Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Orosháza általános iskolái által megvalósított HEFOP 3.1.3 „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” pályázatok Záró konferenciája 2008. január 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Orosháza általános iskolái által megvalósított HEFOP 3.1.3 „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” pályázatok Záró konferenciája 2008. január 28."— Előadás másolata:

1 Az Orosháza általános iskolái által megvalósított HEFOP 3.1.3 „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” pályázatok Záró konferenciája 2008. január 28. Orosháza

2 Megvalósítók Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium EMIR: HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0012/1.0 Orosháza Város Általános Iskolája Eötvös József Tagintézmény EMIR: HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0222/1.0 Orosháza Város Általános Iskolája Székhelyintézmény EMIR: HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0198/1.0 Orosháza Város Általános Iskolája Vörösmarty Mihály Tagintézmény EMIR: HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0310/1.0

3 Orosháza Város Általános Iskolája Székhelyintézmény EMIR: HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0198/1.0 Kompetenciák fejlesztése a képességfejlesztő iskolában Összeállította: Sitkei Anikó projektvezető

4 KOMPETENCIA = ismeret + képesség + (készség +) attitűd + motiváció.

5 Miért pályáztunk? Oktatási szakemberekként, pedagógusként és szülőként is látjuk, hogy ez a jövő útja. Egyéni tapasztalatokat szereztünk az egyes területeken. Mert van hozzá szakértelmünk és elszántságunk. Mert ez az elvárás. Mert hiszünk benne.

6 A projektünk célja Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, készségek és képességek megteremtése, fejlesztése. Célunk, hogy javuljon a szövegalkotás, a szövegértés, a matematikai logikai teljesítmény. Fejlődjenek a tanulási és szociális kompetenciák. A sokoldalúan fejlesztett személy a kialakult képességei felhasználásával rugalmasan, az adott helyzethez alkalmazkodva tudjon érvényesülni.

7 A modul: Matematikai-logikai kompetenciaterületen matematikaórán: Benkő Zoltánné a 6.c osztályban és Pörneki Attila az 5.a osztályban.

8 A modul: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterületen természetismeret tantárgyból: Dr. Kincses Istvánné a 6.c-ben és Karkus Istvánné az 5.b-ben.

9 B modulok: Szövegértési- szövegalkotási kompetenciaterületen testnevelés órán: Horváthné Csepregi Éva a 6.a osztályban és Ekéné Nagy Edit az 5.b osztályban.

10 B modulok: Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterületen: történelemórán Kinyó Péter a 6.c-ben és énekórán Horváth Endréné az 5.a-ban. Matematikai-logikai kompetenciaterületen: történelemórán Tarjánné Nagy Rita a 6. b osztályban és magyarórán Hódi Erika az 5.c osztályban.

11 C modul: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterületen osztályfőnöki órán: Fehérné Kiss Katalin a 6. b-ben és Ilovszkyné Stefanik Margit az 5.c-ben.

12 A projekt pénzügyi vezetője: Verasztóné Hegedűs Ilona Projektvezető: Sitkei Anikó

13 A gyermeki tanulás: Érdeklődésre és kíváncsiságra alapozott szellemi és/vagy fizikai erőfeszítés. DE! Az iskolai tanulás nem minden esetben esik egybe a veleszületett érdeklődéssel, kíváncsisággal. A tanulás szellemi és fizikai erőfeszítés, ami hosszú távon, tartósan és hatékonyan csak akkor működik, ha a tanulót belső motiváció hajtja. Teljes értékűen csak így tud részt venni a tanulás folyamatában.

14 Az utóbbi évtizedben tantervek és a kormányok váltakoztak, de a pedagógiai alap változatlan maradt. A tudás alkalmazása áll a középpontban. A pedagógus szerepe is megváltozott: nem az a legfontosabb feladata, hogy ismereteket nyújtson, hanem hogy hozzásegítsen azok megszerzéséhez, majd alkalmazásához. Elsődleges fontosságot kap a tanulás eredményességének vizsgálata. „A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.” (Heinrich Heine)

15 Szemléletváltás A kompetencia alapú oktatás megvalósításához szemléletváltásra volt szükségünk. A frontális osztálymunka nem hatékony, helyette más tanulásirányítási módszereket alkalmaztunk: differenciált csoportmunkát és kooperatív tanulási technikákat.

16 A csoportmunka fajtái: - homogén - heterogén - forgószínpados csoportalakítási szempontok: - véletlenszerű - tudatos, meghatározott

17 A szemléletváltás – a tanítás helyett a tanulás középpontba állítása – új, más gondok és feladatok tömegét jelenti. Előtérbe kerül a tanuláshoz, az aktivitáshoz szükséges adottságok, képességek, korábbi (bárhol is szerzett) tudás és élettapasztalatok vizsgálata, értékelése, beszámítása. Az oktatásban a tananyag tartalma akár másodlagos is lehet, elsődleges a képességek fejlesztése, a kompetenciák elsajátíttatása. „A tapasztalat kemény tanár, mivel nála először jön a vizsga, és csak utána a lecke.” (Vernon Law)

18 A tudás a gyermek cselekvésére épül. Arra kell törekednünk, hogy az alkalmazott módszerek ösztönözzenek a vélemények, felfogások, alternatív megoldások minél szabadabb, néha kötetlen kifejtésére, a megbeszélés, vita lehetőségére. A kitűzött képességfejlesztési célok hozzájárulnak ahhoz, hogy valaki jobban boldoguljon az életben, könnyebben teremtsen kapcsolatot embertársaival és sikeresebb legyen.

19 Eszközbeszerzés 3 multimédiás számítógép 5 projektor 3 fix aktív tábla 2 mobil aktív tábla 7 laptop, 7 pendrive 2 írásvetítő 5 Laserjet nyomtató

20 A projekt-menedzsment tapasztalataink Pozitívumok Hatékony együttműködés a helyi partnerekkel Jó kapcsolat a szakmai referenssel (OKM TI) Nehézségek, problémák Elhúzódó szerződéskötés Nehezen követhető eljárásrendi és személyi változások Lassú kommunikáció Információhiány Kifizetési folyamatokban bekövetkezett jelentős csúszások

21 Projektzárás Feladataink: A tapasztalatok feldolgozása Elemzések készítése Értékelések megfogalmazása Tanulságok levonása Dokumentáció lezárása és archiválása Feladat-állítás a következő időszakra Fenntarthatóság biztosítása Jövőbeni együttműködés Ünnepélyes projekt-záró rendezvény

22 Miért tekintjük a projektet sikeresnek ? A projekt rövid távú, elsődleges céljai megvalósultak. Természetesen a hosszú távú célok (mint pl. az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák kialakítása, az innováció mértéke) csak hosszútávon mérhetőek, a projekt befejezése után. A projekt átlátható és mérhető. Az előírt határidővel megvalósult. A tervezett költségkeretet nem lépte túl.

23 Ehhez a sikerhez innovatív pedagógusok úttörő munkájára volt szükség. A tudás szerepe felértékelődött! Előtérbe került a szemléletváltásból adódó új értékrend. Motivált emberek összehangolt csapatmunkája kellett a hatékony alkalmazáshoz.

24 A projekt eredményei Személyes – új módszerek, eljárások, eszközök; sikerélmény Intézményi – innováció, szakmai műhelyek, együttműködés; presztizsnövekedés Ágazati – az életben való alkalmazható tudás növekedése; az oktatás, mint közszolgáltatás elismerése Régióbeli - versenyképes tudáshoz (képességekhez, készségekhez, kompetenciákhoz) való hozzáférés biztosítása; a foglalkoztatási hátrányok csökkentése.

25 A rövid távú siker már felmutatható. Az új eljárások megjelentek módszertani kultúránkban, azonban ilyen rövid idő alatt nem teljesen tudták felváltani a régit. Szükség van újabb és újabb kollégák bevonására és széles körű képzésére. A kompetencia alapú oktatás a jövő útja, amely lehetőséget teremt arra, hogy minden gyermek a lehető legjobb ütemben fejlődjön, képességeik kiteljesedjenek, a modern kor követelményeinek eleget tevő felnőtté váljanak. Szakmai tapasztalataink

26 Egy biztos! A gyerekek nagyon jól érzik magukat a „HEFOP”-os órákon. A jó hangulatú, hatékony órákon játszva tanulnak, akár egymástól is, és ezt nem tanulásként élik meg. Eredmény: olyan biztos tudás, melyet a későbbiekben alkalmazni is tudnak. Ez megalapozza az élethosszig tartó tanulás iránti igényt is. Tapasztalataink szerint hisszük, hogy valamennyiünknek meg kell tanulnunk segítséget, támogatást adni és kapni. Átélni, hogy néha kevés erőfeszítés, figyelem, változás is elegendő az eredményességhez. A nem tökéletesen kivitelezett új is hordozhat értéket. A ma alakítja a holnapot. Fogj hozzá!

27 Köszönöm a figyelmet!

28 Elérhetőségeink Orosháza Város Általános Iskolája 5900 Orosháza, Előd u. 17.  68/411-210  jozsefa@altiskola.oroshaza.hu


Letölteni ppt "Az Orosháza általános iskolái által megvalósított HEFOP 3.1.3 „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” pályázatok Záró konferenciája 2008. január 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések