Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BALASSI INTÉZET www.balassiintezet.hu központi költségvetés (Emberi Erőforrások Miniszt.), Magyar Ösztöndíj Bizottság (2001 óta a BI része) kulturális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BALASSI INTÉZET www.balassiintezet.hu központi költségvetés (Emberi Erőforrások Miniszt.), Magyar Ösztöndíj Bizottság (2001 óta a BI része) kulturális."— Előadás másolata:

1 BALASSI INTÉZET www.balassiintezet.hu központi költségvetés (Emberi Erőforrások Miniszt.), Magyar Ösztöndíj Bizottság (2001 óta a BI része) kulturális államközi kapcsolatok szlovákiai magyarok számára a „legelérhetőbb” kiírások minden területen (tanulmányi, kutatási, mobilitás, szülőföldi szakmai gyakorlat, speciális területek támogatása) ügyintéző intézmény – MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGIUM (+pályázati iroda, szállás, könyvtár, kurzusok stb.) www.martonaron.hu

2 BALASSI INTÉZET www.balassiintezet.hu Magyarországi doktori képzés támogatása (SK) Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2013. évben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű magyar állami ösztöndíjjal támogatott PhD/DLA képzésére jelentkezett, azonban a doktori felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján csak az önköltséges képzésre került besorolásra. -Határidő 2013-ban: augusztus 29. (júl. 19-én tették közzé) -Összeg 2013-ban: 100 555 Ft/hó, 36 hónapig (az Nftv. 114/D. § (1) bekezdésében a doktori képzésben részt vevők egy főre pontjában megállapított éves támogatási normatíva 100 %-ának és a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva éves összege 56%-ának tizenketted része)

3 BALASSI INTÉZET www.balassiintezet.hu „Soós Kálmán ösztöndíj” (szülőföldi doktori képzés támogatása) (SK) Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, szlovákiai állandó lakcímmel rendelkező, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló személy, aki a 2013/2014-es tanévben … szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) állami felsőoktatási intézményben doktori (PhD/DLA) képzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytat. -Határidő 2013-ban: december 5. -Összeg 2013-ban: 40 000 Ft/hó, 10 hónapig

4 BALASSI INTÉZET www.balassiintezet.hu BI Márton Áron Szakkollégium Kutatói Program (kutatási támogatás) Pályázhat minden olyan külföldi állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló, Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy, - aki a 2013/14-es tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista vagy doktori képzésben folytat tanulmányokat; és - magyar vagy külhoni magyar oktatót/kutatót jelöl meg tutornak -Határidő 2013-ban: december 5. -Összeg 2013-ban: 28 000 Ft/hó, 10 hónapig -kötelezettségek 2013-ban: kutatási téma benyújtása, beszámoló konferencia 2x, záró konferencia, kutatási napló vezetése, tanulmány készítése

5 BALASSI INTÉZET www.balassiintezet.hu Campus Hungary ösztöndíj (mobilitási támogatás) www.campushungary.hu Pályázhat bármely akkreditált konvergencia régióban található magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója -Rövid tanulmányút, részképzés, szakmai gyakorlat (cég, szervezet, kutatóhely…) -Határidő 2014-ben: május 30. -Összeg 2014-ben: 46 000 – 316 000 Ft/hó (formától, időtartamtól és célterülettől függően)

6 BALASSI INTÉZET www.balassiintezet.hu Szakmai ösztöndíjak -Szülőföldi szakmai gyakorlat ösztöndíj a nyári hónapokra magyarországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók részére -Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román magyar nemzetiségű személyek számára (36 év alatt, 50 000 Ft/hó, 10 hónapra, határidő 2013-ban december 9.)

7 BALASSI INTÉZET www.balassiintezet.hu Szakmai ösztöndíjak -Magyar Ösztöndíj Bizottság által kiírt és elbírált pályázatok www.scholarship.hu -alapítványi és államközi egyezmények ösztöndíjai (pl. Mummert, DAAD Németországba) -Bécsi Collegium Hungaricum - A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a PhD-hallgatók, akik az osztrák-magyar kapcsolattörténet kutatói, továbbá mindazok, akik a bécsi központi közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken a XVI-XX. századi magyar történelem, művelődés, stb. terén kutatásokat kívánnak végezni

8 TANULMÁNYI/KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK COLLEGIUM TALENTUM http://collegiumtalentum.comhttp://collegiumtalentum.com -komplex tehetséggondozás, 6 félév, rendszeres találkozók 2x egy félévben (szakmai előadások, személyiségfejlesztő tréning, kirándulások), fakultatív ingyenes nyári és téli akadémia a Kárpát-medence különböző területein -ösztöndíj 2014-ben: 72 000 Ft/hó, 6 féléven keresztül + nyelvvizsga- és konferencia-támogatás -központ: Edutus Főiskola Tatabánya -Pályázhat minden határon túli doktori tanulmányokat folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező 30. életév alatti fiatal, aki rendelkezik egyetemi (hallgatói, oktatói vagy egyéb munkatársi) jogviszonnyal. Tekintettel a támogatás időtartamára és céljára, előnyben részesül a doktori tanulmányai kezdetén járó, határon túli egyetemen tanuló fiatal. -felhívás közzététele: adott akadémia év tavaszi időszakában -határidő április 30.

9 TANULMÁNYI/KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM www.nemzetikivalosag.huwww.nemzetikivalosag.hu -Magyaror.-i Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) része, komplex ösztöndíj rendszer Példák 2013-as kiírásokra -Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj (magyaror.-i intézményekben doktoranduszok, 150 000 Ft/hó, 12 hónap -Határon Túli Doktori Ösztöndíj (kiváló határon túli magyar anyanyelvű doktoranduszok, doktorjelöltek, 170 000 Ft/hó, 16 hónap -Határon Túli Fiatal Oktató-kutatói Ösztöndíj (Magyarország határain kívül élő magyarul, anyanyelvi szinten beszélő, fiatal oktató- kutatók, 300 000 Ft/hó, 16 hónap) -Határon Túli Tapasztalt Oktató-kutatói Ösztöndíj (Magyarország határain kívül élő magyarul, anyanyelvi szinten beszélő, tapasztalt oktató- kutatók, 450 000 Ft/hó, 16 hónap) -+ magyarországi doktorjelölt, fiatal és tapaszt kutató, hazahívó, külföldi kutató ösztöndíjak havi 250 000- 1000000 Ft/hó között -kreditrendszer alapú vállalások/teljesítések (publikációk, oktatói tevékenység, kutatási blog stb.) -Határidők 2013-ban általában május 31.

10 TANULMÁNYI/KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK Visegrad Scholarship Program (VSP) http://visegradfund.orghttp://visegradfund.org -a Nemzetközi Visegrádi Alap tanulmányi, mobilitási és kutatási ösztöndíjai -Intra-Visegrad Ösztöndíj – hallgatói/doktori/stb. ösztöndíj bármely V4-ből bármely másik V4-ben tanulni kívánóknak; 2 300 EUR/szemeszter; max. 4 szemeszter támogatható, határidő adott év január 31. -In-Coming és Out-Going Ösztöndíjak – V4-ből márbely más országba vagy máshonnan V4-be a fenti feltételek alapján -ösztöndíj az OSA-ban való kutatásra (Open Society Archives, Budapest) – kijelölt témákra (emberi jogok a kommunista országokban, életszínvonal a Szovjet Unióban stb.), 2 000 EUR/hó két hónapra vagy rövidebb időre, határidő 2014-ben április 10.

11 TANULMÁNYI/KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK Domus szülőföldi ösztöndíj pályázat http://mta.huhttp://mta.hu // javasolt on-line elérés Google  domus szülőföldi ösztöndíj // -a Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása -Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek MA diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható -Junior összege 2014-ben: 50 – 250 000 Ft/fő -Határidő 2014-ben: június 13. -Kötelezettségek: témavezető kijelölése, kutatási terv, kutatási beszámoló, pályamunka (publikáció) -hasonló pályázat: DOMUS MAGYARORSZÁGI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

12 MOBILITÁSI ÖSZTÖNDÍJAK ERASMUS+ (2014-2020) VÁLTOZÁS 2014-TŐL: CSAK KIKÜLDŐ INTÉZMÉNYEKEN (pl. egyetem, kutatóhely) KERESZTÜL LEHET PÁLYÁZNI A SZAKMAI TANULMÁNYUTAKRA IS INFO: HU- www.tpf.hu SK- www.erasmusplus.skwww.tpf.huwww.erasmusplus.sk Magyarországi Nemzeti Irodák – Tempus Közalapítványwww.tpf.huwww.tpf.hu Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Erasmus+ Ifjúsági Programiroda www.yia.huwww.yia.hu Szlovákiai – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže www.iuventa.skwww.iuventa.sk SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) www.saaic.skwww.saaic.sk

13 ERASMUS+ a 2007-2013 Egész életen át tartó tanulás program (LLP) szektoriális alprogramjait fogja össze (Comenius, Leonardo, Tempus stb.) HALLGATÓI MOBILITÁS – tanulmányok, szakmai gyakorlat, intenzív program (intézmények közös programjai keretében) SZEMÉLYZETI MOB. – oktatók részére (pedagógus hallgatók is!), oktatási/kutatási intézmények egyéb személyzete részére

14

15 ERASMUS+ 1.szempont: küldő és fogadó országok besorolása ún. „megélhetési költségek kategóriákba” -> 150-500 Eur/hó az országok státusza alapján 2.szempont: konkrét célcsoport vagy tevékenység bónusz: legkülső országokból való hallgatók (pl. Ciprus) + 650-750 EUR/hó, szakmai gyakorlatot végzők + 100-200 Eur/hó, hátrányos helyzetű hallgatók + 100-200 Eur/hó ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE HALLGATÓK MOBILITÁSA ESETÉN

16 SZLOVÁKIAI PÁLYÁZATOK SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) www.saia.sk több száz pályázat gyűjtőhelye minden témakörben (CEEPUS, CEU Budapest, Svájci alap, EURAXESS stb.) SAIA BULLETIN – jelentősebb pályázatok és ösztöndíjak összegyűjtve kb. félévenként, elérhető a weboldalon PDF-ben


Letölteni ppt "BALASSI INTÉZET www.balassiintezet.hu központi költségvetés (Emberi Erőforrások Miniszt.), Magyar Ösztöndíj Bizottság (2001 óta a BI része) kulturális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések