése alapján) A hét tevékenységi terület megjelenésének biztosítása

42 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A változatosság elve, arányosság elve A változatosság elve azt jelenti, hogy lehetőség szerint több tevékenységből (min. 3) tevődjön össze az 50 óra, ugyanakkor rendszeresen ismétlődő tevékenységekre épüljön az 50 óra nagyobb része. Az arányosság elve azt jelenti, hogy olyan szervezetnél, olyan tevékenységi körben – akár iskolán belül –, amely szervezetnek az illető diák tagja, vagy amely tevékenységet különben is végezne, csak részben végezheti szolgálatát, és az egyébként is végzett feladat önmagában nem számolható el (pl. diákönkormányzati, cserkész tagság), csak ha kiegészül aktív egyéni feladattal (pl. egy rendezvény megszervezése, tájékoztató előadások más diákok számára). Cél, hogy a pályaorientáció, változatosság és egyéb, a diákot érintő szempontok minden diák esetén érvényesülhessenek.

43 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A részrehajlás-ellenesség, együttműködés elve A részrehajlás-ellenesség elve azt jelenti, hogy rokonoknál egyáltalán nem lehet végezni a közösségi szolgálatot. A nagymamák látogatása önmagában érték, de nem számolható el az iskolai közösségi szolgálat részeként. Az együttműködés elve azt jelenti, hogy a fogadó szervezetnél, illetve az iskolában a közösségi szolgálat kapcsán partneri viszony szükséges, nem lehet alá-fölé rendeltség sem a pedagógus-diák, sem a fogadószervezet-diák, sem az ellátott-diák viszonyában.

44 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A helyi közösség erősítés, szabad választás elve A helyi közösség erősítésének elve azt jelenti, hogy a tevékenység vagy az iskola környezetében néhány kilométeres körzetben, vagy a lakóhely környezetében kell, hogy megvalósuljon a helyi közösség javára. Szabad választás elve: a diákok választják ki az általuk végzendő tevékenységeket a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján, az iskola által megszervezett vagy maguk által javasolt, és az iskola által elfogadott tevékenységek közül. Ugyanakkor csak a kijelölt területek közül választhat a diák tevékenységet. Az önkéntesség körébe tartozó tevékenységek közül nem minden tartozik a közösségi szolgálat körébe ebből fakadóan pl. az érdekképviseleti tevékenység nem része a közösségi szolgálatnak.

45 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Közösségi Szolgálat Portál

46 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 kozossegi.ofi.hu https://facebook.com/kozossegi.szolgalat kozossegi.szolgalat@ofi.hu

47 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Konkrét kérdések 1. Szerződésekkel kapcsolatban: 1.Előre meghatározható-e a szerződésben a teljesítendő óraszám? 2.Kell-e minden együttműködő szervezet kapcsán a szülőkkel külön lapon engedélyeztetés (XY 5 helyre megy – 5 külön papír kell a szülőtől)? 3.A fogadó intézménynél kell-e fénymásolva lennie szülői beleegyezési nyilatkozatnak vagy elég, ha az ofő őrzi azt eredetiben? 4.A tanulók végezhetnek-e közösségi munkát a saját iskolájukban? Ha igen, ki ad erről igazolást? 5.Saját iskolával és igazgatóval, saját DÖK-al lehet-e kötni megállapodást? 6.Kötelező-e legalább három területen önkénteskedni? (Nálunk van olyan tanuló, aki egy területen teljesítette mind az 50 órát). 7.DKV-n lehet-e járőrözni polgárőrökkel?

48 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Konkrét kérdések 2. Teljesítéssel kapcsolatos kérdések: 1.Napi hány órát teljesíthetnek a diákok? 2.Jó-e, ha fogadó szervezetek (Vöröskereszt, Máltai Szer. Szolg.) egész évfolyamoknak tartanak felkészítőt? 3.Teljesíthető-e 1 év alatt az 50 óra? 4.Lehet-e akár egy nyári szünet alatt mind az 50 órát teljesíteni? 5.Magántanulóknak kell-e teljesíteni a közösségi szolgálatot? 6.A közösségi szolgálati naplóban a diákjaink egy részének az őszi országos 72 óra kompromisszumok nélküli rendezvényhez kapcsolódóan, Szilágyi Kata a programkoordinátor írta alá az igazolásokat, mert pecsétet az általuk szervezett szemétszedés után kitől kértek volna a tanulóink. Ez így elegendő lesz?

49 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Konkrét kérdések 3. Adminisztrációval kapcsolatos kérdések: 1.Kell-e havonta a naplóba írni a teljesített óraszámot, ha igen hová? Törzskönyvbe-hová? (nem fér oda) 2. Az e-naplóban és a bizonyítványban kell-e rögzíteni évente az addig teljesített órákat? 3.Muszáj-e a pedagógus programban rögzíteni a teljesítéssel kapcsolatos információkat? 4.A közös felkészítő órákat rá kell-e vezetni a közösségi naplóra, vagy elég a jelenléti ív szervezettel való igazoltatása? 5. Lesznek-e ellenőrzések, mikor? 6.Ha nyáron teljesíti a tanuló a közösségi szolgálatát, akkor annak mi a menete? 7.A közösségi szolgálati naplóban az igazolások ellenőrzése hogyan fog történni, hiszen 16 év alatt tanítási időben napi 2 óra számolható el közösségi szolgálatként? Az ellenőrzés során a naplókat be fogják kérni és úgy fogják tételesen ellenőrizni? (Pl.: október 11-e péntek volt, de nálunk akkor igazgatói szünet volt, így a diáknak aznap 3 óra közösségi szolgálat számolható el és nem kettő – ez így örültek háza lesz.) 8.A tanulók által teljesített közösségi szolgálatot félévkor elég ha csak a naplóban tartjuk nyilván? (Gondolom év végén kell a bizonyítványba, törzslapba és a naplóba beírni, hogy hány órát teljesített a tanuló.)

50 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Köszönöm a figyelmet! 100 000 diák/év 50 óra/diák 5 millió óra/év GDP-re is hat! „Történelmi pillanatokban, válságban sokkal erősebbre szőhető a közösségi háló…” (Kopp Mária)


Letölteni ppt "„XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Feladatok az Iskolai Közösségi Szolgálat kapcsán Dr. Bodó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések