Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK"— Előadás másolata:

1 EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK
SZOCIÁLPOLITIKA

2 Szociálpolitikai célkitűzés
A szociális problémák megelőzése és leküzdése.

3 Létrejötte, előzményei
Római Szerződés Európai Szociális Alap Első szociális akcióprogram Egységes Európai Okmány Szociális Charta

4 Európai Szociális Alap (ESF, 1958)
A foglalkoztatási helyzet javításának legfontosabb eszköze az Európai Unióban: Humánerőforrás fejlesztés Foglalkoztatási problémák kezelése Strukturális Alapok összetevője Prioritást élvező kérdéskörök: aktív munkaerő-piaci politikák alkalmazása a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés segítésével az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

5 Szociális Charta (1989) Egyesült Királyság kivételével minden tagország aláírta A dolgozók alapvető szociális jogairól szól Területei: bérezés és foglalkoztatás életkörülmények javítása a férfiak és nők közötti egyenlő elbánás és bérezés szakmai képzés szabad mozgás munkavállalók döntésekben való részvétele munkavállalók informálása egészségvédelem munkahelyi biztonság

6 Legfontosabb témakörei
Munkajog Szociális párbeszéd Nők és férfiak esélyegyenlősége Rasszizmus elleni küzdelem Foglalkoztatáspolitika Társadalmi kirekesztettség elleni fellépés Fogyatékkal élőkről való gondoskodás Népegészségügy Munkahelyi egészség és biztonság

7 A szociálpolitika alapvetően az Uniós tagállamok hatáskörébe tartozik:
A hatáskör kérdése A szociálpolitika alapvetően az Uniós tagállamok hatáskörébe tartozik: "A közösségi jog jelen állása szerint a tagállamoknak joguk van arra, hogy maguk alakítsák ki szociális biztonsági rendszerüket." A bérekre, jövedelmekre, nyugdíjakra és szociális juttatásokra nincs egységes Uniós szabályozás.

8 Az egyes kérdésköreinek közösségi szabályozása
Kötelező jellegű közösségi szabályozás Nem kötelező érvényű jogszabályi szabályozás (ajánlás) Nyitott koordináció

9 Az Európai Unió szociális jogának legfontosabb jellemzői I.
A szociális jogalkotás szükségességének okai: nyugdíjasokról való gondoskodás szabad mozgás és munkavállalás joga

10 Az Európai Unió szociális jogának legfontosabb jellemzői II.
A szociális biztonsági rendszerek koordinációja: Alapelvek Egyenlő elbánás elve Egy tagállam joghatósága alá tartozás elve Az összeszámítás elve Ellátások korlátlan exportálhatóságának elve Területi hatálya Személyi hatálya Tárgyi hatálya

11 A szociális szolgáltatásokra vonatkozó legfontosabb magyar jogszabályok:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szociális törvény) 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működési engedélyezé-séről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

12 Családi és pénzbeli ellátások rendszere
Családtámogatások Fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások Rászorultságon alapuló támogatások (segélyek)

13 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések